×

EN 61000-4-6 Elektromanyetik Uyumluluk Standardı Güncellendi !EN 61000-4-6  Elektromanyetik Uyumluluk Standardı Güncellendi !

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)- Bölüm 4-6: Deney ve Ölçme Teknikleri - Radyo Frekans Alanlar Tarafından İndüklenen İletilen Bozulmalara Karşı Bağışıklık
DeneyleriSabri Günaydın
 

IEC 61000-4-6:2013  standardı "06.06.2023",  eşdeğer EN IEC 61000-4-6:2014 standardı "28.07.2023"  güncellenmiştir. Standart TSE  iş programında olup  mümkün olabilecek en kısa zamanda yayımlanmasını dileriz.  
IEC 61000-4-6:2023, bir önceki baskıya kıyasla teknik içerikteki tüm değişiklikleri gösteren Uluslararası Standart ve Redline versiyonunu içeren IEC 61000-4-6:2023 RLV olarak mevcuttur.

IEC 61000-4-6: 2023, 150 kHz ila 80 MHz frekans aralığında amaçlanan radyo frekansı (RF) vericilerinden gelen elektromanyetik bozulmalara karşı elektrikli ve elektronik ekipmanın iletilen bağışıklık gereksinimleri ile ilgilidir.

NOT 1 Ürün komiteleri, yöntemlerin ve test cihazlarının 80 MHz'e kadar olan frekans aralığında kullanılması amaçlanmasına rağmen, bu belgede açıklanan yöntemleri 230 MHz'e kadar olan frekanslar için de kullanmaya karar verebilir (bkz. Ek B).
Ekipmanı rahatsız edici RF alanlarına bağlayabilecek en az bir iletken tel veya kabloya (şebeke beslemesi, sinyal hattı veya toprak bağlantısı gibi) sahip olmayan ekipman bu belgenin kapsamı dışındadır.

NOT 2 Elektromanyetik radyasyonun neden olduğu iletilen bozucu sinyallerin ilgili ekipman üzerindeki etkisini değerlendirmek için IEC 61000'in bu bölümünde test yöntemleri belirtilmiştir. Bu iletilen bozulmaların simülasyonu ve ölçümü, etkilerin nicel olarak belirlenmesi için yeterince kesin değildir. Belirtilen test yöntemleri, etkilerin nicel analizi için çeşitli tesislerde sonuçların yeterli tekrarlanabilirliğini sağlamanın birincil amacı için yapılandırılmıştır.

Bu belgenin amacı, RF alanlarının neden olduğu iletilen bozulmalara maruz kaldığında elektrikli ve elektronik ekipmanın işlevsel bağışıklığını değerlendirmek için ortak bir referans oluşturmaktır. Bu belgedeki test yöntemi, bir ekipmanın veya sistemin belirli bir fenomene karşı bağışıklığını değerlendirmek için tutarlı bir yöntemi açıklar.

NOT 3 IEC Kılavuz 107'de açıklandığı gibi, bu belge IEC'nin ürün komiteleri tarafından kullanılmak üzere temel bir EMC yayınıdır. Kılavuz 107'de de belirtildiği gibi, IEC ürün komiteleri bu bağışıklık testi standardının uygulanıp uygulanmayacağını belirlemekten sorumludur ve eğer uygulanırsa, uygun test seviyelerini ve performans kriterlerini belirlemekten sorumludurlar.

Bu beşinci baskı, 2013 yılında yayınlanan dördüncü baskıyı iptal eder ve onun yerine geçer. Bu baskı teknik bir revizyon niteliğindedir. Bu baskı, önceki baskıya göre aşağıdaki önemli teknik değişiklikleri içerir:

a) Enjeksiyon cihazlarının seçimi revize edilmiştir;
b) Klemp enjeksiyonu için AE empedans kontrolü gerekliliği kaldırılmış ve Ek H silinmiştir;
c) Doygunluk kontrolü revize edilmiştir;
d) Çoklu sinyallerle test hakkında yeni Ek H;
e) Sadece geri besleme döngüsü ile seviye ayarı.


 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt