×

IEC 60364-8-1:2019-02 Işığında Verimli Elektrik Tesisat Tasarımı Bölüm-12
IEC 60364-8-1:2019-02 Işığında Verimli Elektrik Tesisat Tasarımı
Bölüm-12


Birsen Bakır 


 

BÖLGE ve KULLANIM TANIMI Tablo B.9 ve Tablo B.32 Tablo B.10

IEC 60364-8-1 Düşük Gerilim Elektrik Tesisatı Standardında Enerji Verimliliği için tasarımcıyı cihazların nerede kullanılacağı (bölge), ne tür cihazların hangi amaçla çalıştırılacağı (kullanım), benzer ekipmanlarda hangi kontrollerin yapılacağı (ağ) belirlenmesi için müşteri veya son kullanıcı ile çalışmaya teşvik eder. Bu makale serisinde bölge, kullanım ve ağ tanımları ve değerlendirme yöntemleri anlatılacaktır. 

BÖLGE 

Bu bölümde IEC 60364-8-1 Düşük Gerilim Elektrik Tesisatı Standardında Enerji Verimliliği parametreleri arasında yer alan yer alan “bölge” tanımı ile puanlamadaki yeri anlatılmaktadır.
 
Bölge, Tesisatın bir bölümünü tanımlayan alan (veya yüzey) bölge olarak tanımlanır. Örnek vermek gerekirse, 20 m2 mutfak veya 500 m2 depolama alanı birer bölgedir. 

Bölge, elektriğin kullanıldığı bir alanı veya konumu temsil eder. Örneğin;

•    Endüstriyel bir atölye
•    Binadaki bir kat
•    Pencere yakınındaki bir oda veya pencereden uzakta bir oda
•    Konuttaki bir oda
•    Özel yüzme havuzu
•    Otel mutfağı

Tasarımcılar, elektrik müteahhitleri veya bina sahibi bina içindeki bölgeler üzerinde anlaşmalıdır. Bir bölgenin tanımı esnektir ve bir binanın tüm katını tanımlamak için kullanılabilir. Tasarım sürecinin erken aşamalarında bölgelerin tanımlanması, ağların doğru bir şekilde belirlenmesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. 

Bölge değerlendirme yöntemi: 

Bölge parametresi, tesisat dahilindeki bölgelerin tarif edilmesini hesaba katar.

Bu parametreye verilen puan Kz değerinin hesaplanması ve tablo B.32’deki sınıflandırmaya göre belirlenir.

Değerlendirmede aşağıdaki formül baz alınır:
Formülde;
a: tanımlanan  bölgelerin m2   olarak alanı
b: tüm tesisatın m2  olarak alanı

Tablo B.9 Endüstriyel, ticari ve altyapı binalarında bölgeler
Endüstriyel, ticari ve altyapı binalarda bölge parametresi üzerinden puan alabilmek için, tanımlanan bölgelerin alanının, toplam alanın %80’inden fazla olması gerekmektedir.

Tablo B.32 Konut binalarında bölgeler
Konut binalarda bölge parametresi üzerinden puan alabilmek için, tanımlanan bölgelerin alanının, toplam alanın %40’ınden fazla olması gerekmektedir. Puanlama, tanımlanan bölgenin oranına göre kademeli olarak artarak devam etmektedir. 

Bölgenin belirlenmesi, bir sonraki aşamada ağların doğru belirlenmesini sağlamak için gereklidir. 


KULLANIM 

Bu bölümde IEC 60364-8-1 Düşük Gerilim Elektrik Tesisatı Standardında Enerji Verimliliği parametreleri arasında yer alan yer alan “kullanım” tanımı ile puanlamadaki yeri anlatılmaktadır.
 
Kullanım, elektriğin kullanıldığı uygulama türü. Örneğin aydınlatma, soğutma birer kullanım örneğidir. 

Enerji tüketimi, güç akışı ve diğer elektriksel parametrelerin ölçümünü ve analizinin doğru yapılmasını sağlamak için, belirli bir devre yada bölge için kullanımın tanımlanması gerekir. Aşağıdaki listede bazı kullanımlara örnekler yer almaktadır:    

•    Aydınlatma
•    HVAC (soğutma ve ısıtma)
•    Sıcak su üretimi
•    Motorlar
•    Ev aletleri
•    Ofis ekipmanları

Kullanım değerlendirme yöntemi: 

Kullanım parametresi, tesisat dahilindeki ölçülen kullanımların sayısını hesaba katar.

Bu parametreye verilen puan KU değerinin hesaplanması ve tablo B.10’deki sınıflandırmaya göre belirlenir.

Değerlendirmede aşağıdaki formül baz alınır:
 


Formülde;
n: ölçülen kullanımın sayısı
ai: dikkate alınan bir kullanım için yıllık enerji tüketimi
b: tesisin yıllık toplam enerji tüketimi

Tablo B.10 Endüstriyel, ticari ve altyapı binalarında kullanım
Endüstriyel, ticari ve altyapı binalarda bölge parametresi üzerinden puan alabilmek için, ölçülebilen kullanım sayısının toplam tüketimin %80’inden fazla olması gerekmektedir. Her bir bölge için ayrı ayrı kullanımların belirlenmesi durumunda alınan puan sayısı 2’ye çıkmaktadır. 


 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt