×

Aydınlatma Armatürleri EN IEC 60598-1 Genel Kurallar ve Deneyler Standardı 2021 Yılında Güncellendi! Bölüm-3Aydınlatma  Armatürleri EN IEC 60598-1 Genel Kurallar  ve Deneyler Standardı
2021 Yılında Güncellendi! 

Bölüm-3


Mustafa Gedik
 
Güncellenen EN IEC 60598-1:2021 önemli teknik değişiklikler içerir.

Bu değişikliklerin özetini, bu değişikliklerinin içeriğinden bazı örnekleri ETP 'de yayınlanan  bölüm-1 ve bölüm-2  'de  aktardıklarımızdan sonra diğer bazı değişiklikleri de   son bölüm bölüm-3 ile sizlere aktarmaya devam ediyoruz. 

z) Hareletli fan kanatlartına karşı koruma ile ilgili  önemli eklentiler yapılmış olup , bazı eklentiler aşağıdadır.

z.1) Armatürlerin aktif olarak soğutulması için motor tahrikli fan kanatları, armatür normal kullanımda olduğu gibi monte edildiğinde ve kablolandığında ve değiştirilebilir ışık kaynakları veya (değiştirilebilir) bileşenlerin değiştirilmesi için gerektiğinde açıldığında erişilebilir olmayacaktır.  

z.2) Test, standart bir test parmağıyla (IEC 61032:1997 Şekil 2'ye göre prob B), 30 N'luk bir kuvvetle açıklıklara yerleştirildiğinde gerçekleştirilir. Taşınabilir armatürler için, IEC 61032:1997 Şekil 13'e göre test probu 19 bu test için kullanılacaktır. Bu test, ön kenarları ve uçları 0,5 mm'den az olmayan bir yarıçapla yuvarlatılmış fanlar için yapılmaz 

aa) Raya montajlı armatürlerin IEC 60570:2003/AMD2:2019 Ek A'ya göre test edilmesi gerekliliği eklenmiştir. 

bb)IPX9  koruma derecesi tanımı aşağıdaki gibi eklenmiştir.

Armatürün işaretini takiben sıcaklığın 80 °C (±5 °C) veya 15 °C (±10 °C) olacağı IPX9 hariç testler için su, 15 °C ± 10 °C sıcaklıkta olmalıdır.

IPX9 (80 °C) Yüksek basınç ve sıcak su jeti geçirmez.
IPX9 (15 °C) Yüksek basınç ve soğuk su jeti geçirmez.

cc) 25°C'den yüksek ta işaretine sahip armatürler için alternatif  ısıl deneylerde değişiklikler  yapılmıştır. 


cc.1)  Armatürler  nominal ortam sıcaklığı " t a "  derecelendirme  için 12.4.1 c) referans testine alternatif olarak;

– sıcaklık algılama kontrolleri olmadan ve

- armatürde işaretlenen ta nominal ortam sıcaklığının, cereyan geçirmez mahfazadaki sıcaklıktan daha yüksek olduğu durumlarda ve

– ışık kaynağının, negatif sıcaklık katsayısına sahip sıcaklığa duyarlı elektrik (güç) özelliklerine sahip olduğu durumlarda (örneğin, sabit akım tipi LED Işık kaynağı – kontrol tertibatı grubu).

yukarıdaki test yönteminin kullanılabileceği belirtilmiştir. 

cc.2) Sıcaklık algılama kontrolleri olmayan ve armatür üzerinde işaretlenen nominal ortam sıcaklığı "ta" 'nın  mahfazadaki ortam sıcaklığından daha yüksek olduğu armatürler için normal çalışmanın  ısıl testi.

Hava akımına dayanıklı mahfaza içindeki ortam sıcaklığı 10 °C ila 30 °C aralığında olmalı ve tercihen 25 °C olmalıdır. Ölçümler sırasında ve sonuçları etkileyecek kadar uzun bir önceki dönemde ±1 °C'den fazla değişmemelidir. Hava akımına dayanıklı mahfazadaki sıcaklık ile nominal ta sıcaklığı arasındaki fark hesaplanmalıdır. Hesaplanan fark sıcaklığı, ölçülen her sıcaklık değerine eklenecektir.

dd) Gömme armatürler ile ilgili  tanım,  ısı yalıtımı ile kaplamaya uygun olan ve uygun olmayan olarak ayrıştırıldı ve  aşağıdaki gibi  tanımlandı. 

Isı yalıtımı ile kaplamaya uygun gömme armatürler, armatürle doğrudan temas edecek şekilde konumlandırılmış bir asma tavan ve ısı yalıtım malzemesinden oluşan bir test girintisine monte edilir.

Isı yalıtımı ile kaplamaya uygun olmayan gömme armatürler, üzerinde dikey kenarları ve yatay üst kısmı olan dikdörtgen bir kutu olan bir asma tavandan oluşan bir test girintisine monte edilir.

ee) Bağlantı kapasitörlerinin çıkarılmasının mümkün olmadığı ve  a.a.  deneyinde  yanlış sonuca yol açacak  bir armatür olması durumunda,  güncellenen standatta  parametrelere/prosedüre göre  d.a.   deney gerilimiyle  alternatif bir dielektrik  deneyi  tanımlandı.

ff)   Ürünlerin yeniden  deneylerinin yapılmasını   gerektiren daha  önemli/kritik gereksinimleri içeren değiştirilmiş maddeler ve alt maddeler listesi  standard EK R 'de "normatif/bağlayıcı" olarak yayınlandı. Bu gereksinimler, ürün sertifikasyonu güncellenirken ürünlerin yeniden deney yapılmasını  gerektirebilir. Bu gereksinimler, ürün sertifikasyonu güncellenirken ürünlerin yeniden deney yapılmasını gerektirebilir.

gg) Kısa devre koruması alt maddelerindeki SELV tanımlaması SELV ve PELV olarak güncellendi. Besleme kaynağının bir ES1 PSE olması durumunda, kısa devreye gerek yoktur.” ifadesi eklendi.

hh) Armatürün, bağlantı uçlarıyla (çıkışlar) birlikte ve kaynağa yapılacak bağlantı düzeni olmadan teslim edildiği yerlerde, armatür  imatalatçısı tarafından belirtilecek bağlantı blokları ve tariflere ekler yapılmıştır. 

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt