×

EN 50600-99-3 Rehberliğinde Veri Merkezi Kaynak Yönetiminin DenetimiEN 50600-99-3 Rehberliğinde
Veri Merkezi Kaynak Yönetiminin Denetimi


Celal Ünalp 
Bir veri merkezine sağlanan kaynakların yönetimi, bir veri merkezinin hem tasarımı hem de işletimi için önemli bir hedeftir. Enerji verimliliği durumunda hem güç dağıtımı hem de çevresel kontrol altyapıları, enerji kullanımını optimize etmek için operasyonel prosedürlerin uygulanmasıyla birlikte tasarım çözümlerinin seçimi için birçok fırsat sunar. 

Aşağıdaki noktalar, standartların kullanıcısına başarım için bir miktar destek veya ekstra motivasyon sağlayacaktır:

a) Enerji verimliliğini sağlamaya yönelik temeller;

b) Gerekli ayrıntı düzeyi ve enerji verimliliğinin tanımlanması için ön koşullar.

Veri merkezleri için genellikle EN ISO 50001 uyarınca enerji denetimleri gerekir. EN ISO 50001, enerji verimliliğine ulaşma sürecini tanımlar, ancak yalnızca çok genel öneriler sunar. Kombinasyon halinde kullanıldığında, EN 50600-2-X serisi, EN 50600-3-1 ve CLC/TR 50600-99-X serisinin Teknik Raporları, enerji verimliliği hedefine ulaşmak için net mekanizmalar ve metodolojiler sağlar. Bu, EN 50600 serisinin benzersiz bir özelliğidir.


EN 50600-4 Serisinin Temel Performans Göstergeleri

Temel Performans Göstergeleri (KPI'lar), kaynak yönetiminin çeşitli yönlerindeki eğilimleri belirtmek için kullanılır. Bireysel KPI'ların farklı veri merkezlerinin karşılaştırılması için bir kıyaslama noktası olarak kullanılması amaçlanmamıştır.

EN 50600-4 serisi güncel olarak şunları içermektedir:

a) EN 50600-4 X serisine dahil edilmeye aday olan KPI için ortak kriterleri tanımlayan EN 50600-4-1

b) Güç Kullanım Etkinliğini (PUE) belirten
EN 50600-4-2

c) Yenilenebilir Enerji Faktörünü (REF) belirten EN 50600-4-3

Zaman içinde EN 50600-4-X serisine ek KPI'lar dahil edilecektir. Bir veri merkezinde bir KPI'ın değerini yorumlamak için, aşağıdakiler dahil olmak üzere diğer tasarım ve işletim parametrelerinin dikkate alınması gerekir:

1) Diğer kaynakların kullanımı, Örn: Su

2) Kullanılabilirlik Sınıfı

3) İklim koşulları

4) Tasarım kapasitesi, kurulu kapasite ve kullanılan kapasite


Bir veri merkezinin toplam enerji kullanımı (EDC)

EN 50600-4-X serisindeki bir dizi KPI tanımlarının ve hesaplamalarının parçası olarak bir veri merkezinin (EDC) toplam enerji kullanımı tanımlanır.

Tüm KPI'lar EDC'yi kullanmayacağından tanımı EN 50600-4-1'de verilmemiştir. Bunun yerine, EDC kullanan her KPI standardı, EDC için bir tanım içerir. Ancak, enerji verimliliği de dahil olmak üzere kaynak yönetimi için tutarlı bir KPI seti elde etmek için EDC'nin tanımı, veri merkezi operatörünün kullandığı tüm KPI'lar için aynı olacaktır.
Buradaki zorluk, veri merkezini farklı enerji türlerini alan kapalı bir sistem olarak tanımlamaktır. Sistem arayüzleri, yerinde sayaçlarla tanımlanır, ancak ideal olarak "veri merkezi" sistemi yalnızca temel bileşenleri içerir. Güneş panellerinden veya kombine ısı ve güç (CHP) sistemlerinden enerji sağlayan bileşenler, çevre açısından olumlu olabilir, ancak bu bileşenler temel bileşenlere ait değildir.

EDC tanımından etkilenen belirli KPI'lar arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Basit durumlarda, tesisler yalnızca bir veri merkezi içerdiğinde bu sorunlar ortaya çıkmaz. Daha karmaşık durumlarda, sistem tanımı ve EDC'nin ilişkili değeri istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Örneğin,

a) Hem veri merkezine hem de binanın diğer bölümlerine hizmet veren bileşenlere sahip, ancak veri merkezi alanlarının ayrı tüketimini ölçmek için gerekli sayaçları olmayan karma kullanılan bir binadaki veri merkezi, toplam binanın bir parçası olduğu için hatalı KPI'lara neden olur. Veri merkezi sistemi ve binanın tüm enerji kullanımı EDC'ye katkıda bulunur.

b) Veri merkezinden gelen atık ısıyı yeniden kullanmak için bir ısı pompası kullanıldığında:

1) Isı pompasının arkasındaki bir sayaç, EDC’yi artırır, çünkü ısı pompası veri merkezi sisteminin bir parçasıdır ve enerji kullanımı EDC'ye katkıda bulunur. Ancak bir enerji yeniden kullanım KPI değeri için daha iyimser değerler sergileyebilir.

2) Isı pompasının önündeki bir sayaç EDC'yi düşürür, ancak enerjinin yeniden kullanım KPI'ı üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir.

c) CHP'nin ısısı ile çalışan bir yüzeysel emilimli CHP, ek bileşenler veri merkezi sisteminin bir parçası olduğunda EDC yükselebileceğinden, sayaçların konumuna bağlı olarak karmaşık bir analiz üretir.


Bu nedenle, EN 50600-4-X belgeleri, veri merkezinin sınırlarının uygun şekilde seçilmesini, yani veri merkezi sisteminin yalnızca veri merkezini oluşturan bileşenleri içermesi için gerekli sayaçların uygun şekilde yerleştirilmesini gerektirir.

Bununla birlikte, ek sayaçlar uygulanarak bu sistemin değiştirilmesine izin verilir. Bu durumda KPI'lar üzerindeki etkinin doğru anlaşıldığından emin olunmalıdır. Veri merkezi sisteminin değiştirilmesi enerji verimliliğini değiştirmez. Değişen yalnızca verilere nasıl bakılacağıdır.

Ölçümlerin ayrıntı düzeyi

Yeterli sayıda kullanılması ve ölçüm sistemlerinin doğru yerleştirilmesi, bir veri merkezinin KPI'larını doğru bir şekilde belirlemek için önemli bir ön koşuldur.

EN 50600-2-2, veri merkezi içindeki enerji tüketimini ölçmek için sayaçların yerleşimini tanımlayan üç Ayrıntı Seviyesini belirtir.


Bir veri merkezinin ayrı tesislerinin ve altyapılarının enerji tüketiminin ölçülmesini gerektiren herhangi bir KPI, EN 50600-2-2'ye göre 2 veya 3 ayrıntı düzeyini gerektirir.

EN 50600-4-2 - Güç Kullanım Etkinliği (PUE)

EN 50600-4-2, arayüzlerdeki tüm elektrik enerjisi biçimlerinin kWh cinsinden ölçülmesi gerektiğini belirtir. Arayüzlerde gerekli enerji formlarından biri belirtilmezse, veri merkezindeki (EDC) enerji tüketimi belirlenemez ve ortaya çıkan PUE değeri hesaplanamaz. Bu nedenle, veri merkezlerinin EN 50600-2-2'ye göre en az 2 veya 3 Ayrıntı Seviyesi sağlaması gerekir.

EN 50600-4-2'de açıklandığı gibi, karma kullanımlı bir binadaki bir veri merkezinin toplam enerji tüketimi, paylaşılan tüm teknik alt sistemlerin enerji tüketiminin ölçülen değerlerinin ayrılmasını sağlar ise, yalnızca veri merkezinin enerji tüketiminden bir sistem olarak hesaplanabilir. Paylaşılan teknik alt sistemlerin enerji tüketimi ayrıştırılamıyorsa, veri merkezinin toplam enerji tüketimi tüm binayı kapsayacaktır. PUE değeri üzerindeki etki, ayırma için gerekli ölçüm sistemleri kurularak karşılanmalıdır.

EN 50600-4-2, enerji yönetimi süreci için etkili bir KPI olarak kısmi PUE'yi (PPUE) tanımlar. PPUE kullanımı, veri merkezi operatörü tarafından bir veri merkezi içindeki alt sistemlerin ön koşul olarak tanımlanmasını gerektirir. Hesaplanan PPUE değerleri, yalnızca eşit alt sistemler için diğer veri merkezleriyle karşılaştırılabilir. Alt sistemlerin tanımı, bir veri merkezinde uygulanan teknik altyapıya bağlı olacağından, herhangi bir PPUE değeri karşılaştırması çok dikkatli yapılmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için “Veri Merkezi Enerji Verimliliğine İlişkin AB Davranış Kodları için En İyi Uygulama Kılavuzları” çalışmalarımızı inceleyebilirsiniz. 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt