×

IEC Güncel Standartlar 2024 Bölüm-2IEC Güncel Standartlar 2024
 Bölüm-2
Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik, Gizliliğin Korunması

►ISO/IEC TS 24462:2024
Bilgi güvenliği, siber güvenlik ve gizliliğin korunması - Güvenlik ve risk değerlendirmesi için ontoloji yapı taşları

Özet

ISO/IEC TS 24462:2024 Bu belge, bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) güvenilirliğinin farklı değerlendirme türleriyle kavramsal olarak ilişkili yapı taşlarının bir envanterini tanımlar. Bu değerlendirmeler yönetişim, risk yönetimi, güvenlik değerlendirmesi, güvenli geliştirme yaşam döngüsü (SDL), tedarik zinciri bütünlüğü ve gizlilik gibi alanlar için geçerlidir. Bu belge aynı zamanda bu yapı taşlarını organize eden bir ontoloji tanımlamakta ve yapı taşları envanteri ile ontolojinin kullanımına yönelik talimatlar sunmaktadır.

BİT güvenilirlik değerlendirmesi alanındaki yapı taşlarının türlerini, kategorilerini ve yapısal özelliklerini resmileştirmek, standartların geliştirilmesi ve kullanımında verimliliği artırmayı ve gelecekteki uyumu iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Yapı taşları yapısal bileşenlerin yanı sıra anlamsal bileşenleri de ifade edebilir. Bu bileşenler, izlenebilirlik veya değerlendirme metodolojilerinin unsurları gibi süreçle ilgili olanlar da dahil olmak üzere güvenilirlik değerlendirmeleriyle ilgili çeşitli kavram ve faaliyetlerle bağlantılı olabilir.

►ISO/IEC 27006-1:2024 
Bilgi güvenliği, siber güvenlik ve gizliliğin korunması - Bilgi güvenliği yönetim sistemlerinin denetimini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için şartlar - Bölüm 1: Genel


Özet 

ISO/IEC 27006-1:2024 Bu belge, ISO/IEC 17021-1'de yer alan gerekliliklere ek olarak, bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin (BGYS) denetimini ve belgelendirmesini sağlayan kuruluşlar için gereklilikleri belirler ve rehberlik sağlar.
Bu belgede yer alan gereklilikler, BGYS sertifikasyonu sağlayan kuruluşlar tarafından yeterlilik ve güvenilirlik açısından gösterilmektedir. Bu belgede yer alan kılavuz, BGYS sertifikasyonu sağlayan kuruluşlar için bu gerekliliklerin ek yorumunu sağlar.

NOT Bu doküman akreditasyon, akran değerlendirmesi veya diğer denetim süreçleri için bir kriter dokümanı olarak kullanılabilir.


►ISO/IEC 5392:2024 
Bilgi teknolojisi - Yapay zeka - Bilgi mühendisliği referans mimarisi


Özet

ISO/IEC 5392:2024 Bu belge, yapay zekada (YZ) bilgi mühendisliğinin (BME) referans mimarisini tanımlar. Referans mimari, KE rollerini, faaliyetlerini, yapısal katmanlarını, bileşenlerini ve bunların kendi aralarındaki ve diğer sistemlerle olan ilişkilerini sistemik kullanıcı ve işlevsel bakış açılarından tanımlar. Bu belge aynı zamanda KE terimlerini tanımlayarak ortak bir KE kelime dağarcığı sağlar.

Kaynak:IEC  web sitesi 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt