×

EN 50600-99-3 Rehberliğinde Veri Merkezi Arazi, Bina ve Yapılarının DenetimiEN 50600-99-3 Rehberliğinde
Veri Merkezi Arazi, Bina ve Yapılarının Denetimi


Celal Ünalp 

 
EN 50600-2-1:2021, bir veri merkezinin bina yapısının saha değerlendirmesi ve yerleşimi ile ilgili çok sayıda gereksinim, özellikler ve tavsiyeler içeren standartlar dizisinin bir bölümüdür.

EN 50600-2-1:2021, öncelikli olarak saha değerlendirmesi aşamasında bir risk analizinin yapılmasını gerektirir ve 5.1.1 maddesinde belirli bir proje için alakasız yönleri göz ardı ederek, ayrı ayrı incelenmesi gereken saha konumunun değerlendirilmesine ilişkin;

a)    Coğrafi konum (Md. 5.2)

b)    Doğal çevre ve bitişik komşular (Md. 5.3)

c)    Şebeke erişimi (Md. 5.4)

d)    Bütçesel faktörler (Arazi maliyeti, şebekelerin araziye getirilme maliyetleri vb.)

 arasındaki konuların bir listesini içerir.

Kurulu ekipman performansını ve ömürlerini doğrudan etkileyeceğinden, tesislerin kurulacağı yerin deniz seviyesinden yüksekliği dikkatlice değerlendirilmelidir.

Bir veri merkezinin olumsuz çevresel etkilere sahip bir konuma yerleştirilmesinin kaçınılmaz olduğu durumlarda, bu etkiler koruyucu yapısal, teknik ve/veya organizasyonel önlemlerle azaltılmalıdır. (Örn: Ekolojik köprü)

Bitişik komşularla tampon bölgelerin ve çevre güvenliğinin oluşturulmasını sağlamak, gelecekteki genişleme ve kapasite artışlarına cevap vermek için ek arsa veya bina çevresinde yeterli alan sağlanmalıdır.

İşletme ömür devri göz önüne alınarak, elektrik, telekom, su, kanalizasyon ve doğal gaz şebekeleri, erişilebilirlik, yedeklilik, kullanılabilirlik ve kapasite bakış açılarından değerlendirilmelidir.
Tesislerde çalışacak personelin ulaşımı, konaklaması vb. ilgili ek kriterler, bu tür herhangi bir risk analizine dahil edilmeli ve uzmanlarca değerlendiriliyor olarak listelenmelidir.

Mevcut veri merkezlerinde belirli parametreler artık değiştirilemez olduğundan (konumun kendisi, belirli yapısal koşullar ve zeminin özellikleri vb.) EN 50600-2-1'e uygunluğu değerlendirmek için, uygun bir risk analizinin yapıldığını gösteren tarihi belgeli kanıt gereklidir.

Saha değerlendirmesiyle ilgili olarak, riskin hafifletme uygulandıktan sonra bile kabul edilemez olduğu görülürse standartlara uyum sağlanamayacaktır.

EN 50600-2-1:2021, Madde 6.4, yapının EN 50600-2-2 (enerji kaynağı) ve EN 50600-2-4 (telekomünikasyon hizmet sunumu) için tanımlanan Kullanılabilirlik Sınıfı gereksinimlerini karşılayan harici şebeke hizmet hedefleriyle uyumlu olmasını da gerektirir.

EN 50600-2-1:2021, Madde 7, veri merkezi tesislerinin yapısı ve inşası için enerji kaynağı ve dağıtım sistemleri (EN 50600-2-2), çevresel kontrol sistemi (EN 50600-2-3) ve telekomünikasyon kablolama altyapısı (EN 50600-2-4) için gerekli Kullanılabilirlik Sınıf(lar)ını karşılamak üzere seçilen tasarım çözümlerini desteklemek için gereksinimleri içerir.

Binaların inşaatının EN 50600-2-5'in Koruma Sınıfı gerekliliklerini desteklemesi gerekmektedir.

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt