×

IP Tabanlı Kapalı Devre Kamera Sistemi Teknik Şartnamesi Bölüm-2IP Tabanlı Kapalı Devre Kamera Sistemi Teknik Şartnamesi
Bölüm-2 

 

Okan Uslu, Sabri Günaydın 
 
ETP çalışma gruplarımız çalışmalarına online toplantılar ile devam etmekte olup,  çalışmalarımızın sonuçlarını   sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz.

ETP  Kapalı Devre Kamera Sistemi   Çalışma Grubumuzun konularında uzman üyelerimiz aşağıdadır.

Çalışma  Grubu Lideri: Okan Uslu 

Çalışma Grubu Üyeleri (Alfabetik):

Aral Uzun, Ali Özcan Kaya, Ayşe Nihal Aytamaner, Evren Özkan, Gökhan Uslu, Murat Terzioğlu , Okan Uslu, Sabri Günaydın,  Yasin Altaş, Yalçın Tınaztepe 

ETP-Aydınlatma grubumuz çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın “ IP Tabanlı Kapalı Devre Kamera Sistemi Teknik Şartnamesi “ ile ilgili güncel standartlar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda çalışmalarını sonuçlandırmış olup şartname taslağı önerimiz  Bakanlığımıza gönderilmiştir. 

IP Tabanlı Kapalı Devre Kamera Sistemi Teknik Şartname taslağını   iki bölüm  halinde  yayınlayarak  şartname çalışmalarınızda , satın  alma ve  uygulamada kullanımınıza sunuyoruz.

1.8.         Video Yönetim Sistemi – VMS (Kayıt ve Yönetim Yazılımı)

1.8.1    Video Kayıt ve Yönetim yazılımı (VMS) , hata toleranslı, dağınık mimariyi destekleyen özellikte olacaktır.

1.8.2    VMS sistemi projede bulunacak kamera sayısının %20 fazlası kamera lisansı ile tekliflendirilecektir.

1.8.3    Sistem, ölçeklenebilir ve modüler bir mimariye sahip olacaktır. Sistem genişleyebilir yapıda olacak, sisteme ileride eklenebilecek tüm kameraları yönetebilir, programlayabilir ve kumanda edebilir olacaktır.

1.8.4    Video Kayıt ve Yönetim Yazılımı; ONVIF (Açık Network Arayüzü Forumu) organizasyonuna en az “FULL MEMBER” seviyesinde üye olacaktır. Onvif organizasyonuna bu üyelik durumu; yazılı olarak belgelenmeli veya organizasyonun resmi internet sitesinde yer almalıdır.

1.8.5    VMS, 3. parti uygulamaların entegre edilebilmesine yönelik olarak kullanıcı arabirimi eklentilerinin oluşturulmasını ve uygulamasını kolaylaştıran açık bir mimariye sahip olacaktır. Bu sayede 3. Parti üreticilere ait video analiz yazılımları, plaka tanıma ve kartlı geçiş gibi sistemler VMS sistemine kolaylıkla entegre edilebilecektir. 

1.8.6    Video Kayıt ve Yönetim Yazılımı, 3. Taraf yazılım ve uygulamalarıyla entegre etmek için önemli olanaklar tanıyan bir Yazılım Gelişritme Kiti (SDK) içerecektir.

1.8.7    VMS, ASCII entegrasyon desteğine sahip olacaktır. ASCII entegrasyon servisi ile sistem, seri port veya ethernet üzerinden ASCII komutlarını dinleyebilecek ve belirlenen hareketli kameraları belirli bir bölgeye döndürme, alarm monitörüne ilgili kamera görüntülerini düşürme, Operatörleri bilgilendirme, kayıtın içine yer imi (bookmark) oluşturma gibi işlemleri yapabilecektir. ASCII entegrasyon hizmeti için gerekli olabilecek tüm lisanslar sağlanmış olacaktır.

1.8.8    VMS, Microsoft Windows Server mimarisi üzerinde çalıştırılacaktır.

1.8.9    VMS, MJPEG, MPEG-4 ,H.264 ve H.265 video akışlarını destekleyecektir.

1.8.10    VMS, 12 Megapiksel, 4K ve alt çözünürlükleri destekleyecektir.

1.8.11    VMS, ONVIF Profile S özelliğine sahip olan kameraları tanıyacak ve sistemde kayıt/izleme/kontrol gibi özellikleri destekleyecektir.

1.8.12    VMS, ONVIF Profile G desteğine sahip olacaktır. Bu sayede ONVIF G desteğine sahip kamera merkez ile iletişimini kaybettiğinde kendi üzerindeki SD karta kayıt etmeye başlayacak ve network bağlantısı geldiğinde sistem otomatik olarak bu kamera üzerinde SD karttan kayıtları ana kayıt cihazı üzerine kopyalayarak boşluğu dolduracaktır.

1.8.13    VMS, RTSP protokolüne sahip kameralardan gelen akışları kaydedebilecektir.

1.8.14    VMS genişleyebilir yapıda olacak ve ileride eklenebilecek tüm kameraları destekleyecektir.  

1.8.15    VMS, çeşitli raporları kullanarak sistem performansını ve çalışma durumunu gösterebilecektir.

1.8.16    VMS, IOS ve Android platformlarında çalışabilen mobil izleme uygulamasına sahip olacaktır.

1.8.17    VMS, operatör izleme yazılımının yanısıra operatörlerin yetkileri dahilinde internet tarayıcı üzerinden bağlanarak canlı ve kayıtlı video görüntülerini izleyebilecekleri, istenilen bir zamandaki herhangi bir kameranın kayıtlı görüntüsünü uzaktan kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri web tabanlı izleme uygulaması bulunacaktır.

1.8.18    VMS, dağınık mimaride, farklı illerde veya lokasyonlarda bulunan sistemleri tek bir yönetim merkezi üzerinde birleştirilebilecek yapıda olacaktır.

1.8.19    VMS, sanallaştırılmış windows sunucular üzerinde çalışmayı destekleyecektir. 

1.8.20    VMS, web veya uygulama tabanlı bir sistem yönetim arayüzü sunacaktır. 

1.8.21    Kullanıcı seviyeleri, kullanıcıların oluşturduğu şifrelerin yenileme periyodu, kullanıcılara atanmış roller, yetkiler ve fonksiyonlar sistem yöneticisi tarafından yönetilebilecektir.

1.8.22    Sistemde LDAP desteği olacaktır. Active Directory’de yer alan bir kullanıcı ile VMS sistemindeki kullanıcı ve rolü ilişilendirilebilecektir.

1.8.23    Kameralar ve cihazlar ağ üzerinde arama yapılarak tespit edilebilecek ve aynı zamanda manuel olarak da eklenebilecektir.

1.8.24    Operatörlerin Network Video Kayıt Cihazları üzerinden dışa aktardıkları videolar sistem yönetim sunucuları üzerinde belirlenmiş bir HDD üzerinde tutulacaktır. Operatör istemesi halinde kendi bilgisayarına da indirebilecektir.

1.8.25    Sistemde video kilitleme özelliği bulunacaktır. Sistem yöneticileri, üzerine yazılmasını istemedikleri kayıt aralığını kilitleyebilecektir.

1.8.26    Sistemde yer alan kameraları verimli bir şekilde yönetebilmek için etiketler oluşturulabilecek ve kameralara istenen etiketler atanabilecektir. 

1.8.27    Sistem üzerinden CSV veya benzeri formatta raporlar indirilebilecektir.

1.8.28    Günlük olarak sistem konfigürasyonunun yedekleme senaryosu yaratılabilecektir.

1.8.29    VMS, kameraları ve diğer ekipmanları bulundukları ağda sürekli olarak tarayacak ve cihazların genel durumunu kontrol ederek alarmlar oluşturabilecek ve arşivleyecektir.

1.8.30    Sistemde bulunacak ortam ağ geçidi ile birlikte kullanıcının video akışlarını görüntülemek için uygun izinlere sahip olup olmadığı denetlenecek ve tüm kullanıcılara ait detaylı loglar tutulacaktır.

1.8.31    Sistemden kullanıcı eylemleri raporları ve cihaz bazında  raporlar alınabilecektir. 

1.8.32    VMS yazılımı üzerinde her bir kamera için farklı günde kayıt zamanı ayarlanabilecektir. Böylece tüm kameralar 30 gün kayıt tutarken idarece belirlenen kameralar aynı kayıt cihazı üzerinde daha fazla gün kayıt tutabilecektir.

1.8.33    Sistemde SMTP desteği bulunacak ve alarm durumlarında e-posta gönderimini destekleyecektir.

1.8.34    Sistemde en az aşağıdaki işlemlere ait log kayıtları tutulabilecek ve bu işlemler gerçekleştiğinde alarmlar oluşturulabilecektir.

1.8.34.1    Entegre olunan 3. Parti Uygulamalardan Gelen Alarmlar

1.8.34.2    Video üzerinde işaretleme yapılması (Bookmark)

1.8.34.3    Video Kilitleme Yapılması

1.8.34.4    Video Kilitlemenin Düzenlenmesi veya Kaldırılması

1.8.34.5    Veritabanı Yedekleme İşlemleri

1.8.34.6    Kayıt Sunucuları CPU Alarmları

1.8.34.7    Veri Kayıpları Alarmları

1.8.34.8    Kameraların Bağlantı Problemleri

1.8.34.9    Cihaz (Kamera, Sunucu vb) Eklemesi, Çıkarılması, Devre Dışı Bırakılması

1.8.34.10    Cihazların Çevrimiçi ve Çevrimdışı Alarmları

1.8.34.11    Hard Disk Hataları

1.8.34.12    Video Dışa Aktarma İşlemleri

1.8.34.13    Fan Arızaları

1.8.34.14    Lisans Alarmları

1.8.34.15    Kayıtlı Logların Silinmesi, İndirilmesi

1.8.34.16    Kullanıcıların Oturum Açma ve Kapatma İşlemleri

1.8.34.17    Monitör Duvarı Konfigürasyon İşlemleri

1.8.34.18    Rölelerden gelen alarmlar

1.8.34.19    Video Akış Alarmları

1.8.34.20    Sıcaklık Alarmları 

1.8.34.21    Kullanıcıların İzleme İşlemleri

1.8.34.22    Kullanıcı Ekleme ve Rol tanımlama İşlemleri

1.8.35    Sistem, NTP kullanarak saat senkronizasyonunu sağlayacaktır.

1.8.36    Sistem üzerinde bir kamera arızalanıp yenisi ile değiştirildiğinde, eski kameranın kayıtları ile yeni kameranın kayıtları birleştirilebilecektir. Bu sayede yeni kamera üzerinden eski kameranın kayıtlarına da erişilebilecektir. 

1.8.37    VMS, MJPEG, MPEG-4 ,H.264 ve H.265 video akışlarını destekleyecektir.

1.8.38    VMS, sürekli olarak, belirlenen takvime göre, alarm ve olaya göre kayıt yapabilecektir. Pre ve Post alarm periyotları konfigüre edilebilecektir.

1.8.39    VMS, her bir kamera için birbirinden bağımsız olarak kayıt sürelerinin ayarlanabilmesini destekleyecektir. Böylelikle aynı kayıt sunucusu üzerinde belirlenen bazı kamera diğer kameralardan daha uzun süre kayıt edilebilecektir.  

1.8.40    VMS, kamera görüntüleri üzerinde yer imi (bookmark) eklenmesini destekleyecektir. Operatör manuel olarak belli bir aralığa ilişkin yer imi ekleyebilecek, bu yer imi için açıklama yazabilecek ve bu aralıktaki video veya ses kayıtlarını kilitleyebilecektir. Bunun yanı sıra sistem ile entegre olarak çalışan diğer sistemlerden gelen alarmlar neticesinde otomatik olarak yer imi eklenmesini destekleyecektir. Sistem yöneticisi, yer imlerinin ne kadar süreyle saklanacağını belirleyebilecektir.

1.8.41    Sistem, ses ve görüntü verilerini senkronize bir şekilde kayıt edebilecektir.

1.9.    Operator İzleme Yazılımı

1.9.1.    Yazılım minumum 10 operatör için lisanslanacaktır. 

1.9.2.    Yazılım operatörün yetkilileri dahilinde canlı görüntü izleme, kayıt izleme ve geriye dönük kayıtların dışa aktarımı (Export) işlemlerini yapmaya imkan verecektir.

1.9.3.    Operatör İzleme Yazılımı Windows tabanlı bir yazılım olacaktır.

1.9.4.    Yazılım kamera ve kayıt cihazından gelen görüntüleri izletebilecektir.

1.9.5.    Operatör İzleme Yazılımı, izlenen kamera görüntülerinin video kalitesinde bir azalma olduğunda kullanıcıyı bilgilendirecektir.

1.9.6.    Operatör izleme yazılımı, herhangi bir kısıtlama olmadan sistemde bulunan tüm kayıt sunucularına bağlanabilecektir. 

1.9.7.    Yazılım ara yüzü sekme ve çalışma alanı tabanlı olacaktır. Bir ya da daha fazla sekme ile bir çalışma alanı yaratılabilecektir.

1.9.8.    Operatör sekmelerde sistem yönetimi, canlı görüntü ve geriye dönük kayıt izleme işlemlerini yetkileri dâhilinde yapabilecektir.

1.9.9.    Operatör kendi kullanım tipi ve alışkanlıklarına göre sekme ve çalışma alanlarını düzenleyebilecek ve bu çalışma alanlarında web sayfası , plug-in.. vb. çalıştırabilecektir.

1.9.10.    Operatör, hücreler içerisinde sistem yönetimi, canlı görüntüleme, arşiv izleme işlemlerini yapabilecektir. Tek bir monitorde ekran bölündüğünde bir hücrede canlı görüntü oynatılırken diğer bir hücrede kayıt görüntüsü izlenebilecektir.

1.9.11.    Kamera görüntüleri her bir ekranda en az 1, 4, 9, 16, 25’e bölünmüş olarak izlenebilecektir.

1.9.12.    Sistemde ortak çalışma sekmesi özelliği bulunacaktır. Gerekli izinlere sahip farklı izleme bilgisayarlarında bulunan tüm operatörler ortak çalışma sekmesininin içeriğini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilecek ve gerekli izinlere sahip herhangi bir operatör diğer operatörlerin gerçek zamanlı olarak görüntüleyebildiği bu sekmede canlı ve arşiv görüntüsü izlenecek kameraları değiştirebilecektir.

1.9.13.    Operatör sisteme giriş yaptığında kendi kullanıcısına tanımlı çalışma alanı ve sekmeler otomatik olarak açılacaktır. Operatör her sisteme bağlandığında ekranı tekrar düzenlemek zorunda kalmayacaktır.

1.9.14.    Operatör canlı ve kayıtlı görüntüler arasında anlık geçiş yapabilecektir. Bu geçişlerde ilave bir çalışma alanı ya da sekme açılmasına gerek olmayacaktır.

1.9.15.    Bir sekme içerisinde yer alan hücreler arasındaki kenar boşlukları kaldırılabilecek, böylelikle tam ekranda herhangi bir kenarlık olmadan izleme yapılabilecektir.   

1.9.16.    Hücreler 90, 180, -90 ve -180 derece olarak döndürülebilecektir.

1.9.17.    İzleme bilgisayarı, canlı ve kayıtlı görüntüleri izleyebilmek için birden fazla sayıda kayıt cihazına aynı anda bağlanabilecektir.

1.9.18.    Operatör, izleme yazılımında bulunan ağaç yapısı üzerinden kamerayı, sistemi, kullanıcı tarafından tanımlanmış bir grubu seçebilecektir.

1.9.19.    Operatör, kamera görüntüsü ile birlikte kaydedimiş sesleri dinleyebilecektir.

1.9.20.    İzleme bilgisayarı üzerinde canlı izleme esnasında bilgisayarın donanım performansı yeterli kalmadığı durumunda, izleme yazılımı otomatik olarak kameraların ikinci akışlarını gösterebilecektir. Bu sayede ekran üzerinde kamera sayısı arttıkça operatör izleme yazılımı performası etkin kullanılabilecektir.

1.9.21.    Operatör, canlı veya arşiv görüntüleri üzerinde dijital yakınlaştırma (Digital Zoom) yapabilecektir.

1.9.22.    Operatör, Joystick ve Mouse ile PTZ kameraları kumanda edebilecektir.

1.9.23.    Yazılım üzerinde 9 (dokuz) adede kadar kameranın görüntüsü senkronize olarak geriye dönük oynatılabilecektir. Operatör, hızlı dışarı aktarma özelliği ile senkronize olarak arşiv görüntüsünü izlediği kameraları aynı anda tek bir tarih/saat girerek dışarı aktarabilecektir. 

1.9.24.    Sistem arşiv görüntülerinin izlenmesi ile ilgili aşağıdaki fonksiyonlara sahip olacaktır.

1.9.25.    Tarih ve saat seçimi,

1.9.26.    Bir sekme içerisinden seçilen hücrelerin senkronize olarak oynatılması,

1.9.27.    Kayıtlar İleri veya geriye dönük oynatılırken durdurulup kare –kare oynatılması,

1.9.28.    Kayıtların 128x’e kadar hızda ileri veya geri oynatılması,

1.9.29.    Canlı izleme esnasında kamera görüntüsünün 30 saniye geriye sarılabilmesi,

1.9.30.    Mevcut kare üzerinden ekran çıktısı (Snapshot) alınabilmesi,

1.9.31.    Operatör standart F/Q klavye kullanarak kamera numarası ile ilgili kameraya, preset numarası ile ilgili presete veya zaman bilgisi girerek ilgili kayıta mouse kullanmadan erişebilecektir. Bunun dışında kayıta ulaşma, canlı görüntüye ulaşma, ekranı istenilen formata bölme gibi fonksiyonlar için atanmış klavye kısa yol tuşları olacaktır.

1.9.32.    Yazılım, izleme ekranında tanımlanan kameraların belirlenen sıklıklarla döndürülmesi (Virtual Matrix vb.) özelliğine sahip olacaktır. Bu özellik kullanıcı tarafından tanımlanabilecek ve başlatılabilecektir.

1.9.33.    Yazılım, kameraların sıralı biiçimde (sequencing) gösterilebilmesine imkan tanımalı böylece istenilen herhangi bir ekran sıralı ekran (sequencing monitor) olarak tanımlanarak istenilen kameralar istenilen ekran formatında belirlenen zaman aralıklarında sıralı olarak gösterilebilecektir.

1.9.34.    Operatör herhangi bir ekranı alarm ekranı olarak atayabilecek ve bu ekranda alarmlar sıralı şekilde gösterilebilecektir.

1.9.35.    Operatör seçtiği bir zaman aralığındaki videoyu dışa aktarabilecektir.

1.9.36.    Operatör izleme esnasında mevcut video karesini JPG olarak dışarı aktarabilecektir.

1.9.37.    Operatör dışa aktaracağı (export) kayıt görüntüsünü kendi belirleyeceği bir şifre ile şifrelenmesini sağlayabilecektir.

1.9.38.    İzleme yazılımı, CD/DVD, flash bellek, yerel disk veya ağ üzerinde bulunan bir depolama alanına video dışa aktarmayı (export) destekleyecektir.

1.9.39.    Yazılım, Gelişmiş Monitör Duvarı (Monitor Wall) özelliğine sahip olacaktır. İlave bir lisanslandırmaya gerek olmadan izleme yazılımı üzerinde ekran yerleşim şemaları oluşturularak her bir ekrana yetkili operatörce istenilen kamera görüntüleri aktarılabilecektir. Monitör Duvarı yönetimi, standart klavye ve mouse'un yanı sıra Joystick üzerinde bulunan programlanabilir tuşlar ile de yapılabilecektir.

1.9.40.    İzleme yazılımı, sisteme gelen bir alarm/olay (analiz alarmı, arıza alarmı vb.) sonrası ilgili alarmın tanımlanan bir operatörün önüne düşürülmesine ve operatörün bu alarma yanıt vermesine imkan tanıyacaktır. 

1.9.41.    Sistem yöneticisi tarafından onay gerektiren alarmlar/olaylar belirlenen operatörün önüde düşürüldüğünde; operatör, gelen alarmı onaylayabilecek, işlemde tutabilecek veya erteleyebilecektir. Operatörün yaptığı işlemlerin log kayıtları tutulacaktır.

1.9.42.    Her bir operatörün önüne farklı tipte alarm/olay düşürülmesi sağlanabilecektir.

1.9.43.    Yetkili operatörler sistemde oluşan alarmlar/olaylar ile ilgili ek bilgileri görüntüleyebileceklerdir.

1.9.44.    Yazılım üzerinde Onvif profile S destekleyen kameraların üzerinde bulunan röle çıkışları manuel olarak kontrol edilebilecek, operatör bu çıkışları aktif ve pasif hale getirebilecektir.

1.9.45.    Operatör İzleme Yazılımı arayüzünde kameralar isimlerine veya ID numaralarına göre sıralanabilecektir. Aynı zamanda kamera ismine, tanımlanan kamera etiketlerine, kayıt edilen veya edilmeyen kameralara, online/offline kameralara göre filtrelemeler uygulanarak listeleme yapılabilecektir.

1.9.46.    Yetkili kullanıcılar kendilerinin izlediği görüntü pencerelerini , görüntü düzenlerini diğer kullanıcılar ile paylaşabilecektir.

1.9.47.    Liste üzerinde mouse ile herhangi bir kamera üzerine gelindiğinde açılır bir pencere içerisinde cihazın adı, küçük görüntüsü, durumu, etiketleri ve IP adresi bilgileri görüntülenecektir.

1.9.48.    Sistemde bulunacak harita desteği ile birlikte operatörlerin kameraları haritalar üzerinde düzenlemelerine ve bulmalarına imkan sağlanacaktır. 

1.9.49.    Yazılım arayüzünün Türkçe dil desteği bulunacaktır.

1.10.    Network Video Kayıt Sunucusu

1.10.1.    Network Video kayıt Sunucusu aşağıdaki özellikleri sağlamak kaydıyla Kamera veya VMS üreticisinin NVR cihazı veya yine aşağıdaki özellikleri sağlamak kaydıyla bir server üreticisinin cihazı olabilir.

1.10.2.    Sistemdeki kameraların istenilen süreler boyunca kayıt işlemi için kullanılacaktır.

1.10.3.    Network video kayıt ünitesi üzerinde en az 8 çekirdekli ve en az 2.1GHz temel frekans hızında işlemciye ve en az 16GB DDR4 RAM’e sahip olacaktır.

1.10.4.    Cihaz üzerinde en az Windows 10, Windows Server 2012 veya Windows Server 2016 işletim sistemi bulunacaktır.

1.10.5.    Network video kayıt ünitesi, üzerinde RAID5 ve RAID6 destekli donanımsal RAID denetleyicisine sahip olacaktır.  Yazılımsal RAID yapan üniteler teklif edilmeyecektir.

1.10.6.    Kayıt edilen görüntülerin harddisk hatalarına karşı korunması için her bir cihaz üzerinde bulunan harddiskler arasında RAID5 veya RAID6 yapılandırılması uygulanacaktır.

1.10.7.    Cihaz üzerinde işletim sistemi ve yazılımları için en az RAID1 mimarisinde çalışan 2 adet en az 240GB SSD disk bulunacaktır.

1.10.8.    Network video depolama ünitesi üzerinde çalışırken değiştirilebilen (Hot-Swap) tipte 2 adet 750W  veya daha fazla güç kaynağı bulunacaktır.

1.10.9.    Cihaz üzerinde en az 2 adet 1GbE RJ45 portlarına sahip olacaktır. 

1.10.10.    Cihaz üzerinde uzaktan yönetim portu bulunacaktır.

1.10.11.    Cihaz üzerinde en az 2Gbps hafızaya sahip profesyonel harici ekran kartı bulunacaktır. Bu kart üzerinde 4 adet mini display port veya 4 adet HDMI port bulunacaktır.

1.10.12.    Network Video Depolama Ünitesi üzerinde minumum 12 harddisk slotu olacaktır.

1.10.13.    Sistemdeki tüm kameralar 30 gün boyunca 2,1Mpx/12,5fps kayıt yapacak şekilde depolama alanı teklif edilecektir. Gerekli depolama alanı şartnamenin Genel Özellikler kısmında tarid edildiği şekilde hesaplanacaktır. Cihaz üzerinde kullanılan diskler en az video serisi kayıt diskleri veya server üreticisinin enterprise seviye diskleri olacaktır.

1.10.14.    Cihaz,  10° ile 35°c sıcaklıkları aralığında ve %5-90 nem ortamında çalışabilecektir.

1.10.15.    Cihaz rack tipinde olacak ve orijinal rack montaj aparatlarıyla kurulacaktır.

1.10.16.    Cihaz CE sertifkasyonuna sahip olacaktır.

1.10.17.    Cihaz EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60950-1 standartlarına sahip olacaktır.

1.11.    Kapalı Devre TV Sistemi’nin tasarımı, uygulaması, test ve devreye alınması , bakımı ve cihazların seçimi TS EN 62676-4 standardı  önerileri ve gereksinimleri   doğrultusunda yapılacaktır. 

1.12.    Tasarım ve uygulamada yıldırımdan korunmaya karşı binadışındaki kameralar ve bağlantı noktalarında EN 62305 serisi standartlar, TS HD 60364-4-443 standardı doğrultusunda önlemler alınacaktır. 

1.13.    Tasarım ve uygulamada   Kapalı Devre TV Sistemi’nin elektrik tesisatı , topraklama sistemi ilgili TS HD 60364 serisi standartları doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 

1.14.    Montajının yapıldığı yerde vibrasyon olasılığı ve /veya vibrasyon var ise kameralar TS EN IEC 60068-2-2 standı doğrultusunda test edilmiş olmalıdır.

1.15.    Kameralar  direk üzerine montajı yapıldığında direklerin tasarımı ve imalatı vibrasyonu engelleyecek  şekilde olacaktır. 


1.16.    Üreticilerin  sistemleri, ürünleri TS EN 62676-1-2 , TS EN  62676-2-2, TS EN  62676-2-3 , TS EN 62676-3 standartlarına uygun olacaktır. 

1.17.    Kontrol odaları TS EN 62676-1-1, TS EN 62 676-1-2, TS EN 62676-2-1 , TS EN 62676-4 standartlarına uygun olacaktır.

1.18.    Üreticiler CCTV tesisatlarında kullanılacak kablo tipleri ile ilgili teknik bilgileri ve isteklerini vereceklerdir. 

1.19.    İlgili Direktifler, Standardlar 

Tüm Kapalı Devre TV Sistemi cihazları 2014/35/AT, 2014/30/AT, 2011/65/EC RoHS, doğrultusunda CE bildirgeleri işveren kontrollük teşkilatına teklif/ malzeme onay aşamasında gönderilecektir

Tüm Kapalı Devre TV Sistemi cihazları aşağıdaki ilgili standardların en güncel hallerine, bu standardların yayınlanan en güncel eklerine göre imal edilmiş, ilgili standardlara uygun ve sahip olacaktır. 

1.19.1   TS EN 50130-4
    Alarm sistemleri- Bölüm 4: Elektromanyetik uyumluluk mamul aile standardı: Yangın hırsız ve genel amaçlı alarm sistemlerinin bileşenlerinin bileşenleri için bağışıklık özellikleri

1.19.2 TS EN 50130-5
    Alarm sistemleri - Bölüm 5: Çevre şartlarına dayanıklılık deney metotları

1.19.3 TS EN 50136 Serisi ilgili standartlar 
    Alarm sistemleri - Alarm iletim sistemleri ve donanımı

1.19.4 TS EN 55024
Bilgi teknolojisi cihazları - Bağışıklık karakteristikleri - Ölçme metotları ve sınırları

1.19.5 TS EN 55032
    Multimedya donanımının elektromanyetik uyumluluğu-Yayınım kuralları

1.19.6 TS HD 60364  
Alçak Gerilim Elektrik Tesisatları 

1.19.7 TS EN 60068 Serisi ilgili  standartlar
Çevre şartlarına dayanıklılık temel deney yöntemleri 

1.19.8 TS 3033 EN 60529 
    Mahfazalarla sağlanan koruma dereceleri (IP kodu) (elektrik donanımlarında)

1.19.9 TS EN 60950-1 (Bu standart en geç üye ülkelerce 20.12.2020 tarihinde yürürlükten kaldırılacak olup yerine TS EN 62368-1 geçecektir.) 
    Bilgi teknolojisi cihazları - Güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar

1.19.10 TS EN 60950-22
    Bilgi teknolojisi cihazları - Bölüm 22: Dış mekâna kurulan donanım (Bu standart en geç üye ülkelerce 20.12.2020 tarihinde yürürlükten kaldırılacak olup yerine TS EN 62368-1 geçecektir.) 

1.19.11  TS EN IEC 61000-3-2
    Elektromanyetik uyumluluk (EMU) - Bölüm 3-2: Sınırlar - Harmonik akım yayınımları için sınırlar (faz başına ≤ 16 A giriş akımı taşıyan donanım)

1.19.12 TS EN IEC 61000-3-3
    Elektromanyetik uyumluluk (emu) - Bölüm 3-3: Sınırlar - Faz başına beyan akımı 16 A (Dahil) olan ve şartlı bağlantıya tabi olmayan donanım için genel alçak gerilim besleme sistemlerindeki gerilim değişiklikleri, gerilim dalgalanmaları ve kırpışma ile ilgili sınırlar

1.19.13 TS EN 62262 
Dış mekanik darbelere karşı elektrikli donanımın mahfazası ile sağlanan koruma dereceleri

1.19.15  TS EN 62305 Serisi standartlar 
Yıldırımdan korunma 

1.19.16 TS EN IEC 62368-1
    Audio/video, bilgi ve iletişim teknolojileri donanımı - Bölüm 1: Güvenlik kuralları

1.19.17 TS EN 62471
Lambaların ve lamba sistemlerinin fotobiyolojik güvenliği

1.19.18  TS EN 62676-1-1
Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri - Bölüm 1-1: Sistem kuralları – Genel

1.19.19       TS EN 62676-1-2
    Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri - Bölüm 1-2: Sistem kuralları - Görüntü iletimi ile ilgili performans kuralları

1.19.20  TS EN 62676-2-1
    Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri- Bölüm 2-1: Görüntü iletme protokolleri-Genel kurallar

1.19.21    TS EN 62676-2-2
    Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri- Bölüm 2-2: Görüntü iletim protokolleri-HTTP ve REST tabanlı IP birlikte çalışabilirlik uygulaması

1.19.22    TS EN 62676-2-3
Güvenlik uygulamalarında kullanılan görüntülü gözetleme sistemleri- Bölüm 2-2: Görüntü iletim protokolleri- Web hizmetlerine dayalı IP birlikte çalışabilirlik uygulaması

1.19.23     TS EN IEC 62676-2-31
Güvenlik uygulamalarında kullanılması amaçlanan video gözetleme sistemleri – Bölüm 2-31: Web hizmetlerini esas alan canlı yayın akışı ve kontrolü

1.19.24        TS EN IEC 62676-2-32
    Güvenlik uygulamalarında kullanılması amaçlanan video gözetleme sistemleri – Bölüm 2-32: Web hizmetlerini esas alan kayıt kontrolü ve tekrarlama

1.19.25   TS EN 62676-3
    Güvenlik uygulamalarında kullanım için video gözetleme sistemleri - Bölüm 3: Analog ve sayısal video arayüzleri

1.19.26  TS EN 62676-4
    Güvenlik uygulamalarında kullanılan video izleme sistemleri – Bölüm 4: Uygulama kılavuzları

1.19.27 TS EN 62676-5 
    Güvenlik uygulamalarında kullanılan video gözetleme sistemleri – Bölüm 5: Kamera elemanları için veri özellikleri ve görüntü kalite performansı
 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt