×

IEC Güncel Standartlar 2022 Bölüm-3IEC Güncel Standartlar 2022
Bölüm-3


Sabri Günaydın 
 
2022 yılı  mart  ayından sonra  yayınlanan ;

-Elektrikli Araçlar 
-Fotovoltaik Sistemler 
-Fiber Optik İletişim 
-Elektromanyetik Uyumluluk( EMC/EMU)
-Aydınlatma 
-Kondansatörler
-Yüksek Gerilim 
-Bulut  Bilişim

İle ilgili güncel  bazı   IEC standartları    aşağıdadır.1 Elektrikli Araçlar

1.1 IEC 62660-3:2022 
Elektrikli yol taşıtlarının itici gücü için sekonder lityum iyonlu piller - Bölüm 3: Güvenirlik gereklilikleri


2  Fotovoltaik Sistemler 

2.1 IEC 61215-1-2:2021/AMD1:2022
Karasal fotovoltaik (PV) modüller - Tasarım yeterliliği ve tip onayı - Bölüm 1-2: ince film Kadmiyum Tellurid (CdTe) tabanlı fotovoltaik (PV) modüllerin test edilmesi için özel şartlar

2.2 IEC 61215-1-3:2021/AMD1:2022 
Karasal fotovoltaik (PV) modüller - Tasarım yeterliliği ve tip onayı - Bölüm 1-3: ince filmli amorf silikon tabanlı fotovoltaik (PV) modüllerin test edilmesi için özel şartlar

2.3 IEC 61215-1-4:2021/AMD1:2022 

Karasal fotovoltaik (PV) modüller - Tasarım yeterliliği ve tip onayı - Bölüm 1-4: ince film Cu (In, GA) (S, Se) 2 tabanlı fotovoltaik (PV) modüllerin test edilmesi için özel

2.4 IEC TS 62804-2:2022 
Fotovoltaik (PV) modüller - Olası bozulmanın tespiti için test yöntemleri - Bölüm 2: İnce film

2.5 IEC TS 63106-2:2022 

Fotovoltaik güç dönüştürme ekipmanının test edilmesi için kullanılan simülatörler - Öneriler - Bölüm 2: DC güç simülatörleri

2.6 IEC TS 63109:2022 
Fotovoltaik (PV) modüller ve hücreler - Elektrolüminesans görüntülerinin kantitatif analizi ile diyot kusursuzluk  faktörünün ölçümü

3 Fiber Optik İletişim 

3.1 IEC 60794-1-220:2022 
Fiber optik kablolar - Bölüm 1-220: Genel özellikler - Optik kablolar için temel deney prosedürleri - Çevresel deney yöntemleri - Tuz püskürtmeli korozyon deneyi, yöntem F20

3.2 IEC 61757-3-2:2022 
Fiber optik algılayıcılar - Bölüm 3-2: Akustik algılama ve titreşim ölçme - Dağıtılmış algılama

4 Elektromanyetik Uyumluluk (EMC/EMU)

4.1 CISPR 16-1-6:2014/AMD2:2022 

Radyo paraziti ve bağışıklık ölçüm cihazları ve yöntemleri için spesifikasyon - Bölüm 1-6: Radyo bozunum ve bağışıklık ölçüm cihazları - EMC anten kalibrasyonu

5 Aydınlatma 

5.1 IEC  60061-1:1969/AMD62:2022
Lâmba başlıkları ve duyları - Değiştirilebilirliğin ve güvenliğin kontrolü için mastarlar ile birlikte - Bölüm 1: Lâmba başlıkları

6  Döner Elektrik Makinaları 

6.1 IEC 60072-1:2022
Döner elektrik makinaları - Boyutlar ve güç serileri - Bölüm 1: 56-400 numaralı şasilerin ve 55-1080 numaralı flanşların boyutları


7  Kondansatörler 

7.1 IEC TS 60871-2:2014/AMD1:2022 
a.a.  için şönt kapasitörler 1 000 V üzerinde beyan gerilimine sahip güç sistemleri - Bölüm 2: Dayanıklılık testi-Değişiklik 1 

8 Yüksek Gerilim 

8.1  IEC 62271-209:2019 +AMD1:2022
Yüksek gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni - Bölüm 209: 52kv üzerindeki beyan gerilimleri için gaz yalıtımlı metal mahfazalı anahtarlama düzeninde kablo bağlantıları - Sıvı dolgulu ve elektrüde edilmiş yalıtımlı kablolar - Sıvı dolgulu ve kuru tip kablo bağlantı düzenleri

8.2  IEC 62641:2022
Havai hatlar için iletkenler - Eşmerkezli örgülü iletkenlerde kullanılan alüminyum ve alüminyum alaşımlı teller

8.3 IEC TR 62543:2022 
Gerilim  kaynaklı dönüştürücüler (VSC) kullanarak yüksek voltajlı doğru akım (HVDC) güç aktarımı

8.4  IEC 62751-1:2014/AMD2:2022 
Yüksek gerilim doğru akım (HVDC) sistemleri için gerilim kaynaklı dönüştürücülerdeki (VSC) güç kayıpları - Bölüm 1: Genel kurallar- Değişiklik-2 

8.5  IEC TR 63259:2022 
Elektrik iletim ve dağıtım sistemlerinde kullanılan güç elektroniği için su soğutma sistemleri

9 Bulut Bilişim 

ISO/IEC TR 3445:2022 
Bilgi teknolojisi - Bulut bilişim - Bulut hizmetlerinin denetimi
 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt