×

2013/35/EU Elektromanyetik Alan Direktifi(EMF) Kapsamındaki Standartlar Avrupa Birliği ve Ülkemizdeki Durum2013/35/EU  Elektromanyetik Alan Direktifi(EMF) Kapsamındaki  Standartlar 
Avrupa Birliği ve Ülkemizdeki Durum 


Sabri Günaydın
 

Elektromanyetik  alanların etkileri ve bu  konudaki standartlar ile ilgili sektörel  olarak gelen bir çok soru bulunmaktadır.Bu nedenle 2013/35/EU  EMF direktifi altındaki standartlar hakkında bir bilgilendirme yapmamızda sektörel yarar olacağını düşündük. 

CENELEC  tarafından 2013/35/EU  Elektromanyetik Alan Direktifi  Altında yayınlanan standartlar TSE tarafından  da paralel bir şekilde ülkemizde yürürlüğe sokulmuştur. 

Aşağıda CENELEC ve TSE tarafından yayınlanan standartlar bilgileriniz için aşağıdadır. 


1-  EN 50413:2019 
Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)

TS EN 50413:2019  
İnsanların elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlara (0 hz - 300 ghz) maruz kalması ile ilgili ölçmeler ve hesaplama işlemlerine ait temel standard

2- EN 50496:2018
Determination of workers' exposure to electromagnetic fields and assessment of risk at a broadcast site

TS EN 50496 2018 
Çalışanların elektromanyetik alanlara maruz kalmasının belirlenmesi ve yayım bölgesindeki riskin değerlendirilmesi

3- EN 50499:2019 
Procedure for the assessment of the exposure of workers to electromagnetic fields

TS EN 50499:2019 
Çalışanların elektromanyetik alanlara maruz kalmasının değerlendirilmesi için kullanılan işlem

4- EN 50527-1:2016 
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable 

TS EN 50527-1:2017 
Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazları bulunduran çalışanların maruz kaldığı elektromanyetik alanların değerlendirilmesi için prosedür - Bölüm 1: Genel medical devices - Part 1: General

5- EN 50527-2-1:2016 
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 2-1: Specific assessment for workers with cardiac pacemakers

TS EN 50527-2-1 2017 
Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazları bulunduran çalışanların maruz kaldığı elektromanyetik alanların değerlendirilmesi için prosedür - Bölüm 2-1: Kalp pili ile çalışan işçiler için özel değerlendirme

6- EN 50527-2-2:2018 
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 2-2: Specific assessment for workers with cardioverter defibrillators (ICDs)

TS EN 50527-2-2:2018 
Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazları kullanan çalışanların maruz kaldığı elektromanyetik alanların değerlendirilmesi için prosedür- Bölüm 2-2- Kardiyoverter defibrilatörleri (ICDs) kullanan çalışanlar için özel değerlendirme

7- EN 50647:2017
Basic standard for the evaluation of workers' exposure to electric and magnetic fields from equipment and installations for the production, transmission and distribution of electricity

TS EN 50647:2017 
Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı amacıyla kullanılan donanım ve tesisatlardan meydana gelen elektrik ve manyetik alanlara çalışanların maruz kalmasını değerlendirmek için temel standart

8- EN 50663:2017 
Generic standard for assessment of low power electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (10 MHz - 300 GHz)

TS EN 50663:2018 
Elektromanyetik alanlar (10 MHz – 300 GHz) için insanın maruz kalma kısıtlamaları ile ilgili düşük güçlü elektronik ve elektrikli donanımın değerlendirilmesi amacıyla kullanılan genel standart

9- EN 50664:2017 
Generic standard to demonstrate the compliance of equipment used by workers with limits on exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz), when put into service or in situ

TS EN 50664:2018
 Çalışanlar tarafından kullanılan donanımın, servise alındığında veya bulunduğu yerde, elektromanyetik alanlara (0 Hz – 300 GHz) maruz kalma sınırları ile uygunluğunu göstermek için genel standart

10- EN 50665:2017 
Generic standard for assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)

TS EN 50665:2018 
İnsanın elektromanyetik alanlara (0 Hz – 300 GHz) maruz kalmasına yönelik kısıtlamalarla ilgili elektrik ve elektronik donanımın değerlendirilmesi için genel standart

Temmuz 2021'de yayınlanması hedeflenen son taslak standartlar:

- FprEN 50527-2-3:2021 
Procedure for the assessment of the exposure to electromagnetic fields of workers bearing active implantable medical devices - Part 2-3: Specific assessment for workers with implantable neurostimulators

- CLC/TR 50713:2021 
Reasonably Foreseeable Use Conditions when referring to EMF Exposure Assessment
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt