×

Alçak Gerilim Panoları Kabul Kontrol Listesi


Alçak Gerilim Panoları Kabul Kontrol Listesi

Yalçın Yıldırım,  Sabri Günaydın

ETP Panolar Çalışma grubumuz pandemi ortamında gerçekleştirdiği bir çok online toplantı ile çalışmalarına devam etmektedir. 

ETP Panolar Çalışma Grubumuzun üyelerimiz  alfabetik sırayla  aşağıdadır. 

Çalışma Grubu Lideri: Yalçın Yıldırım

Çalışma Grubu Üyeleri :26 kişi 

Ahmet Akar, Ali Demirbaş, Alp Arslan Ok, Alper Çelebi, Atilla Erdoğan, Barış Akdoğan, Celal Aktaş, Coşkun Özdal, Çiler Ortaç, Ergun Kanlıçay, Erol Garip, Hakan Polatkan, Hasan Ergun, İlke Kider, Mesut Özdemir, Metin Akay, Muharrem Vatansever, Musa Çorbacı, Mustafa Kahraman, Sabri Günaydın, Salih Çoşkun, Serkan Reşat, Şennur Kır, Taner Aksoy, Ümit Alatan, Yalçın Yıldırım, Zafer Budak

Birinci amacımız öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Teknik Şartnamesinin panolar ve alçak gerilim cihazları ile ilgili bölümünü güncel teknolojik gelişmeler ve standartlar doğrultusunda süratle güncellemekti. Bu çalışmalar kapsamında aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Bu  amaçla pandemi öncesi gerçekleştirilen toplantılar sonrasında çalışmalara başlanmış , Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Teknik Şartnamesinin panolar ve alçak gerilim cihazları ile ilgili bölümü ile ilgili çalışma grubu üyesi arkadaşlarımızın görüş ve önerileri alınmıştır. Pandemi  başladıktan sonra  Yalçın Yıldırım liderliğinde  Sn. Çiler Ortaç , Sn. Şennur Kır, Sabri  Günaydın’ın gerçekleştirdiği çok sayıda online ön hazırlık toplantıları sonucunda tüm görüşler değerlendirilmiş ve çalışma grubunun katılımı ile online bir toplantıda sonuçlandırılmış olup , aynı toplantıda “Panolar Kabul Kontrol Listesi”nin oluşturularak Bakanlığa şartname değişikliklerine ek öneri  olarak   gönderilmesine karar  verilmiştir. Daha sonra  Yalçın Yıldırım liderliğinde  Sn. Çiler Ortaç , Sn. Şennur Kır , Sabri Günaydın’ın gerçekleştirdiği  online toplantılar ile ön hazırlıklar  yapılarak ETP Panolar Çalışma Grubumuzun online toplantısında sonuçlandırılmış olup aşağıdadır. 
 
KABUL KONTROL LİSTESİ
 
1.ÖN KONTROL  - Onaylı pano tasarım dokümanları üzerinden yapılacaktır.
Kontrol öncesi aşağıda listesi verilen evrakların eksiksiz olduğu kontrol edildi mi?
- Tip test belgeleri
- Rutin test raporu
- CE beyanı
- Elektrik şemaları
- Pano  ön görünüş resimleri
- Malzeme listesi, Orijinal ürün veri sayfaları (ürün katalogları)
Orijinal imalatçı tip testli akım/kesit tablosu veya eğer anma akımı 1600A in altında olan panolar için hesap yöntemi kullanılıyorsa TS EN 61439-1:2020  Ek K, Çizelge K1 de belirtilen akım kesit tablosu.
Pano tasarım dokümanlarınının  pano numaraları ile panoların örtüştüğü kontrol edildi mi ?
Kullanılan tüm cihazların, tesisin genel coğrafi ve elektriksel değerleri (gerilim seviyeleri, frekans, rakım, ortam şartları.. vs)  ile uyumlu olduğu kontrol edilecektir. Rastgele seçilen cihazlar üzerinden kontrol yapılacaktır.
Besleme sisteminin anma gerilimi ve donanımın beyan darbe dayanım gerilimi arasındaki uygunluk kontrolu ilgili gerilim   kategorisine göre TS EN 61439-1 Çizelge G.2 doğrultusunda yapılacaktır. 
2.PANO KORUMA DERECESİNİN DOĞRULANMASI
Panoların istenilen IP koruma sınıfına ait test sertifikaları mevcut mu?

Pano IP koruma derecesine uygun kapamalar yapılmış mı? Özellikle IP55 için pano alt ve üst kapamaları yapılmış mı?
Kapı üzerine sonradan takılmış cihazlar panonun istenilen IP koruma sınıfıyla uyumlu mu?
3.YALITMA ARALIKLARI VE YÜZEYSEL KAÇAK YOLU UZUNLUKLARININ DOĞRULANMASI
Bağlantı terminallerinin cıvatalarında kumpasla ölçülen faz iletkeni ile topraklanmış metal kısımlar arasında ki havadan havaya mesafe EN 61439-1 11.3 Tablo 1 e göre verilen beyan darbe gerilimine göre minimum değerden büyük mü?
Bağlantı terminallerinin cıvatalarında kumpasla ölçülen faz iletkenleri arasında ki havadan havaya mesafe TS EN 61439-1 11.3 Tablo 1 e göre verilen beyan darbe gerilimine göre minimum değerden  büyük mü?
Ana bara eklerinde kumpasla ölçülen faz iletkeni ile topraklanmış metal kısımlar arasında ki havadan havaya mesafe 21 mm' den TS EN 61439-1 11.3 Tablo 1 e göre verilen beyan darbe gerilimine göre minimum değerden  büyük mü?
Ana bara eklerinde kumpasla ölçülen faz iletkenleri arasında ki havadan havaya mesafe TS EN 61439-1 11.3 Tablo 1 e göre verilen beyan darbe gerilimine göre minimum değerden büyük mü?
Bölmelendirme olması durumunda uygun bölmelendirme parçaları doğru ve eksiksiz bir şekilde kullanılmış mı? Parmak sondası ile yapılan test hatasız mı?

Pano tip test sertifikasında belirtilen izolatörlerden birer numune kabul esnasında bulundurulacak, pano kabul esnasında montajı yapılan izolatörlerin bu izolatörler oup olmadığı doğrulanacaktır.
Ana bara uçları ile sabit kapaklar arası mesafe TS EN 61439-1 11.3 Tablo 1 e göre verilen beyan darbe gerilimine göre minimum değerden büyük mü?
Şalter ara bağlantı bakırları arası mesafeler;

TS EN 61439-1 11.3 Tablo 1 e göre verilen beyan darbe gerilimine göre minimum değeri sağlıyor mu?
 
4.ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMA VE KORUMA DEVRELERİNİN BÜTÜNLÜĞÜNÜN DOĞRULANMASI
Toprak iletkeninin  topraklama baralarının kesitleri  standartta belirtilen kesitlere uygun mu?
10 A' de topraklama sürekliliği ölçümü yapıdı mı? Test sonucu 0,1 Ω' dan küçük mü?
Ön kapıların topraklaması uygun esnek iletkenle sağlanmış mı?
Sabit kapakların topraklama sürekliliği sağlanmış mı?
 
5.PANO BİLEŞENLERİNİN BİRLEŞMESİNİN DOĞRULANMASI
Panoda kullanılan şalt malzemelerin elektriksel ve mekanik özellikleri tekhat şemasında, pano ön görünüşlerinde ve malzeme listesinde belirtilen özellikte mi? (Gözle ve elle yapılan kontrol sonrasında olan şüpheli durumlarda imalatçı montaj kılavuzu üzerinden denetleme yapılacaktır.
Panoda kullanılan şalt malzemelerin mekanik bağlantısı kontrol edildi mi?
Açık tip şalterlerin üst kısmı ile formlama üst aksesuarı arası mesafe Açık Tip Şalterin montaj kılavuzu doğrultusunda ölçüldü mü ?
Kumanda ve kontrol devrelerinin korumaları uygun kısa devre akımındaki kartuş sigorta veya NH eriyen telli sigorta veya devre kesici ile yapılmış mı?
Parafudr cihazlarının korumaları üreticinin seçim tabloları ve ilgili standardın seçim tablolarına uygun kısa devre akımındakieriyen telli sigorta veya devre kesici ile yapılmış mı?
Kumanda ve kontrol devrelerinin giriş ve çıkışları için klemens bloğu oluşturulup; bütün giriş çıkışlar klemens bloğundan yapılmış mı?
 
6.DAHİLİ ELEKTRİKSEL DEVRELER VE BAĞLANTILARIN DOĞRULANMASI
Bara bağlantılarında civatalarda DIN6796 a uygun baskı rondelası kullanılmış mı?
Metal aksam bağlantılarında civatalarda DIN6796 a uygun baskı rondelası kullanılmış mı?
Her bir cıvatanın üzerinde torklandığına dair işaret mevcut mu?
Her bir farklı cıvata tipinden (M8, M10, M12) göz başına 3 adetinin sıkma torkları test momentiyle kontrol edildi mi?
Bakır bara iletken kesitleri ölçüldü mü? İletken kesitleri orijinal imalatçı tip testli akım/kesit tablosu veya eğer anma akımı 1600A in altında olan panolar için hesap yöntemi kullanılıyorsa TS EN 61439-1:2020  Ek K, Çizelge K1 de belirtilen akım kesit tablosuna uygun mu?
Kullanılan bakır baraların  sertifikalarının verilmesi.
Devre kesicilerin elektriksel bağlantılarında kullanılan iletkenlerin kesitleri (kablolar, esnek baralar, solid baralar) orijinal imalatçı beyan değerlerine uygun mu?
 Pano bileşenler ile ana bara bağlantısında kullanılan iletkenlerin mesnetlemeleri; kısa-devre dayanım akımı dikkate alınarak orijinal imalatçı beyan değerlerine göre yapılmış mı?
 Pano bileşenler ile kablo terminali bağlantısında kullanılan iletkenlerin mesnetlemeleri; kısa-devre dayanım akımı dikkate alınarak orijinal imalatçı beyan değerlerine göre yapılmış mı?
 Pano bileşenler ile busbar terminali bağlantısında kullanılan iletkenlerin mesnetlemeleri; kısa-devre dayanım akımı dikkate alınarak orijinal imalatçı beyan değerlerine göre yapılmış mı?
 Pano bileşenler ile ana bara bağlantısında bara geçit izolatörü ile birlikte solid bakırın kullanılması durumunda örnek bir geçit izolatörünün sökülüp solid bakırın izolatör üzerinde mekanik bir kasılma yapmadığı kontrol edildi mi?
7.HARİCİ İLETKENLER İÇİN BAĞLANTI UÇLARININ DOĞRULANMASI
Çıkış terminalleri bağlanacak kablo sayılarına ve kesitlerine uygun yapıda mı?
8.MEKANİK ÇALIŞMANIN DOĞRULANMASI
Ön kapı kilit mekanizması tahrik edilerek ilave bir müdahaleye gerek kalmadan tüm kilitleme noktalarında kilitleme sağlanıyor mu?
Örnek seçilmiş ön örtü elemanları sağlıklı açılıp kapanıyor veya sökülüp takılabiliyor mu?
Tüm Alçak Gerilim Şalt Cihazlarının hareketli elektrik bileşenlerin (çekmeceli veya soketli) mekaniksel açıdan sağlıklı çalıştığı teker teker kontrol edildi mi?
9.BAĞLANTI, ÇALIŞMA PERFORMANSI VE FONKSİYON DOĞRULAMASI
Pano üzerinde nihai üreticinin adı veya ticari ünvanı, imalat tarihi, panonun imal edildiği standart ile birlikte AT-Uygunluk beyanını gösteren CE işareti bulunuyor mu?
Donanımın ; Beyan gerilimi (Un), Beyan darbe dayanım gerilimi (Uimp), Beyan akımı (InA), donanım devresinin; Beyan çalışma gerilimi (Ue),Beyan yalıtım gerilimi (Ui), Beyan akımı (Inc), Beyan tepe dayanım akımı (Ipk) gibi bilgiler nihai üreticinin teknik dokümantasyonunda bulunuyor mu?
Faz, Nötr ve Toprak baralarında kullanılması gereken belirleyici etiketler ve tehlikeye karşı uyarı etiketleri öngörülmüş mü?
11.SİSMİK DAYANIM VE İÇ ARK DAYANIMI İÇİN GEREKLİ AKSESUARLARIN DOĞRULANMASI
Şartnamede IEC 61641 standartlarına göre iç ark koruma istenmiş ise iç ark koruma düzenekleri panoya tasarım ve uygulama kurallarına uygun olarak tesis edilmiş mi?
Şartnamede TS EN IEC 60068-3-3  standartlarına göre sismik koruma istenmiş ise sismik testlerdeki montaj önlemleri alınmış mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Teknik Şartnamesinin panolar ve alçak gerilim cihazları ile ilgili bölümünü güncel teknolojik gelişmeler ve standartlar doğrultusundaki güncellemesi, değişiklik önerilerimiz  ve “Panolar Kabul Kontrol Listesi” önerimiz  Bakanlığımıza  gönderilmiştir. 

Çalışma Grubumuz üyesi  Metin Akay  2020 yılında güncellenen pano standartları ile ilgili  olarak elektrik sektörümüzü bilgilendirmek amacıyla bir yazı hazırlamış ve ETP Portalımızda yayınlanmıştır.

“Alçak Gerilim Panoları IEC 61439-1,2 Standartları 2020 Yılı Güncellemeler “  konulu yazı için lütfen tıklayınız. 

ETP Deprem Güvenliği çalışma grubumuzda panolarla ilgili aşağıdaki   çok önemli teknik kılavuz çalışmalarını  sonuçlandırmış olup ETP Portalımızda yayınlanmıştır. 

“Alçak Gerilim Pano Uygulamalarında Deprem Güvenliği Bölüm-1” konulu  Teknik kılavuz için lütfen tıklayınız.  

“Alçak Gerilim Pano Uygulamalarında Deprem Güvenliği Bölüm-2”  konulu Teknik kılavuz için lütfen tıklayınız.  

“Elektrik Donanımının Sabitlenmesi (Ankraj), Sismik Sabitleme” konulu  Teknik kılavuz için lütfen tıklayınız.  

ETP Panolar çalışma grubumuz çalışmalarının devamında , panolarla ilgili tasarım  montaj problemleri ile ilgili çalışmalar gerçekleşrirerek   ETP portalımızda yayınlacak  ve  panolarla ilgili  online söyleşilerle sektörümüzü bilgilendirerek çalışmalarına devam edecektir. 

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt