×

ETP Işık Kaynakları Eprel Teknik KılavuzuETP Işık Kaynakları Eprel Teknik Kılavuzu 

Mert Eriş 

Eprel Platformu Giriş ve Ürün Kaydı 


Bilindiği üzere  ışık kaynakları için yeni yönetmeliğe göre ürünlerin EPREL kaydı oluşturulmalıdır. İnternet sitesindeki verilerin aynı EPREL kayıtlarında olMASI ve tebliğlerde belirtildiği gibi gerekli bilgileri ve teknik dokümanları içermesi temel gerekliliktir.  Işık kaynakları üzerindeki QR Kod ile kullanıcılar ürün verilerine erişebilmelidir. Türkiye’de aydınlatma armatürleri üreticileri henüz EPREL’e giriş yapamamaktadır. 

Tedarikçi ; ürün bilgi formundaki parametreleri ürün veri tabanından veya kendi internet sitesi üzerinden sağlamakla yükümlüdür.  Ürün veri tabanı ise ; erişilebilirlik ve güvenlik gereklilikleri açık bir şekilde belirlenmiş bir uygunluk bölümü ile erişilebilir bir çevrimiçi portal ve özel ürün parametrelerine ilişkin bilginin elektronik yollarla erişilebildiği tüketicilere açık bir bölümü içeren, sistematik bir şekilde düzenlenmiş, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından oluşturulan ürünlerle ilgili veri topluluğu olarak tanımlanmıştır

Bu kapsamda ithal ürünler zaten EPREL kayıtlı olarak pazara arz edilmektedir , kayıtlar İNGİLİZCE . Yerli üretici ihracat ürünlerinde EPREL kayıtlarını Avrupa Birliğinde yerleşik ithalatçı veya firmanın Avrupa Birliği  temsilciği aracılığıyla EPREL kayıtlarını oluşturabilir ,Türkiye pazarı için de  kendi internet sitesinden bu bilgileri TÜRKÇE olarak  sağlar. 

Türkiye’deki Aydınlatma Üreticileri için EPREL kaydı gerçekleşebildiğinde; hazırlanan doküman bir kılavuz niteliğinde olup yol gösterecektir.


Eprel sistemine https://energy-label.ec.europa.eu/ linki üzerinden giriş yapılır.

Şirketiniz adına kayıt yapacak kullanıcılara tanımlanmış mail adresi ve şifre girilerek sisteme giriş yapılır.Açılan sayfada Light Source (Işık Kaynağı) seçeneğine tıklanır.‘’Register Model’’ seçeneğine tıklanır ve ‘’New Model’’ seçilir.‘’Supplier’s Name/ Trademark’’ seçeneğinde kayıtlı olan firma adınız seçilir. ‘’Model identifier’’ kısmına ise firmanız bünyesinde üretilen ışık kaynağının kendi sisteminizdeki ürün kodu girilmelidir. (Bu, ürünü tanımlayan koddur. Enerji etiketinde gözükecektir.)Deneme1 adı ile yeni ürün oluşturulmuştur. Ekranın sağ üst kısmında görülen Eprel registration number: 1096569 ise ürünü tanımlar. Bu numara 1 den başlayarak devam eder. Bu koddan, bu zamana kadar 1 milyondan fazla ürünün Eprel Kaydının olduğu anlaşılabilir.
Ok işareti ile gösterilmiş ‘’Edit’’ butonuna tıklanarak aşağıda görmüş olduğunuz ‘’Public Information’’ sekmesi içerisindeki indisler aktif hale gelir ve ürün bilgileri doldurulur.


 Piyasaya arz tarihi ve piyasaya çıkış tarihi kutucuklarına tarih bilgisi girilir.

Tarihlerin altında bulunan İngiltere Uyumluluk verileri görünür olması seçeneği şirket tercihidir.

UK MSA: United Kingdom Measurement System Analysis


 • Lighting Technology Used : Kayıt edilen ürünün teknolojisi bu seçenekte tanımlanır.
 • Non-Directional or Directional :Burada ışık kaynağınızın yönlü ve yönsüz olduğu belirlenir. 120 dereceden daha dar açılı ürünler ‘’yönlü’’ 120 ve yukarısındaki ürünler ‘’yönsüz’’ olarak belirtilmelidir.     
       *Not: ‘’Directional’’ seçilirse aşağıdaki menülerde Beam Angle, Beam Angle Maximum, Beam Angle Minimum           adı ile 3 kutucuk daha otomatik olarak açılacaktır. Kutucuklara, ürününüzün ışık ölçümü sonucunda çıkan                hüzme açısı, derece cinsinden girilmelidir.
 • Light source cap-type (or other electric interface): Bu seçenekte ürünün enerji girişi parçası tanımlanır. E27 Duylu, E14 Duylu, Gu10 Duylu Lamba olarak girilir. Armatür ise Kablo, Klemens,Konnektör olarak (Veya başka bir bağlantı teknolojisi) yazılır.
 • Mains or non-mains: Bu seçenekte, ürününüzün bağlantısı direkt olarak şebeke beslemeli veya beslenemeyen olarak belirlenir.
 • Connected light source (CLS) : Ürününüz farklı veri bağlantı parçaları barındırıyor/içeriyorsa bu seçenekte belirtilmelidir. Örneğin ; Remote kontrollü bir Smart RGB LED Lamba içerisinde Radyo Frekans devresi bulunması sebebiyle ‘’Evet’’ seçilmelidir.
 • Colour-tuneable light source: Ürününüz tuneable ise belirtilmelidir.
 • High luminance light source: Işık kaynağınız yüksek lümenli ise belirtilmelidir.
 • Anti-glare shield: Ürününüz mikroprizmatik lensli veya başka bir teknoloji ile dizayn edilerek düşük UGR değerine sahipse belirtilebilir.  
 • Dimmable: Ürün dimlenebilirse ‘’evet’’ ,dimlenemezse ‘’hayır’’ seçenekleri seçilebildiği gibi ‘’Yalnızca belirlenmiş dimmerlar ‘’ da seçilebilir. Son seçenek belirtildiği takdirde Dimmer Listenize son kullanıcı ulaşabilir olmalıdır. (Ürün kullanım kılavuzlarında değinilebilir.)
 • Energy consumption in on-mode (KWh/1000h): Ürünün gücü belirtilmelidir. KWh/1000h =W olarak beyan edilmelidir. Wattmetre üzerinde görülen anlık güç yazılır. 
 • Energy efficiency class: Burada ürününüzün lümen/W değerine ek olarak Ftm faktörü olan çarpan ile belirlenerek bir sonuç ortaya çıkar.Bu sonuç; hangi sınıflar aralığında yer alıyor ise o sınıfın harfi yazılır. Örnek: 2000lümen 20 W 90 derece ışık açısı olan ve şebekeye direkt olarak bağlanabilen bir armatür ise : nTM=2000(lm)/20(W)x1.176(Ftm)= 117,6’dır. 110 ≤ ηTM < 135 aralığında olduğu için ‘’E’’ sınıfıdır.
 • Useful luminous flux (lm): Çıkış lümen değeri yazılmalıdır.
 • Beam Angle Correspondence : Ürününüzün hüzme açısına göre aralığı belirlenir ve 3 seçenekten birisi işaretlenir. 
 • Correlated colour temperature type: Ürününüzün renk sıcaklığı tipi belirlenir.
       ‘’Single Value‘’ seçilirse altındaki kutucuğa tek bir renk sıcaklığı yazılır.(2700, 4000 gibi) ‘’Range’’ seçilirse aşağıda iki kutucuk belirir. Burada değişebildiği renk sıcaklığı aralıkları yazılır.

        ‘’Steps’’ olarak seçilirse ürünün olabileceği renk sıcaklıkları kutuluklara girilir. Ürün renk sıcaklığı 2’den fazla ise ‘’Add Step’’ tıklanarak yeni kutucuk eklenebilir.


 • On-mode power (W): Ürününüz çalışırken çekilen güç değeri belirtilir.
 • Standby power (W): Ürününüz kapalı konumda ancak şebekeye bağlı iken çektiği güç belirtilir. (Genel olarak 0)
 • Colour Rendering Index: Ürününüzün CRI değeri yazılır. Altında bulunan iki kutucuğa da ölçüm ve raporlama sonucu alınan en düşük ve en yüksek CRI değerleri yazılır.
 • Outer dimensions (millimetre): Ürününüze ait en, boy ve derinlik ölçüleri mm cinsinden kutuluklara yazılır.
 • Claim of equivalent power: ‘’Evet’’ işaretlendiğinde ‘’Equivalent Power’’ kutucuğu çıkar. Herhangi bir eşdeğer güç beyanı var ise burada belirtilir. Örneğin; 6W 800lümen bir LED Bulb üreticisi, regülasyondaki gerekli hesaplamaları yaparak bu kısma, eski sistemde bu lümeni elde etmek için kaç Watt güç tüketildiğini tespit edip yazabilir.

        *İlave Bilgi: Regülasyonda, her ürünün kabul görmüş bir lümen değeri bulunmaktadır. Bu lümen değerine                 denk gelen güç belirlenir. Lümen değeri aralıklarda ise doğru orantı ile bulunur. Lümen değeri aralık dışı ise             (çok yüksek veya çok düşük, listede olmayan) doğrusal interpolasyon yolu ile bulunur  ve yazılır.
 • Chromaticity coordinate (x) ve Chromaticity coordinate (x) : X ve y düzlemlerindeki renk koordinatları girilir.
 • R9 Colour rendering index: CRI dışında R9 değeri de ayrıca girilmelidir.
 • Survival Factor: Hayatta kalma faktörü. L70B50 baz alınarak testlerin sonucuna göre hayatta kalma faktörü belirlenir ve yazılır. 1 den büyük değer girilemez.
 • Lumen maintenance factor: Lümen Bakım faktörü. Ürün 150 dakika açık, 30 dakika kapalı toplam 1200 aç kapa yapılarak döngüye girer. 3600 saat toplam test süresinin gerçek çalışma süresi 3000 dir. Teste girmeden önce lümen ölçülür, 3600Saat test sonucunda yine lümen ölçülür. Aradaki orana göre Lümen bakım faktörü belirlenir. 1 den büyük değer girilemez.
 • Displacement Factor: Yer değiştirme Faktörü. Power Factor değeri temel güç faktörü olması sebebiyle daha reel sonuçlar alınması için Displacement Factör (Yer değiştirme Faktörü) ele alınır. Burada harmonikler de hesaplanmış olur. 1 den büyük değer girilemez
 •  Colour consistency in McAdam ellipses: McAdam Elipslerinde renk tutarlılığı. Regülasyona göre 6 veya 6 dan küçük değer girilmelidir. SDCM için seçilen adımlar ne kadar az ise insan gözü LED çiplerin farkını o kadar zor algılar. 7 adımda seçilirse insan gözü renk farkını algılar.


 
 • Claims that an LED light source replaces a fluorescent light source without integrated ballast of a particular wattage: Işık kaynağınızın bir flouresan ışık kaynağının yerini aldığını beyan edecekseniz ‘’Yes’’ olarak işaretleyip, aşağıda otomatik olarak beliren kutuya, ilgili hesaplama yöntemleriyle eski sistemde Kaç Watt güce tekabül ettiğini tespit ederek yazabilirsiniz.
 • Flicker Metric: Işık titreşimini ölçen cihazlar ile ölçüm alıp beyan edilmelidir. SVM < 0,4 olmalıdır.
 • Stroboscopic Effect Metric: Stroboskobik Efekt ölçen cihazlar ile ölçüm alıp beyan edilmelidir PstLM < 1 olmalıdır.
 • Eprel’in etiket oluşturulması ‘’Yes’’ işaretlenerek kabul edilir. Ardından kayıt için ‘’Save’’ butonuna tıklanır.
 • Ürünün dalga boyu grafiğinin görseli eklenir. Browse’a tıklanıp bilgisayardan görsel seçimi yapılır. Sonrasında Upload seçeneğine tıklanarak kaydedilir.


 • Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra Label/Fiche kısmına tıklanır. Burada Eprel’in sizin ürününüze göre oluşturduğu Büyük, küçük, renkli ve siyah-beyaz etiketler indirilir.
 • Bu aşamadan sonra bu etiketlerin üzerindeki QR Kodu değişmez. Etiketler ürünlerinizde kullanılabilir ancak Eprel tarafından onaylanmamış (Incomplate) durumdadır. (Sağ üst köşede kırmızı olarak görülür.) Onaylanması için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir. Onaylama yapılmazsa, kullanıcılar QR Kod taratma sonucunda bilgilere erişemeyecektir.


 
 • 5. Basamakta bulunan ‘’Public Contact’’ kısmı seçilir. Çıkan Menüde ‘’Edit’’ seçeneği tıklanarak iletişim bilgileriniz girilmelidir.


 • 7. Basamakta bulunan ‘’Countries of Placement’’ sekmesine tıklanarak hangi ülkelerde piyasaya sürüldüğünü belirtmeniz gerekir. Tüm ülkeler seçilecek ise ‘’Select All’’ tıklanır. Kaydedilir.

 • 3. Basamakta bulunan ‘’Technical Documentation’’ kısmına girilir ve sağ üstte bulunan ‘’Add’’ butonuna tıklanır.

 
 • Public Information kısmında beyan ettiğiniz değerler burada belgelenir. Belgenizi tanımlayan seçenek işaretlenir. Ardından belgelerinizin dili işaretlenir. Son olarak Belgeye ait başlık yazılarak ‘’Browse’’ seçeneğine tıklanır ve ekleme işlemi yapılır.

Not: Ürününüze ait ERP raporu var ise ‘’Additional Part’’ hariç tüm seçeneklere tıklayıp yükleme yapabilirsiniz. (Yeni ERP Regülasyonuna göre test yapan Akredite kuruluşlardan ERP Test Raporu talep edilebilir. Böylece tüm bilgileri içeren tek bir rapor olmuş olacak, hem de akredite oldukları için ‘’Published’’ olamama gibi sorunlar ile karşılaşılmayacaktır.
ERP Raporu almak için 10 adet aynı üründen yollanır. Ürünler 3600 h teste tabi tutulur. 10 adet ürünün çeşitli ölçümleri yapılır. Regülasyondaki ve beyanlardaki değerlere uygunluğu test edilir.


 
 • Ürününüz bu aşamaya kadar sağ üstte görüldüğü gibi kırmızı kutu içerisinde‘’Incomplate’’ durumdadır. Belge yükleme işlemini yaptığınızda turuncu boyalı ‘’Complate’’ duruma gelecektir.
 • Complate durumda EPREL yönetimi belgelerinizi ve beyanlarınızı inceler. Sonuçlar uygun ise ‘’Published’’ duruma getirirler. Bu genel olarak 1-2 gün içerisinde gerçekleşir ve sağ üst köşede yeşil kutu içerisinde ‘’published’’ görüntülenir.
 • Ürününüz published olduğunda artık QR Kod okutulabilir. Son kullanıcı ürün bilgilerine erişebilir.
Not: Ürününüz Published olduktan sonra bir veri değişimi veya başka bir değişiklik talep edilirse, EPREL bu değişikliğin sebebini sormaktadır.
 
 • Düzenlemenin açılması için ; Published olan ürünün içerisine girilir ve sol alt köşede bulunan ‘’Change’’ butonu tıklanır.


Çıkan sayfada değişiklik sebebi ve açıklama doldurularak veri/bilgi değişimi yapılır. Ancak ürününüz tekrar ‘’Complate’’ durumuna gelecek ve Eprel ekibinin incelemesinden sonra ‘’published’’ olacaktır.Öneri; EPREL kaydı yapmanız gereken ürünler tespit edildiğinde excell üzerinde EPREL’e eşdeğer bir taslak çalışması olması süreci hızlandıracaktır. Bu şekilde çoğu veri önceden tespit edilmiş olacak ve EPREL erişimi açıldığında verilerin girişi çok daha kolaylaşacaktır.Aydınlatma Sanayisi, Dünya’da ve Ülkemiz pazarında büyük pay sahibi olup sürekli gelişme göstermektedir. Üreticiler olarak, ülkemize katma değer sağlamak asli görevimizdir. Gelişmekte olan sektörlerin genelinde görüldüğü gibi prosedürler hızlı değişim göstermektedir. Bizlere düşen bu sürece hızlıca adapte olmaktır. Bu sebeple, süreçte faydalı olacağını düşündüğüm bilgileri sizlere sunmaktan mutluluk duyarım.

ETP Işık Kaynakları Eprel Teknik Kılavuzunu, 

a) Türkçe "pdf" olarak indirmek için  lütfen tıklayınız. 
b) İngilizce "pdf" olarak indirmek için lütfen tıklayınız. Başta desteğini esirgemeyen değerli müdürüm Sn. Kemal Güver’e, tüm görüş ve önerileri için Sn. Zeynep Akkaya ve Sn. Burak Çıkırık’a, Aydınlatma Sektörü için bu faydalı platform ile bizleri buluşturan Sn. Sabri Günaydın’a ve Tüm Elektrik Tesisat Portalı Ailesi’ne teşekkür ederim.

Mert ERİŞ
 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt