×

EN 50600-99-3 Rehberliğinde Veri Merkezi Faaliyetlerinin DenetimiEN 50600-99-3 Rehberliğinde Veri Merkezi Faaliyetlerinin Denetimi

Celal Ünalp EN 50600-3-1, aşağıdakiler dahil olmak üzere veri merkezlerinin yönetimi ve işletimi için gereksinimleri belirtir:

a) EN 50600-2 serisi tesislerin ve altyapıların işleyişine ilişkin verilerin sağlanması;

b) Kabul testleri;

c) Devam eden operasyonel süreçler;

d) Devam eden yönetim süreçleri.

EN 50600-3-1'e uygunluğu değerlendirmek ve bu yönlerin uygun bir şekilde uygulandığını doğrulamak için belgeli kanıt gereklidir. EN 50600-3-1:2016, Madde 5, EN 50600-2-1 ila EN 50600-2-5'e göre veri merkezinin çeşitli alt sistemlerinden operatör tarafından alınması gereken minimum bilgi seviyesini açıklar. Risk analizinden kaynaklanan diğer gereklilikler de ayrıca dikkate alınmalıdır. Veri merkezinin çalışmasının seçilen kullanılabilirlik sınıfına uygun olmasını sağlamanın tek yolu budur.

EN 50600-3-1:2016, Madde 6, bir veri merkezinin kabul testi için tüm gereksinimleri belirtir.

Kabul testi süreci, veri merkezinin gelecekteki işletimi için tüm bilgi, belge ve parametrelerin veri merkezi sahibi veya operatörünün kullanımına açık olmasını gerektirir.

Resmi kabul testini geçmek, bir veri merkezinin devreye alınmasında belirleyici ilk adımdır. Bu inceleme, altyapıların ve sistemlerin tamamlandıktan sonra orijinal tasarıma uygunluğunu sağlamanın tek yöntemidir. İnşaat işinin yürütülmesini takip eden (EN 50600-1'e göre Aşama 10) ve bir veri merkezinin tüm bölümlerini kapsayan kabul testi, verimli çalışmadan önce bu altyapıların ve sistemlerin tamamen işlevsel olup olmadığını test etmenin tek yoludur. Veri merkezinin gelecekteki işleyişini olumsuz etkilemeden, planlamadaki hataları ve sapmaları keşfetmek sadece bu aşamada mümkündür. EN 50600-3-1, EN 50600-X'e uygunluğu kanıtlamak için tüm test sonuçlarının belgelenmesini gerektirir. EN 50600-3-1, veri merkezi operatörlerine, açıklanan kriterlere göre resmi testler yapılmadıkça "tamamlanmış" bir kurulum için sorumluluk almamalarını tavsiye eder.

Bir veri merkezinin kabul sürecinin açıklaması, EN 50600 serisinin bir başka benzersiz ve üstün özelliğidir.

Tam kapsamlı enerji kesintisi testi, bir veri merkezinin kabulü sırasında kullanılan güncel bir test prosedürüdür. Bu test sırasında, veri merkezi için toplam güç kesintisi simülasyonu yapılır. Enerji kaynağının bu tür toplam arızası, veri merkezinin normal kontrol sistemine etki edecektir. Bu durum, altyapıların ve sistemlerin davranışının kapsamlı bir şekilde incelenmesine olanak tanır ve sonuç olarak veri merkezinin amaçlanan kullanılabilirlik sınıfına uygun olup olmadığını açıkça gösterecektir.

Ancak genel incelemeden önce, veri merkezinin çalışması için gerekli olan her bir altyapı ve sistemin ayrı ayrı kontrol edilmesi gerekmektedir. Tekil bileşenler başarıyla incelendikten ve tüm alt sistemlerin birimleri ve sistemleri (EN 50600-2-1'den EN 50600-2-5'e kadar) planlanan parametrelere göre davrandığında, tam kapsamlı enerji kesintisi testi gerçekleştirilebilir. Bunu, aşağıdaki çerçeve parametrelerinin veya kullanılabilirlik sınıfının gereksinimlerine uygunluğun ayrıntılı bir incelemesi takip eder. Ancak bu kural, veri merkezinin kurulması için gerekli tüm altyapı ve sistemlerin (EN 50600-2-1 - EN 50600-2-5) normal çalışma altında güvenilir bir şekilde çalıştığını ve ek bir kontrol müdahalesine gerek olmadığını varsayar.

Tam kapsamlı enerji kesintisi testi yapılırken, en az aşağıdaki noktalar incelenir:

a) Tam bir şebeke arızası durumunda, merkezi ve yedek önlemler etkin ve seçilen kullanılabilirlik sınıfına göre planlandığı şekilde devreye giriyor mu?
- Güç acil durum sistemi devreye giriyor mu?
- Kesintisiz enerji kaynağı UPS ünitelerine güvenli bir şekilde geçiş sağlanıyor mu?
- Ortam koşullarını kontrol eden ünitelerin(HVAC, havalandırma soğutma) güvenli çalışması sağlanıyor mu?
- Elektrik kesintisi sırasında ve sonrasında izleme mevcut mu ve tüm sonuçlar doğru şekilde günlüğe kaydediliyor mu?
- Söndürme sistemlerinin kullanılabilirliği sağlanıyor mu?
- Tüm güvenlik sistemleri çalışmaya hazır mı?
- vb.

b) Şebeke kesintisi durumunda, veri merkezinin sürekli çalışması için gerekli olan tüm geçiş ve kontrol işlemleri, işletme personeli tarafından otomatik ve müdahalesiz olarak gerçekleştiriliyor mu?

c) Test sırasında tüm tesis ve sistemlerin izlenmesini kontrol edilebiliyor mu?

d) Tüm tesisler ve sistemler kendilerini bağımsız olarak tesisin önceden ayarlanmış parametrelerine göre ayarlıyor mu?

e) Standart enerji kaynağı yeniden devreye girdiğinde, şebeke beslemesine geçiş de otomatik olarak mı, yani işletim personelinin müdahalesi olmadan mı gerçekleşiyor? Tüm tesisler ve sistemler orijinal çalışma modlarına geri döndürülebiliyor mu?

Yukarıdaki liste, yalnızca tam kapsamlı enerji kesintisi testi tarafından test edilen en önemli öğelerden bahseder. Kesin tanımı ve incelenecek parametre sayısı, seçilen kullanılabilirlik sınıfına bağlı olarak risk analizi ile belirlenir ve tanımlanır. EN 50600-2-1 ila EN 50600-2-5'e göre tüm altyapı ve sistemlerde bir veri merkezi testi yapıldığında normalde yüzlerce öğe incelenir ve kabulleri yapılır. Hazırlığı da dahil olmak üzere tam kapsamlı enerji kesintisi testi birkaç gün sürebilir. Tahmin edilen tesis değerlerinden sapmalar meydana gelirse, testin bağımsız bölümleri veya bir bütün olarak test tekrarlanır. Bu durumda bulunan eksiklikler test tekrarı yapılmadan giderilir. Tam kapsamlı enerji kesintisi testinin sonuçları, veri merkezinin kabul ve değerlendirme sürecine dahil edilir.

Veri Merkezlerinde Süreçler ve İş Akış Diyagramı

EN 50600-3-1:2016, Madde 7 ve Madde 8, bir veri merkezinin devam eden operasyonel ve yönetim süreçleri için gereksinimleri belirtir.

EN 50600-3-1'e uygunluğu değerlendirmek ve bu yönlerin varlığını doğrulamak için belgeli kanıt gereklidir.

EN 50600-3-1'de açıklanan işletim ve yönetim süreçleri, bir dizi dahili arayüz aracılığıyla birbiriyle ilişkilidir. Bu veri merkezi yönetim süreçleri, harici arayüzler aracılığıyla BT hizmet yönetimi veya kurumsal hizmetler ile de ilgilidir.
Şekil 1, bu arayüzlerin örnek bir görünümünü göstermektedir. Kesin ara bağlantılar, veri merkezi operatörünün organizasyon yapısına göre değişebilir.

Şekil 1 – Süreç Bağlantı Haritası


EN 50600-3-1 kullanıcısı, süreç uygulama projesi sırasında karşılıklı ilişkilerin karmaşıklığının ve arayüzlerin yönetilmesinin farkında olmalıdır. Tablo 1, Şekil 1'deki arayüzler üzerinden değiş tokuş edilen bilgi türlerini açıklamaktadır. Tablo 1'de BT Hizmet Yönetimi süreçlerine "harici" olarak atıfta bulunulmaktadır.

Tablo-1 Süreç Arayüz Tablosu
Süreç A Süreç B Bilgilendirme Notlar
Operasyon
Yönetimi
Olay
Yönetimi
Bileşenlerin arızalanmasıyla ilişkili olaylar, Operasyon Yönetimi'nden Olay Yönetimine iletilir
Operasyon
Yönetimi
Konfigürasyon
Yönetimi
Konfigürasyonlar ve Konfigürasyon Yönetimi veritabanındaki bilgiler arasındaki uyumsuzluk, Operasyon Yönetimi'nden Konfigürasyon Yönetimi'ne verilir
Operasyon
Yönetimi
Risk
Yönetimi
Yeni riskler hakkındaki bilgiler Operasyon Yönetimin’den Risk Yönetimine iletilir Riskler, örn. bakım programından sapmalar. Kurumsal risk yönetiminin mevcut olmaması durumunda, dahili bir Risk Yönetimi süreci düşünülmelidir
Operasyon
Yönetimi
Harici Değişim
Yönetimi
Operasyon Yönetimi, canlı BT hizmetlerini riske atan işler planlandığında veya yürütüldüğünde, harici Değişiklik Yönetimi’nde bir değişikliği tetikler En iyi uygulama olarak, kabul gerektirebilecek çalışma görevleri için arayüz olarak harici Değişiklik Yönetimi kullanılır
Olay
Yönetimi
Değişim
Yönetimi
Bir olayın çözümü bir değişiklik gerektirdiğinde, Olay Yönetimi, planlama ve kabul için Değişiklik Yönetimini tetikler Bir olay, kesintileri önleyen geçici bir çözümle çözülebilir
Olay
Yönetimi
Harici Olay
Yönetimi
Harici Olay Yönetimi, canlı BT hizmetleri risk altında olduğunda olaylar hakkında bilgilendirilir
Olay
Yönetimi
Güvenlik
Yönetimi
Olay Yönetimi, güvenlik sorunlarıyla ilgili tüm olaylar hakkında Güvenlik Yönetimini bilgilendirir
Değişim
Yönetimi
Konfigürasyon
Yönetimi
Değişiklikten sonra Konfigürasyon Yönetimi veritabanındaki(CMDB) uygulama bilgileri Değişiklik Yönetimi süreci içinde güncellenir Konfigürasyon Yönetimi veritabanındaki bilgileri korumak için ana süreç olarak Değişiklik Yönetimini kullanın
Değişim
Yönetimi
Harici Değişim
Yönetimi
Canlı BT hizmetleri üzerinde etkisi olabilecek tüm değişiklikler, harici Değişiklik Yönetimi ile koordine edilir Değişikliklerden kaynaklanan kesintileri önlemek için ortak değişiklik planlama ve kabul prosedürlerini devreye alın
Konfigürasyon
Yönetimi
Olay
Yönetimi
Konfigürasyon Yönetimi, veri merkezinin tüm varlıklarının gerçek ve geçmiş konfigürasyonları hakkında bilgi sağlar Olay Yönetimi, hatasız olarak son yapılandırmaya geri dönmeye karar verebilir
Konfigürasyon
Yönetimi
Kapasite
Yönetimi
Konfigürasyon Yönetimi, Kapasite Yönetimi'ne toplam ve kurulu kapasite hakkında bilgi sağlar, Kapasite Yönetimi, kurulu kapasitenin fiili kullanımını Konfigürasyon Yönetimi'ne geri iletir
Konfigürasyon
Yönetimi
Kaynak ve Enerji
Yönetimi
Konfigürasyon Yönetimi, Kaynak ve Enerji Yönetimine toplam ve kurulu kapasite hakkında bilgi sağlar
Konfigürasyon
Yönetimi
Ürün Yaşam Devri
Yönetimi
Konfigürasyon Yönetimi, Ürün Yaşam Devri Yönetimine varlık ve satıcı bilgileri sağlar Ürün Yaşam Devri Yönetimi, beklenen varlık özelliklerinden sapmalar hakkındaki bilgileri geri iletir
Kapasite
Yönetimi
Erişilebilirlik
Yönetimi
Kapasite Yönetimi, artıklık düzeyinde istenmeyen bir azalmaya yol açan aşılan kapasite eşikleri hakkında bilgi sağlar
Kapasite
Yönetimi
Değişim
Yönetimi
Kapasite Yönetimi, kapasite genişletmelerini (veya azaltmalarını) uygulamak için değişiklikleri tetikler
Kapasite
Yönetimi
Kalite
Yönetimi
Kapasite Yönetimi, KPI ve tahminleri Kalite Yönetimine raporlar
Kullanılabilirlik
Yönetimi
Değişim
Yönetimi
Kullanılabilirlik Yönetimi, genel kullanılabilirliği iyileştirmek için değişiklikleri tetikler Örneğin. kritik altyapı için yedeklilik düzeylerinin artması
Kullanılabilirlik
Yönetimi
Kalite
Yönetimi
Kullanılabilirlik Yönetimi, KPI'yı Kalite Yönetimine raporlar
Kullanılabilirlik
Yönetimi
Harici Problem
Yönetimi
Kullanılabilirlik Yönetimi, BT bileşenlerinden kaynaklanan sorunları analiz etmek ve çözmek için harici Sorun Yönetimini tetikler Örneğin. Derinlemesine güç kalitesi analizi gerektiren EMC sorunları veya tekrarlanamayan kesintiler
Güvenlik
Yönetimi
Kalite
Yönetimi
Güvenlik Yönetimi, KPI'yı Kalite Yönetimine bildirir
Güvenlik
Yönetimi
Servis Seviye
Yönetimi
Güvenlik Yönetimi, güvenlik politikalarının Hizmet Düzeyi Yönetimine uygunluğunu bildirir Uyumluluk, Hizmet Düzeyi Sözleşmesinin bir parçası olabilir
Kaynak Enerji
Yönetimi
Değişim
Yönetimi
Kaynak ve Enerji Yönetimi, kaynak veya enerji verimliliğini artırmak için değişiklikleri tetikler
Kaynak Enerji
Yönetimi
Kalite
Yönetimi
Kaynak ve Enerji Yönetimi, KPI'yı Kalite Yönetimine bildirir
Kaynak Enerji
Yönetimi
Servis Seviye
Yönetimi
Kaynak ve Enerji Yönetimi, kaynak ve enerji verimliliğini Servis Seviye Yönetimine bildirir Kaynak ve enerji verimliliği, Servis Seviye Sözleşmesinin (SLA) bir parçası olabilir
Maliyet
Yönetimi
Harici Finans
Yönetimi
Maliyet Yönetimi, harici Finans Yönetiminden maliyetler hakkında bilgi alır
Maliyet
Yönetimi
Ürün Yaşam Devri
Yönetimi
Maliyet Yönetimi, Ürün Yaşam Devri Yönetimine varlıkla ilgili maliyetler hakkında bilgi sağlar
VM
Stratejisi
Kalite
Yönetimi
VM Stratejisi, Kalite Yönetiminden genel veri merkezi hizmet kalitesi hakkında bilgi alır; VM Stratejisi, gerçek hedef değerleri Kalite Yönetimine geri iletir
Servis Seviye
Yönetimi
Kalite
Yönetimi
Servis Seviye Yönetimi, Servis Seviye Sözleşmelerinin Kalite Yönetimine uygunluğunu raporlar
Servis Seviye
Yönetimi
Harici Servis Seviye
Yönetimi
Servis Seviye Yönetimi, Servis Seviye Sözleşmelerinin harici Hizmet Düzeyi Yönetimine uygunluğunu raporlar Bu bilgiler, harici Servis Seviye Yönetimi tarafından kapsamlı bir Servis Seviye Raporu için kullanılabilir
Müşteri
Yönetimi
Servis Seviye
Yönetimi
Müşteri Yönetimi, müşteri sözleşmelerinin Servis Seviye Yönetimine uygunluğunu raporlar

EN 50600-3-1, belirli bir proje için süreçlerin önceliklendirilmesini önerir. Bu, BT veya müşterilerle geliştirilmiş iş birliğinden değer elde etmek için dış süreçlere arayüzlerin ilişkilendirilmesini de gerektirir.

Ayrıca, bazı işlemler için EN 50600-3-1'de iki tür KPI sağlanmıştır: temel KPI ve gelişmiş KPI.

Temel KPI, bir sürecin uygulanmasının ve optimizasyonunun erken aşamalarında süreç kalitesini optimize etmek için kullanılır. Süreç olgunluğunun artmasıyla, temel KPI sabit bir değere daralır ve bu nedenle daha fazla iyileştirme için artık kullanılamaz. Bu olgunluk noktasında, daha fazla süreç iyileştirmesini kontrol etmek için gelişmiş KPI kullanılabilir. EN 50600-3-1, Temel KPI'nın izlenmesini ve olgunluk artışı için sabit kalmasını gerektirir. 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt