Kritik Görevleri Olan Fiber Konektörlerin İncelenmesi ve Temizlenmesi Yazı Dizisi-3

Ana Sayfa/Bilgi Teknolojisi Kablolama Sistemleri, Elektrik Tesisatı Tasarım ve Uygulama, Genel, Son Yazılar, Standartlar, Standartlara Uyum/Kritik Görevleri Olan Fiber Konektörlerin İncelenmesi ve Temizlenmesi Yazı Dizisi-3

Kritik Görevleri Olan Fiber Konektörlerin İncelenmesi ve Temizlenmesi

Yazı Dizisi-3

Kutlugün Sürmeli

 

Standartlara göre derecelendirme ve sertifikalandırma

Endüstrinin temizlik için fiber ucunun manuel olarak incelenmesiyle ilgili uzun zamandır endişelerden biri, temizliğin belirlenmesinin büyük oranda öznel ve tutarsız bir süreç olması olmuştur. Bir kişinin temiz olarak gördüğü şey, başkasının bakış açısından büyük ölçüde değişebilir. Beceri seviyesi, deneyim yılı, görüş alanı, ortam aydınlatması ve kullanılan fiber kontrol aracı gibi ek değişkenler, fiber uç yüz temizliğini belirlemede tutarsızlıklara neden olabilir. Daha fazla sayıda fiber ağı, daha fazla sayıda birey tarafından kurulup sürdürülürken, neyin uç yüz temizliğini oluşturduğuna dair deneyimsizlik şansı da yüksektir.

IEC, fiber denetiminde tutarlılık sağlamak ve çoklu konektör uç yüzey performansı için daha tekrarlanabilir sonuçlar elde etmek amacıyla Fiber Optik Bağlantı Parçaları ve Pasif Bileşenler için 61300-3-35 Temel Test ve Ölçüm Prosedürleri Standardını geliştirmiştir. Bu standard, bir fiber uç yüzünün muayenesi için geçer veya başarısızlık sertifikasını değerlendirmek, insan öznellik faktörünü ortadan kaldırmak için belirli temizlik sınıflandırma kriterlerini içerir.

IEC 61300-3-35’teki sertifika kriterleri, konektör türüne ve fiber boyutuna ve ayrıca kusur tiplerine göre değişir.

Kusurlar, çukurları, çizikleri, çentikleri, çatlakları, parçacıkları ve gömülü ve gevşek arızaları içerir ve IEC standardı bunları iki gruba ayırır; çizikler ve kusurlar. Çizikler, kalıcı doğrusal yüzey özellikleri olarak tanımlanırken, kusurlar tipik olarak temizlenebilen tüm saptanabilir doğrusal olmayan özellikleri içerir. Geçer veya başarısızlığı belirlemek için sertifika, çekirdek, kaplama, yapışkan tabaka ve temas bölgeleri de dahil olmak üzere fiber uç yüzünün her ölçüm bölgesinde bulunan çizik ve kusurların sayısına ve ayrıca çizik ve kusurların miktarı ve boyutuna bağlıdır.

Şekil – 4 : IEC 61300-3-35 sınıfı fiber temizliği, uç yüzün her bölgesinde çiziklerin ve kusurların kalitesine ve boyutuna dayanır.

Örneğin, Tablo 3’te gösterildiği gibi, cilalı konektörlü multi mod fiberin genişliği 3 μm’den büyük çizik veya genişlikte 5 μm’den büyük kusurlara sahip olamaz. Kaplama bölgesi içinde, 5 μm genişliğinde çizik veya kusurlar olamaz, genişlik olarak 2 ila 5 μm arasında değişen beş kusur ve genişlikte 2 μm’den küçük kusurların sayısı üzerinde herhangi bir sınır yoktur. Her bir bölgede izin verilen çizik ve kusurların sayısı ve boyutu, konektör türüne ve çapına göre değişir.

 

IEC 61300-3-35 standardı manuel olarak derecelendirilmiş temizlik için bir kılavuz olarak kullanılabilirken manuel bir prosedür, teknisyenlerin çiziklerin ve kusurların boyutunu ve yerini belirlemesini gerektirir ve bu da hâlâ insan hatası ve tutarsızlığı ortaya çıkarabilir.

Neyse ki otomatik sertifikasyon çözümleri, IEC standardının kriterlerini temel alarak fiber uç yüzeyini otomatik olarak ve hızlı bir şekilde incelemek, sınıflandırmak ve belgelemek için algoritmik işlemleri kullanmaktadır.

Bu tür cihazlar insan öznelliklerini ortadan kaldırır ve optimum fiber ağı performansı elde etmeye yardımcı olmak için daha hızlı, daha doğru ve tekrarlanabilir sonuçlara neden olur.

Neyi incelemeli ve temizlemeli

Neyin denetleneceği ve temizleneceği sorusuna verilen en iyi cevap her şeydir – her uç yüzü muayene edilmeli ve IEC 61300-3-35 belgesinde başarısız olan her uç yüzü temizlenmelidir (Şekil-5). İnceleme yapıldıktan sonra, uç yüz IEC sertifikasını geçerse temizlemeyin. Temizlik, statik elektriğe bağlı toz toplayabilir.

Şekil – 5 : Sol tarafta gösterilen uç yüz temiz veya kirli mi ? Otomatik sertifikasyon, çekirdekteki kusurlardan dolayı IEC 61300-3-35’e göre kirli olduğunu gösterir.

Bağlantı yapılmadan önce, tüm uç yüzleri, yeni olanlar ve fabrika tarafından sonlandırılmış olanlar ve pigtailler temizlik açısından mutlaka incelenmelidir. Bu, fiber optik test kablolarının her iki ucunu, fiber patch cord’ları ve fabrikada sonlandırılmış olan mpo kablolarını içerir.

İki konektörü eşleştirmek için bir adaptör kullanılıyorsa, adaptörün içine yerleştirmeden önce her iki tarafın uç yüzleri ve adaptörün kendisinin kılıfı incelenmeli ve temizlenmelidir. Optik güç ölçüm cihazlarıyla kullanılan değiştirilebilir adaptörler de düzenli olarak incelenmeli ve temizlenmelidir. Genellikle adaptör, kirlilik biriken pim delikli bir ışık kalkanına sahiptir. Bazı üreticilerin belirli adaptörleri fabrika temizleme için geri göndermesini gerektirmesi nedeniyle daima test ekipmanıyla birlikte verilen belgelere başvurun.

Test sırasında veya test cihazının kendisi de dahil olmak üzere herhangi bir ekipmanın sorunlarını gidermek için, tüm bağlantı noktaları bağlantıdan önce kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Buna test ekipmanı portları, adaptörler, test kablosu uç yüzleri ve test kablosunu bağlayacağınız portlar dahildir.

Daha önce belirtildiği gibi, toz kapakları ve bağlantılar, kirliliğin kaynağı olabilir. Bu nedenle, toz kapağından veya bir port üzerinden çıkarılan bir fiber konektörün uç yüzeyi tekrar takılmadan önce gerektiği gibi kontrol edilmeli ve temizlenmelidir. Bağlantı noktalarına portlara yeniden konektör yerleştirmeden önce, yakın zamanda çıkarılmış olsa bile bağlantı noktaları daima denetlenmeli ve temizlenmelidir.

Araçlar ve Sarf Malzemeler

Fiber uç yüzeylerini temizleme söz konusu olduğunda, temelde iki malzeme gereklidir. — mendil ve çözücü. Toz temizleyicileri fiber uç yüzeylerini temizlemek için etkisizdir, çünkü sadece parçacıkları üflerken, başarılı bir şekilde kirleri başka bir yere taşırlar. Toz temizleyiciler, yağları, artıkları veya küçük, yüklü toz parçacıklarını etkin bir şekilde temizleyemez ve tozu toplayıcılar genellikle itici bir maddeyi atar, bu da basitçe kaldırılacak tamamen yeni bir kirletici olabilir.

Tiftiksiz materyalden yapılmış kumaş ve kompozit mendiller, kirleticileri uç yüzeyden uzaklaştırmak için emicilik sağlar. Genel olarak, sert bir yüzeye karşı temizlemenin önlenmesi önerilir. Bir silme veya kaset tipi temizleyiciyi kullanırken, temizleme malzemesinde tipik olarak bir veya iki kısa (yani 1 cm) darbeler yeterlidir. Mendilin uç yüz geometrisine uyması ve tüm uç yüzeyinin temizlenmesini sağlamak için yeterli basınç uygulanmalıdır.

Mendiller tek başına kullanıldığında, bu “kuru temizleme” olarak adlandırılır ve kirleticilerin ortadan kaldırılmasında yalnızca kısmen etkili olduğu kanıtlanmıştır. Kuru temizleme, temizlendikten sonra statik yüklü toz parçacıklarını gerçekten çekebilir ve uç yüzünde statik bir yük bırakabilir.

Temizlemenin daha iyi bir yöntemi, mendillerle birlikte çözücüler kullanmaktır. Çözücüler, kuru temizleme ile statik yük sorunu ortadan kaldırırken, silme bezinin uç yüzeyden parçacıkları ve pislikleri kaldırması için temizleme kabiliyetini arttıran bir kimyasal etki katar. Aşırı miktarda çözücü kullanmaktan kaçınmak önemlidir çünkü kirletici maddelerin bir filminin arkasında bırakabilir. Aşırı çözücüyü çıkarmak için, ıslak temizlemeyi, kuru bezin kuru alanına getirerek veya yeni kuru bezle takip ederek kuru temizleme yapmalısınız. Statik deşarj oluşumunu önlemek için bunu fazla yapmadığınızdan emin olun.

Şekil – 6 : Uzmanlaşmış çözücüler (solda), uç yüzeyleri temizlemek için IPA’ya göre daha fazla etkili olup, artık kalıntı bırakabilir (sağda).

Çözücünün kendisi ayrıca fiber uç yüz temizliği için özel olarak formüle edilmelidir. İzopropil alkol (IPA) yıllarca fiber uç yüzeylerini temizlemek için kullanılmışken, özel çözücüler daha düşük yüzey gerilimine sahiptirler ve bu da yüzeydeki kirliliği gidermek ve kirleticileri çözmek için çok daha etkilidir. Temizlendikten sonra uç yüzünde çözücü kalmamalıdır.

Bağlantı noktalarının veya ekipmanların içindeki fiber uç yüzeylerini temizlemek için, mendil yerine özel olarak tasarlanmış tüysüz çubuklar veya mekanik bağlantı noktası temizleme cihazları kullanılır. Port temizliği için özel temizlik bezi kullanırken, bezi bir kaç kez döndürürken uç yüzeyi temizlemek için yeterli basıncı uygulamak önemlidir. Bağlantı noktalarının temizlenmesinde çözücüler kullanıldığında, konektör arayüzününün bu çözücüyü emmiyor olması önemlidir. bir çözücünün buharlaşma hızı, tüm çözücünün giderilmesini zorlaştırdığı için, bağlantı noktası temizleme işleminde önemli hale gelir.

Geride kalan çözücü, bağlantı sırasında sıkışabilir ve zaman içinde zararlı bir artık madde oluşabilir. Bu, fiber temizleme için özel olarak formüle edilmiş çözücüler kullanmak için başka bir nedendir; bu çözücüler, çalışmak için yeterince uzun süre kalırlar, ancak IPA’dan çok daha hızlı buharlaşırlar.

Bu sarf malzemelerinin kullanımında unutmamamız gereken en önemli durumsa şudur, bir yüzü temizlemek için bir mendil vb. kullanıldığında derhal atılması gerektiği anlamına gelir.

Kirli bir bezi tekrar kullanılmak, bulaşmayı ve kirlenmeyi yaymanın en kolay yollarından biridir. Patch cord kablolarının ve test referans kablosunun uç yüzeylerinin temizlenmesi önemlidir ancak bu bileşenler de sonunda arızalanan sarf malzemesidir ve bazen temizleme, üreticinin belirtmiş olduğu sayıda takma işlemini takiben ömrünün sonuna gelmişse yeterli değildir.

Özet

Network çalışma süresi, sinyal iletimi performansı ve ekipman güvenilirliği işiniz için önemliyse, fiber optik uç yüzeylerinin incelenmesi ve temizlenmesinde ki eksiklikler hayati sonuçlar doğurabilir.

Ve sadece düzgünce temizlendiğini düşündüğünüz için, kontrol etmeyi bırakamayacağınız anlamına gelmez. Sadece fiber temizleme için en iyi uygulamalar değil, her iki uç yüzü ve bağlantı noktası da dahil olmak üzere bir bağlantı yapılmadan önce IEC 61300-3-35 standardına göre her uç yüzü dikkatlice denetlenmeli ve sertifikalandırılmalıdır.

Kaynak: CommScope Blog , e-kitaplar

2018-03-13T17:20:24+00:00

Elektrik Tesisat Portalı

Güncel makalelerimizden haberdar olmak için üye olun!
E-Posta Adresiniz
Güvenli

Siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Çerez Politikamız

Bu web sitesindeki çerez ayarları, size mümkün olan en iyi tarama deneyimini sunmak için "çerezlere izin ver" olarak ayarlanır. Çerez ayarlarınızı değiştirmeden bu Web sitesini kullanmaya devam ederseniz veya aşağıdaki "Kabul Et" seçeneğini tıklarsanız, bu Web sitesini kabul etmiş olursunuz.

Kapat