×

EN 50600 Veri Merkezi Terimler SözlüğüEN 50600 Veri Merkezi Terimler Sözlüğü 


ETP   Veri Merkezi Genel Kavramlar Çalışma Grubu 

 
"ETP  Veri Merkezi  Genel Kavramlar Çalışma Grubu " 'muzun EN 50600 standartları doğrultusunda yaptığı çalışmalar kapsamında  oluşturduğumuz  Veri Merkezi Terimler Sözlüğünü  ETP Portalı olarak aşağıda  sizlere sunuyoruz.Bu sözlüğü  " ETP Veri Merkezi Çalışma Grupları" 'mızın çalışmaları, sektörden gelecek geri dönüşler doğrultusunda  sürekli geliştirmeye ve güncellemeye devam edeceğiz. Görüş ve önerilerinizi, sözlüğe eklenmesini istediğiniz kelimeleri " iletisim@etp.com.tr " adresimize göndermenizi rica ederiz. Çalışmaya emeği geçen çalışma grubu üyelerimizden (Alfabetik sırayla) “Asuman Çolak, Evrim Düzalan, Rahmi Bıyıklı Sabri Günaydın, Şenol Gürvit,  Şeref Ertekin, Üzeyir Kaluk “a   içtenlikle  teşekkür ederiz. 
 
İNGİLİZCE TÜRKÇE
External Premises Security  Tesis Çevre Güvenliği
Energy Efficiency Enablement  Enerji Verimliliği Sağlama
Facility  Tesis
Functional Capability  Işlevsel Yetenek
Functional Element  Işlevsel Öğe
Generator Space  Jeneratör Alanı
Holding Space  Bekleme Alanı (Karantina Alanı)
Infrastructure  Altyapı
Main Distributor  Ana Dağıtıcı
Mechanical Space  Mekanik Alan
Network Operator Data Centre  Ağ İşletmecisinin Veri Merkezi
Physical Security  Fiziksel güvenlik
Planned Downtime  Planlı Kapama Süresi
Premises Entrance Facility  Bina Giriş Alanları
Storage Space  Depolama Alanı
System  Sistem 
Telecommunications  Telekomünikasyon
Telecommunications Cabling  Telekomünikasyon Kablolaması
Telecommunication Equipment  Telekomünikasyon Ekipmanı
Telecommunications Space  Telekomünikasyon Alanı
Testing Space  Test Alanı
Transformer Space  Trafo Alanı
Uninterruptible Power System  Kesintisiz Güç Kaynağı
Unplanned Downtime  Planlanmamış Kesinti Süresi (Arıza Tespiti, Onarım ve Devreye Alma Süresi)
CRAC Bilgisayar Odası İklimlendirme Ünitesi
CRAH Bilgisayar Odası Hava Soğutma Ünitesi
EMI Elektromanyetik Girişim 
ffs İleriki çalışmalar için
MTBF Arızalar Arasında Ortalama Süre
MTTR Tamir Ortalama Zamanı
NOC (Network Operation Center )  NOC (İzleme ve Kontrol Odası)
KGK (UPS) Kesintisiz Güç Kaynağı
Conformance  UYUM
Business Risk Analysis  İş Risk Analizi 
Business Impact Analysis  İş Etki Analizi 
Immediate Financial Penalties Acil Mali Cezalar
Consequential Losses Dolaylı kayıplar
Risk Analysis  Risk Analizi 
Spaces and Facilities  Alanlar ve Tesisler 
Building Entrance Facilities Bina giriş tesisleri; 
Personnel Entrance(s);  Personel Giriş(leri) 
Docking / Loading Bay(s)  Yanaşma / Yükleme bölme(leri)si 
Generators Space(s) Including Fuel Storage Yakıt Depolama Dahil Jeneratör Mahal(ler)i 
Transformer Space(s)  Transformatör Mahal(ler)i 
Electrical Distribution Space(s)  Elektrik Dağıtım Alan(lar)ı 
Telecommunications Spaces(s)  Telekomünikasyon Alan(lar)ı 
Main Distributor Space(s)  Ana dağıtıcı boşluk(lar)ı 
Computer Room Space(s) and Associated Testing Space(s)  Bilgisayar odası alan(lar)ı ve ilgili test alan(lar)ı 
Electrical Space(s)  Elektriksel boşluk(lar) 
Mechanical Space(s)  Mekanik boşluk(lar) 
Control Room Space(s)  Kontrol odası alan(lar)ı 
Office Space(s)  Ofis Alan(lar)ı 
Storage and Holding Space(s)  Depolama ve tutma yer(ler)i 
External Premises Security Dış Tesis Güvenliği
Building Entrance Facilities Bina Giriş Tesisleri 
Control Room Space(s)  Kontrol odası alan(lar)ı 
Availability Classes  Kullanılabilirlik Sınıfları
Protection Classes Koruma Sınıfları
Energy Efficiency Enablement Levels Enerji Verimliliği Sağlama Seviyeleri
Building Construction  Bina Yapımı 
Power Distribution  Güç Dağıtımı
Environmental Control  Çevre Kontrolü 
Telecommunications Cabling Infrastructure  Telekomünikasyon Kablolama Altyapısı
Security Systems  Güvenlik Sistemleri
Availability Kullanılabilirlik
Single-Site Data Centres  Tekil Veri Merkezleri 
Multi-site data centres  Çoklu veri merkezleri
Physical security  Fiziksel Güvenlik
unauthorised access  Yetkisiz erişim
intrusion  İzinsiz giriş
internal environmental events  Dahili Çevresel Olaylar
external environmental events Dış Çevresel Olaylar
Protection against unauthorised access  Yetkisiz erişime karşı koruma
Protection against intrusion  İzinsiz girişe karşı durma
Protection against environmental events  Çevresel olaylara karşı koruma
Energy efficiency enablement  Enerji verimliliği sağlama
Power distribution system  Güç dağıtım sistemi
Environmental monitoring and control  Çevresel izleme ve kontrol
Operational processes and KPIs  Operasyonel süreçler ve KPI lar
Design and implementation process  Tasarım ve Uygulma süreci
Design Principles  Tasarım İlkeleri
Design principles for EMI  EMI (Elektromanyetik Girişim) için tasarım ilkeleri
Redundant sources Yedek Kaynaklar
Protected against source failure Kaynak Arızasına Karşı Koruma
Redundant path to primary distribution Ana Dağıtıma Giden Yedekli Hat
Compartmentalization Bölümleme
Fault tolerant Hata toleransı
Redundant path Yedek Hat
Load operation during maintenance Bakım sırasında yük işlemi
Fault tolerant Hata toleransı
Redundant source Yedek Kaynak
Redundant path Yedek Hat
Protected against path failure Hat Arızasına Karşı Koruma
Protected against single device failure Tek Cihaz Arızasına Karşı Koruma
Uptime Çalışma Süresi
Downtime Kesinti Süresi
Energy consumption Enerji tüketimi
Source diversity Kaynak çeşitliliği


 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt