×

EN 50600-4-2 Kapsamında PUE Sınırlarının Tanımı, Güç Kullanım Verimliliği BelirlenmesiEN 50600-4-2  Kapsamında
PUE Sınırlarının Tanımı, Güç Kullanım Verimliliği Belirlenmesi 


Şeref Ertekin


PUE tanımı yapılabilmesi için  Güç Kullanım Verimliliği (PUE) sınırlarının  tanımlanması gerekir.    
     
-    Sadece kendi sınırları içindeki veri merkezi altyapısı ile ilişkilidir.

-  Altyapının verilen çevre koşullarına, Bilgi İşlem ürünleri yük özelliklerine, kullanılabilirlik gereksinimlerine, bakım ve güvenlik gereksinimine sahip tesislere göre enerji verimliliğini tanımlar.

-    Veri merkezinin enerji dağıtımını gösterir.

Uygun bağlamda bakıldığında PUE, verimli güç ve soğutma mimarilerinin tasarımı, bu mimariler içerisindeki ekipmanın dağıtımı ve bu ekipmanın çalışması hakkında etkili rehberlik ve faydalı bilgiler sağlar.

PUE aşağıdakileri belirlemeye imkan sağlar:

-    Veri merkezinin operasyonel verimliliğinin iyileştirilmesi için fırsatlar;

-    Veri merkezinin tasarım ve işletim süreçlerinin zamanla iyileştirilmesi;

-    Beklenen BT yük aralığında yeni veri merkezleri için bir tasarım gayesi veya hedefi. 

-    PUE aşağıdakileri dikkate almaz:
  • BT yükünün enerji verimliliği, kullanımı veya üretkenliği;
  • Yerinde elektrik üretiminin verimliliği;
  • İnsan kaynakları, alan veya su gibi diğer kaynakların verimliliği;
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını veya atık yan ürünlerin (ısı gibi) yeniden kullanımı. 
PUE aşağıdakilerden biri değildir:

-    Veri merkezi verimlilik metriği,

-    Bağımsız, kapsamlı kaynak verimliliği metriği.

PUE, farklı veri merkezlerini karşılaştırmak için kullanılmamalıdır. 
(PUE) Güç Kullanım Verimliliğinin BelirlenmesiPUE, aşağıdaki gibi tanımlanır:

PUE = E DC  /  E IT

E DC :   kWh cinsinden toplam veri merkezi enerji tüketimi (yıllık)
E IT :   BT(Bilgi Teknolojileri) ekipmanı kWh cinsinden enerji tüketimi (yıllık)

Tanım olarak, hesaplanan PUE her zaman 1'den büyüktür.

Tek enerji kaynağının elektrik şebekesinden geldiği durumlarda, EDC, kullanım ölçerin bulunduğu yere göre belirlenir. PUE, veri merkezi ve diğer fonksiyonlar için kullanılan enerji arasında ayrım yapılmasını sağlayan karma kullanımlı binalara uygulanabilir. Alternatif olarak, kısmi PUE (pPUE) türevi uygulanabilir .
E IT şunları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:

-    Bilgi teknolojisi ekipmanları (örneğin depolama, işleme ve iletişim donanımı);
-    Ek donamım (örneğin, klavye/video/mouse (KVM) anahtarları, monitörler ve veri merkezini izlemek, yönetmek ve/veya kontrol etmek için kullanılan iş istasyonları/dizüstü bilgisayarlar).

E DC  , E IT ve aşağıdaki altyapıları desteklemek için tüketilen enerjiyi içerir:

-    Güç dağıtımı - UPS sistemleri, ana şalterler, jeneratörlerin destek üniteleri, güç dağıtım üniteleri (PDU'lar), akülerin şarj enerjisi ve BT ekipmanın harici dağıtım kayıpları dahil;

-    Soğutma sistemi - soğutucular, soğutma kuleleri, pompalar, bilgisayar odası hava tutucu üniteleri (CRAHs), bilgisayar odası Klima Üniteleri CRAC (VERI MERKEZI KLIMA / HAVALANDIRMA) ve doğrudan genleşme hava işleyicisi (DX) üniteleri dahil;

-    Veri merkezi aydınlatması, asansör, güvenlik sistemi, NOC, İzleme sistemleri ( Scada / DCIM)  ve yangın algılama/bastırma sistemleri.


Toplam veri merkezi enerji tüketimi

Söz konusu veri merkezi, enerjinin aktığı arayüzler tarafından tanımlanan bir sistem olarak görülecektir.

Aşağıdaki enerji biçimleri arayüzlerde ölçülecektir:

a) Elektrik;

b) Gaz yakıt

c) Sıvı yakıt;

d) Soğutma sıvıları (geri dönüşlü sıvı olduğunda ve buharlaştırılmadığında su kullanımını içerir). 

Aşağıdaki enerji formlarının bu arayüzlerde ölçülmesine gerek yoktur:

1) Hava soğutma;

2) Doğal kaynaklardan gelen su (yani, temininde enerji tüketimi gerektirmeyen).

Arayüzlerdeki her türlü elektrik enerjisi kWh ile ölçülmelidir. Gerekli enerji biçimlerinden herhangi biri arayüzlerde hesaplanmazsa, EDC belirlenmez ve PUE hesaplanamaz.

Gaz veya sıvı yakıtlar kWh cinsinden ölçülmeli veya kullanılan yakıt için yanma değerlerinin ısısı kullanılarak kwh'ye dönüştürülmelidir. Yanma değerleri ile ilgili bilgilerin mevcut olmadığı ve yerel düzenlemelerin geçerli olmadığı durumlarda aşağıdaki değerler uygulanır:

—    Dizel: 9,9 kWh/l;

—    Gaz: 10,5 kWh/m3;

—    Hidrojen: 38,9 kWh/kg;

—    Biyoetanol: 6 kWh/l.

Soğutma için sıvıların enerji katkısı (akış hızı ve diferansiyel sıcaklık hakkında bilgi veren), ısı sayaçları kullanılarak ölçülecek ve kullanılan sıvıyı sağlamak için kullanılan sistemin ilgili dönüşüm faktörü (X) ile çarpılacaktır.

Termal enerjinin elektrik eşdeğerine dönüştürülmesi için, dönüşüm faktörü (X) tedarikçiden elde edilecektir; eğer değer mevcut değilse,  dönüşüm faktörü için X=0,4 kullanılabilinir.

Teknik alt sistemler, örneğin kojenerasyon ısı ve elektrik değerleri için, çıkışlarında sayaçlara sahip olmalı ve sisteme harici olarak kabul edilmelidir.


Karma kullanımlı binalarda toplam veri merkezi enerji tüketimi

Karma kullanılan binalardaki veri merkezleri için toplam veri merkezi enerji tüketimi, ancak tüm paylaşılan teknik alt sistemlerin ölçümü enerji kullanımının ayrılmasına izin veriyorsa, veri merkezinin enerji kullanımı olarak sistem olarak hesaplanacaktır. 

Paylaşılan teknik alt sistemlerin enerji kullanımı ayrılamazsa, toplam veri merkezi enerji kullanımı tüm binayı içerecektir. PUE üzerindeki etki, ayırma için gerekli sayaçlar kullanılarak dengelenmelidir.

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt