×

EN 50600 Standardına Göre Veri Merkezleri Genel Kavramlar
EN 50600 Standardına Göre Veri Merkezleri Genel Kavramlar

Üzeyir Kaluk

ETP  Veri Merkezi Çalışma grubumuzun EN 50600 standartları doğrultusunda yaptığı çalışmalar kapsamında “ETP VM Temel Kavramlar”  alt çalışma grubunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bu  bu konudaki çalışmalarımızı ETP Portalı olarak sizlere sunuyoruz. Çalışmaya emeği geçen çalışma grubu üyelerimizden (Alfabetik sırayla) “Rahmi Bıyıklı Sabri Günaydın, Şenol Gürvit Şeref Ertekin ‘ e   içtenlikle  teşekkür ederiz. 

Dünyada hızla gelişen ve gelecek teknolojisinin en önemli unsurları arasında gösterilen veri merkezleri hakkında hep nasıl daha verimli olabilir, nasıl işletilmeli, çevre dostu olarak nasıl tasarlanmalı gibi konular üzerinde konuşuyoruz. 

Veri merkezi ile ilgili EN 50600 serisi standartlarını doğru bir şekilde anlayabilmek için veri merkezi çalışmaları içindeki herkesin tasarım ve uygulama aşamalarında aynı dili konuşarak  olası problemlerin, hataların, zaman kayıplarını engellemek için bu kavramları  çok iyi anlaması  gerekir. 

 İlgili Standartları sırasıyla takip etmek işin ilk adımı. 

Bildiğimiz üzere bir veri merkezi uygulamasında en az 10 farklı disiplin bir araya gelmektedir ve her disiplin için farklı standartlar bulunmaktadır. Hatta ve hatta bazı disiplinler için birden fazla farklı standardlar ve uygulama kılavuzları bulunmaktadır. Ülke olarak öncelikle Avrupa standardlarını izlemek ve uymak zorundayız. Gerektiğinde dünya çapında kabul gören standard/kılavuzlardan da faydalanmak eksik bir konu kalmadan projeyi tamamlamaya yardımcı olacaktır.

Bu makalede EN 50600 standard dizisinin ilk bölümünde bulunan kavramları anlatacağız.  

Veri Merkezi
İstenilen hizmet sürekliliğini sağlamak için gerekli esneklik ve güvenlik seviyeleri ile birlikte güç dağıtımı ve çevre kontrolü için tüm tesis ve altyapılarla birlikte veri depolama, işleme ve taşıma hizmetleri sağlayan bilgi teknolojisi ve ağ telekomünikasyon ekipmanlarının işetilmesi için gerekli yapı veya yapılar grubudur.

Not 1: Birincil fonksiyonları desteklemek için çok sayıda bina ve / veya belirli işlevleri olan alanlardan oluşan yapıdır.

Not 2: Bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanını içeren ve çevresel kontrolleri destekleyen veri merkezi olarak kabul edilen yapının veya alanın sınırları, daha büyük bir yapı veya bina içinde tanımlanabilir.


Kullanılabilirlik (İş Sürekliliği, Ulaşılabilirlik, Süreklilik) 
Gerekli harici kaynakların sağlandığı varsayılarak, bir öğenin belirli bir zamanda veya belirli bir zaman aralığında belirli koşullar altında gerekli bir işlevi yerine getirme durumunda olma yeteneği

Bina Giriş Tesisi
Bir binaya belirli hizmetlerin veya altyapıların girişi için gerekli tüm mekanik ve elektrik hizmetlerini sağlayan ve ilgili tüm düzenlemelere uyan tesis

Bina Güvenliği
Veri merkezini içeren bina girişinde ve içinde gerekli güvenlik seviyelerini sağlamak için gerekli tesisler ve sistemler

Kabinet
Kablolamanın sonlandırıldığı, aktif ve pasif ağların yönetim donanımı ile sunucu, depolama cihazlarının güvenli olarak montajının yapıldığı konulduğu kapalı yapılardır.

Ortak Barındırma Veri Merkezi
Birden çok müşterinin kendi hizmetlerini/uygulamalarını çalıştırdıkları ağlara, sunuculara ve depolama cihazlarına erişiminin sağlandığı veri merkezidir. 

Not 1: Binanın hem bilgi teknolojisi donanımı hem de destek altyapısı, veri merkezi operatörü tarafından bir hizmet olarak sağlanmaktadır

Ortak Yerleşim Veri Merkezi
Birden çok müşterinin kendi ağlarını, sunucularını ve depolama donanımını konumlandırdığı veri merkezi

Not 1: Binanın altyapı desteği (güç dağıtımı ve çevre kontrolü gibi), veri merkezi operatörü tarafından hizmet olarak verilmektedir.

Bilgi İşlem Odası
Veri merkezinin birincil işlevini sağlayan veri işleme, veri depolama ve telekomünikasyon ekipmanını barındıran veri merkezi içindeki alan

Kontrol Odası
Veri merkezinin çalışmasını kontrol etmek ve tüm kontrol ve izleme işlevleri için merkezi bir nokta görevi görmek için kullanılan veri merkezi içindeki alan

Veri Merkezi Güvenliği
 Veri merkezi girişinde ve içinde gerekli güvenlik seviyelerini sağlayan tesis ve sistemlerdir.

Sınır Noktası
Operasyonel kontrolün veya sahipliğin değiştiği nokta.

Elektrik Dağıtım Odası
Veri merkezi içindeki veya bina içindeki başka bir alandaki veya bina topluluğu içindeki ayrı binalar içindeki trafo alanı ile elektrik alanları arasında elektrik enerjisini dağıtmak için kullanılan alan.

Elektrik Alanı
Veri merkezi alanlarına elektrik enerjisi sağlamak ve kontrol etmek için kullanılan veri merkezi içindeki alan (panolar, bataryalar, kesintisiz güç kaynakları (UPS) vb. dahil)

Kurumsal Veri Merkezi
Yalnızca çalışanlarına ve müşterilerine hizmet sunmak ve yönetmek olan bir kuruluş tarafından işletilen veri merkezi

Tesis Çevre Güvenliği
Bina ile bina sınırları arasındaki alan için gerekli güvenlik seviyelerini sağlayan tesisler ve sistemler

Enerji Verimliliği Sağlama
Enerji tüketimini ölçme ve çeşitli tesis ve altyapıların enerji verimliliğinin hesaplanmasına ve raporlanmasına olanak sağlama yeteneği

Tesis
Belirli bir altyapıyı barındıran alanlar ve yollar.

Işlevsel Yetenek
veri merkezinin (veya sistemin veya alt sistemin) amaçlanan işlevini yerine getirme yeteneği

Işlevsel Öğe
Tedarik kaynağı, cihaz veya yol.

Jeneratör alanı
Elektrik güç kaynağı üretim donanımı ile birlikte kontrol sistemleri ve yakıt depoları donanımının kurulumunun yapıldığı alan.

Bekleme Alanı (Karantina Alanı)
Hizmete sokulmadan veya hizmet dışı bırakılmadan önce ekipmanın tutulması için kullanılan veri merkezi içindeki alan

Altyapı
Veri merkezinin işlevsel kabiliyetini sağlayan teknik sistemler (örneğin güç dağıtımı, çevresel kontrol ve fiziksel güvenlik)

Ana Dağıtıcı
Ana dağıtım kablolama alt sistemi, ağ erişim kablolama alt sistemi ve aktif donanım arasında bağlantı yapmak için kullanılan dağıtıcı

Mekanik Alan
Veri merkezindeki alanların çevresel kontrollerini sağlayan (soğutucular ve su arıtma, hava işleme ve yangın dahil) mekanik ekipman ve altyapı alanlarıdır.

Ağ İşletmecisinin Veri Merkezi
Temel amacı ağ işletmecisinin müşterilerine geniş bant hizmetlerinin sağlanması ve yönetilmesi olan veri merkezi

Fiziksel güvenlik
Aktif ve pasif önlemler (fiziksel ve teknolojik kontrolleri birleştirerek), prosedürler ve erişim kontrolü ve çevresel olaylarla ilgili olarak veri merkezlerinin tesisleri ve altyapıları için istenen kullanılabilirlik düzeyini sürdürme sorumlulukları

Planlı Kapama Süresi
Bir sistemin veya alt sistemin, bakıma girerken işlevsel yetenek sağlamadığı veya ilgili bir sistemin veya alt sistemin yanıtını test etmek için kapatıldığı süre

Bina Giriş Alanları
Tesislere kabloların girişi için gerekli tüm mekanik ve elektrik hizmetlerini sağlayan alan

Depolama Alanı
Genel kullanım mallarının ve / veya veri merkezinde kullanılacak ürünlerinin bulunduğu alan.

Sistem 
Bir bütün olarak tanımlanmış bir bağlamda ele alınan ve çevrelerinden ayrılmış birbiriyle ilişkili işlevsel öğeler kümesi

Telekomünikasyon
İşaretlerin, sinyallerin, yazıların, görüntülerin ve seslerin kablo, radyo, optik veya diğer elektromanyetik sistemlerle iletilmesi, yayılması ve alınmasıyla ilgili teknoloji.
Not 1: Bu belgede kullanıldığında telekomünikasyon teriminin yasal bir anlamı yoktur 

Telekomünikasyon Kablolaması
Telekomünikasyon alanlarından tesis giriş tesisine kadar telekomünikasyon kablolama altyapısı 

Telekomünikasyon 
Veri merkezi içindeki telekomünikasyon hizmetlerini sağlayan veri merkezi içindeki donanım. 

Telekomünikasyon Alanı
Bina giriş tesisi ile ilişkili sınır noktaları ve telekomünikasyon donanımını barındırabilen ve hizmet sağlayıcıların veri merkezine sınırlı erişime izin verebilecek alan

Test alanı
Hizmete getirilmeden önce ekipmanın test edilmesi ve yapılandırılması için kullanılan veri merkezi içindeki alan.
Not 1: Test alanı bazen hazırlık alanı olarak adlandırılır. 

Trafo Alanı
Gerilim seviyelerini dönüştürmek ve / veya bina içindeki donanıma veya bina içindeki münferit binalara bağlantı için gerekli izolasyonu sağlamak için gerekli konut ekipmanı için kullanılan alan

Kesintisiz Güç Kaynağı
Giriş gücü kesintisi durumunda yük gücünün sürekliliğini sağlamak için bir güç sistemi oluşturan dönüştürücülerin, anahtarların ve enerji depolama cihazlarının (bataryalar gibi) kombinasyonu

Not 1: Yük gücünün sürekliliği, voltaj ve frekans nominal sabit durum ve geçici tolerans bantları dahilinde olduğunda ve çıkış portu için belirtilen sınırlar dahilinde bozulma ve kesintilerle oluşur. Giriş gerilim ve frekans nominal sabit durum ve geçici tolerans bantlarının dışında olduğunda veya UPS için belirtilen sınırların dışında bozulma veya kesinti olduğunda güç kesintisi meydana gelir. 

Planlanmamış Kesinti Süresi (Arıza Tespiti, Onarım ve Devreye Alma Süresi)
İşlevsel yeterlilikteki bir arızanın ardından, ilgili altyapının onarılması için geçen süre ile birlikte, bu onarımın ardından işlevsel yeteneği kurtarmak için gereken "yeniden başlatma" süresi

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt