×

ETP Elektrik Tesisat-Elektrik İç Tesisleri Yönetmelikleri Çalışma Grubu Çalışmaları

 
 
ETP  Elektrik Tesisat-Elektrik İç Tesisleri Yönetmelikleri Çalışma Grubu  Çalışmaları 

Mehmet Karadurak 

 
ETP çalışma gruplarımız çalışmalarına devam etmektedir.
ETP  Elektrik Tesisat-Elektrik İç Tesisleri Yönetmelikleri Çalışma Grubumuz 2020 yılı oCak ayı içinde ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. 

Çalışma Grubu Lideri: Mehmet Karadurak
Çalışma Grubu Üyeleri: 17 kişi
Barış Kancaoğlu, Belgin Pekcan, Celal Aktaş, Ertuğrul Ağaoğlu,  Hayri Aydın,  Gökhan Akbaş,  Gürol Mutaf, Mehmet Karadurak, Mehmet Mazmanoğlu, Nuran Erdoğan,  Sabri Günaydın, Salih Çoşkun, Serkan Reşat, Tevfik Oskay Bıyık, Tülay Kanıt, Osman Keser, Umut Ekici

2019 yılı içerisinde yapılan çalışmalar;

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'ndeki talep güç hesabının farklı yorumlanması nedeniyle proje müellifleri, devlet kurumları ve EDAŞ'lar arasında bir birliktelik yoktu. Ayrıca Yönetmelik'teki katsayıların da günümüz şartlarına uygun olmadığı herkes tarafından görülmekteydi. Çalışma grubumuzun amaçlarından bir tanesi bu konuda bir birliktelik sağlanmasıydı.

Çalışma grubumuz yıl içinde 2 toplantı yaparak, bu konuda daha önce EMO bünyesinde yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş ve tartışılmıştır. Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği'ndeki hesabın yorumu konusunda EMO tarafından hazırlanan çalışmanın doğru olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sırada Bakanlık kendileri tarafından İç Tesisleri Yönetmelik taslağını EMO'ya göndermiş ve görüş istemiştir. Bakanlığa  daha önce yapılan çalışma doğrultusunda detaylı bir görüş bildirilmiştir. Bu taslak çalışmasının sonucunun beklenmesine karar verilmiştir. Bir sonuç çıkmayınca grup üyelerinin görüşleri de alınarak hazırlanan yazı Bakanlık'a gönderilmiş, Portalımız'da da yayınlanmıştır.

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'ndeki katsayıların günümüz koşullarına göre değiştirilebilmesi için ciddi bir saha çalışması ve ardından akademik bir çalışma yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu konuda daha önce EMO tarafından Bakanlık ve TEDAŞ nezdinde yapılan girişimlerle başlatılan çalışmanın sonuçlarının beklenmesine karar verilmiştir. Bu çalışmanın yarım kalması üzerine bu konudaki görüşlerimizi içeren yazı Bakanlık'a gönderilmiştir.

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'ndeki gerilim düşümü hesap formülü eski olup yürürlükteki  TS HD 60364-5-52 standardı ile çelişmektedir. Aynı yönetmelikte gerilim düşümünün tesisatlar arasındaki bölüşümü de günümüz koşullarına uymamaktadır. Yönetmelikte bina bağlantı kutusuna kadar %5, bina bağlantı kutusundan lambanın ucuna kadar %1.5 oranları verilmiştir. Günümüzdeki binaların büyüklüğü ve yüksekliği dikkate alındığında bu oranların yakalanmasının mümkün olmadığı açık. Hesabı ve bölüşümü standarda uygun hale getirecek bir çalışma yapılarak Bakanlık'a gönderildi ve portalımızda yayınlandı.

Bu konularda bir ilerleme sağlanabilmesi için yönetmeliklerin değiştirilmesi gerekmektedir, bu da kamunun yetkisindedir. Çalışmalarımız yazılı olarak ilgili kurum olan Bakanlık'a iletilmiştir. Bundan sonra ancak yazılarımızın takibi yapılabilir, bu da çalışma grubumuzun görevi değildir. Bu nedenle çalışma grubumuzun görevi tamamlanmıştır.

2020 Yılında Grubumuz ETP Tasarım Onay Süreçleri, ETP Mekanik-Elektrik Koordinasyon çalışma grupları ile birleştirilerek ismi "ETP Elektrik Tesisat-Elektrik İç Tesisleri Yönetmelikleri Çalışma Grubu" olarak değiştirilmiş ve çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışma Grubumuzun 2020 Yılında Planlanan Çalışmaları

-Çalışma grubumuz öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Teknik Şartnamesi elektrik tesisat tekniği ilgili bölümlerini düzenleyerek bakanlığımıza gönderecektir. 

-Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin güncel teknolojik gelişmeler ve standartlar doğrultusunda yürürlüğe girmesi için çalışmalar yapmaya devam edecektir.

- ETP Mekanik-Elektrik Koordinasyon Çalışma Grubu çalışmalarının, yapılan önerilerin Mimarlara, Mekanik ve Statik Proje gruplarına ve daha önemlisi yatırımcılara ulaştırılması için çalışmalar yapılacaktır.

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt