×

Fotovoltaik Santraller Yazı Dizisi-19Fotovoltaik Santraller Yazı Dizisi-19

Tercüme: Alper Çelebi

 
A.3 Silindirik modüllü FV sistemler

Bu yarı entegre güneş santralleri, 360°’de ince filmlerle kaplanmış silindirik modüller kullanır; böylece güneş ışımasının yanı sıra üzerinde bulunduğu yüzey tarafından yansıtılan ışıktan da yararlanır(Şekil A.5).

Şekil A.5 Silindirik modüller, yatay olarak birbirinin ardı sıra monte edildiklerinde ideal şekilde çalışırlar; sistem hafiftir ve geleneksel modüllerin aksine “süzülme” etkisine tabi değildir ve böylece balastlı ağırlıklar aracılığıyla modüllerin sabitlenmesine ihtiyaç duyulmaz.

A.4 Yüzen FV sistemler

İlginç bir uygulama da, yüksek rakımlı rezervuarlar veya göletler gibi kapalı sulara yerleştirilen yüzen FV santrallerdir(Şekil A.6). Bu tür santraller deniz kökenli yüzen bir yapıya kurulmalıdır; bu yapı hidrolik pompalar (modüllerin su soğutması için) ve izleme sistemleri ile donatılabilir. Dahası, hücrelere gelen ışınımı arttırmak için bazı konsantrasyon sistemleri mevcut olabilir.
Bu uygulamanın başlıca avantajları:

• sınırlı çevresel etki: çünkü bu santrallerin kurulduğu su aynaları herhangi bir peyzaj bağı olmayan alanlarda bulunur;

• modüller üzerinde su soğutma etkisi: panel yüzeyinde dolaşan ince bir su tabakası, modül sıcaklığını maksimum verimliliği sağlayacak değerlerde tutar. Bu yıllık enerji üretimini yaklaşık %10 oranında arttırır ki bu pompalı soğutmanın tüketiminin üzerindedir;

• izleme:çünkü yüzen platform bir derece serbestliğe kadar bir solar izleyici olarak çalışabilir ve gün içinde Doğu-Batı yönünde hareket ederek yıllık üretimde %25’e kadar bir artış sağlar.

Yine de yüzen sistemlerin kullanılmasını zorlaştıran bazı dezavantajlar vardır:

• modüller üzerinden suyun sürekli akışı ve suyun bitki örtüsü ve yaban hayatı ile olan etkileşiminin, uzun süreli etkileri hâlâ bilmemektedir;

• yüzen yapıdan dolayı ve izleme ve soğutma sistemlerine bağlı ekstra maliyetler (yaklaşık 0.8 €/W): bir çatıda veya zeminde aynı büyüklükte bir tesisatla karşılaştırıldığında, toplam maliyetin yaklaşık %50 artması.


A.5 Mikro-inverterler

Bunlar, her modülde kurulu ve bazı önemli avantajların elde edilmesini sağlayan küçük boyutlu cihazlardır. 

(180W - 320W); bu avantajlar:

• geleneksel sistemlerden çok daha düşük bir gücü yöneten, genellikle arızalara daha çok maruz kalacak
soğutma sistemlerine ihtiyaç duymayan inverterin güvenilirliğinde artış; bu nedenle, tek bir mikro-inverter
için yıllık hata olasılığı, geleneksel bir inverterden 40 kat daha düşük olabilir;

• merkezi inverterli santrallerin aksine kendi MPPT sistemi ile donatılmış olan her bir mikro-inverterin, diğer modüllerin çalışma koşullarından bağımsız olarak kendi maksimum güç noktasına göre çalışması nedeniyle tesisin üretilebilirliğinde artışa neden olması; üretilebilirlik için bu tür bir fayda, modüller yerleşim tesislerinde sıkça görülen bir durum olan farklı eğilimler veya gölgeleme için farklı ışıma değerlerine tabi olduğunda dikkate değerdir.

Diğer yandan bu tarz cihazların  kullanımı bazı dezavantajları beraberinde getirir:

• hem bu teknolojinin nispeten olgunlaşmamış olması hem de büyük boyutlu inverterlerin satın alınmasından kaynaklanan tasarrufların kullanılmasının imkânsızlığına bağlı olarak daha yüksek maliyetler;

• mikro-inverterin azami verimliliği, küçük boyutlarından dolayı geleneksel inverterlerinkinden %3-4 daha azdır; sonuç olarak, yukarıda da belirtildiği gibi mikro-inverterlerin kullanılması, yalnızca, yıllık çalışma saatlerinin büyük bir kısmında, modüllerin farklı eğimi ve gölgelenmesi nedeniyle nominal değerine yakın bir aydınlatma koşulunun bulunmasının mümkün olmadığı tesislerde olumludur.

Bundan sonraki yazımıza  "Diğer Yenilenebilir Enerji Kaynakları " ile devam edilecektir. 
 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt