×

14 Ekim Dünya Standartlar Günü, Dünyada ve Ülkemizde Standartlar, Yönetmelikler, Şartnameler14 Ekim Dünya Standartlar Gününde
Dünyada ve Ülkemizdeki Standartlar, Yönetmelikler, Şartnameler


Sabri Günaydın 


Dünya Standartları günü 2022: Avrupa Standartları, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini destekliyor

 
14 Ekim 2022'de CEN ve CENELEC, Dünya Standartlar Günü'nü kutlamak için uluslararası standardizasyon topluluğuna katılıyor. “ Daha iyi bir dünya için paylaşılan vizyonlar ” sloganı altında düzenlenen etkinlik, uluslararası standartların sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye katkıda bulunabileceği birçok yolu sergilemek için bir fırsattır.

2015 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi, insanlar  ve gezegen için barış ve refahın nasıl sağlanacağına dair ortak bir vizyon sunuyor. Kalbinde,   sosyal dengesizlikleri ele almak,  sürdürülebilir bir ekonomi geliştirmek ve  iklim değişikliğine karşı mücadele etmek için küresel bir ortaklık için acil eylem çağrısı olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) bulunmaktadır .

SDG'ler, gerçek bir değişiklik yapmak için tarihi bir fırsatı temsil ediyor. Ancak başarılması için özel ve kamu tüm paydaşların işbirliğini ve mevcut tüm araçların kullanımını gerektirir.

Resmi Avrupa Standardizasyon Kuruluşlarından (ESO'lar) ikisi olan CEN ve CENELEC , gönüllü, fikir birliğine dayalı standartların büyük bir rol oynadığına inanmaktadır: ortak davranış kuralları sunarlar, en iyi uygulamaların yayılmasını kolaylaştırırlar, yeniliklerin hızlı bir şekilde iletilmesine katkıda bulunurlar ve küresel ticareti teşvik etmek.

Avrupa standartları, güçleri sayesinde Avrupa Birliği'nin ikiz yeşil ve dijital geçişi gerçekleştirmeye yönelik politika girişimlerini destekler: AB Yeşil Anlaşması, Döngüsel Ekonomi Eylem Planı ve AB'nin Dijital Stratejisi bunlardan birkaçıdır.

CEN ve CENELEC'in sürdürülebilir kalkınma taahhüdü, ortak CEN ve CENELEC Stratejisi 2030'da yansıtılmaktadır . Bu stratejide, “ Uluslararası standardizasyonun sürdürülebilir kalkınma için bir kaldıraç olacağı ” sözünü veriyorlar .

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için Avrupa Standartları: devam eden bir taahhüt

Bunlar sadece yüksek hırslar değil. CEN ve CENELEC, farklı Teknik Komitelerde (TC'ler) birçok uzman tarafından yapılan çalışmalar sayesinde ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirliğin üç sütununa katkıda bulunan Avrupa Standartları geliştirir. Bazı örnekler:
 • SKH 5 Cinsiyet eşitliği . CEN ve CENELEC, 2019'da  Cinsiyete Duyarlı Standartlara ilişkin UNECE bildirgesini imzalayarak standardizasyona toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşım benimseme sözü verdi ve yıllık olarak gözden geçirilen iddialı bir uygulama planı oluşturdu.
 • SDG 7 Uygun Fiyatlı ve Temiz Enerji . Enerji yönetimine ilişkin mevcut standartlar, işletmelerin ürünlerinin enerji verimliliğini kademeli olarak iyileştirmelerine yardımcı olacak araçlar olarak kullanılabilir. Örneğin,  Ekotasarım ve Enerji Etiketleme alanında , 25 CEN ve CENELEC TC'si, Avrupa mevzuatı tarafından belirlenen değerlere karşı enerji ile ilgili çeşitli ürünlerin performansını ölçmek için yöntemler hakkında Avrupa Standartları üretir.
 • Enerji geçişiyle ilgili bir diğer alan da ulaşımdır . Standartlar, sektörde kullanılan enerji miktarının azaltılmasına ve sürdürülebilir yakıtlara geçişe yardımcı olur. Mevcut standartlar , diğerlerinin yanı sıra ulaşım araçlarını, araçlardaki emisyonları izleme araçlarını ve kentsel alanlarda Akıllı Ulaşım Sistemlerini (ITS) kapsar.
 • SDG 13 İklim eylemi . CEN ve CENELEC, çevre korumaya yönelik yatay bir yaklaşım benimser ve bunu tüm eylemlerine dahil eder. Örnek olarak, CEN TC 467 'İklim Değişikliği' iklim değişikliğini azaltmak ve buna uyum sağlamak için standartlar geliştirirken, CENELEC'in TC 111x 'Çevre'si elektrikli ve elektronik ürünlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya odaklanmaktadır.

CEN ve CENELEC'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) Katkısının Haritalandırılması

Standartların muazzam potansiyeli hakkında bazı kanıtlar sağlamak için geçen Mayıs ayında CEN ve CENELEC yeni bir özel web sayfası sundu: “ SKH'ler için Standartlar ”. Bu çevrimiçi araç, Avrupa bağlamında SKH'lere önemli ölçüde katkıda bulunan standartların kapsamlı ve net bir haritasını sunar.

Şu anda, web sitesi 5587 standardını oluşturuyor ve önümüzdeki aylarda daha fazlasının eklenmesi bekleniyor. Projenin amacı, sürdürülebilirlik hususlarının standardizasyona dahil edilmesini sağlayan SKH'lere stratejik bir yaklaşım geliştirmektir.

CEN ve CENELEC Genel Müdürü Elena Santiago Cid şunları söyledi: “ CEN ve CENELEC, küresel zorlukların üstesinden gelmek için Avrupa standartlarının gücünden yararlanmaya kararlıdır. Sürdürülebilir kalkınmayı herkes için bir gerçeklik haline getirmek için tüm ekonomik ve sosyal paydaşlarla işbirliğimizi güçlendiriyor ve uzmanlık ve becerilerini bir araya getiriyoruz.”

 Basın bülteni için lütfen tıklayınız. 

Join the movement for a better world! YouTube  video için lütfen tıklayınız. 


Kaynak: https://www.cencenelec.eu/

DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN ORTAK BİR VİZYON

Sosyal dengesizlikleri ele almayı, sürdürülebilir bir ekonomi geliştirmeyi ve iklim değişikliği hızını yavaşlatmayı hedefleyen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ( SKH'ler ) oldukça iddialı. Bunlara ulaşmak için birçok kamu ve özel ortağın işbirliği ve uluslararası standartlar ve uygunluk değerlendirmesi de dahil olmak üzere mevcut tüm araçların kullanılması gerekecektir.   

Kalıcı bir küresel salgına karşı verilen yoğun savaş , toplumlarımızı güçlendirmek, onları daha dayanıklı ve daha adil kılmak için SKH'leri kapsayıcı bir şekilde ele almanın mutlak gerekliliğini ortaya koydu. Bugün, SKH'lerin daha iyi bir yapı oluşturmak için önemini teyit eden bir görevde bize katılmanızı istiyoruz . Bu arayışta, standartlar her zamankinden daha alakalı. 

Tüm standartlar sistemi işbirliği üzerine kuruludur. İşbirliğinin gücünün ve parçalarımızın toplamından daha güçlü olduğumuz inancının kanıtıdır. Birlikte çalışarak, insanları sürdürülebilirlik zorluklarıyla doğrudan yüzleşmeleri için gerçek dünya çözümleriyle güçlendiriyoruz. 

Uluslararası standartların SKH'lerin başarısına nasıl katkıda bulunduğunu gösteren çok yıllı bir Dünya Standartları Günü yolculuğuna işte bu ruhla giriyoruz .  

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri için standartlar ve 'Daha iyi bir dünya için ortak vizyonumuz' ile 2030 Gündemini hızlandırmak için birlikte çalışmak için bir aradayız. Kaynak: https://www.worldstandardsday.org/participate.html#activities-intro


TSE Standartlar ile İlgili Yeni Yazılım Çalışmaları 

TSE Standartları Okuma Aboneliklerinin En Kısa Zamanda  Devreye Alınması Dileğiyle. 


2020 yılında Elektrik Tesisat Portalı olarak  TSE Başkanımız Sn.  Adem Şahin’den  Elektrik Tesisat Portalı olarak aşağıdaki ricalarımız olmuştu. 

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 
ANKARA 


TSE Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Adem ŞAHİN,

Konu: TSE’den COVID-19 Salgınında ülkemiz elektrik sektörüne  destek 
 
CEN (Avrupa Standardizasyon Komitesi) ve CENELEC (Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi) ISO ve IEC ile birlikte, tıbbi cihazlar ve kişisel koruyucu cihazlarda dâhil olmak üzere bir dizi Avrupa Standardını (EN) ve ISO/IEC standartlarını salgınla mücadele çabalarını desteklemek üzere ilgili taraflara web üzerinden ücretsiz erişilebilir hale getirmiş ve Türk Standartları Enstitümüz tarafından da bu standartlar ülkemizde ücretsiz ulaşılabilir hale getirilmiştir. Teşekkür ederiz. 

TSE Başkanımız olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam eden COVID-19 mücadelesinde ülkemizde elektrik sektörümüze (tasarım, uygulama ve üretime)  desteğinizi rica ediyoruz. 

COVID-19 mücadelesinde Elektrik  Sektörümüze destek olmak  amacıyla  Türk Standartları Enstitümüzden ricalarımız, önerilerimiz aşağıdadır.

a)    Elektrik sektörümüzdeki  kişilere, firmalara kendi uzmanlık alanlarındaki standartlar için İngilizce ve Türkçe  standartlarda COVİD-19 ortamında %85 indirim sağlanması,

b)    COVID 19 sonrasında da elektrik güncel  sektörümüzün  güncel  standartlar doğrultusunda gelişimi için  , Estonya Standartlar Enstitüsü(www.evs.ee) tarafından yapıldığı gibi, benzer şekilde; 

b.1) Tüm standartlar( TS, EN, HD, IEC, ISO..vb. , Consolidated/Birleştirilmiş baskılarda dahil) )  için  online  satın alındığında   iki, kez basılabilir ve bir kez yedekleme yapılabilir şekilde “pdf”  olarak %85 indirim sağlanması, 

b.2) Tüm Standartlara çok düşük bir ücret ile (Örneğin 24 saat için 10 TL) online bakılabilmesi, ancak hiçbir şekilde kopyalama yapılmamasının sağlanması,

b.3) Öğrenci ve öğretim görevlilerine yukarıdaki fiyatlardan daha düşük bir indirim sağlanması,

b.4) Standartları basılı yayın olarak isteyenlere de sadece baskı maliyetinin yansıtılması,

b.5) Yukarıdaki tekli kullanıcı fiyat önerilerinin çoklu kullanıcılar için %50 attırılması 


Sn. Adem Şahin yukarıdaki önerilerimiz ülkemiz elektrik sektörünün güncel standartlar doğrultusunda gelişimi için çok önemlidir. 

Desteğinizi rica eder, başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz. 

Saygılarımızla 
Sabri GÜNAYDIN 
Elektrik Mühendisi 

 
TSE Genel Sekreterliğimizden aşağıdaki cevap gelmişti. 
 
2021 de yeni programımızın yazılımı devreye girdiğinde sadece okuma abonelikleri olacak. Yeni programımızda Önerilerinizin de uygulanabilir olanları dikkate alınacaktır. Hali hazırda üniversitelerimizin birçoğu standartlara abone öğrencilere öğretim üyelerine 37 000 standardı hizmete sunabilmektedirler. Standartlarımızın fiyatları Türk standartları 2007 de verilen fiyatlar bu tarihten sonra hiç zam yapılmadı. İngilizce standartların fiyatları 2012 de Guide 12 de belirlenen fiyatlardır. CEN/CENELEC,IEC,ISO üye ülkeler haksız rekabeti önlemek için üye ülkelerden birinin özel bir durumu varsa ve tüm üyelerden ortak karar çıkarak bir karar alınmadıysa İngilizce standartlarda guide 12 nin listesinin altında fiyat belirleyemezler fakat üstünde belirleyebilirler. Standartlar fikri sanat eserlerine girmekte telife tabidir.

TSE, CEN/CENELEC, IEC, ISO standartlar kuruluşunun üyesidir. Sizin söylediğiniz hususları yapabilmek için bütün üyelerin bu kararları kabul ederek guide lerde oybirliği ile karar alarak yayımlaması gerekir. Standartlarda Türkiye’nin oyu neredeyse en fazla sayıda. Standartlar oluşturulmadan önce bu üye ülkelere teklif edilir hangi ülkenin hazırlayacağına karar verilirse taslağı orası hazırlar ve olgunlaşıncaya kadar taslaklar 3 defa üye ülkelerin ayna komitelerinde görev alan sektör temsilcilerine ulaştırılır ve son halini alır ve nasıl yayınlanacaksa oylanarak karar verilir. Oylamaya katılanlar her ülkeden sektörü temsil eden kişilerin gönüllü katılımıyla gerçekleşir. Katılımcının masrafları sektörü tarafından karşılanır. Bizler de bu katılımcıları teşvik için çok çabalıyoruz standartlara bizim ülkemiz yön versin istiyoruz fakat sanayicimizin birkaçı dışında pek ilgi gösteren olmuyor. Biz de TSE olarak pek çoğunu çekimser oyluyoruz. Sizlerde ayna komitelerde yer alabilirsiniz. Taslaklar size standart çıkmadan ücretsiz ulaşacaktır ve sizlerin görüşleri de içinde yer alabilecektir. Bilgilerinize Sunar, iyi çalışmalar dileriz.

TSE Başkanımız Sn. Adem Şahin’in  ve  TSE Genel Sekreterimiz Sn. Aykut Kırbaş’ın  hızlı geri dönüşlerine , bilgilendirmelerine, 2021 yılında TSE  kuruluşumuzun yeni yazılımı devreye girdiğinde okuma abonelikleri olmasına ve önerilerimizin uygulanabilir olanlarının dikkate alınmasına Elektrik Tesisat Portalı olarak  teşekkür etmiştik.

2022 yılının Ekim ayına geldiğimiz halde TSE kuruluşumuzun bu çalışmaları  bir yıl  gecikmiş ve yazılım hala devreye girememiştir. Ülkemiz  elektrik sektörünün güncel standartlar doğrultusunda gelişimi için mümkün olan en kısa sürede yeni yazılımın  devreye alınmasını  TSE Başkanımız Sn. Adem Şahin’'den ülkemiz yararına önemle rica eder,TSE kuruluşumuza çalışmalarında başarılar dileriz.
 


14 Ekim Dünya Standartlar Gününde Ülkemizdeki Yönetmelikler

Can ve mal güvenliği, teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli yenilenen standartların güncel olarak yönetmeliklerde, şartnamelerde yer alması ve güncel standartların sürekli takip edilerek yönetmeliklerdeki, şartnamelerdeki ilgili standartların güncellenmesi gereklidir.

“14 Ekim Dünya Standartlar Günü” ‘nde ülkemizde yapılardaki elektrik tesisatlarının tasarım ve uygulaması ile ilgili bazı yönetmeliklerin ve şartnamelerin güncel EN, HD, IEC standartları açısından değerlendirilmesi aşağıdadır.
 
 • Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği
Elektrik Mühendisleri Odamızca uzun süren çalışmalar sonucunda o tarihlerdeki güncel standartlar doğrultusunda, ilgili standartlarda atıf edilerek hazırlanan yönetmelik taslağı,  2002 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza gönderilmiştir. Bakanlığımıza gönderilen yönetmelik taslağı Bakanlığımızca bazı maddeleri değiştirilerek ve anlaşılması mümkün olmayan bir şekilde standart atıfları çıkartılarak bir yıl sonra 2003 yılında yayınlanmıştır.

Aradan geçen 
19 yıl boyunca standart atıfları yapılarak, teknolojik gelişmeler doğrultusunda yönetmelik güncellenmemiştir.

2019 yılında Elektrik Mühendisleri Odamız tarafından,  güncel standartların atıf edilmesi çalışmaları yapılarak yönetmelik taslağı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımıza gönderilmiştir.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızca can ve mal güvenliği açısından en kısa zamanda yayınlanması önemle rica ederiz.
 
 • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
Yönetmelik 1984 yılında yayınlanmıştır. 1986, 1995, 1996, 1998, 2000, 2004, …2018 yıllarında yapılan tüm değişikliklere rağmen; ilgili, ilişkili güncel standartlar ile güncel HD 60364 ve IEC 60364 serisi standartlarını yansıtmamakta olup güncel standartların, teknolojik gelişmelerin çok gerisinde kalan, can ve mal güvenliği açısından yönetmeliğin acilen güncellenmesi gereklidir. Elektrik Mühendisleri Odamız tarafından güncel EN, HD, IEC standartları doğrultusunda 2,5 yıl süren bir çalışma ile hazırlanarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na 21.05.2005 tarihinde gönderilen yönetmelik taslağı maalesef 2021  yılına kadar bakanlık tarafından yayınlanmamıştır. 

Çok doğal olarak aradan geçen 
17 yıllık süreçte teknolojik gelişmeler doğrultusunda ilgili ve ilişkili standartların önemli bir bölümü de güncellenmiştir.

2019 yılında Elektrik Mühendisleri Odamız tarafından teknolojik gelişmeler,  güncel standartlar doğrultusunda yönetmelik güncelleme çalışmaları yapılarak taslak çalışma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza gönderilmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızca can ve mal güvenliği açısından en kısa zamanda yayınlanması önemle rica ederiz.
 
 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği 2001 yılında çok uzun süren çalışmalar sonucunda yayınlanmıştır.  
Ancak aradan geçen
 21 yıldaki teknolojik gelişmeler,  güncel standartlardaki değişiklikler doğrultusunda, güncel standartlar atıf edilerek güncellenmesi gereklidir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızca can ve mal güvenliği açısından en kısa zamanda yayınlanması önemle rica ederiz.
 
 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 
Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği 2000 yılında yayınlanmış ve yayınlandığı tarihte güncel teknolojik gelişmeler doğrultusunda güncel bir yönetmelikti.

Ancak aradan geçen 
22 yıldaki teknolojik gelişmeler, güncel standartlardaki değişiklikler doğrultusunda, güncel standartlar atıf edilerek güncellenmesi gereklidir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızca can ve mal güvenliği açısından en kısa zamanda yayınlanması önemle rica ederiz.
 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Şartname, Yönetmelik  Çalışmaları 

 Çevre, Şehircilik  ve İklim Değişikliği  Bakanlığımız güncel teknolojik gelişmeler ve güncel standartlar doğrultusunda, güncel standartlar atıf edilerek yönetmelik , şartnamelerin yenilenmesi  çalışmalarına  devam etmektedir.


Yönetmelikler 
 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2002 yılında çok uzun süren, çok detaylı çalışmalar sonucunda (2002) yılında yayınlanmıştır. 2007, 2009, 2015, 2020, 2021  yıllarında da yönetmelikte değişiklik ve güncelleme çalışmaları yapılmıştır.

Elektrik Tesisat Portalımız ETP-Yangın Güvenliği, ETP -Yangın Algılama, ETP-Yangın Yalıtımı, ETP-CPR, Kablolar çalışma gruplarımızca yapılan çok detaylı çalışmalar sonrasında değişiklik önerilerimiz de bakanlığımıza gönderilmiştir. CPR-Kablolar ile ilgili  bakanlığımız sektörel görüşleride almış ve bu konudaki yönetmelik  değişikliğini  sonuçlandırmıştır. 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan can ve mal güvenliği açısından Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğimizin güncellenerek CPR-Kablolar ile ilgili   değişiklikler öncelikli olmak üzere en kısa zamanda yayınlanması önemle rica ederiz.

Şartnameler 

Çevre, Şehircilik  ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Genel  Teknik Şartnameleri bilindiği gibi tüm kamu yatırımlarında uygulamada esas alınmaktadır. Diğer yandanda " Balanlığımız Yapı Denetim Sistemi" kapsamındaki kamu ve özel sektöredeki ilgili tüm yapılardaki çalışmalar  bakanlığımızın şartnameleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız Yüksek Fen Kurulumuz ile birlikte ( ETP Çalışma Gruplarımıla Şartname Taslaklarını oluşturulması sonrasında Bakanlığımızca sektörel görüşler alınarak değerlendirilip  çalışmalar sonuçlandırılarak Bakanlığımızca Resmi Gazetede güncel şartnamelerin   yayınlanmasına  ve şartname çalışmalarına devam edilmektedir.   
 • Elektrik Tesisat Portalı olarak ülkemize  ve sektörümüze faydalı olabilmek amacıyla;Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız  Yüksek Fen Kurulumuz ve  ETP olarak oluşturduğumuz çalışma gruplarımızdaki konunun uzmanı arkadaşlarımızla ile  birlikte  aşağıdaki şartnameleri    standartlar,  tasarım ve  uygulama deneyimlerimiz doğrultusunda yaptığımız çalışmalarla sonuçlandırmaya , yeni   şartname taslaklarını beraberce oluşturmaya devam ediyoruz. 
 
1 -Asansör ve Yürüyen Merdiven Tesisatı Teknik Şartnamesi         
(Bakanlığımızca yayınlanarak yürürlüğe sokuldu.)                                                                   

2-Yapısal Yangın Güvenliği İşleri Genel Teknik  Şartnamesi           
Yangın Durdurucu Malzemeler Uygulama İşleri Genel Teknik Şartnamesi 
(Bakanlığımızca yayınlanarak yürürlüğe sokuldu.)                                                                   

3-Kablolar Genel Teknik Şartnamesi                                             
(Bakanlığımızca yayınlanarak yürürlüğe sokuldu.) 

4- Dizel Elektrojen Grubu Teknik Şartnamesi                                 
(Bakanlığımızca yayınlanarak yürürlüğe sokuldu.)  
                                                                  
5-Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemi Teknik Şartnamesi 
(Bakanlığımızca yayınlanarak yürürlüğe sokuldu.)  
             
6-Genel Seslendirme ve Sesli Alarm Sistemleri Teknik Şartnamesi     
(Bakanlığımızca yayınlanarak yürürlüğe sokuldu.)                   

7-Elektrik Panoları Genel Teknik Şartnamesi                                  
 (Bakanlığımızca yayınlanarak yürürlüğe sokuldu.) 

8- Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri Teknik Şartnamesi                  
(Bakanlığımızca yayınlanarak yürürlüğe sokuldu.) 

9-  Elektrikli Taşıt Şarj Sistemi Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi 
(Bakanlığımızca yayınlanarak yürürlüğe sokuldu.) 

10-Yıldırımdan Korunma Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi                  
(Bakanlığımızca sektörel görüşlerin alınması sonuçlandı.)        
  
11 - LED Aydınlatma Teknik Şartname Taslağı
( Bakanlığımıza gönderilmiş olup  Yüksek  Fen Kurulumuzla  çalışmalara  devam edilmektedir.)

12-  Görüntülü Gözetleme Sistemi ( CCTV) Genel Teknik Şartnamesi  
( Bakanlığımıza gönderilmiş olup  Yüksek  Fen Kurulumuzla  çalışmalara  devam edilmektedir.) 

13-Yapılarda Elektrik Tesisatlarında Deprem Güvenliği Genel Teknik Şartnamesi
( Bakanlığımıza gönderilmiş olup  Yüksek  Fen Kurulumuzla  çalışmalara  devam edilmektedir.) 

14- Alçak Gerilim Elektrik Tesisatları Genel Teknik Şartnamesi

 (Bakanlığımızca sektörel görüşlerin alınması sonuçlandı.)  

 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca 
Alçak Gerilim Elektrik Tesisatları Genel Teknik Şartnamesi, LED Aydınlatma Teknik Şartnamesi,Yıldırımdan Korunma Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi, Görüntülü Gözetleme Sistemi ( CCTV) Genel Teknik Şartnanesi, Yapılarda Elektrik Tesisatlarında Deprem Güvenliği Genel Teknik Şartnamesi   çalışmaları  can, mal ve yangın güvenliği nedeniyle  fevkalade önemli olup; Çevre, Şehircilik  ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca en kısa zamanda yayınlanmasını  diliyoruz. 
 
Çevre Şehircilik  ve İklim Değişikliği Bakanlığımız   Yüksek Fen Kurulumuz  Başkanı Sn. Ertan Yetim’e ,  eski Yüksek Fen Kurulumuz  Başkanı  Sn. Mehmet Özkan'a  , tüm teknik şartname çalışmalarımızda  önder olan   Sn. Murat Uzunbel’e, Yapısal Yangın Güvenliği İşleri Genel Teknik Şartnamesi " çalışmalarımızda Bakanlığımızda önder olan Yüksek Fen Kurulu Üyesi Sn. Erdinç Demirel’e , Yüksek Fen Kurulu Üyesi  Sn. Ufuktan Güneş’e, Yangın Yönetmeliği, CPR-Kablolar yangın yönetmeliği entegrasyon çalışmalarımızda önder olan  Enerji Verimliliği Daire Başkanı Sn.Murat Bayram'a,   Bakanlığımız Yüksek Fen Kurulu Üyelerine, Bakanlığımızda bu çalışmalara  emeği  geçenlere  içtenlikle teşekkür ederiz.

Bu değerli çalışmaları gerçekleştiren, çalışmalara  katkı koyan ETP çalışma gruplarımıza, çalışma grupları liderlerimize, çalışma gruplarımızdaki arkadaşlarımıza  içtenlikle teşekkür ederiz. 
             Diğer Şartnameler 
 •  Doğal Gaz Kuruluşları Şartnameleri Elektrik Tesisat Bölümleri
İlgili İGDAŞ ..vb. ilgili  Gaz Kuruluşlarınca teknik şartnameleri elektrik tesisatı bölümlerinin teknolojik gelişmeler ve güncel standartlar doğrultusunda acilen güncellenmesi can ve mal güvenliği yönünden gerekli olup , ilgili gaz
kuruluşlarından en kısa zamanda gereğini rica ederiz.

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt