×

14 Ekim Dünya Standartlar Günü Uluslararası Standardizasyon Konferansı
14 Ekim Dünya Standartlar Günü Uluslararası Standardizasyon Konferansı 14 Ekim Dünya Standartlar Günü - "Dünyayı Standartlarla Korumak"

14 Ekim Dünya Standartlar Günü, standardizasyonun önemini vurgulamak ve paydaşlarımızın farkındalığını artırmak amacı ile ilk kez 1968 yılında kutlanmaya başlanmıştır. Her yıl Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ortak yayınladıkları mesajla 14 Ekim Dünya Standartlar Gününü kutlamaktadır.

Standartlar, topluma ve kuruluşlara ortak anlayış için bir temel oluştururken; iletişimi,  ticareti ve üretimi kolaylaştırmak için önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. İşleyişi kolaylaştırmak, kuruluşların ilgili yasa ve yönetmeliklere uymasını sağlamak, yenilikçi ürünlerin pazara girmesini hızlandırmak, yeni ürün ve hizmetler arasında uyumlu çalışabilirliği sağlamak üzere standartlar hayatımızın her alanında yer almakta ve küresel ekonomide önemli bir role sahiptir. Ancak en önemlisi, devam eden bu zorlu süreçte, standartların güven tesis ederek ticaretin temelinde yer aldığı görülmüştür.

Son yüzyılda, Dünyada, modernleşmenin getirdiği büyük ölçekli endüstriyel faaliyetler, dünyanın doğal sera gazına etki etmiştir. Bu durum dünyanın iklimini ve bununla birlikte her türlü yaşam biçimini olumsuz etkilemektedir. Aynı zamanda hızlı nüfus artışı ve geniş kentleşme, sınırlı kaynakların sorumlu kullanımını gerektirmektedir. Bu sene Dünya Standartlar Günü teması olarak, hızlı nüfus artışı ve kentleşmenin, sınırlı kaynakların etkin kullanımını desteklemesini sağlamak amacıyla “Dünyayı Standartlarla Korumak” konusuna odaklanılmıştır.

Dünya üzerindeki bu olumsuz etkileri azaltmak için somut eyleme ihtiyaç vardır.  Çözüm aracı olarak IEC, ISO ve ITU tarafından hazırlanan uluslararası standartlar, teknik zorluklara denenmiş ve gerçekçi çözüm sunmaktadır. Üretim ve hizmet faaliyetlerinin gezegenimiz üzerindeki etkilerini en aza indirmenin aracı olan; enerji tasarrufu, su ve hava kalitesinin tüm yönlerini kapsayan standartlar ile bu standartların uluslararası ölçekte geniş kullanımına işaret edilmektedir.  Böylece uluslararası standartların endüstriyel üretim ve faaliyetlerin çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı olarak, sınırlı kaynakların yeniden kullanımını kolaylaştırıp, enerji verimliliğini arttıracağı bir kez daha vurgulanmaktadır. Standartlar, uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile birlikte ticaretin serbestleştirilmesine katkı sağlarken, diğer yandan belirlenen kural ve şartlarda mal ve hizmet üretiminde; insanların, canlıların ve çevrenin korunmasına yönelik önlemler alınmasını sağlamaktadır.

Uzlaşı temelinde teknik şartların geliştirilmesi için sanayicilerin, tüketici temsilcilerinin, kamu otoritelerinin, Ar-Ge kuruluşlarının ve diğer ilgili tarafların gönüllülük esasına dayanan işbirliği içerisinde yapılan bu çalışmalara katılımı, yeni teknolojilerin ve yeniliklerin anlaşılması ve bu gelişmelere uyum sağlaması bakımından önemlidir.
TSE, Türkiye’de standardizasyonun ülkedeki başta üreticiler olmak üzere paydaşlar için taşıdığı önemi anlatmaya, bu konuda farkındalığın arttırılmasına yönelik toplantı ve faaliyetleri gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Bu çerçevede tüm paydaşlarımızın standardizasyon çalışmalarına sürekli ve somut adımlarla katılımının artmasını temenni eder; standartların öneminin anlaşılmasına, standardizasyon bilincinin ülkemizde ve tüm dünyada yaygınlaşmasına hizmet eden 14 Ekim Dünya Standartlar Gününü kutlarım.  
                                                  

Prof. Dr. Adem ŞAHİN
Türk Standardları Enstitüsü Başkanı
Türk Standardları Enstitüsü, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortak finansmanıyla yürütmekte olduğu ‘Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi’ kapsamında Uluslararası Standardizasyon Konferansı düzenliyor.

Dünya Standardizasyon Günü münasebetiyle düzenlenen Konferans, 14 Ekim 2021 Perşembe günü 10:00 – 16:30 saatleri arasında Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Otel’de gerçekleştirilecek.

Kayıt olmak için lütfen tıklayınız. 

Sanayiciler, tüketici dernekleri, akademisyenler, ilgili kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinin davetli olduğu Konferansa, Uluslararası Standardizasyon Kuruluşlarının temsilcileri de çevrimiçi olarak katılacak.

Türk Standardları Enstitüsü’nün ev sahipliğinde yapılacak olan Uluslararası Standardizasyon Konferansında, katılımcılar Türkiye’de ve uluslararası alanda standardizasyon çalışmaları hakkında bilgilendirilecek.

Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi Nedir?

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansmanıyla TSE tarafından yürütülen “Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Yardım Projesi”, standardizasyon çalışmalarına profesyonel bir yaklaşım getirecek yeni bir sistemin kurulması yoluyla standardizasyon çalışmalarını 81 ile yaymayı; etkinliğini, verimliliğini ve paydaş katılımını iyileştirerek standardizasyon konusunda kamuoyu bilincini oluşturmayı hedefliyor.

Proje kapsamında hazırlanan çevrimiçi Standardizasyon Platformu aracılığıyla, standardizasyon süreçlerine ilgili tarafların katılımının sağlanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında; ürün ve hizmetlerin kalite gereklerini oluşturmak için standartların belirlenmesi sürecinde tüketicilerin, üreticilerin ve üniversitelerin katkısının önemini vurgulamak ve katılımcı yöntemlerle yeni stratejiler oluşturmak amacıyla ‘Standartlara Yön Ver!’ temalı Bilgilendirme ve Farkındalık Kampanyası yürütülüyor. Kampanya çerçevesinde Türkiye’nin çeşitli illerinde farkındalık ve bilgilendirme seminerleri düzenlenmekte olup, bu seminerler ile toplamda 2000 kişiye ulaşılması hedefleniyor.

"Standartlara Yön Ver!" Farkındalık ve Bilgilendirme Kampanyası ile
  • Standardizasyon konusunda kamuoyu bilincinin oluşturulması,
  • Standartların belirlenmesi sürecinde tüm paydaşların iş birliğinin öneminin vurgulanması,
  • Proje kapsamında hazırlanan Standardizasyon Platformunun tanıtımının yapılması,
  • Çevrimiçi Standardizasyon Platformu aracılığıyla, standardizasyon süreçlerine ilgili tarafların katılımının sağlanması,
  • Standardizasyonda TSE ve hedef grupların rolleri ve sorumlulukları hakkında bilgi verilmesi amaçlanıyor.
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt