×

Güle Güle 2022 !Güle Güle 2022 !

Sabri Günaydın 


Değerli takipçilerimiz Aralık 2021 -Aralık 2022  tarihleri arasında  Elektrik Tesisat Portalı çalışma gruplarımızın gerçekleştirdiği çalışmaların özeti aşağıdadır. Tüm yazarlarımıza, ETP çalışma Gruplarımız Lİderleri ve Üyelerine içtenlikle teşekkür ederiz.

a)    Teknik Şartnameler 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Yüksek Fen Kurulumuz ile  çok uzun zamandır   devam eden çalışmalarımız, toplantılarımız  ve   sektörel olarak  yapılan toplantılar, alınan görüşler  sonrasında; güncel standartlar ve  teknolojik gelişmeler doğrultusunda düzenlenmiş  aşağıdaki "Genel Teknik Şartnameler" resmi gazetede  yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Çevre Şehircilik  ve İklim Değişikliği Bakanlığımız   Yüksek Fen Kurulumuz  Başkanı Sn. Ertan Yetim’e ,  eski Yüksek Fen Kurulumuz  Başkanı  Sn. Mehmet Özkan'a, tüm teknik şartname çalışmalarımızda  önder olan   Sn. Murat Uzunbel’e,  Yapısal Yangın Güvenliği İşleri Genel Teknik Şartnamesi " çalışmalarımızda Bakanlığımızda önder olan Yüksek Fen Kurulu Üyesi Sn. Erdinç Demirel’e , Yüksek Fen Kurulu Üyesi  Sn. Ufuktan Güneş’e, Bakanlığımız Yüksek Fen Kurulu Üyelerine, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik  çalışmalarımızda destek olan Enerji Verimliliği ve Tesisat Dairesi Başkanı Sn. Murat  Bayram'a, Bakanlığımızda bu çalışmalara  emeği  geçenlere  içtenlikle teşekkür ederiz.

 
a.1) Elektrikli Taşıt Şarj Sistemi Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi 

a.2) Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi

Aşağıdaki şartname çalışmaları da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Yüksek Fen Kurulu–ETP ortak çalışmalarımız kapsamında  taslak olarak hazırlanmış olup bakanlığımızca yayına hazırlık aşamasındadır. 

a.3)  Yapılarda Elektrik Tesisatlarında Deprem Güvenliği Genel Teknik Şartnamesi
 
a.4) Alçak Gerilim Elektrik Tesisatları Genel Teknik Şartnamesi

a.5) Görüntülü Gözetleme Sistemi Genel Teknik Şartnamesi 

a.6) ETP Işık Kirliliği Şartname /Yönetmelik Çalışması 

Şartname çalışmalarına  Bakanlığımız Yüksek Fen Kurulumuz ile birlikte devam etmekteyiz. 


b)    TSE Standard Çalışmaları 

TSE ‘nin Elektrikli Araç Sarj İstasyonları ile ilgili aşağıdaki standartları çalışma gruplarına katılım sağlanarak  ETP olarak görüş ve önerilerimiz  bildirilmiş  ve standartların oluşturulmasına katkıda bulunulmuştur.

Elektrikli Araç Şarj Üniteleri ve İstasyonları ile ilgili Yayınlanan TSE Standardları

b.1)  TS 13909 
 Elektrikli araçlar ve elektrikli şarj sistemleri - Temel terimler ve tanımlar

b.2) TS 13912 
Elektrikli araç şarj üniteleri ve istasyonları -Kurulum ve güvenlik gerekleri

c) ETP Teknik Kılavuzlar, Genel Çalışmalar

c.1) Acil Anons Sistemlerinin (Sesli Alarm, Sesli Tahliye Sistemlerinin) TSE CEN/TS  54-32  Doğrultusunda  Sertifikalandırılması, Test ve Devreye Alınması

c.2) Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Tasarım Kontrol, Montaj, Devreye Alma, Kabul , İşletme-Bakım Teknik Kılavuzu

c.3) Tıbbi IT Sistem (İzole Güç Sistemleri)  Kontrol Kılavuzu  

c.4) Eko Tasarım ve Enerji Etiketleme Tebliğleri Kapsamında Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

c.5) ETP Işık Kaynakları Eprel Teknik Kılavuzu

c.6) ETP - Light  Sources EPREL Technical  Manual

c.7) Veri Merkezlerindeki Elektrik Tesisatları, BT Donanımı Deprem Güvenliği Teknik Kılavuzu

c.8) Veri Merkezlerinde Deprem Riski ve Etki Analizi

c.9) ETP IEC, EN 60068-3-3 Standardı Doğrultusunda Dünyada İlk Yangın Yalıtım Deprem Deneyini Gerçekleştirdi!

c.10) ETP Dünyada İlk Yangın Yalıtım Deprem Deneyinin 2. Aşaması Olan Fırın Deneylerini Tamamladı!

c.11)  EN IEC 60076-11:2018 Standardı Doğrultusunda Kuru Tip Transformatörlerin Sismik Deney Kriterleri

c.12)  Transformatörlerde Doğal Ester Yalıtım Sıvıları 

c.13) ETP IP Tabanlı Kapalı Devre Kamera Sistemi Teknik Şartnamesi

c.14)  Alçak Gerilim Panolarında Aşırı Isınma Sınırları, Devre Kesiciler ve Azaltma Faktörleri (De-Rating) Teknik Kılavuzu
c.15) EN 50600-99-3 Rehberliğinde Veri Merkezlerinde Güvenlik Sistemleri Denetimi

c.16) EN 50600 Kapsamında Veri Merkezinde Enerjinin Ölçülmesi ve Güç Kullanım Etkinliğinin Hesaplanması

c.17) EN 50600-99-3 Rehberliğinde Veri Merkezi Faaliyetlerinin Denetimi

c.18) EN 50600-4-2 Kapsamında  Çeşitli Enerji Kaynakları Kullanarak PUE   Hesaplama Örnekleri

c.19) Dijital Dönüşüm, IEC 60364-7-716 Hazırlıkları ve Data Kabloları Üzerinden Enerji İletimi Konusunda
 Esen Rüzgarlar


c.20) EN 50600-99-3 Rehberliğinde Veri Merkezi Kaynak Yönetiminin Denetimi

c.21) PUE Türevleri

c.22)  Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kuralları İçin 2021 En İyi Uygulama Kılavuzları

c.23) Veri Merkezi Kablolama Tasarım Temelleri 

c.24) Veri Merkezlerinde Anahtar/Temel Performans Göstergeleri Teknik Kılavuzu

d) YouTube Söyleşiler 

d.1)  Atık Elektrik, Elektronik Eşya Nedir ? 

d.2) Aydınlatma Armatürlerinde CE İşaretleme, Eko Tasarım, Enerji Etiketleme Nedir? 


e) ETP Webinarlar 

e.1)  Elektrik Panoları Genel Teknik Şartnamesi ETP Webinar       

e.2)  Alçak Gerilim Panolarında Azaltma Faktörleri (De-Rating) ETP Webinar

e.3)  ETP Mühendislik Etiği Webinar 

e.4)  AGİD-ETP LED Aydınlatma Armatürleri Standartları Webinarı 

e.5) Eko Tasarım ve Enerji Etiketleme Tebliğleri Kapsamında “ Işığın Titreşimi ve İnsan Sağlığı” ETP Webinar

e.6)  Aydınlatma Sektöründe EKO Tasarım Ve Enerji Etiketleme Kılavuzu ETP Webinar

e.7) Elektrik İç Tesisleri Proje Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği İlgili Standartlar ETP Webinar

f) Günümüzde alanımıza giren mühendislik konularının hemen hepsi çevreye duyarlı ve sürdürülebilir büyüme yönünde gelişmektedir. Burada etik değerlere bağlı davranışların gerekliliği öne çıkmakta ve toplumsal değerlerin, bilim ve sanatın gözetilmesi ve yükseltilmesi önem arz etmektedir.

2018 yılından beri ETP Mühendislik Etiği Çalışma Grubu olarak, yukarıda belirttiğimiz bakış açısıyla, ETP Mühendisler için Meslek Etik Davranış İlkelerini oluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz. İlk olarak çalışma grubumuz meslek etiği konusunda detaylı bir anket yaptı. Anketin sonuçlarını, konuyla ilgili araştırmalarımız ile birleştirerek 21.10.2019 tarihinde ETP Mühendisler için Mesleki Etik Davranış İlkeleri’mizi oluşturduk ve web sayfamızda duyurduk. 

2019 yılında yayınlanan ETP Mühendisler için Mesleki Etik Davranış İlkeleri’ miz için lütfen tıklayınız

2022 yılında  Kasım ayı  içerisinde  güncellenen ETP Etik Kodlarımız için lütfen tıklayınız. 

ETP Mühendislik Etiği Çalışma Grubu  olarak 2023 yılı Ocak ayında  2022  yılında yayınladığımız  kodlarımızda   yaptığımız güncellemeler için lütfen tıklayınız. Elektrik Tesisat Portalı olarak 2022 yılında toplam  278  makale ETP portalımızda yayınlanmış olup , 2022  yılı sonunda  ETP Portalımızdaki  makale sayısı 2000’i geçmiştir.

Vizyonumuz: Standartlar ve yeni teknolojiler temelinde sektörümüzü bilgilendirmek , bu kapsamla ilgili bilgi bankası oluşturmak

Misyonumuz: Ülkemizdeki tüm sektör paydaşlarının dünya seviyesinde rekabetçi olduğu, gençlerimizin yarınlara güvenle bakabildiği bir geleceği kurmak için güncel standartlar ve yönetmelikler konusunda çalışma yapan gönüllüler topluluğu olmak.

Değerlerimiz: ETP Mühendislik Etiği Kodları   (Lütfen Tıklayınız.) 

“Deniz Yıldızı Hikayesi” ile başladığımız çalışmalarımıza “Sektörün Pusulası” olarak devam ediyoruz. 

Sloganımız:  Sektördeki pusulanız

ETP yoluna devam edecektir. Yolumuz meslektaşlarımız ve üniversite gençliğine ışık tutmak, katkıda bulunmaktır. Hem biz kazanacağız hem de ülkemiz.

2023 yılında ailece sağlık, mutluluk  ve başarı dolu  günler  diliyoruz. 

Sevgi ile kalın, esen kalın. 

Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt