×

Acil Aydınlatma Tasarım Kılavuzu Yazı Dizisi-11

 
Acil Aydınlatma Tasarım Kılavuzu
Yazı Dizisi-11


Mustafa Gedik 19. OTOMATİK TEST SİSTEMLERİ

Acil aydınlatma sistemi armatürlerinin manuel olarak test edilmesi oldukça zor, masraflı ve yeteri kadar güvenilir olmayan bir uygulamadır. Özellikle armatür sayısının oldukça fazla olduğu uygulamalarda otomasyon uygulamaları kaçınılmazdır. 

Avantajları: 

• Tüm acil aydınlatma ekipmanlarını kontrol edebilir. 

• Arıza durum bilgisi verir. 

• Sistemdeki tüm bileşenlerin çalışma süreleri ve ömür değerleri her an kontrol edilebilir. 

• EN 50172 standardına göre sistemi otomatik olarak test eder. 

• Test kayıtlarını tutar. 

• Test sonuçlarını e-posta olarak istenilen kişilere gönderir. 

• Birden fazla sistem birbirine bağlı çalışabilir. 

• İnternet üzerinden sistem tek tek kontrol edilebilir, uzaktan izlenebilir. 

• Sistem tek noktadan görüntülenebilir. 

Güvenilirlik: 

Otomatik test sistemleri, ACİL AYDINLATMA sisteminin test, bakım ve raporlamaları açısından büyük kolaylıklar getirmekle birlikte, bu sistemin ilgili standartlara göre akredite bir laboratuvar tarafından test edilmiş olması da güvenilirliği açısından çok önemlidir.

“Acil aydınlatma otomatik test sistemleri, ‘IEC/EN 62034  Bataryadan beslenen acil kaçış aydınlatması için otomatik deney sistemleri’ standardının tüm gerekliliklerini yerine getirmelidir. Ayrıca bu sistemin uç bileşenleri olan acil aydınlatma armatürleri de ‘IEC/EN 60598-2-22: Aydınlatma armatürleri-Bölüm 2-22: Belirgin özellikler- acil aydınlatma için’ stan¬dardının tüm gerekliliklerini yerine getirmelidir.” 

IEC/EN 62034 Standardı, otomatik test sistemlerinin sağlaması gereken tüm özellikleri aşağıdaki gibi tanımlamıştır: 

• Sistem çözümü, uç ürünleri ile birlikte test edilmiş  olmalıdır. 

• Sistemin tüm uç ürünleri IEC/EN 60598-1 ve IEC/EN  60598-2-22 gereklerine uygun  olmalıdır. 

• Elektromanyetik olaylar sistemin çalışmasını engellememeli, istenmeyen bir testi başlatmamalıdır. Acil aydınlatma armatürleri için EMC(EMU) bağışıklık kuralları   IEC/EN  61547  standardı gereklerine uygun olarak test edilmiş olmalıdır. Ek olarak, besleme gerilimi düşümleri ve kesinti testleri, IEC/EN 61547’ye göre yapılacaktır. Test sırasında sistemin çalışması etkilenmemeli ve sistem tarafından istenmeyen testler başlatılmamalıdır. 

• Sistemde oluşabilecek herhangi bir yazılım hatası, sisteme bağlı armatürlerden birden fazlasının acil çalışmasını engellememeli ve yine istenmeyen bir test başlatılmamalıdır. 

• Sistem tasarımı yalnızca yetkili personelin test süresini ve test sıklığını değiştirmesine izin vermelidir. 

• Sistemin yapacağı testlerde oluşabilecek başarısızlıklar, (batarya hatası, lamba hatası, fonksiyon testi hatası, süre testi hatası gibi) yönetim panelinde gösterilmelidir. 

• Maintained ürünlerdeki olası lamba hataları, hem normal modda hem de acil modda tespit edilebilmelidir.

• Sistemin bileşenleri arasında herhangi bir iletişim kesintisi (haberleşme devresi hataları, kablolama hataları, router ve/ veya panel devre hataları gibi), sisteme bağlı aydınlatma armatürlerinin acil çalışmasını engellememeli veya istenmeyen bir testi başlatmamalıdır. 

• Sistemin bileşenleri arasında oluşabilecek iletişim kesintisi, yönetim panelinde bir hata olarak belirtilmelidir. 

• Test modunda enerji kesilirse, ürün direkt olarak acil mod çalışmaya geçmeli, test sonlanmalı ve daha sonraya ertelenmelidir. Planlanan testin ertelenmesi durumu, yönetim panelinde belirtilerek operatör bilgilendirilmelidir. 

• Sistemin otomatik test zamanlayıcısı, iki zamanlama gereksiniminden oluşmalıdır. Bunlar test aralığının zamanlaması ve test fonksiyonunun zamanlamasıdır. Her iki test zamanlamasının doğruluğu, haftada ±75 s’lik bir kesinliğe sahip olmalıdır.

• Sistem, tüm test sonuçlarının görülebildiği bir izleme paneline sahip olmalıdır. Sistem test sonuçları göstergesi, bir süre testinin başarısızlığının göstergesi, sonraki başarılı bir fonksiyonel test tarafından iptal edilmeyecek şekilde tasarlanmalıdır. 

• Bir şebeke arızası durumunda, var olan test arızası sonuçları, ana şebeke arızası giderilene kadar saklanmalı ve ana şebeke arızası giderildiğinde yönetim panelinde tekrardan gösterilmelidir. 

• Sistem, uç ürünlerdeki şebeke beslemesinin normal   veya  hatalı  olup olmadığını belirtmelidir. 

• Arıza göstergeleri, sadece arızanın düzeltilmesi ile arızasız durumuna sıfırlanmalıdır. Yönetim paneli üzerinden sıfırlama yapılamamalıdır. 

• Gerçekleştirilen testlerin sonuçları, izleme panelinden görüntülenebildiği gibi elektronik olarak da depolanabilmelidir. Test geçmişi hem görsel hem de basılabilir bir kayıt olarak mevcut olmalıdır.

• Olası elektrik kesintisinde kayıtlı planlar kalıcı olarak saklanmalı ve şebeke normale döndüğünde tekrardan ekranda gösterilmelidir. 

• “Real time” zamanlayıcı ile olası elektrik kesintilerinde sistem saati daima korunmalıdır.

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ACİL DURUM AYDINLATMA VE YÖNLENDİRME SİSTEMİ TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde  21.3 ... “Kullanıcı yükü 200’den fazla olan binalarda ya da acil aydınlatma armatürü sayısının 100’den fazla ol¬duğu binalarda, ‘Acil Aydınlatma İzleme Sistemi’ ku¬rulması, test ve bakımların daha kolay yapılmasını sağlayacak ve acil aydınlatma sisteminin herhangi bir acil durumda çalışır durumda olacağını garanti altına alacaktır.”


Bundan sonraki bölümde " 20.İLGİLİ STANDARTLAR " anlatılacaktır. 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt