×

Dünyanın İlk (BIM) Bina Bilgi Modellemesi Standartları Yayınlandı Yazı Dizisi-2
Dünyanın İlk (BIM) Bina Bilgi Modellemesi Standartları Yayınlandı
Yazı Dizisi-2
Sarp Selimbeyoğlu

İngiltere’de Cambridge Üniversitesi tarafından ISO 19650  standartları Geçiş  süreci ile ilgili aşağıdaki sorular ve cevaplarını yayınlamıştır.

Bina Bilgi Modellemesi için İngiltere’de yayımlanan ilk iki BIM  uluslararası standart  aşağıdadır.

a)BS EN ISO 19650-1  İnşaat işleri hakkında bilgi organizasyonu  “Bina bilgi modellemesi kullanılarak bilgi yönetimi”  Bölüm 1: Kavramlar, ilkeler ve
b) BS EN ISO 19650-2.İnşaat işleri ile ilgili bilgilerin organizasyonu  “Bina bilgi modellemesi kullanılarak bilgi yönetimi” Bölüm 2: Varlıkların teslim aşaması
 BS EN ISO 19650-1, BS EN ISO 19650-2 sırasıyla BS 1192 (ilkeler) ve PAS 1192 bölüm 2 (sermaye / teslimat aşaması) yerine geçecektir. Aşağıdaki güncelleme, Birleşik Krallık’ta PAS 1192 serisi standartlardan uluslararası standartlara geçiş sürecinde karşılaşabileceğiniz bazı soruların cevaplanmasına yardımcı olacaktır.


 
 1. Birleşik Krallık neden BIM Seviye 2'den Birleşik Krallık Standardı olarak uluslararası standartlara geçişi başlatmaya  karar verdi?
Hükümet  İnşaatı Müşteri Grubu Raporu - BIM Strateji Belgesi” nin (2011) odağı, BIM'in Birleşik Krallık yerel inşaat sektöründe daha fazla benimsenmesini teşvik etmek, sektör verimliliğini önemli ölçüde artırmak ve müşteriler ile tedarik zincirleri arasında paylaşılabilir faydalar sağlamaktı. Bu hedefi desteklemenin kilit unsurlarından biri, hükümet ve sanayi arasında kapsamlı bir “olanak sağlayan” standart paketi geliştirmek ve evrensel sahiplenmenin dayanabileceği dokümanları desteklemek için bir ortaklık programı oluşturmaktı.
BIM'in küresel  inşaat işleri üzerinde derin bir etkiye sahip olacağı, ayrıca BIM teknolojilerinin ve işlemlerinin ulusal veya coğrafi sınırları aşması halinde yıkıcı ve “oyunun kurallarını değiştiren” bir çalışma şekli olacağı kabul edildi. Bu nedenle, Birleşik Krallık BIM Programının geliştirilmesi sırasında, BIM’in küreselleşmenin kaçınılmaz olarak uluslararası norm ve standartlara doğru ilerleyeceği konusunda bir fikir birliğine  vardı.
Ulusal standart organı [BSI] üzerinden çalışan Birleşik Krallık, endüstri ve akademik organizasyonlar ve ağları; o zamana kadar, sistematik olarak benimsemeye yardım için bir araç olarak etkinliğini kanıtlamış olan mevcut standartlar grubunu kullandı, uluslararası standartları geliştirmek için diğer ülkelerle işbirliği yaptı. Bu işbirlikçi yaklaşımın temeli, bu güçlü veri / bilgi yönünden zengin modellerin ve araçların benimsenmesine yönelik ortak güvenlik fikirli bir yaklaşım da dahil olmak üzere tüm uluslar tarafından kabul edilen faydaların sağlanmasıydı. Teminat olarak, böyle bir cevabın, uluslararası pazarlar için düz bir oyun alanı ve ticareti teşvik etmek için de temel oluşturması bekleniyordu.

 
 1. ISO 19650 geçişi için önerilen zaman çizelgesi nedir?

Aşağıdaki belgelerin 2018 sonunda eşzamanlı olarak yayınlanması beklenmektedir: (2018 yılısonunda yayınlanmıştır.) 

-BS EN ISO 19650-1: İnşaat işleri ile ilgili bilgilerin organizasyonu - Bina bilgi modellemesini kullanarak bilgi yönetimi: Kavramlar ve ilkeler
-BS EN ISO 19650-2: İnşaat işleri ile ilgili bilgilerin organizasyonu - Bina bilgi modellemesi kullanılarak bilgi yönetimi: Varlıkların teslim aşaması

-Birleşik Krallık Ulusal Ek ISO 19650 [Birleşik Krallık'ta uygulamaya yardımcı olmak ve BIM Seviye 2'yi ISO çerçevesinde sağlamak için] Birleşik Krallık Geçiş Rehberi
[Not: 2018 yazında, Birleşik Krallık eki halkın katılımı için verilecektir.)
 1. Mevcut belge grubunu kullanarak BIM Seviye 2 projesini uygulamaya başladık [http://bim-level2.org/en/standards/]; Sözleşme gereği olarak BIM Seviye 2'ye uymak için ISO 19650'leri benimsememiz gerekecek mi?

Projelerinizde hali hazırda BIM Seviye 2 BS / PAS standart grubunu kullanıyorsanız, ISO 19650 belgelerini kullanan projelerde tutarsızlık olmaması gerektiğinden, hiçbir değişiklik yapmanız gerekmeyeceği öngörülmektedir.

[Not: Bu konuda yasal durum  ISO yayınlanmadan önce kontrol edildi.]

 
 1. BIM Seviye 2'nin genel prensipleri ISO girişini takip edecek şekilde aynı kalacak mı?

ISO 19650-1 ve 2, Birleşik Krallık’ın Bilgi yönetimi standartları olarak BS 1192: 2007 + A2: 2016 ve PAS 1192-2: 2013 standartlarına göre yapı bilgisi modellemesinin kullanımı için hazırlandı.
Terminoloji değişikliklerinin Birleşik Krallık ekiyle korunmasıyla prensipler bu standartlara göre devam eder.


 
 1. ISO belgelerinin sunulması, Memleket ülkelerinin ve programlarının mevcut BIM Politikası gerekliliklerinde herhangi bir değişiklik anlamına gelir mi?

BIM Seviye 2'nin ilkeleri, ISO yayınından sonra aynı kalacağı için herhangi bir politika değişikliğinin olacağı düşünülmemektedir.

Bununla birlikte, Ulusal Ülke Çalışma Grubu, programlarında standartlar, terminolojiler, BIM Seviye 2 şablonları ve benzerleri ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılması gerekip gerekmediğini anlamak için BSI ve ISO başkanlarıyla  ile birlikte çalışacaktır.

 
 1. BIM Seviye 2 ile ISO muadili arasındaki temel değişiklikler nelerdir?

ISO 19650, Birleşik Krallık’ın BIM Seviye 2’nin uluslararasılaştırılmış halidir ve Ulusal Ekte yer alan spesifik Birleşik Krallık içeriğiyle aynı prensipleri ve üst düzey gereklilikleri içerir. Bununla birlikte, ISO belgeleri, özellikle kullandıkları terminolojide (“işveren” yerine “atanan taraf” gibi) farklı görünmektedir.
 
 1. ISO'nun getirdiği yeni rol veya sorumluluklar var mı?

Yeni pozisyon(lar) veya sorumluluk(lar) yoktur. Hiçbir zaman istemediğimiz, ISO ile birlikte yeni pozisyonlar ve yeni elemanlar gerekir önyargısını kırmak / engellemek için pozisyonlara ‘işlev’ adı verilir.
 
 1. ISO tanıtımından sonra hangi BIM Seviye 2 standartları geri çekilecek ve bu ne zaman gerçekleşecek?

BS 1192: 2007 + A2: 2016 Ortak mimarlık, mühendislik ve yapı bilgileri üretimi. Uygulama kodu ve PAS 1192-2: 2013 Yapı bilgi modellemesi kullanılarak inşaat projelerinin sermaye / teslimat aşamasında bilgi yönetimi için şartname içeriği yeni ISO 19650-1 ve 2'ye yansıtılacağı için geri çekilecektir.

[Not: Yukarıdaki belgeler uygulamaya yardımcı olmak için referans olarak kullanılabilir]

 
 1. BIM Seviye 2 paketindeki diğer standartlar ISO girişini takip ederken aynı kalacaklar mı?

Evet, PAS1192-3, BS1192-4 ve PAS1192-5 gibi diğer tüm BIM Seviye 2 Standartları mevcut kalacaktır ve yeni paketin bir parçası olacak, bunlara Birleşik Krallık Ekleri aracılığıyla referans verilecektir.

PAS1192-3 ve PAS1192-5, ISO’ya geçiş sürecindedir ve şöyle olacaktır:

a)BS EN ISO 19650-3 Yapı işleriyle ilgili bilgilerin organizasyonu, yapı bilgi modellemesini kullanarak bilgi yönetimi - Bölüm 3: Varlıkların işletme aşaması

b) BS EN ISO 19650-5 İnşaat işleri ile ilgili bilgilerin organizasyonu - Bina bilgi modellemesini kullanarak bilgi yönetimi- Bölüm 5: Bilgi yönetimine güvenlik odaklı yaklaşım

 
 1. ISO  dokumanları ücretsiz olacak mı?

Tüm ISO ve CEN  dokümanları gibi ISO19650-1 ve 2 de belgeyi almanın maliyeti olacaktır.
 
 1. PAS1192 bölüm 2 ve 3'ün yeniden düzenlenmesi, bu ISO geçişinden etkilenecek mi?

Dikkatlice değerlendirildikten sonra, Birleşik Krallık BIM İttifakı, Sivil Toplum Çalışma Grubu, İşletme, Enerji ve Sanayi Stratejisi ve Dijital İnşa Merkezi Merkezi gibi çeşitli paydaşlara danıştıktan sonra, BSI şu andaki revizyon faaliyetini durdurmayı kabul etti. Pazar karmaşasını önlemek için PAS 1192 bölüm 2 ve 3 (yani, altı aylık bir pencerede esasen aynı çekirdek içeriğin iki farklı sürümü) ve iş akışları, şablonlar ve eğitim için gerekli değişiklikler veya güncellemeler için endüstrinin yeni dokümanları incelemesinin maliyeti olacaktır.

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar, ulusal ek ve geçiş rehberliği yoluyla Birleşik Krallık’ın ilgili ISO standartlarını kabul etmesini sağlayacaktır.

 
 1. ISO Geçişine hazırlanmak için ne yapmalıyım?

İlk olarak, panik yapmayın! BIM Seviye 2'nin ilkeleri aynı kaldığından, http://bim-level2.org/en/ adresinde bulunan mevcut standartları bildiğinizden emin olun.


Kaynak: 
https://www.bsigroup.com/globalassets/localfiles/en-gb/bim/iso-19650/new-iso19650_uk_transition_questions_answers_latestupdated_11_dec_2018.pdf 


 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt