×

AB Konseyi, Bataryalar ve Atık Bataryalarla İlgili Yeni Yönetmeliği Kabul Etti!AB Konseyi, Bataryalar ve Atık Bataryalarla İlgili Yeni Yönetmeliği Kabul Etti!
Konsey bugün(10Temmuz 2023)  bataryalar ve atık bataryalar için sürdürülebilirlik kurallarını güçlendiren yeni bir yönetmeliği kabul etti. Yönetmelik, üretimden yeniden kullanım ve geri dönüşüme kadar bataryalarin tüm yaşam döngüsünü düzenleyecek ve güvenli, sürdürülebilir ve rekabetçi olmalarını sağlayacaktır.
Teresa Ribera, Ekolojik Geçişten Sorumlu İspanya Bakanı
   
 Aküler, karbonsuzlaştırma süreci ve AB'nin sıfır emisyonlu ulaşım modlarına geçişi için     kilit öneme sahiptir. Aynı zamanda ömrünü tamamlamış aküler birçok değerli kaynak         içermektedir ve tedarik için üçüncü ülkelere güvenmek yerine bu kritik hammaddeleri       yeniden kullanabilmeliyiz. Yeni kurallar Avrupa endüstrisinin rekabet gücünü arttıracak ve   yeni bataryaların sürdürülebilir olmasını ve yeşil dönüşüme katkıda bulunmasını           sağlayacaktır.
Teresa Ribera, İspanya Ekolojik Geçiş  Bakanı


Avrupa Parlamentosu ve Konseyi yönetmeliği, tüm atık taşınabilir bataryalar, elektrikli araç bataryaları, endüstriyel bataryalar, çalıştırma, yıldırım ve ateşleme (SLI) bataryaları (çoğunlukla araçlar ve makineler için kullanılır) ve hafif ulaşım araçlarının bataryaları (örneğin elektrikli bisikletler, e-mopedler, e-scooterlar) dahil olmak üzere tüm bataryalar için geçerli olacaktır.

İnfografik - Sürdürülebilir, döngüsel bir Avrupa akü tedarik zincirine doğru

Şu anda bir bataraya üretiminde yüksek bir çevresel ayak izi söz konusudur. Batarya  üretmek için birçok yeni hammadde tedarik edilmekte ve atık bayaryalar çevreye zarar verebilecek tehlikeli maddeler içermektedir.

Konsey ve Avrupa Parlamentosu, bataryaların yaşam döngüsünü daha sürdürülebilir hale getirecek yeni kurallar üzerinde geçici bir anlaşmaya vardı.

Kurallar aynı zamanda tüm ekonomik operatörlerin aynı kurallara tabi olmasını sağlayacak, bu da eşit bir oyun alanı yaratacak ve AB'ye küresel piyasalarda rekabet avantajı sağlayacaktır.

 
Infographic presenting new EU rules to make the battery value chain more sustainable, circular and European.
Kaynak:https://www.consilium.europa.eu/media/60719/2022_827_batteryvaluechain.jpg


Döngüsel Ekonomi

Yeni kurallar, bataryaları yaşam döngüleri boyunca düzenleyerek döngüsel bir ekonomiyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle yönetmelik, toplama hedefleri ve yükümlülükleri, malzemelerin geri kazanımı için hedefler ve genişletilmiş üretici sorumluluğu dahil olmak üzere kullanım ömrü sonu gerekliliklerini belirlemektedir.

Yönetmelik,
üreticilerin atık taşınabilir bataryaları toplaması için hedefler koymakta (2027 sonuna kadar %63 ve 2030 sonuna kadar %73) ve hafif ulaşım araçlarına yönelik atık bataryalar için özel bir toplama hedefi getirmektedir (2028 sonuna kadar %51 ve 2031 sonuna kadar %61).

Yönetmelik,
atık bataryalardan lityum geri kazanımı için 2027 yılı sonuna kadar %50 ve 2031 yılı sonuna kadar %80'lik bir hedef belirlemekte olup, bu hedef pazar ve teknolojik gelişmeler ile lityum mevcudiyetine bağlı olarak yetki devri yoluyla değiştirilebilecektir.

Yönetmelik endüstriyel bataryalar, SLI bakaryalar  ve elektrikli araç bataryaları  için
zorunlu asgari geri dönüşüm  içerik seviyeleri öngörmektedir. Bunlar başlangıçta kobalt için %16, kurşun için %85, lityum için %6 ve nikel için %6 olarak belirlenmiştir. Akülerin geri dönüştürülmüş içerik belgesine sahip olması gerekecektir.

Nikel-kadmiyum bataryalar için
geri dönüşüm verimliliği hedefi 2025 yılı sonuna kadar %80 ve diğer atık bataryalar için 2025 yılı sonuna kadar %50 olarak belirlenmiştir.

    
Yönetmelik, 2027 yılına kadar cihazlara dahil edilen taşınabilir bataryaların son kullanıcı tarafından çıkarılabilir ve değiştirilebilir olmasını öngörmekte ve operatörlerin ürünlerinin tasarımını bu gerekliliğe uyarlamaları için yeterli zaman bırakmaktadır. Bu, tüketiciler için önemli bir hükümdür. Hafif taşıma araçlarının akülerinin bağımsız bir profesyonel tarafından değiştirilebilir olması gerekecektir.

Tüm Operatörler İçin Adil Kurallar
 

Yeni kurallar, güvenlik, sürdürülebilirlik ve etiketleme gereklilikleri sayesinde bataryalar için iç pazarın işleyişini iyileştirmeyi ve daha adil bir rekabet sağlamayı amaçlamaktadır.
 
Bu hedefe performans, dayanıklılık ve güvenlik kriterleri, cıva, kadmiyum ve kurşun gibi tehlikeli maddelere yönelik sıkı kısıtlamalar ve bataryalarin karbon ayak izine ilişkin zorunlu bilgiler yoluyla ulaşılacaktır.

Yönetmelik, bataryanın bileşenleri ve geri dönüştürülmüş içeriğinin yanı sıra elektronik bir "batarya pasaportu" ve bir QR kodu ile ilgili etiketleme ve bilgi gereklilikleri getirmektedir. Üye devletlere ve piyasadaki ekonomik aktörlere hazırlık yapmaları için yeterli zaman tanımak amacıyla, etiketleme gereklilikleri 2026'da, QR kodu ise 2027'de yürürlüğe girecek.

Çevresel ve Sosyal Etkilerin Azaltılması

Yeni yönetmelik, bataryanın yaşam döngüsü boyunca çevresel ve sosyal etkileri azaltmayı amaçlıyor. Bu amaçla yönetmelik, piyasaya sürülen aküler için kullanılan hammaddelerin kaynağını doğrulaması gereken operatörler için sıkı durum tespiti kuralları belirliyor. Yönetmelik, KOBİ'ler için durum tespiti kurallarından muafiyet sağlamaktadır.

Sonraki Adımlar

Konsey tarafından bugün yapılan oylama ile kabul prosedürü tamamlanmış oldu. Yönetmelik şimdi Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından imzalanacak. Ardından AB Resmi Gazetesinde yayınlanacak ve 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

Arka Plan

Bataryalara ilişkin yönetmelik, tasarımdan atık işlemeye kadar bataryaların yaşam döngüsünün tüm aşamalarını hedefleyerek batarya sektörü için döngüsel bir ekonomi yaratmayı amaçlamaktadır. Bu girişim, özellikle elektrikli mobilitenin muazzam gelişimi göz önüne alındığında büyük önem taşımaktadır. Bataryalara yönelik talebin 2030 yılına kadar on kattan fazla artması beklenmektedir.

Yeni yönetmelik, 2006 tarihli mevcut batarya direktifinin yerini alacak ve özellikle atık yönetimi açısından mevcut mevzuatı tamamlayacaktır.

Avrupa Komisyonu 10 Aralık 2020 tarihinde bataryalara ilişkin bir yönetmelik teklifi sunmuştur. Konsey, 17 Mart 2022 tarihinde genel bir yaklaşım benimsemiştir. Avrupa Parlamentosu 10 Mart 2022 tarihinde genel kurulda müzakere pozisyonunu kabul etti. Kurumlar arası müzakerelerin ardından, Konsey başkanlığı ve Avrupa Parlamentosu müzakerecileri arasında geçici bir anlaşmaya varıldı. Anlaşmanın sonucu 14 Haziran 2023 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından genel kurulda kabul edilmiştir.
Batarya ve atık batarayalara  ilişkin yönetmelik
Yönetmeliğin kabulü için bir madde
Oylama sonuçları
Bildirimler
Kaynak: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/07/10/council-adopts-new-regulation-on-batteries-and-waste-batteries/ 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt