×

EN 50600 Kapsamında Güç Kullanımı Etkinliğinin Raporlanması

 
EN 50600 Kapsamında
 Güç Kullanımı Etkinliğinin Raporlanması


Şeref Ertekin 
 

Rapor edilen PUE'nin geçerli olması için, raporlama kuruluşu aşağıdaki bilgileri sağlayacaktır:

a) Denetim altındaki veri merkezi (yapının sınırları dahil), 

b) PUE değeri,

c) Kategori,

d) Ölçme süresinin sona erme tarihi.

PUE Kategorisi, metriğin adına bir alt simge olarak sağlanacaktır; Kategori 2 değeri için PUE2 gibi.

PUE değerlerinin raporlanması örneği

PUE raporlama örnekleri:

Örnek PUE Tanımlamaları : 

Örnek1 “Veri merkezi X, PUE1 ( 2012-12-31) = 2,25” bu değer 2012 yılındaki veri merkezi X PUE değeri 2,25 olarak kategori 1 PUE’de hesaplanmıştır. 

Örnek2 “Veri merkezi Y, PUE1 ( 2013-06-30) = 1,75” bu değer 2012-07-01 -  2013-06-30 döneminde veri merkezi Y'nin PUE değeri 1,75 idi. Bu  kategori  1 PUE’de hesaplanmıştır.

Örnek3 “Veri merkezi Z, PUE2 ( 2013-12-31) = 1,50” bu değer 2013 yılında veri merkezi Z'nin PUE değeri 1,50 idi. Bu  kategori  2  PUE’de hesaplanmıştır. 

Herkese açık PUE raporlama verileri

Pue verilerini kamuya bildirirken aşağıdaki veriler sağlanmalıdır:

a) İletişim bilgileri-kamuya açık araştırmalarda yalnızca kuruluşun adı veya teması gösterilmelidir;

b) Veri merkezi konum bilgileri (Adres, ilçe veya bölge) - kamuya açık sorgularda yalnızca eyalet veya yerel bölge bilgileri  görüntülenmelidir;

c) Ölçüm sonuçları- Kategori atama dahil olmak üzere uygun terminoloji ile PUE değerleri.

Destekleyici kanıtlar (yetkili makamlar tarafından gerekli görüldüğü durumlarda)

Talep üzerine temin edilen veri merkezindeki bilgi asgari şunları içerir:

a) Kuruluşun adı, iletişim bilgileri ve bölgesel çevre tanımı;

b) Ölçüm sonuçları: uygun terminoloji ile PUE

c) EDC ve EIT;

d) Değerlendirmelerin tamamlandığı başlangıç ve ölçüm tarihleri;

e) Doğruluk seviyesi (EN 62052 serisi ve en 62053 serisi, elektrik enerjisinin ölçümü için bir referans sağlar)

f) Bilgisayar odası, telekom odası ve kontrol odası boşluklarının büyüklüğüne ilişkin rapor;

g) Minimum, maksimum ve ortalama sıcaklık, nem ve irtifadan oluşan dış çevre koşulları.

Öneriler

PUE kategorisinin kullanımı

PUE kategorisi PUE'nin beklenen değerine uygun olmalıdır:

1)    PUE > 1,50: Kategori 1'den Kategori 3'e;

2)   1,50 > PUE > 1,20: Kategori 2 veya Kategori 3;

3)  PUE < 1,20: Kategori 3.

Trend izleme verileri

Aşağıdaki bilgiler, veri merkezi içindeki PUE trendlerini izlemede yararlı olabilir:

a) Veri merkezi büyüklüğü (tesis metrekaresi),

b) Tesis için toplam veri merkezi tasarım yükü (örneğin 10,2 MW), 

c) Olası denetçinin adı ve denetim için kullanılan yöntem, 

d) Veri merkezi iletişim bilgileri,

e) Veri merkezi çevre koşulları,

f)  Veri merkezinin misyonu(görevi),

g) Veri merkezi arketip yüzdeleri (örneğin %20 içerik dağıtım, %80 e-posta), h) veri merkezi devreye alma tarihi,

i) Sunucu, yönlendirici ve depolama aygıtı sayısı,

j) Ortalama ve en yüksek sunucu CPU kullanımı,

k) Sanallaştırma kullanan sunucuların yüzdesi, 

l) BT ekipmanlarının türüne göre yaş ortalaması,

m) Tesis ekipmanının türüne göre yaş ortalaması (soğutma ve güç dağıtım ekipmanı), 

n) Veri merkezi kullanılabilirlik hedefleri (bkz. EN 50600-4-1: 2016, Ek A),

o) Soğutma ve hava tutucu detayları.

Not: EN 50600-4-X serisi içindeki diğer KPI (TPG TEMEL PERFORMANS GÖSTERGELERI) 'lar yukarıdaki bilgilerin kaydedilmesinde yardımcı olabilir.

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt