×

Dübel Deyip Geçmeyin..! Yazı Dizisi-2Dübel Deyip Geçmeyin..!
Yazı Dizisi-1 


Emrecan Türkeş 

ETP Yangın Yalıtım Çalışma grubumuz eski ( Yurt dışında görev aldığı  için ) üyesi   Emrecan Türkeş'in 2017 yılında yayınladığımız yazılarını ülkemiz deprem gerçeği doğrultusunda tekrar yayınlıyoruz. Emrecan Türkeş'e yurt dışındaki başarılı çalışmalarının artarak devamını  diliyoruz. 

2017 yılından günümüze kadar  ülkemizdeki yapılarda  güncel standartlar doğrultusunda uygulama yapılıp yapılmadığını sizlerin yorumlarınıza bırakıyoruz. 

2017 yılından bu güne kadarki ülkemizdeki değişiklikleri ve olası teknik değişiklikleride daha sonra başka bir yazımızda  sizlere  sunacağız. 


Sabri Günaydın


İlk yazımızda dübellerde deprem performansının önemine ve dübellerin hesabının deprem kriterlerine göre yapılmadığına değinmiştik. İkinci yazımızda ise titreşim yüküne karşı yorulma hesabı yapılmayan dübel uygulamaların ne sonuçlar doğurduğundan söz ettik. Bu yazımızda yine deprem durumuna döneceğim.

Ülkemizde çok fazla hastane yatırımı yapılmakta ve eminim birçoğunuz önünden geçerken “depreme dayanıklı hastane” gibi iddialı tanımlamalar içeren reklamlarına şahit olmuşsunuzdur. Peki bu hastaneler gerçekten depreme hazır mı?
“Depreme dayanıklı bina” tanımının kaynağı binanın temeline veya alt katlarına uygulanan sismik izolatörlerden gelmektedir. Sismik izolatörleri binanın frekansını uzatarak deprem esnasında kolonların daha az yanal yüke maruz kalmasını sağlamaktadır. Bu malzemelerin kullanımını kesinlikle desteklemekle beraber; sismik izolatörlerin neleri yapıp neleri yapamayacağını kavrayamadığımız zaman elimizde patlayacak bir bombaya dönüşeceğini belirtmek isterim.


Önce gelin sismik izolatörün binalara nasıl olumlu katkı getireceğini aşağıdaki videolardan izleyelim:

Peki bu kadar masum gözüken bir sismik izolatör nasıl elimizde patlayacak bombaya dönüşebilir?
  • Sismik izolatörleri binaya bağlarken dübelin deprem hesabını yaptınız mı?
Yaptığınız tüm hesaplar binanın deprem yüklerini kurtaracağını söylüyor ancak ya sismik izolatörü binaya bağladığınız plakanın dübeli depremde sıyrılırsa? Binanızın temeline gömdüğünüz onlarca para boşa gitmiş olacak ve tabir-i caizse kaş yaparken göz çıkarmış olacaksınız.
 
  • Sismik izolatör kullandığım için binaya bundan sonra herhangi bir deprem yükü gelmez diyorsunuz. Peki emin misiniz?
Bu konuda binaya deprem yükü gelir veya gelmez tartışmasına girmeyeceğim. Her binanın mevcut kat sayısı, kullanılan izolatör tipi ve binanın bulunduğu bölgenin deprem yer ivmesine göre değişen bir durumdur ancak size şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu izolatörler depremi hiçbir zaman sıfırlayamaz. Hele hele kat yüksekliği arttıkça depremi sönümlemesi gittikçe güçleşir.
 
  • Sismik izolatör kullandığım için yapısal olmayan elemanlarda deprem dübeli kullanmama gerek kalmaz diyorsunuz. Uluslararası yönetmelikleri gerçekten incelediniz mi?
Diyelim ki yaptığınız bina İstanbul’da 0.4g lik deprem yer ivmesinin bulunduğu bir ilçede inşa edilmekte olsun. Sismik izolatör firmalarının iddiasına göre ne tip bir izolatör kullanılırsa kullanılsın maksimum %85lik bir deprem yalıtımı sağlayabilirsiniz.

Bu konservatif yaklaşımla en iyi ihtimalle 0.4g x 0.15=0,06g lik bir deprem spektrum ivmesi elde ederiz.


ETAG 001 Annex E’ye göre hastane, enerji santrali, itfaiye binası gibi önem sınıfında bulunan binaların 0.05g ve üstü deprem ivmesine maruz kalması durumunda C2 sismik onayı kategorisine göre değerlendirilip; alınan sismik onaydaki performansın EOTA TR 45’e göre hesaplanması gerekmektedir. Buna göre böyle bir hastanenin elektrik tesisatında kullanılacak dübellerin C2 sismik onaylı olması ve çapının EOTA TR45’e göre hesaplanması gerekmektedir.

Resim 1- EOTA’nın yayınlamış olduğu deprem haritası ve deprem kategorileri
 
İkinci tehlike ise deprem anında binanın her yerinin çatlaklı kabul edilmesi gerekliliğidir. Deprem yatay olarak her iki yönde de etki edeceğinden binanın her tarafı deprem çatlağı oluşacak şekilde kabul edilmelidir. Statik durumdaki gibi burası betonun gerilim burası basınç bölgesidir diyemiyoruz çünkü deprem anında her yer gerilim bölgesi olma potansiyeline sahiptir.


Resim 2 – Binadaki çatlakların depremli(sismik) ve depremsiz(statik) duruma göre değişiklikleri
 
Sonuç olarak
  • Sismik izolatörler binaların deprem performansını arttırmak için önemli bir araçtır ancak sadece izolatör ile depremden korunamayız.
  • İzolatörleri binaya deprem dübeli kullanmadan uygularsak büyük felaketlere yol açabiliriz.
  • İzolatör kullandım deprem dübeli kullanmama gerek yok derseniz binanız belki yıkılmaz ama ameliyathanedeki hastanın üzerine M&E tesisat düşebilir.

Daha öncesindeki yazıda; EC2’nin ankraj tasarımını kapsamadığı için EOTA kurumunun yayınladığı ETA onaylarına ve hesaplama yöntemlerine ihtiyaç duyduğumuzu anlatmıştık. Daha sonrasında da ETAG’ın yayınladığı sismik ve yorulma tasarımlarından bahsetmiştik.


Bu yazıyı  ilk olarak yayınladığımız  Haziran  2017 tarihinde , dübellerin ciddiye alınmadığından dert yanarken size iş arkadaşım Li Yujie’nin kaleminden gerçekleşecek olumlu bir gelişmeyi aktararak,  Eurocode 2 (EN1992)’ye bağlantı elemanlarının tasarımı ile ilgili yeni bir kısmın ekleneceği artık bir şehir dedikodusundan ibaret olmadığını EC2 Part 4 (EN1992-4)  belirttmiş  ve onu ile ilgili CEN /TC 250/SC2/WG2 Teknik Komite tarafından yapılan taslak standart çalışmaları  sonucunda  son taslak çalışma 04.12.2016 onaylanmış olup EN 1992-4:2017 olarak açıklanmış,  ancak DAV DOA, DOP , DOW tarihleri henüz belirtilmemiş ve henüz yayınlanmamıştı.Yapı malzemeleri direktifi altında zorunlu olacağı  ancak henüz OJEUI ( Official  Journal )  olarak yayınlanmadığının  görüldüğünü belirtmiştik. 

Daha önceki yazılarda; EC2’nin ankraj tasarımını kapsamadığı için EOTA kurumunun yayınladığı ETA onaylarına ve hesaplama yöntemlerine ihtiyaç duyduğumuzu anlatmıştık. Daha sonrasında da ETAG’ın yayınladığı sismik ve yorulma tasarımlarından bahsetmiştik.

Resim 3 – EC2 Part 4’ün kapsayacağı bağlantı elemanları

 


Bu yazıyı  ilk olarak yayınladığımız  Haziran  2017 tarihinde EN  1992-4  Eurocode 2  yayınladığında;

- EC2’de malesef şu anda dübel tasarımı ile ilgili bir kısım bulunmadığını  ve bu da dübel tasarımının mühendisler tarafından hafife alınmasına neden olduğunu belirterek;  EC2 Part 4’ün yayınlanması ile birlikte yönetmelikte bağlantı elemanlarının, dübellerin tasarımı ile ilgili bir kısım ilk defa bulunacağını,

-Yanlış ankraj kullanımından dolayı oluşan bunca yıllık tahribat, can kayıpları sonucunda nihayet ankrajların da mühendislerin gözünde kolon, kiriş gibi yapısal tasarım elemanlarının önem seviyesine terfi etmesini beklediğimizi, 

-Yeni yayınlanacak EC2 Part 4 (EN1992-4) hem yerinde bırakma hem de sonradan uygulanan ankrajları kapsayacaktır. Yerinde bırakma studlar, ankraj kanalları, genleşme dübelleri, alttan kesme dübeller, vida dübeller ve kimyasal dübeller bu kapsamın içerisinde yer alacağını,

belirtmiştim. 

 

Resim 4 – EC2 Part 4’ün kapsayacağı ankraj tipleri
 

Resim-5

Resim-5 

 
Haziran 2017 tarihindeki yazımda  EN 1992-4 Eurocode 2 standardının  yayınlandığında ;

- Devrim niteliğinde olacağını, 

-Deprem, yorulma ve yangın durumlarında ankraj tasarımını da kapsayacağı için ülkemiz için önemli bir yere sahip olacağını,

- Kesmede kenar kopması ve çekmede dübelin sıyrılma dayanımı ETAG 001 Annex C ve EOTA TR029’a göre düşecek. Sıyrılma hatasından kaçınmak için daha güçlü dübeller kullanılacacağını,

- Cephe uygulamalarda da kenar kopmasından kaçınmak için dübelleri kenardan daha uzağa gömeceğiz haliyle de eskiye göre daha büyük plakalar kullanacağını, 

- Tabii  hep de bardağın boş tarafını görmek olmayacağını, çekme ve kesme kombinasyonunda bize epey kolaylık sağlayacağını, 

belirtmiştim. 

Özellikle E&M tesisatlarında mühendislerin ciddiye almadığı bağlantı elemanları tasarımının önemine bir daha dikkat çekerek, bu kısım ne zaman yayınlanacak? Avrupa’ daki otoriteler 2018 Nisan’ı beklemekteler ancak bu işlerin ne olacağı da belli olmamaktadır  diyerek hep beraber bekleyip göreceğiz... demiştim. 


 
EN 1992-4 Standardı 2018 yılında  yayınlanmış  ve  CEN tarafından 2009  yılında yayınlanmış olan CEN/TS 1992-4-1 , CEN/TS 1992-4-2, CEN/TS 1992-4-3, CEN/TS 1992-4-4 CEN/TS 1992-4-5  Teknik Şartnamelerinin  (CEN/TS)   yerine geçecek ve bu şartnameler yürürlükten kaldırılmıştır.

EN 1992-4:2018 Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 4: Design of fastenings for use in concrete
Ülkemizde de TSE tarafından  03.02.2020 tarihinde İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

TS EN 1992-4    Eurocode 2 - Beton yapıların tasarımı - Bölüm 4: Betonda kullanılan sabitleme tertibatlarının tasarımı  standardını aşağıdaki linklerden satın alabilirsiniz. 

TSE Web sitesinden standardı satın alabilirsiniz.  Türkçe 

TSE Web sitesinden standardı satın alabilirsiniz.  İngilizce

Mühendislik yorumum olarak bu ürün grubunun kendine ait bir tasarım yönetmeliğinin yayınlanması dübel konusunda bilinci ciddi bir biçimde arttıracaktır.  Dübel can güvenliği sağlar.

Dübel deyip geçmeyin…
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt