×

EN 50600-99-3 Rehberliğinde Veri Merkezlerinde Yapısal KablolamaEN 50600-99-3 Rehberliğinde Veri Merkezlerinde Yapısal Kablolama

Celal Ünalp 


 
EN 50600-1'in iş riski analizi, telekomünikasyon kablolama altyapısı için gereken Kullanılabilirlik Sınıfını belirler. Kullanılabilirlik Sınıfı, istenen kullanılabilirlik düzeyini korumak için kritik öğelerdeki arızaları azaltan tasarım hedeflerini tanımlar.

Telekomünikasyon altyapısı ve yapısal kablolamanın EN 50600-2-4'e uygunluğu değerlendirmek için, bu yönlerin uygun bir şekilde kurgulandığını doğrulamak için belgeli kanıt gereklidir.

EN 50600-2-4, aşağıdakiler dahil olmak üzere telekomünikasyon kablolama altyapıları için gereksinimleri belirtir:

a) Kablolama bileşenleri ve performansı (EN 50173 serisindeki diğer belgelere atıfta bulunularak);
b) Geçiş boşlukları, alanlar, kablo yolları , kablo yolları sistemleri ve kablo yönetim sistemleri;
c) Bilgisayar odası alanlarındaki kabinetler ve racklar;
d) Yönetim ve işletme.

EN 50600-2-4 ayrıca bir dizi benzersiz özellik sağlar. Bilgisayar odası alanında telekomünikasyon kablolaması için Kullanılabilirlik Sınıflarını destekleyen mimarilere ve gereksinimlere ek olarak EN 50600-2-4'ün ana odak noktası geçiş ve büyümedir.

BT kapasitesinin büyümesi ve ağ oluşturma/depolama uygulamalarının daha yüksek hızlara geçişi, veri merkezlerinde çok dinamiktir. Bir veri merkezinin kablolama altyapısı, veri merkezinin hızlı ve kolay bir şekilde genişletilmesini (örneğin ek ekipmanın devreye alınması) sağlayarak ve bilgisayar odası alanındaki ağ ve depolama uygulamaları için geçiş yolları sunarak bu dinamikleri destekleyebilmelidir. Seçilen Kullanılabilirlik Sınıfına uyulmasını sağlamanın tek yolu budur. Tablo 1, bir veri merkezinin bilgisayar odası alanında Kullanılabilirlik Sınıflarını desteklemek için telekomünikasyon kablolama çözümlerinin tüm gereksinimlerinin bir özetidir.
Tablo 1 - EN 50600-2-4’e göre kablolama sınıflandırma gereksinimleri
Kullanılabilirlik
Sınıfı
Kablolama
Uygulaması
Konfigürasyon Çapraz Bağlantı
Özellikleri
Kablo
Yolları
Kablo Yolları Sistem
Özellikleri
1 Sabit Güzergah: Tek
Kablo Yolu: Tek
Sağlayıcı : Tek
ENI : Tek
Çapraz Bağlantı:
İsteğe Bağlı
İsteğe Bağlı YOK
2 Sabit
(EN 50173-5)
Ya da uygulamaya özel
 
Güzergah: Tek
Kablo Yolu : Tek
Sağlayıcı : Çoklu
ENI : Tek
Çapraz Bağlantı: Gerekli
Kablo Yönetimi: Arka
Ara Kablo Yönetimi : Yanda
Kabinetler >800mm
Genişlik tavsiyesi
İsteğe Bağlı YOK
3 Sınıf 2 ile aynı Güzergah: Çoklu
Kablo Yolu : Çeşitli
Sağlayıcı : Çoklu
ENI : Çoklu
Sınıf 2 ile aynı
Ek olarak fazla  kablo depolama
Ve kablo bükülme yarıçapı
kontrolleri
Gerekli Tanımlı en üst kapasiteyi karşılayacak depolama;
Fazla kablo  depolama alanı;
Bükülme yarıçapı kontrol kabiliyeti
4 Sınıf 2 ile aynı Sınıf 3 ile aynı
Ek olarak yedekli
Dağıtım alanı
Sınıf 3 ile aynı
 
Gerekli Sınıf 3 ile aynı
 

Her durumda, noktadan noktaya kablolamaya yalnızca aynı kabin içindeki veya bitişik kabinler, açık çatı kabinler ve racklar  arasındaki yerel bağlantılar için izin verilir.  hazır sonlandırılmış kablo kullanımı, EN 50600-2-4 tarafından Kullanılabilirlik Sınıfları için şu durumlarda tavsiye edilir;

1) Bir veri merkezinde kablolamanın sahada sonlandırılması genellikle pratik değildir (örneğin,  sahada sonlandırılabilirkonektör yoktur);

2) Operasyonel kısıtlamalar nedeniyle, kablolama mümkün olduğu kadar çabuk kurulmalıdır (örneğin kablolama , mümkün olan en kısa sürede kullanıma hazır olmalıdır);

3) Güvenlik kısıtlamaları nedeniyle, üçüncü şahısların veri merkezine yalnızca çok kısa bir süreliğine girmesine izin verilir.

Yukarıda açıklanan durumlardan herhangi biri geçerli olduğunda, standardın kullanıcıları hazır sonlandırılmış kablolama bileşenlerinin kullanılmasını talep edebilir ve Kullanılabilirlik Sınıfı 3 ve 4 kapsamındaki bu tavsiyenin bir spesifikasyonun gerekliliği haline gelmesini şart koşabilir. Sonuç olarak, bu belgelenecek ve veri merkezi için kabul veya değerlendirme süreci sırasında değerlendirmenin önemli bir parçası haline gelecektir.

Kablo Sınıfı Gereklilikleri

Bir veri merkezinin kablolama tasarımı ve kablolama yoğunluğu ile ilgili gereksinimler nedeniyle, veri merkezinin ana dağıtım noktasında normalde çapraz bağlantı kullanılır. (bkz. Şekil 1).

Bu durumda birkaç kablolama alt sisteminden (link) oluşan iletim kanalları yapılır. Şekil 1'deki örnekte 5 segment vardır. Bu yapılandırma/konfigürasyon, tüm uygulamalar için uygun olan yüksek performanslı kablolama çözümlerinin kullanılmasını gerektirir. Ek olarak, kanal zayıflamasını belirlemek için bağlantı sayısını ve kanalın toplam uzunluğunu dikkate almak gerekir.

Şekil 1 – Veri Merkezi Çapraz Bağlantı Kablolaması


Çapraz bağlantıları kullanırken, iletim kanallarının iletim parametrelerinin beklenen değerini hesaplamanız ve kurulumdan sonra ölçülen değerleri karşılaştırmanız önerilir. EN 50174-1'in gerektirdiği kalite planına göre sapmanın belirli bir yüzdesi "kriter karşılanmadı" olarak kabul edilebilir. Bu prosedür belgelenir ve veri merkezi kablolamasının kabulü veya değerlendirilmesi sürecinde değerlendirmenin bir parçası olur.

Bilgisayar odası alanlarındaki kabinetler ve raflar (rack)

Gereksinimler

Aşağıdaki kriterler genel gereksinimler olarak tanımlanmıştır:

a) Veri merkezinin gelecekteki teknolojileri ve gereksinimleri için bir büyüme yolu;

b) Uygun bir kablo yönetimi ve bükülme yarıçapı kontrolü;

c) İçerilen cihazların yeterli havalandırması ve soğutulması (bkz. EN 50600-2-3);

d) Kabinler ve racklar , kablo yönetimi için kablo düzenleyicileriyle  donatılmıştır.

EN 50600-2-4'e göre, kabinlerin/rackların  boyutları için aşağıdaki kriterler tanımlanmış gereksinimlerdir:

1) Ana dağıtım ve bölge dağıtımı olarak kullanılan kabinetlerin/rackların minimum genişliği en az 0,8 m olmalıdır;

2) Cihazlar için kullanılan kabinlerin/rackların  minimum genişliği ve minimum derinliği, kablo yönetimi için mevcut ve gelecekteki gereksinimlere uygun olacaktır;

3) Kabinler ve racklar (olası bir kırılma veya yoğuşma oluşumu nedeniyle) boru sistemlerinin altına yerleştirilmemelidir. Bu gerekliliğin istisnaları, kabinleri ve rackları soğutmak için kullanılan sistemlere ait borular ve veri merkezini soğutmak için kullanılan boru sistemleri ve ayrıca yangınla mücadele sistemleri için olanlardır.

Öneriler

EN 50600-2-4, aşağıdaki önerileri içerir.

a) Düşük yoğunluklu sistemlerde, bağlantılı her sistemin yatay kablo yönetimi için bir rack  birimi (1U) yer bulunmalıdır.

b) Yüksek yoğunluklu uygulamalarla ilgili olarak, yatay kablo yönetim sistemleri, rack  birimi işgal etmeyen bir kablo yönetimi ile değiştirilmelidir.

c) Kabinetlerin/rackların  kapasitesinden tam olarak yararlanırken, kabinetlerdeki dikey kablo yönetiminin kapasitesi, bağlanacak kabloların kesit alanının iki katı olmalıdır.

d) Uygun bir dikey kablo yönetimi için daha derin veya daha geniş kabin yüksekliği birimleri gerekebilir.

e) Kullanılmayan rack  birimleri için, sıcak ve soğuk havanın karışmasını önleyen boşluk/kapama panelleri yerleştirilmelidir.

EN 50600-2-4 kullanıcısı, kablo yönetimi için bu standartlardaki  tüm önerileri de gereksinimlere dönüştürebilir. Sonuç olarak, spesifikasyondaki bu değişiklik belgelenecek ve ardından veri merkezinin kabul veya değerlendirme sürecinde değerlendirmenin bir parçası haline gelecektir.
 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt