×

14 Ekim Dünya Standartlar Gününde Dünyada ve Ülkemizdeki Standartlar, Yönetmelikler, Şartnameler
14 Ekim Dünya Standartlar Gününde
Dünyada ve Ülkemizdeki Standartlar, Yönetmelikler, Şartnameler


Sabri Günaydın DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN ORTAK VİZYON: SKH  3'ÜN DAHİL EDİLMESİ

Herkesin refahına ve sağlığına öncelik veren, daha iyi, daha adil ve daha sürdürülebilir bir dünya hayal ediyoruz.

Barış, refah ve hem insanların hem de gezegenin refahına yönelik Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler) ile uyumlu olan her bir Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi, acil bir eylem çağrısı sunuyor ve bunlara ulaşmak, kolektif çabamızı gerektiriyor.

Uluslararası Standartlar hepimizin arkasında durabileceği pratik çözümler sunar. Uluslararası standartları kullanarak çözümün parçası olursunuz. 

SKH 3, herkes için sağlıklı yaşamların sağlanmasına ve refahın desteklenmesine odaklanıyor; bu, ortak vizyonumuzda çok önemli bir rol oynuyor.


Uluslararası standartların önde gelen geliştiricileri olan IEC, ISO ve ITU, küresel toplumu bu çabada birleşmeye çağırıyor.

Birlikte, bugün ve gelecek nesiller için refahın ve sağlığın korunduğu bir dünya yaratabiliriz.

Kaynak ve Video için lütfen tıklayınız. DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN ORTAK VİZYON


SDG 3 - herkes için erişilebilir ve güvenli sağlık hizmetleri  Kaliteli sağlık hizmetlerine erişim bir insan hakkıdır ve sürdürülebilir kalkınma için gereklidir. SKH 3, sağlıklı yaşamlar sağlamayı ve her yaştan insan için refahı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

Uluslararası standartlar ve uygunluk değerlendirmesi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 3'ün hedeflerine ulaşmada çok önemli bir rol oynamaktadır. Dijital sağlık teknolojilerinin benimsenmesini, sağlık bakım cihaz ve sistemlerinin araştırma ve geliştirmesini, üretimini ve bakımını kolaylaştıran, etkili, güvenli ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlayan küresel bir çerçeve sağlarlar. güvenilir tıbbi cihazlara, sağlık hizmetlerine ve sistemlerine küresel nüfusun geniş bir kesimi erişebilir.

Ayrıca sağlık sonuçlarının iyileştirilmesi amacıyla işbirliğini teşvik eden etkili politika oluşturma ve düzenlemelerin temelini de sağlarlar. 

Dijital sağlık teknolojisi geliştikçe IEC, ISO ve ITU standartları sistemlerin güvenli olmasına ve hastaların mahremiyetinin korunmasına yardımcı oluyor.  

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yönelik standartlar ve 'daha iyi bir dünya için ortak vizyonumuz' ile Birleşmiş Milletler 2030 Gündemini hızlandırmak için birlikte çalışmak üzere bir aradayız. 

Kaynak: https://www.worldstandardsday.org/message.html#message 


Her yıl, 14 Ekim'de uluslararası standardizasyon topluluğu Dünya Standartlar Günü'nü kutlamaktadır. Bu etkinlik, çalışmaları gönüllü standartların geliştirilmesine katkıda bulunan dünya çapındaki binlerce uzmanın ortak çabalarını takdir etmenin bir yoludur.

'Daha İyi Bir Dünya için Ortak Vizyon' sloganı altında, geçtiğimiz yıllarda Dünya Standartlar Günü, standartların Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH) nasıl desteklediği konusunda farkındalık yaratmaya adanmıştır. Şimdi, 2023 için odak noktası SKH 3 'İyi Sağlık ve Refah'.


CEN ve CENELEC, resmi Avrupa Standardizasyon Kuruluşlarından (ESO'lar) ikisi olarak kutlamaya katılmaktan mutluluk duymaktadır. Standartların sağlıklı yaşam tarzlarını destekleme ve herkesin refahını teşvik etme gücüne yürekten inanıyoruz: tarihimiz boyunca SKH 3'ü destekleyen standartların geliştirilmesinde ön saflarda yer aldık.

Aşağıda bu standartlardan bazı örnekler yer almaktadır: her biri farklı bir sektörü ve farklı bir kapsamı kapsamakla birlikte, hepsi birçok kişi için daha iyi bir yaşam yaratılmasına katkıda bulunmaktadır.

•    EN ISO 15384:2020 'İtfaiyeciler için koruyucu giysiler - Orman yangın söndürme giysileri için laboratuvar test yöntemleri ve performans gereklilikleri'

Bu standart, tehlikeli orman yangını operasyonları sırasında itfaiyecileri korur. CEN/TC 162 'El ve kol koruması ve can yelekleri dahil olmak üzere koruyucu giysiler' tarafından geliştirilen en son güncellemesi, ek koruma seviyeleri sağlamak için giysilerin üretiminde kullanılan tekstil ürünlerini geliştirmiştir.

Bu sayede, tehlikeli orman yangınlarına müdahale eden itfaiyecilerin güvenliği büyük ölçüde artmakta ve bu tür operasyonlar sırasında normalde çok sayıda itfaiyecinin hayatını kaybetmesinin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca, bir EN ISO olduğu için fiili olarak küresel bir değere sahiptir, bu da üreticilerin tüm dünyada satılabilecek ürünler geliştirebileceği anlamına gelir.

•    Tıbbi cihazların sterilizasyonuna ilişkin EN 556 serisi

Bu seri, CEN/TC 204 'Tıbbi cihazların sterilizasyonu' tarafından geliştirilen iki standarttan oluşmaktadır:

•    EN 556-1:2001/AC:2006 (WI=00204C04) 'Tıbbi cihazların sterilizasyonu - 'STERİL' olarak tanımlanacak tıbbi cihazlar için gereklilikler - Bölüm 1: Terminal olarak sterilize edilmiş tıbbi cihazlar için gereklilikler';

•    ve EN 556-2:2015 (WI=00204059) 'Tıbbi cihazların sterilizasyonu - "STERİL" olarak tanımlanacak tıbbi cihazlar için gereklilikler - Bölüm 2: Aseptik olarak işlenmiş tıbbi cihazlar için gereklilikler'
 
Bu iki standardın önemi, tıbbi cihazların genellikle steril bir şekilde tedarik edilmesi gerekliliğinden kaynaklanmaktadır. Bu, mikrobiyolojik kontaminasyonlardan kaynaklanan hasta riskinin azaltılmasını sağlamak için önemlidir. Sterilite, paketlenmiş bir ürüne bir sterilizasyon işlemi uygulanarak elde edilebilir, bu da terminal olarak sterilize edilmiş ürünlerle sonuçlanır veya aseptik işleme olarak adlandırılan yeniden kontaminasyonu önlerken zaten sterilize edilmiş öğeleri birleştirir. EN 556 her iki işlemi de kapsamaktadır: Bölüm 1, terminal olarak sterilize edilmiş bir tıbbi cihazın 'steril' olarak tanımlanması için gereklilikleri sağlarken, Bölüm 2 aseptik olarak işlenmiş bir tıbbi cihazın bu şekilde tanımlanması için gereklilikleri belirtir.

Tıbbi cihazın gerçekten steril olduğuna ve bu bakımdan kullanım amacına uygun olduğuna dair güvence sağlamak için kabul edilmiş kriterleri karşılayan doğrulanmış ve doğru bir şekilde kontrol edilen bir sterilizasyon sürecinin olması önemlidir.

Bu standartlar ailesi, cihazın "steril" olarak kabul edilmesi ve tanımlanması için cihaz üzerinde/içinde mikroorganizmaların bulunma potansiyeline ilişkin kabul edilebilir kriterleri belirleme konusunda üreticilere destek olabilir. Bu, kullanımdan önce steril olması gereken bir cihazı üretirken veya satın alırken Avrupa'daki üreticiler, düzenleyici kurumlar ve kullanıcılar için net kriterler sağlar.

•    CEN/TS 17470:2020 'Sosyal bakım alarmları için hizmet modeli'

CEN/TC 431 'Sosyal Bakım Alarmları Hizmet Zinciri' tarafından geliştirilen bu Teknik Şartname (TS), sosyal bakım alarm hizmet zincirindeki farklı aktörlerin rolleri ve sorumlulukları için bir çerçeve ve bazı öneriler sunmaktadır.

Bu belge, hizmet zincirinin tamamını dikkate almaktadır: hizmet kullanıcısının hizmet sunumunun merkezinde yer alması ve deneyimlerinin hizmet tasarımını ve kalitesini tanımlaması gerektiği önermesi üzerine inşa edilmiştir. Gerçekten de, bir müşteri veya hizmet kullanıcısı normalde tüm hizmet zincirini deneyimler; sonuç olarak, bir hizmetin kalitesi sadece tek başına unsurlarının değil, tüm hizmet zincirinin bütünsel olarak değerlendirilmesiyle yönetilebilir ve değerlendirilebilir.

Bu belge, teknoloji ve kurumsal yapılardan bağımsız olarak tüm hizmet zincirini göz önünde bulundurur, çünkü aktörler arasında açıkça tanımlanmış liderlik, roller ve sorumluluklar, hizmet süreçlerinin genel kalitesi için kilit bir başarı faktörüdür. Son olarak, hizmet kullanıcılarının ihtiyaçları geliştikçe ve hizmetler bu değişen ihtiyaç ve beklentileri karşılayacak şekilde evrildikçe, gelecekteki hizmet gelişimi için bir yol oluşturur.

Bu yaklaşım, kullanıcıdan sağlayıcıya kadar ilgili tüm tarafların kimin neden sorumlu olduğunu bilmesi, tüm hizmet zincirini görebilmesi ve ihtiyaç tespitinden hizmetin olası sonlandırılmasına kadar süreç boyunca kullanıcıyı takip edebilmesi açısından önemlidir. Güvenlik ve gizlilik ve altyapı gereksinimleri de dahil olmak üzere kalite ve risk yönetimi yoluyla hizmet sunumunun iyi bir şekilde uygulanmasını kolaylaştırır.

CEN/TS 17470:2020, ilgili tüm taraflar için hizmetin erişilebilir hale getirilmesi için nasıl organize edileceğini açıklayan bir çerçeve ve tavsiyeler sunarak SKA3'e katkıda bulunur. Ayrıca, net süreç tanımları aracılığıyla kullanıcıya sağlanan hizmetin güvenliğini de güçlendirir.

•    CEN/TS 17500:2021 'Yaşlı bireyler için bakım ve destek kalitesi'
 
CEN/TC 449 'Yaşlılar için bakım kalitesi'
tarafından geliştirilen bu Teknik Şartname, yaşlılara yönelik bakım ve destek hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin gereklilikleri ve tavsiyeleri içermektedir. Amacı, her yaşlı insanın onurlu bir şekilde yaşlanma, saygı görme ve toplumun tam bir üyesi olarak yer alma hakkına sahip olduğu fikrini teşvik etmektir.

Bakım ve destek normalde yaşlı kişinin yemek yeme, duş alma veya giyinme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasına odaklanır. Şartname, refahın sağlanması, hayatın bir anlamı olması ve yaşlı kişinin saygı gördüğünü hissetmesi gibi daha geniş hedeflerin de aynı derecede önemli olduğunu dikkate almaktadır.

Daha spesifik olarak, şartname, yaşlıların artan ihtiyaçlarının sürdürülebilir bir şekilde karşılanması için bakım ve desteğin radikal şekillerde evrilmesi gerektiği yaklaşımına dayanmaktadır. Bu dönüşüm, hem hükümetler içinde hem de dışında çok çeşitli paydaşları içeren koordineli ve çok sektörlü bir yanıt gerektirecektir.

Spesifikasyonun bir hizmet sağlayıcı olarak uygulanması veya bakım evlerinde ve evde bakımda sağlık hizmetinin kalitesini desteklemek için kullanılması, sağlık sistemi üzerindeki ekonomik yükü azaltırken, artan yaşlı nüfusun yaşam kalitesini artırma potansiyeli sunmaktadır.

•    EN 17398:2020 'Sağlık hizmetlerinde hasta katılımı - Kişi merkezli bakım için asgari gereklilikler'

CEN ve CENELEC'in Avrupa standartları aracılığıyla sağlıkla ilgili giderek artan sayıda konuyu ele almasıyla birlikte ANEC ile yapılan işbirliği, ilgili standardizasyon faaliyetlerinde kolektif tüketici sesinin duyulmasını sağlamaktadır.

Yaşlanan bir nüfusta hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi bağlamında ANEC, kişi merkezli bakım için Avrupa standartlarının uygulanmasında önemli bir rol görmektedir.

Özellikle ANEC, CEN/TC 450 'Kişi merkezli bakımda hasta katılımı' tarafından geliştirilen EN 17398'e katkıda bulunmuştur. Bu standart, kişi merkezli bakımın kolaylaştırılmasında kilit bir unsur olan hasta katılımını sağlamak için asgari gereklilikleri belirlemeye odaklanan bir standarttır. Bu nedenle, hasta ve sağlık personeli arasındaki ortaklığa, hastanın hikayesine/anlatısına ve bilgi paylaşımı ve dokümantasyonun önemine özel önem verilmektedir. Standart, tıp mesleği üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir.

ANEC, mevcut felsefe ve gerekliliklere katıldığını ifade etmiştir: kişi merkezli bakıma ilişkin bu ilk standart, bu alanda atılmış değerli bir ilk adımdır. Standardın hastane bakımı, genel muayenehaneler, birinci basamak sağlık merkezleri, diş hekimliği muayenehaneleri vb. gibi farklı sağlık hizmetleri türlerine uygulanabilir olması amaçlanmıştır ve sosyal bakımdaki potansiyel kullanımını dışlamamaktadır.

Bu makale aşağıdaki kişilerin destek ve katkıları sayesinde yazılmıştır: David Matthews - Fire & Industrial PPE Ltd - CEN/TC 162/WG 2 'Koruyucu giysilerin ısı ve yangına karşı direnci' kongre başkanı; Nele Zvac, CEN/TC 204 - Tıbbi cihazların sterilizasyonu sekreteri; CEN/TC 431 'Sosyal Bakım Alarmları için Hizmet Zinciri'
 
Sekreteri Kristofer Petraeus; CEN/TC 449 - Yaşlılar için Bakım Kalitesi Sekreteri Alexandra Antoni; ANEC'ten Marijana Antarorova; ve CEN ve CENELEC Yönetim Merkezi'nden Jennifer Ogbonna ve Christina Thorngr

Kaynak: https://www.cencenelec.eu/ 


TSE Standartlar ile İlgili Yeni Yazılım Çalışmaları 

TSE Standartları Okuma Aboneliklerinin En Kısa Zamanda  Devreye Alınması Dileğiyle. 


2020 yılında Elektrik Tesisat Portalı olarak  TSE Başkanımız Sn.  Adem Şahin’den  Elektrik Tesisat Portalı olarak aşağıdaki ricalarımız olmuştu. 

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 
ANKARA 


TSE Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Adem ŞAHİN,

Konu: TSE’den COVID-19 Salgınında ülkemiz elektrik sektörüne  destek 
 
CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) ve CENELEC (Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi) ISO ve IEC ile birlikte, tıbbi cihazlar ve kişisel koruyucu cihazlarda dâhil olmak üzere bir dizi Avrupa Standardını (EN) ve ISO/IEC standartlarını salgınla mücadele çabalarını desteklemek üzere ilgili taraflara web üzerinden ücretsiz erişilebilir hale getirmiş ve Türk Standartları Enstitümüz tarafından da bu standartlar ülkemizde ücretsiz ulaşılabilir hale getirilmiştir. Teşekkür ederiz. 

TSE Başkanımız olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam eden COVID-19 mücadelesinde ülkemizde elektrik sektörümüze (tasarım, uygulama ve üretime)  desteğinizi rica ediyoruz. 

COVID-19 mücadelesinde Elektrik  Sektörümüze destek olmak  amacıyla  Türk Standartları Enstitümüzden ricalarımız, önerilerimiz aşağıdadır.

a)    Elektrik sektörümüzdeki  kişilere, firmalara kendi uzmanlık alanlarındaki standartlar için İngilizce ve Türkçe  standartlarda COVİD-19 ortamında %85 indirim sağlanması,

b)    COVID 19 sonrasında da elektrik güncel  sektörümüzün  güncel  standartlar doğrultusunda gelişimi için  , Estonya Standartlar Enstitüsü(www.evs.ee) tarafından yapıldığı gibi, benzer şekilde; 

b.1) Tüm standartlar( TS, EN, HD, IEC, ISO..vb. , Consolidated/Birleştirilmiş baskılarda dahil) )  için  online  satın alındığında   iki, kez basılabilir ve bir kez yedekleme yapılabilir şekilde “pdf”  olarak %85 indirim sağlanması, 

b.2) Tüm Standartlara çok düşük bir ücret ile (Örneğin 24 saat için 10 TL) online bakılabilmesi, ancak hiçbir şekilde kopyalama yapılmamasının sağlanması,

b.3) Öğrenci ve öğretim görevlilerine yukarıdaki fiyatlardan daha düşük bir indirim sağlanması,

b.4) Standartları basılı yayın olarak isteyenlere de sadece baskı maliyetinin yansıtılması,

b.5) Yukarıdaki tekli kullanıcı fiyat önerilerinin çoklu kullanıcılar için %50 attırılması 


Sn. Adem Şahin yukarıdaki önerilerimiz ülkemiz elektrik sektörünün güncel standartlar doğrultusunda gelişimi için çok önemlidir. 

Desteğinizi rica eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz. 

Saygılarımızla 
Sabri GÜNAYDIN 
Elektrik Mühendisi 

 
TSE Genel Sekreterliğimizden aşağıdaki cevap gelmişti. 

 
2021 de yeni programımızın yazılımı devreye girdiğinde sadece okuma abonelikleri olacak. Yeni programımızda Önerilerinizin de uygulanabilir olanları dikkate alınacaktır. Hali hazırda üniversitelerimizin birçoğu standartlara abone öğrencilere öğretim üyelerine 37 000 standardı hizmete sunabilmektedirler. Standartlarımızın fiyatları Türk standartları 2007 de verilen fiyatlar bu tarihten sonra hiç zam yapılmadı. İngilizce standartların fiyatları 2012 de Guide 12 de belirlenen fiyatlardır. CEN/CENELEC,IEC,ISO üye ülkeler haksız rekabeti önlemek için üye ülkelerden birinin özel bir durumu varsa ve tüm üyelerden ortak karar çıkarak bir karar alınmadıysa İngilizce standartlarda guide 12 nin listesinin altında fiyat belirleyemezler fakat üstünde belirleyebilirler. Standartlar fikri sanat eserlerine girmekte telife tabidir.

TSE, CEN/CENELEC, IEC, ISO standartlar kuruluşunun üyesidir. Sizin söylediğiniz hususları yapabilmek için bütün üyelerin bu kararları kabul ederek guide lerde oybirliği ile karar alarak yayımlaması gerekir. Standartlarda Türkiye’nin oyu neredeyse en fazla sayıda. Standartlar oluşturulmadan önce bu üye ülkelere teklif edilir hangi ülkenin hazırlayacağına karar verilirse taslağı orası hazırlar ve olgunlaşıncaya kadar taslaklar 3 defa üye ülkelerin ayna komitelerinde görev alan sektör temsilcilerine ulaştırılır ve son halini alır ve nasıl yayınlanacaksa oylanarak karar verilir. Oylamaya katılanlar her ülkeden sektörü temsil eden kişilerin gönüllü katılımıyla gerçekleşir. Katılımcının masrafları sektörü tarafından karşılanır. Bizler de bu katılımcıları teşvik için çok çabalıyoruz standartlara bizim ülkemiz yön versin istiyoruz fakat sanayicimizin birkaçı dışında pek ilgi gösteren olmuyor. Biz de TSE olarak pek çoğunu çekimser oyluyoruz. Sizlerde ayna komitelerde yer alabilirsiniz. Taslaklar size standart çıkmadan ücretsiz ulaşacaktır ve sizlerin görüşleri de içinde yer alabilecektir. Bilgilerinize Sunar, iyi çalışmalar dileriz.

TSE Başkanımız Sn. Adem Şahin’in  ve  TSE Genel Sekreterimiz Sn. Aykut Kırbaş’ın  hızlı geri dönüşlerine , bilgilendirmelerine, 2021 yılında TSE  kuruluşumuzun yeni yazılımı devreye girdiğinde okuma abonelikleri olmasına ve önerilerimizin uygulanabilir olanlarının dikkate alınmasına Elektrik Tesisat Portalı olarak  teşekkür etmiştik.

2023 yılının Ekim ayına geldiğimiz halde TSE kuruluşumuzun bu çalışmaları  iki yıl  gecikmiş ve yazılım hala devreye girememiştir. Ülkemiz  elektrik sektörünün güncel standartlar doğrultusunda gelişimi için mümkün olan en kısa sürede yeni yazılımın  devreye alınmasını  TSE Başkanımız Sn. Mahmut Sami  Şahin’' 'den ülkemiz yararına önemle rica eder,TSE kuruluşumuza çalışmalarında başarılar dileriz.
14 Ekim Dünya Standartlar Gününde Ülkemizdeki Yönetmelikler

Can ve mal güvenliği, teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli yenilenen standartların güncel olarak yönetmeliklerde, şartnamelerde yer alması ve güncel standartların sürekli takip edilerek yönetmeliklerdeki, şartnamelerdeki ilgili standartların güncellenmesi gereklidir.

“14 Ekim Dünya Standartlar Günü” ‘nde ülkemizde yapılardaki elektrik tesisatlarının tasarım ve uygulaması ile ilgili bazı yönetmeliklerin ve şartnamelerin güncel EN, HD, IEC standartları açısından değerlendirilmesi aşağıdadır.
 
  • Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği
Elektrik Mühendisleri Odamızca uzun süren çalışmalar sonucunda o tarihlerdeki güncel standartlar doğrultusunda, ilgili standartlarda atıf edilerek hazırlanan yönetmelik taslağı,  2002 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza gönderilmiştir. Bakanlığımıza gönderilen yönetmelik taslağı Bakanlığımızca bazı maddeleri değiştirilerek ve anlaşılması mümkün olmayan bir şekilde standart atıfları çıkartılarak bir yıl sonra 2003 yılında yayınlanmıştır.

Aradan geçen 20 yıl boyunca standart atıfları yapılarak, teknolojik gelişmeler doğrultusunda yönetmelik güncellenmemiştir.

2019 yılında Elektrik Mühendisleri Odamız tarafından,  güncel standartların atıf edilmesi çalışmaları yapılarak yönetmelik taslağı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımıza gönderilmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızca can ve mal güvenliği açısından en kısa zamanda yayınlanmasını önemle rica ederiz.
 
  • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Yönetmelik 1984 yılında yayınlanmıştır. 1986, 1995, 1996, 1998, 2000, 2004, …2018 yıllarında yapılan tüm değişikliklere rağmen; ilgili, ilişkili güncel standartlar ile güncel HD 60364 ve IEC 60364 serisi standartlarını yansıtmamakta olup güncel standartların, teknolojik gelişmelerin çok gerisinde kalan, can ve mal güvenliği açısından yönetmeliğin acilen güncellenmesi gereklidir. 

Çok doğal olarak aradan geçen 39 yıllık süreçte teknolojik gelişmeler doğrultusunda ilgili ve ilişkili standartların tümü  bir kaç kez güncellenmiştir.

2019 yılında Elektrik Mühendisleri Odamız tarafından teknolojik gelişmeler,  güncel standartlar doğrultusunda yönetmelik güncelleme çalışmaları yapılarak taslak çalışma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza gönderilmiştir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızca can ve mal güvenliği açısından en kısa zamanda yayınlanmasını  önemle rica ederiz.
 
  • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 2001 yılında çok uzun süren çalışmalar sonucunda yayınlanmıştır.  
Ancak aradan geçen 22 yıldaki teknolojik gelişmeler,  güncel standartlardaki değişiklikler doğrultusunda, güncel standartlar atıf edilerek güncellenmesi gereklidir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızca can ve mal güvenliği açısından en kısa zamanda yayınlanmasını önemle rica ederiz.
 
  • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 2000 yılında yayınlanmış ve yayınlandığı tarihte güncel teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncel bir yönetmelikti.

Ancak aradan geçen 23 yıldaki teknolojik gelişmeler, güncel standartlardaki değişiklikler doğrultusunda, güncel standartlar atıf edilerek güncellenmesi gereklidir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızca can ve mal güvenliği açısından en kısa zamanda yayınlanmasını önemle rica ederiz.
 
  • Elektrik İletim ve İletişim sistemleri Deprem Yönetmeliği 

Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanlığımız  tarafından 03.02.2021  Tarihli 31384 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanmış, devreye girmesi için 3 yıl süre tanınan Elektrik İletim  ve İletişim sistemleri Deprem Yönetmeliği güncel EN, IEC standartları doğrultusunda güncellenerek ve gereken değişiklikler yapılarak vakit kaybetmeksizin  yayınlanması amacıyla ETP olarak görüşlerimiz bakanlığımıza iletilmiştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızca  ülke güvenliği, can ve mal güvenliği açısından güncel standartlar doğrultusunda görüşlerimizin değerlendirilmesini ve yönetmeliğin güncellenerek en kısa zamanda yayınlanmasını önemle rica ederiz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Şartname, Yönetmelik  Çalışmaları 

Çevre, Şehircilik  ve İklim Değişikliği  Bakanlığımız güncel teknolojik gelişmeler ve güncel standartlar doğrultusunda, güncel standartlar atıf edilerek yönetmelik , şartnamelerin yenilenmesi  çalışmalarına  devam etmektedir.

Yönetmelikler 
  • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2002 yılında çok uzun süren, çok detaylı çalışmalar sonucunda (2002) yılında yayınlanmıştır. 2007, 2009, 2015, 2020, 2021  yıllarında da yönetmelikte değişiklik ve güncelleme çalışmaları yapılmıştır.

Elektrik Tesisat Portalımız ETP-Yangın Güvenliği, ETP -Yangın Algılama, ETP-Yangın Yalıtımı, ETP-CPR, Kablolar çalışma gruplarımızca yapılan çok detaylı çalışmalar sonrasında değişiklik önerilerimiz de bakanlığımıza gönderilmiştir. CPR-Kablolar ile ilgili  bakanlığımız sektörel görüşleride almış ve bu konudaki yönetmelik  değişikliğini  sonuçlandırmıştır. 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan can ve mal güvenliği açısından Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğimizin güncellenerek CPR-Kablolar ile ilgili   değişiklikler öncelikli olmak üzere en kısa zamanda yayınlanmasını  önemle rica ederiz.
 
  • Işık Kirliliği Yönetmelik Taslağı 
Genel aydınlatma kapsamındaki işlevsel ve mimari dış aydınlatma sistemlerinin tasarlanması, uygulanması ve kullanılması süreçlerinde ışık kirliliğinin engellenmesi temel ölçüt olmalı, dış aydınlatma kurulumlarının en az zararlı etki ve en çok yarar sağlayacak şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir. Bu amaçla, ışık kirliliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine yönelik ulusal mevzuat(lar) oluşturulmalıdır. 

ETP Işık Kirliliği Çalışma grubumuzca  hazırlanan  "Işık Kirliliği Yönetmelik Taslağı" ve "Cezai İşlemler taslağı" bakanlığımıza gönderilmiştir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan yönetmeliğin en kısa zamanda yayınlanmasını önemle rica ederiz.


Şartnameler 

Çevre, Şehircilik  ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Genel  Teknik Şartnameleri bilindiği gibi tüm kamu yatırımlarında uygulamada esas alınmaktadır. Diğer yandanda " Bakanlığımız Yapı Denetim Sistemi" kapsamındaki kamu ve özel sektördeki ilgili tüm yapılardaki çalışmalar  bakanlığımızın şartnameleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Yüksek Fen Kurulumuz ile birlikte ( ETP Çalışma Gruplarımızla) Şartname Taslaklarını oluşturulması sonrasında Bakanlığımızca sektörel görüşler alınarak değerlendirilip çalışmalar sonuçlandırılarak Bakanlığımızca Resmi Gazetede güncel şartnamelerin   yayınlanmasına  ve şartname çalışmalarına devam edilmektedir.   
  • Elektrik Tesisat Portalı olarak ülkemize  ve sektörümüze faydalı olabilmek amacıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız  Yüksek Fen Kurulumuz ve  ETP olarak oluşturduğumuz çalışma gruplarımızdaki konunun uzmanı arkadaşlarımızla ile  birlikte  aşağıdaki şartnameleri    standartlar,  tasarım ve  uygulama deneyimlerimiz doğrultusunda yaptığımız çalışmalarla sonuçlandırmaya , yeni  şartname taslaklarını beraberce oluşturmaya devam ediyoruz. 
 
1 -Asansör ve Yürüyen Merdiven Tesisatı Teknik Şartnamesi         
(Bakanlığımızca yayınlanarak yürürlüğe sokuldu.)                                                                   

2-Yapısal Yangın Güvenliği İşleri Genel Teknik  Şartnamesi           
Yangın Durdurucu Malzemeler Uygulama İşleri Genel Teknik Şartnamesi 
(Bakanlığımızca yayınlanarak yürürlüğe sokuldu.)                                                                   

3-Kablolar Genel Teknik Şartnamesi                                             
(Bakanlığımızca yayınlanarak yürürlüğe sokuldu.) 

4- Dizel Elektrojen Grubu Teknik Şartnamesi                                 
(Bakanlığımızca yayınlanarak yürürlüğe sokuldu.)  
                                                                  
5-Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemi Teknik Şartnamesi 
(Bakanlığımızca yayınlanarak yürürlüğe sokuldu.)  
             
6-Genel Seslendirme ve Sesli Alarm Sistemleri Teknik Şartnamesi     
(Bakanlığımızca yayınlanarak yürürlüğe sokuldu.)                   

7-Elektrik Panoları Genel Teknik Şartnamesi                                  
 (Bakanlığımızca yayınlanarak yürürlüğe sokuldu.) 

8- Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Teknik Şartnamesi                  
(Bakanlığımızca yayınlanarak yürürlüğe sokuldu.) 

9-  Elektrikli Taşıt Şarj Sistemi Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi 
(Bakanlığımızca yayınlanarak yürürlüğe sokuldu.) 

10-Yıldırımdan Korunma Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi                  
(Bakanlığımızca sektörel görüşlerin alınması sonuçlandı.)        
  
11 - LED Aydınlatma Teknik Şartname Taslağı
( Bakanlığımıza gönderilmiş olup  Yüksek  Fen Kurulumuzla  çalışmalara  devam edilmektedir.)

12-  Görüntülü Gözetleme Sistemi ( CCTV) Genel Teknik Şartnamesi  
( Bakanlığımıza gönderilmiş olup  Yüksek  Fen Kurulumuzla  çalışmalara  devam edilmektedir.) 

13-Yapılarda Elektrik Tesisatlarında Deprem Güvenliği Genel Teknik Şartnamesi
( Bakanlığımıza gönderilmiş olup  Yüksek  Fen Kurulumuzla  çalışmalara  devam edilmektedir.) 

14- Alçak Gerilim Elektrik Tesisatları Genel Teknik Şartnamesi
 (Bakanlığımızca sektörel görüşlerin alınması sonuçlandı.)  
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca  Alçak Gerilim Elektrik Tesisatları Genel Teknik Şartnamesi, LED Aydınlatma Teknik Şartnamesi,Yıldırımdan Korunma Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi, Görüntülü Gözetleme Sistemi ( CCTV) Genel Teknik Şartnanesi, Yapılarda Elektrik Tesisatlarında Deprem Güvenliği Genel Teknik Şartnamesi   çalışmaları  can, mal ve yangın güvenliği nedeniyle  fevkalade önemli olup; Çevre, Şehircilik  ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca en kısa zamanda yayınlanmasını  diliyoruz. 
 
Çevre Şehircilik  ve İklim Değişikliği Bakanlığımız   Yüksek Fen Kurulumuz  Başkanı Sn. Ertan Yetim’e ,  eski Yüksek Fen Kurulumuz  Başkanı  Sn. Mehmet Özkan'a  , tüm teknik şartname çalışmalarımızda  önder olan   Sn. Murat Uzunbel’e, Yapısal Yangın Güvenliği İşleri Genel Teknik Şartnamesi " çalışmalarımızda Bakanlığımızda önder olan Yüksek Fen Kurulu Üyesi Sn. Erdinç Demirel’e , Yüksek Fen Kurulu Üyesi  Sn. Ufuktan Güneş’e, Yangın Yönetmeliği, CPR-Kablolar yangın yönetmeliği entegrasyon çalışmalarımızda önder olan  Enerji Verimliliği Daire Başkanı Sn.Murat Bayram'a,   Bakanlığımız Yüksek Fen Kurulu Üyelerine, Bakanlığımızda bu çalışmalara  emeği  geçenlere  içtenlikle teşekkür ederiz.

Bu değerli çalışmaları gerçekleştiren, çalışmalara  katkı koyan ETP çalışma gruplarımıza, çalışma grupları liderlerimize, çalışma gruplarımızdaki arkadaşlarımıza  içtenlikle teşekkür ederiz. 
             

Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt