×

Yeşil Hidrojen Ekosistemine Doğru (RES4 Afrika Vakfı) Bölüm-1
Yeşil Hidrojen Ekosistemine Doğru
Fas ve Mısır için Politika Öncelikleri ve Uygulama Stratejileri

Bölüm-1 


Katkıda Bulunanlar 
RES4Africa Vakfı: Dario Garofalo, Paolo Cutrone, Cristiana Lisi AFRY Yönetim Danışmanlığı: Gaia Stigliani, Fabio Giovanni Parisi CESI: Bruno Cova, Silvia Corigliano, Luca Migliorini
Grupo Mercados Energéticos Consultores (GME): Laura Souilla, Francisco Baqueriza, Erick Amkoa
Prysmian Group: İlhan Öztürk, Xavier Vallez
RINA: Laura Severino, Manuela Gussoni, Filippo Cirilli
  

Aşağıdaki  Rapor orjinal İngilizce versiyonundan  alınarak   Sabri Günaydın ve İlhan Öztürk  tarafından yapay zeka çeviri yazılımları kullanarak Türkçe'ye çeviri yapılmış , kontrol edilerek düzenlenmiştir.Rapor bölümler halinde yayınlanacaktır.

Kaynak: https://res4africa.org/publication/towards-a-green-hydrogen-ecosystem/

 Bu yayın tüm hakları saklı olmak üzere telif hakkıyla korunmaktadır. 

Türkçe çeviride  göreceğiniz olası hataları " iletisim@etp.com.tr "  adresine e-posta göndermenizi rica ederiz. 

Bu raporun ETP Portalımızda yayını ile ilgili bize izin veren RES4 Afrika Vakfı Genel Sekreteri Mr. Roberto Vigotti ile  destek ve kılavuz olan  RES4 Afrika Vakfı İcra Komitesi Üyesi , 
Prysmian Grubu CCO Export, Güney Avrupa Bölgesi ve Yeni Pazarlar Başkan Yardımcısı  Sn. İlhan Öztürk  teşekkür ederiz. 


Önsöz

Dünya 2050 yılına kadar karbonsuzlaşmaya doğru bir rota çiziyor ve Afrika da bu küresel trendin bir parçası olacak. Bu hedefe ulaşmak için, ister kentsel ister kırsal alanlarda yaşasın, tüm Afrikalıların hem konutlarda hem de üretim retken kullanımlar için uygun fiyatlı, temiz, verimli, güvenilir, iklime dayanıklı ve yenilenebilir elektriğe erişmesi gerekecektir. Herkes için sürdürülebilir enerji, çevresel zorlukların üstesinden gelinmesine katkıda bulunacak ve aynı zamanda evrensel enerji erişimi ve enerji güvenliği gibi acil sorunlara cevap verecektir.

Yenilenebilir enerji ile üretilen yeşil hidrojen, çelik, kimya, gübre, gemicilik ve uzun mesafe taşımacılığı gibi karbondan arındırılması zor sanayi sektörlerini hızla karbondan arındırarak, dünyanın emisyonları azaltma hedefinde bir role sahip olabilir. Kapsamlı bir enerji dönüşümünün bir parçası olarak, birçok Afrika ülkesi, güçlü güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyeli ve tarıma elverişli olmayan geniş arazileriyle yeşil hidrojen geliştirmek için çok uygundur. Hidrojen vektörünün kullanımı Afrikalılara temiz enerji kaynaklarına yeni erişim, net sıfır ekonomide iş fırsatları, daha temiz hava gibi halk sağlığı faydaları, yerel zenginlik yaratma ve ihracat gelirleri sağlayabilir. Afrika ekonomileri yeşil hedeflerini ilerletmeye devam ettikçe, yeşil hidrojen karbondan arındırılmış bir enerji karışımının önemli bir bileşeni ve endüstriler için sürdürülebilir bir hammadde olarak her geçen gün giderek daha fazla görülüyor önemini daha da fazla artırıyor.

Bu çalışma, Kuzey Afrika'da yeşil hidrojen gelişiminin durumuna genel bir bakış sunmayı ve bunun uygulanmasıyla ilgili hem fırsatları hem de zorlukları vurgulamayı amaçlamaktadır. Analiz, küresel deneyimlerden ve içgörülerden yararlanarak, Mısır ve Fas'ta yeşil hidrojenin büyümesine yönelik beklentileri araştıracaktır, çünkü bu iki ülke yeşil hidrojen gelişimini enerji dönüşüm stratejilerine zaten dâhil etmiştir. Bu calışmanın ana amacı, Res4Africa'nın yerel kurumları kendi yeşil stratejilerini ve politikalarını geliştirmeleri için destekleme misyonu doğrultusunda, bu çalışmanın nihai amacı iki ülkede gelişen bir yeşil hidrojen pazarı kurma potansiyelini değerlendirmek ve yenilenebilir enerji devriminin nasıl hızlandırılabileceğine dair öneriler sunmaktır.

Rapor, RES4 Afrika Vakfı ve GH2 Çalışma Grubu üyeleri arasında ortak bir çaba olarak hazırlanmıştır. Vakıf, on yıldır Avrupa özel sektörü ile Afrika'nın karar vericileri arasındaki diyalog için bir katalizör görevi görmüş, destek sağlamış, bilgi transferini ve enerji dönüşümüne yönelik yatırımları teşvik etmiştir.

Bilgi ve görüşlerini cömertçe sunan endüstri ve politika yapıcı ortaklarımıza teşekkür ederiz. Onların değerli katkıları, bu raporun sağlam bir analiz örneği olmasına ve Afrika, vatandaşları ve gezegen için sürdürülebilir bir geleceğe doğru bir adım daha atılmasına katkıda bulunmuştur.

Roberto Vigotti, RES4Africa Vakfı Genel SekreteriYönetici Özeti

Yeşil hidrojen, enerji dönüşümüne katkıda bulunacak kilit bir araç olarak ivme kazanıyor. Aslında, yenilenebilir enerji kaynaklarından güç alan elektroliz yoluyla üretilen hidrojen, teknik açıdan elektriklendirilmesi zor endüstriyel süreçler olan 'azaltılması zor' sektörlerin karbondan arındırılmasına katkıda bulunabilir. Dahası, hidrojen ve türevleri diğer birçok potansiyel kullanım için temiz bir alternatif sunmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadelenin zorlayıcı önceliğiyle, birçok ülke karbon emisyonlarını azaltmak ve yenilenebilir enerji üretimini teşvik etmek, aynı zamanda yatırımları artırmak ve yeni ekonomik fırsatları değerlendirmek için enerji dönüşümü politikalarına yeşil hidrojen geliştirmeyi dâhil etti veya ediyor. Bu anlamda, yeşil hidrojenin yaygınlaştırılması, istihdam yaratarak, yüksek değerli teknik uzmanlık edinerek, inovasyonu teşvik ederek ve yabancı yatırımları çekerek sürdürülebilir ekonomik büyümeyi de teşvik edebilir.

Bununla birlikte, yeşil hidrojen değer zinciri, her birinin kendine özgü zorlukları ve fırsatları olan çeşitli aşamaların karmaşık bir etkileşimidir. Üretim aşamasında elektrolizörler, güneş veya rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan güç alarak suyu hidrojen ve oksijene ayırır. Bu süreç, üretilen hidrojenin karbon emisyonu içermemesini sağlayarak onu diğer üretim tekniklerinden ayırır.

Depolama çözümleri, yeşil hidrojeni mevcut enerji sistemlerine entegre etmek için çok önemlidir. Hidrojen gaz veya sıvı formda depolanabilir. Verimli depolama teknolojilerinin geliştirilmesi, güvenilir arzın sağlanması ve yenileAnebilir enerji üretimindeki mevsimsel değişimlerin yanı sıra dalgalanan talebin karşılanması için gereklidir.

Değer zinciri boyunca ilerledikçe, nihai kullanımlara ulaşmak için kullanılan taşıma araçları çok önemli hale gelir: ilk olarak, hidrojenin taşınmasının gerekli olup olmadığını veya yukarı yönde - elektronların taşınması - veya aşağı yönde - türevlerin taşınmasının daha verimli olup olmadığını değerlendirmek çok önemlidir. Hidrojen taşımacılığı normalde boru hatlarını, kamyonları, gemileri veya üçünün bir karışımını içerir. Her modun avantajları ve zorlukları vardır ve taşıma araçlarının seçimi mesafe, altyapı kullanılabilirliği, teknik ve güvenlik özellikleri ve projenin genel ekonomisi gibi faktörlere bağlıdır.

Teknolojik gelişmeler maliyetleri düşürmeye ve verimliliği artırmaya devam ederken, yeşil hidrojenin yaygın olarak benimsenmesi güvenlik endişelerini de beraberinde getirmektedir. Oldukça yanıcı bir gaz olan hidrojenin üretimi, nakliyesi ve depolanmasının yanı sıra hidrojen sızıntısı, üretim yöntemleri, nakliye ve büyük ölçekli tesislerle ilgili endişelerin giderilmesinde güvenlik önlemleri kritik önem taşımaktadır.

Ayrıca, güvenlik teknolojileri ve uygulamalarındaki sürekli ilerlemeler, değer zincirinin belirli kriterlere bağlılığını garanti eden sertifikasyon programlarını da beraberinde getirmektedir. Aslında, endüstri çapında standartlar üretim yöntemlerinde, çevresel etkilerde ve genel sürdürülebilirlikte tutarlılık sağlayabilir ve böylece şeffaf ve standartlaştırılmış bir yeşil hidrojen piyasasının gelişimini destekleyebilir.
 
Ekonomik kalkınma ve enerji güvenliği için fırsatlar bol olsa da, altyapı, maliyet ve teknoloji hazırlığı ile ilgili zorlukların üstesinden gelmek stratejik planlama ve işbirliği gerektirir.

Bu düşünceyle RES4 Afrika Vakfı, üyelerinin birçoğunun üstün uzmanlık ve bilgi birikiminden yararlanan bu çalışma aracılığıyla kamuoyundaki tartışmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Vakfın görüşüne göre, hidrojen üretimi ile yenilenebilir enerji arasındaki güçlü bağ, tartışmanın kilit unsurudur: düşük karbonlu hidrojenin, en azından kısa vadede, 'azaltılması zor' sektörlerin karbon emisyonlarına geçici ve kısmi bir çözüm sunabileceğini kabul etsek de, uzun vadede yalnızca yeşil hidrojen gelişimine dayalı bir strateji enerji dönüşümüne önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. Bu durum özellikle, Kuzey Afrika gibi, rüzgâr ve güneş gibi rekabetçi yenilenebilir kaynaklar açısından çok zengin olan ancak aynı zamanda yeşil yatırımlar ve yenilenebilir enerji üretimi açısından büyük potansiyellerini kullanmayan bazı bölgeler için çok önemlidir.

Aslında, küresel hidrojen üretimi hiçbir şekilde Kuzey Afrika ile sınırlı olmasa da, bölge aşağıdaki temel faktörler nedeniyle yeşil bir hidrojen ekonomisinin geliştirilmesi için iyi bir konuma sahip olarak dikkat çekmektedir:
 
  • Kaynakların bolluğu: Kuzey Afrika'nın çeşitli doğal kaynak zenginliği ve sürekli büyüyen güneş ve rüzgâr projeleri, yenilenebilir elektriğin dünyanın diğer bölgelerine göre önemli ölçüde daha düşük maliyetle üretilebileceği anlamına gelmektedir. Buna ek olarak, yeşil hidrojenin üretim fazlası yenilenebilir enerji için uzun vadeli bir depolama sistemi olarak hareket etme kapasitesi, yenilenebilir enerji arzındaki düzensizliklerin ve mevcut zayıflıkların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir ve uzak topluluklara kalıcı enerji erişimi sağlayabilir;
  • Karbon azaltma hedef ve stratejilerine destek: Kuzey Afrika hükümetleri enerji dönüşümü hedefleri belirlemiş ve karbon ayak izlerini azaltmak için yollar tanımlamıştır (NDC'ler, 2050'ye kadar karbon azaltma hedefleri). Yeşil hidrojen, bu hedefe ulaşılmasına katkıda bulunacak önemli bir araç olabilir ve ulusal hidrojen stratejilerinin tasarlanması, her ülkede yaygınlaştırılmasını teşvik edecektir;
  • Enerji geçişi ve sanayileşme stratejilerinin çeşitlendirilmesi: Yeşil hidrojen, ülkeler geleceğin enerji ve sanayi altyapısını planlarken geçmişin hatalarından kaçınmaya ve bir adım öne geçmeye çalıştıkça yeni endüstriler ve pazarlar için bir fırsat sunmaktadır;
  • Kalkınma ve yatırım fırsatları: Uzun değer zinciri ile hidrojen ekonomisi, istihdam yaratmaya ve uluslararası  yatırımı Afrika Kıtasına çekmeye yardımcı olacak yerel bir tedarik zinciri geliştirmek için önemli bir potansiyel  sunmaktadır.

Çalışma, yukarıda bahsedilen kolaylaştırıcı faktörler ile yeşil hidrojenin değer zinciri boyunca uygulanmasına ilişkin konular arasındaki etkileşimi incelemektedir. Özellikle, Kuzey Afrika'da yerel yenilenebilir enerji potansiyelinden faydalanarak yeşil hidrojen sanayi üretimini aktif bir şekilde ilerletmeye çalışan iki ülke olan Fas ve Mısır'a odaklanmaktadır. Stratejileri arasında bazı farklılıklar ve özgünlükler olsa da, her iki ülkenin de ikili hedefleri vardır. İlk olarak, yeşil hidrojeni evsel amaçlar için kullanmayı ve yerel sanayilerinin büyümesini teşvik etmeyi amaçlıyorlar.  

İkinci olarak, yeşil hidrojeni ve amonyak ya da metanol gibi türevlerini Avrupa da dâhil olmak üzere uluslararası pazarlara ihraç etmeye çalışmaktadırlar.

Bu çoklu zorlukları ele almak ve Kuzey Afrika'da yeşil hidrojen gelişiminin önünü açmak için RES4Africa, küresel enerji dönüşümünde kilit bir oyuncu olarak yeşil hidrojen potansiyelini teşvik edebilecek yedi öneri ve uygulanabilir önlem belirlemiştir:

I.    Tüm yeşil hidrojen değer zinciri için sayısallaştırılmış uygulanabilir hedefler belirleyerek ülkenin ulusal hidrojen yol haritasını tamamlamak. Kapsamlı bir enerji dönüşümü yaklaşımının bir parçası olarak ulusal enerji stratejisine ve karışımına entegre edin;

II.    Yerel tüketim ve ihracat açısından olası hedefleri ve öncelikleri, yerel sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla da dikkatlice değerlendirin;

III.    Teknolojiyi test etmek ve en verimli ve uygun maliyetli çözümü bulmak için ilgili tüm paydaşların dâhil olduğu Ar-Ge platformlarını dağıtmak ve güçlendirmek. Yeşil hidrojen üretimi ve taşınmasına yönelik başarılı teknolojiler geliştirmek için uygulanabilir bir yol haritası oluşturmak;

IV.    Uzun vadeli, istikrarlı ve şeffaf politikalar, yönetişim planları ve düzenleyici çerçeveler tasarlamak ve uygulamak. Bu, alıcılar için kredi temin edilebilir sözleşmelerin oluşturulmasını sağlayacak ve yatırım risklerini azaltacaktır;

V.    Yeşil hidrojen ve ikameleri arasındaki mevcut fiyat farkını kapatmak için piyasa alımına yönelik açık ve şeffaf finansal destek mekanizmalarının tasarlanması;

VI.    Elektrik veya türevleri gibi yukarı ve aşağı yönlü verimli alternatifleri göz önünde bulundurarak hidrojen taşıma ihtiyacını dikkatlice değerlendirmek. Gerektiğinde mevcut ulaştırma altyapılarını yenilemek ve potansiyel atıl varlıklardan kaçınmak amacıyla uluslararası uygulamalarla uyumlu teknik standartlar ve güvenlik normları oluşturun;

VII.    Sertifikalar veya Menşe Garantileri oluşturun. Hidrojenin "Yeşil" olarak etiketlenmesi, 
tüketicilere şeffaflık sağlamak ve Yeşil H2 için piyasa çekiciliği yaratmak için gereklidir.

Sonuç olarak RES4 Afrika, yeşil hidrojen gelişiminin, özellikle Fas ve Mısır gibi ülkelerin sürdürülebilirliğe doğru dönüştürücü bir değişimin kesişme noktasında durduğu ve güvenli, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir hidrojen ekonomisini teşvik etmede merkezi bir rol oynamak amacıyla bu fırsatı değerlendirmek için hâlihazırda çalıştığı Afrika'da, sürdürülebilir enerji geçişi için umut verici bir yol sunduğuna inanmaktadır.


1.    Kuzey Afrika'da Yeşil Hidrojen ekonomisi için siyasi bir istek

Dünyanın en elverişli rüzgâr ve güneş koşullarına sahip olan Afrika, yenilenebilir enerji alanında lider olmak için muazzam bir potansiyele sahiptir. Yeşil hidrojen (GH2) üretmek de dâhil olmak üzere bu muazzam kaynaklardan faydalanmak, kıtaya yerel enerji güvenliğini güçlendirmek, istihdam yaratmak ve Afrika ülkelerinde temiz bir enerji ekonomisi inşa etmek gibi önemli faydalar sağlayacaktır. Kapsamlı bir enerji dönüşümü stratejisinin bir parçası olarak ve diğer enerji öncelikleriyle ilgili 'eklenebilirlik ilkesine' saygı göstererek, GH2 gelişimi uzun vadeli sürdürülebilirliğe yönelik olumlu sonuçlara önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Geçtiğimiz yıllarda ivme artmaya devam etmiştir ve bugün Afrika hükümetleri ve işletmeleri, uluslararası yatırımcılar ve küresel enerji şirketleri, GH2'nin sunduğu fırsatların giderek daha fazla farkına varmaktadır.

Bu bağlamda, geçtiğimiz Kasım 2022'de düzenlenen 27. Taraflar Konferansı (COP27), sera gazı emisyonlarının enerji dönüşümünü mümkün kılma potansiyelini teşvik etmek için eşsiz bir fırsat sunmuştur. Tartışmalar sırasında, Afrika'nın bir GH2 ekonomisi inşa etmek için iyi bir konumda olduğu ve yalnızca mevcut projelerle küresel GH2 pazarının yüzde 10'unu sağlayabileceği anlaşıldı.1 Bu, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore'un COP27'de yaptığı ve "Afrika'nın yenilenebilir enerji süper gücü olabileceğini" vurgulayan açılış konuşmasıyla mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Ayrıca, COP 27'de Mısır, Moritanya, Fas, Kenya, Namibya ve Güney Afrika'daki çeşitli GH2 proje anlaşmaları sunulmuştur ve şu anda Afrika'da en az 23 GH2 projesi ya görüşülmekte ya da uygulanmaktadır ve hidrojen değer zincirinde ilan edilen yatırımların tutarı 30 milyar ABD Dolarını aşmaktadır.2

Bu kayda değer taahhüde ve rüzgâr ve güneş enerjisinin Afrika'nın hemen her yerinde kurulu elektrik kapasitesinin en ucuz biçimi olduğunun kabul edilmesine rağmen,3 yenilenebilir enerji altyapısına yatırım, özellikle de altyapının genellikle hâlihazırda kurulu ve çalışır durumda olduğu fosil yakıtlarla karşılaştırıldığında, hala büyük sermaye harcamaları gerektirmektedir. Gerçekten de, mevcut fosil yakıt varlıklarının Afrika ülkelerinin enerji sistemlerinde ve ekonomilerinde hala önemli bir rol oynadığı yaygın olarak kabul edilmektedir. Bu kanıt, hidrojenle ilgili son raporunda, son yirmi yılda küresel olarak yenilenebilir enerjiye yapılan 2,8 trilyon ABD doları yatırımın sadece yüzde 2'sinin Afrika'da yapıldığını belirten IRENA tarafından da teyit edilmiştir.4

Bununla birlikte, COP 27'de imzalanan birçok GH2  anlaşması, net sıfır emisyona küresel geçiş yönünde ilerlemektedir. Örneğin, AB ve Mısır tarafından imzalanan Mutabakat Zaptı, AB ve Mısır arasında yenilenebilir hidrojen endüstrisinin ve ticaretinin geliştirilmesi için uzun vadeli koşulları teşvik eden bir çerçeve görevi görmekte, AB'nin 2030 yılında 20 Mt yenilenebilir hidrojen tüketimine ulaşma hedefini desteklemekte, yenilenebilir enerjiye yatırım yapılmasını kolaylaştırmakta, Rus fosil yakıtlarına olan bağımlılığın azaltılmaktası ve Mısır'daki karbonsuzlaştırma sürecini hızlandırmaktadır.5


1 FSR. 2022. COP27 Afrika'da Yeşil Hidrojenin gelişimini hızlandırdı mı?
2 Masdar. 2022. Afrika'nın yeşil enerji devrimi
3 IEA. 2022. Dünya Enerji Görünümü
4 IRENA. 2022. Hidrojen
5 Avrupa Komisyonu. 2022. COP27: AB ve Mısır temiz enerjiye geçiş konusunda işbirliğini arttırıyor


Katılımıyla birlikte Mısır, gelişmekte olan hidrojen pazarında önemli bir rol oynamak için ulusal potansiyellerini keşfetmeye başlıyor ve ulusal hidrojen stratejisi üzerinde çalışıyor. Girişimlerin çoğu fizibilite çalışması aşamasındadır, ancak temiz amonyak konusunda öncü olan Fertiglobe ve Norveç merkezli önde gelen yenilenebilir enerji üreticisi Scatec tarafından Mısır'ın OCI'si ile işbirliği içinde duyurulan proje, yeşil amonyak üretmek için mevcut tesis üzerine inşa edildiği için daha erken üretime geçebilir.6

Konferans kapsamında ayrıca Faslı GAIA Energy ile İsrailli H2PRO şirketi arasında, H2PRO'nun elektrolizör teknolojisini kullanarak GH2 ve amonyak üretimine yönelik bir pilot projenin Krallık topraklarında uygulanması için stratejik bir anlaşma imzalanmıştır.7

Ayrıca, Afrika Yeşil Hidrojen İttifakı'nın (AGHA) son raporuna göre, Afrika'nın rekabetçi GH2 üretmek için iyi bir konumda olduğunu ve bu maliyet rekabetçiliğinin AGHA ülkelerinin (yani Mısır, Kenya, Moritanya, Fas, Namibya ve Güney Afrika) 2050 yılına kadar 10-18 Mt olarak tahmin edilen ağır sanayi ve ulaşım için gerekli GH2 ve ilgili ürünlere olan taleplerinin tamamını karşılamalarını sağlayabileceğini belirtmek gerekir. Analiz, GH2'nin Afrika'yı sürdürülebilir bir şekilde sanayileştirebileceğini ve geniş yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanabileceğini ortaya koymuştur. Buna ek olarak, potansiyel olarak önemli bir ihracat fırsatı da bulunmaktadır ve doğal kaynakları göz önüne alındığında, AGHA ülkeleri 2050 yılına kadar dünyadaki GH2 talebinin beşte birinden fazlasını toplu olarak karşılayabilir.8

Son olarak, COP27 "Kayıp ve Zarar Fonu "nun kurulmasıyla hatırlansa da, yukarıda da gösterildiği gibi, dünya liderlerinin küresel GH2 ekonomisini hızlandırmak ve gelişimini hızlandırmak için birlikte çalışma isteğini yeniden teyit etmede kilit bir rol oynamıştır ve COP28'in de bunu geliştirmesi gerekmektedir. Bu iddialı hedef, GH2'nin geleceğine adanmış üst düzey yuvarlak masa toplantısı sırasında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz tarafından iyi bir şekilde sentezlenmiştir: "GH2 konusunda ciddiyiz. Ve endüstriyel kullanımı söz konusu olduğunda güçlerimizi ve ihtiyaçlarımızı bir araya getirmek için hepinizle birlikte çalışmaya hazırız. [...] İklim nötrlüğü sadece bazılarımızın değil hepimizin hedefidir. GH2 bu hedefe ulaşmak için elzemdir".

Temiz enerji ve iklim eylemine odaklanma, küresel hidrojen gündemini ilerletmek, temiz enerjiye geçişi hızlandırmak ve diğer şeylerin yanı sıra küresel sınır ötesi ticaretin kilidini açarak temiz hidrojenin iki katına çıkmasını teşvik etmek amacıyla dördüncü yıllık Hidrojen Geçişi Zirvesi'nin düzenleneceği COP28'de de devam edecek. IRENA'nın tahminlerine göre  üretilen hidrojenin dörtte biri uluslararası ticaret için kullanılacaktır.9 Bu da GH2 ivmesinin artmaya devam edeceği anlamına gelmektedir. Ancak, talep yaratmak ve üretimin ölçek büyütmesini hızlandırabilecek ve temiz hidrojen üretimi ve kullanımına yönelik teknolojilerin maliyetlerini düşürebilecek yatırımların önünü açmak için daha hızlı hareket edilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle, G7 iklim, enerji ve çevre bakanlarının ortak toplantısında, COP28 Dönem Başkanı Dr. Sultan Al Jaber hızlandırılmış, adil ve pragmatik bir enerji dönüşümüne duyulan ihtiyacı vurgulamış ve GH2'nin bu yolculukta oynayacağı kilit rolü kabul etmiştir. Eylem COP'u, Birlik COP'u, Dayanışma COP'u ve Herkes için COP çağrısında bulunan Al Jaber, bu siyasi arzunun net sıfıra giden küresel yolculuğa yön vermesi gerektiğini ifade etti.

5 Avrupa Komisyonu. 2022. COP27: AB ve Mısır temiz enerjiye geçiş konusunda işbirliğini arttırıyor
6 Mohamed Sayed. 2022. Mısır'da Yeşil Hidrojen Girişimleri ve Karşılaşılan Zorluklar
7 MAP (Agence Marocaine de presse) EKOLOJİ. 2022. COP 27: Faslı ve İsrailli şirketler Fas'ta yeşil hidrojen üretimi için anlaşma imzaladı
8 Yeşil Hidrojen Organizasyonu. 2022. Afrika'nın Yeşil Hidrojen Potansiyeli
 9 IRENA. 2022. 1,5°C İklim Hedefine Ulaşmak için Küresel Hidrojen Ticareti: 2050 için Ticaret Görünümü ve İzlenecek Yol


Bundan sonraki bölüme " Enerji Sektöründe Karbonsuzlaştırma için bir katalizör olarak Yeşil Hidrojen: bir değer zinciri bakış açısı" ile devam edilecektir. 

Kısaltmalar Listesi
 
AGHA Afrika Yeşil Hidrojen İttifakı
AHP Afrika Hidrojen Ortaklığı
AEL Alkali Elektrolizörler
AEM Anyon Değiştirici Membran
APAC Asya Pasifik
BESS Batarya Enerji Depolama Sistemi
BF Yüksek Fırın
BOF Temel Oksijen Fırını
BF-BOF Yüksek Fırın-Temel Oksijen Fırını
CBAM Karbon Sınır Ayarlama Mekanizması
CAGR Bileşik Ortalama Büyüme Oranı
CC Sürekli Döküm
CCU Karbon Yakalama, Depolama ve Kullanımı
CDA Doğrudan Karbon Önleme
COP Taraflar Konferansı
DRI Demirin Doğrudan İndirgemesi  (DRI Üretimi)
DRP'ler Doğrudan İndirgeme Tesisleri
EAF Elektrik Ark Ocağı
EBRD Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası
ECHEM Mısır Petrokimya Holding Şirketi
EHVAC Çok Yüksek Gerilim Alternatif Akım
EPR Etilen Propilen Kauçuk
EV'ler Elektrikli Araçlar
FID Alev İyonizasyon Dedektörü
GH2 Yeşil Hidrojen
  GHGs       Sera gazları
GW Gigawatt
HVDC Yüksek Gerilim Doğru Akım
IEA Uluslararası Enerji Ajansı
IEC Uluslararası Elektroteknik Komisyonu
IRENA Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı
kV Kilovolt
LCOE Seviyelendirilmiş Elektrik Maliyeti
LCOH Seviyelendirilmiş Hidrojen Maliyeti
LOHC'ler Sıvı Organik Hidrojen Taşıyıcıları
MENA Orta Doğu/Kuzey Afrika
Mutabakat Zaptı Mutabakat Zaptı
MPa Megapascal
Mt Milyon Ton
NG Doğal Gaz
 
OEM Orijinal Donanım Üreticisi
PEM Proton Değişim Membranı
PI Süreç Entegrasyonu
PPA'lar Güç Satın Alma Anlaşmaları
PPP Kamu Özel Ortaklığı
PtX Power-to-X
PV Fotovoltaik
AR-GE Araştırma ve Geliştirme
KIRMIZI Yenilenebilir Enerji Direktifi
   YEK
  (RES)
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
RFNBO Biyolojik Olmayan Kaynaklı Yenilenebilir Sıvı ve Gaz Yakıtlar
SCU Akıllı Karbon Kullanımı
SDGler (SKHler) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
SOEC Katı oksit elektrolizörleri
OCP Office Chérifien des Phosphates
(OCP Grubu (OCP SA), eski adıyla Office Chérifien des Phosphates, Fas'ın devlete ait fosfat kaya madencisi, fosforik asit üreticisi ve gübre üreticisidir.)

 Kaynaklar:

1.    Afrika Düzenleme Okulu (ASR). 2022. COP27 Afrika'da Yeşil Hidrojenin gelişimini hızlandırdı mı? [çevrimiçi] Erişim adresi: https://fsr.eui.eu/has-cop27-accelerated-the- development-of-green-hydrogen-in- africa/#:~:text=Africa%20has%2040%25%20of%20the,the20world's%20green%20h ydrogen%20market. [Erişim tarihi 6 Kasım 2023]
2.    AFRY, RINA. 2023. Körfez'den Avrupa'ya hidrojen boru hattı: kullanım durumu ve fizibilite değerlendirmeleri [çevrimiçi] Erişim adresi: https://afry.com/sites/default/files/2023- 06/3355_afry_and_rina_joint_discussion_paper_hydrogen_pipeline_from_the_gulf_to_euro pe_use_case_and_feasibility_considerations_june_2023.pdf [Erişim tarihi: 7 Kasım 2023]
3.    Bhandari, Trudewind, & Zapp. 2014. Elektroliz yoluyla hidrojen üretiminin yaşam döngüsü değerlendirmesi:     Areview    [çevrimiçi]    Mevcut    https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S095965261300509X [Erişim tarihi: 6 Kasım 2023]
4.    DNV. 2022. Yeşil Hidrojen Üretimi [çevrimiçi] Şu adresten erişilebilir: https://www.dnv.com/about/statistics-and-insights/hydrogen.html [Erişim tarihi 6
Kasım 2023]
5.    Mısır Petrol ve Gaz. 2023. Yeşil Hidrojen Stratejisi: Boosting Private Sector Contribution to Green Energy [online] Available at: https://egyptoil-gas.com/features/green-hydrogen- strategy-boosting-private-sector-contribution-to-green- energy/#:~:text=In%20May%202023%2C%20Egyptian%20Minister,projects%20and%20their%20related%20ventures. [Erişim tarihi 7 Kasım 2023]
6.    Energypost.eu. 2023. Yenilenebilir Hidrojenin Küresel Olarak Finanse Edilmesi: 2030'a kadar sadece ihtiyaçlar
150 milyar dolar/yıl [çevrimiçi] Erişim adresi: https://energypost.eu/financing-renewable-hydrogen- globally-ramp-up-to-2030-only-needs-150bn-year/ [Erişim tarihi: 6 Kasım 2023]
7.    Avrupa Komisyonu (EC). 2022. COP27: AB ve Mısır temiz     enerjiye geçiş konusunda işbirliğini arttırıyor    [çevrimiçi]    Mevcut    https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_6925 [Erişim tarihi: 6
Kasım 2023]
8.    Avrupa Komisyonu (EC). Nd. Yenilenebilir enerji hedefleri [çevrimiçi] Erişim adresi: https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive- targets-and-rules/renewable-energy-targets_tr
9.    Yeşil Hidrojen Organizasyonu. 2022. Afrika'nın Yeşil Hidrojen Potansiyeli [çevrimiçi] Şu adresten erişilebilir: https://climatechampions.unfccc.int/wp-content/uploads/2022/11/AGHA-Green- Hydrogen-Potential-v2_Final.pdf [Erişim tarihi 6 Kasım 2023]
10.    Hidrojen Konseyi. 2022. Net sıfır için hidrojen [çevrimiçi] Şu adresten erişilebilir: https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/11/Hydrogen-for-Net-Zero.pdf [Erişim tarihi 6 Kasım 2023]
11.    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA). 2022. World Energy Outlook [online] Available at: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022 [Accessed 6 November 2023]
12.    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA). 2019. The Future of Hydrogen [online] Available at: https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen [Accessed 6 November 2023]
 
13.    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA). 2021. Amonyak Teknolojisi Yol Haritası [çevrimiçi] Available at: https://www.iea.org/reports/ammonia-technology-roadmap [Accessed 6 November 2023]
14.    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA). 2022. Hydrogen [online] Available at: https://www.irena.org/Energy-Transition/Technology/Hydrogen [Accessed 6 November 2023]
15.    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA). 2022. 1,5°C İklim Hedefine Ulaşmak için Küresel Hidrojen Ticareti: 2050 Ticaret Görünümü ve İzlenecek Yol [çevrimiçi] Erişim adresi: https://www.irena.org/publications/2022/Jul/Global-Hydrogen-Trade-Outlook [Erişim tarihi: 6 Kasım 2023]
16.    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA). 2020. Yeşil Hidrojen: Politika oluşturma için bir rehber    [çevrimiçi]    Availableat    :    https://www.irena.org/-
/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Nov/IRENA_Green_hydrogen_policy_20 20.pdf [Erişim tarihi 6 Kasım 2023]
17.    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA). 2021. İnovasyon Görünümü: Yenilenebilir Amonyak    [çevrimiçi]    Mevcut    https://www.irena.org/publications/2022/May/Innovation-Outlook-Renewable- Amonyak [Erişim tarihi: 6 Kasım 2023]
18.    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA).    2023. Yenilenebilir enerji için planlama ve beklentiler    :     Kuzey     Afrika        [çevrimiçi]    Mevcut    https://www.irena.org/Publications/2023/Jan/Planning-and-prospects-for-renewable- power-North-Africa [Erişim tarihi: 7 Kasım 2023]
19.    Fas Krallığı. 2021. Feuille de route Hydrogène vert [çevrimiçi] Erişim adresi: https://www.mem.gov.ma/Lists/Lst_rapports/Attachments/36/Feuille%20de%20route
20de%20hydrog%C3%A8ne%20vert.pdf [Erişim tarihi 7 Kasım 2023]
20.    Kishk. 2022. Hidrojen Üretimi ve Dağıtımında Son Durum ve Teknolojiler [çevrimiçi] Erişim adresi: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/119406 [Erişim tarihi: 6 Kasım 2023]
21.    MAP ECOLOGY (Agence Marocaine de presse). 2022. COP 27: Faslı ve İsrailli şirketler Fas'ta yeşil hidrojen üretimi için anlaşma imzaladı    [çevrimiçi] Erişim adresi: https://mapecology.ma/en/event/cop-27-two-moroccan-israeli-companies-ink- agreement-produce-green-hydrogen-morocco/ [Erişim tarihi: 6 Kasım 2023]
22.    MASDAR. Abu Dabi Sürdürülebilirlik Haftası (ADSW). 2022. Afrika'nın yeşil enerji devrimi. Afrika'nın kullanılmayan yenilenebilir kaynaklarını açığa çıkarmada hidrojenin rolü. [çevrimiçi] Erişim adresi: https://www.lemoci.com/wp-content/uploads/2022/11/Report-Africas-Green-Energy- Revolution-3.pdf [Erişim tarihi: 6 Kasım 2023]
23.    Metanol Enstitüsü. 2020. Metanol: Geleceğe Hazır Bir Yakıt Metanol Enstitüsü için Hazırlanmış Bir Astar    [çevrimiçi]    Availableat    :    https://www.methanol.org/wp- content/uploads/2020/03/Future-Fuel-Strategies-Methanol-Automotive-Fuel- Primer.pdf [Erişim tarihi 6 Kasım 2023]
24.    Mohamed Sayed. 2022. Mısır'da Yeşil Hidrojen Girişimleri ve Zorluklar [çevrimiçi] Şu adresten erişilebilir: https://www.linkedin.com/pulse/green-hydrogen-initiatives-challenges- egypt-mohamed-sayed-msc-pmp [Erişim tarihi 6 Kasım 2023]
 
25.    Panagiotis Kosmopoulos, Stelios Kazadzis, Hesham El-Askary. 2018. Mısır Güneş Atlası [online]    Mevcut    http://www.nrea.gov.eg/Content/files/SOLAR%20ATLAS%202018%20digital1.pdf [Erişim tarihi: 7 Kasım 2023]
26.    RES4Africa. 2022. Fas'ta Yeşil Hidrojen: Ulusal Yol Haritasını uygulamak için Politika Önerileri [çevrimiçi] Şu adresten erişilebilir: https://res4africa.org/wp- content/uploads/2023/04/GreenHydrogenMorocco_RES4Med_July2022.pdf [Erişim tarihi 7 Kasım 2023]
27.    S&P Global. 2023. Amonyak Pazarı 2050'ye Kadar Üçe Katlanacak ve Büyümenin Neredeyse Tamamı Düşük Karbonlu Arzdan Kaynaklanacak [çevrimiçi] Erişim adresi: https://press.spglobal.com/2023-07-11- Ammonia-Market-to-Triple-by-2050-with-Nearly-All-Growth-Coming-from-Low-Carbon- Supply [Erişim tarihi: 6 Kasım 2023]
28.    UNIDO. 2023. Mısır'da düşük karbonlu hidrojen üretimi, talebi, iş modelleri ve     değer zincirinin değerlendirilmesi    [çevrimiçi]    Mevcut    https://www.unido.org/sites/default/files/files/2023-06/Low-Carbon-Hydrogen- Assessments-in-Egypt-Highlights-UNIDO.pdf?_token=536161970 [Erişim tarihi: 7 Kasım 2023]
29.    Vincent & Bessarabob. 2018. Anyon değişim membranı elektrolizi ile düşük maliyetli hidrojen üretimi:     Areview    [çevrimiçi]    Mevcut    https://ideas.repec.org/a/eee/rensus/v81y2018ip2p1690-1704.html [Erişim tarihi: 6 Kasım 2023]
30.    Dünya Çelik Birliği. 2022. World Steel in Figures [online] Available at: https://worldsteel.org/steel-topics/statistics/world-steel-in-figures-2022/ [Accessed 6 November 2023]
 

Katkıda Bulunanlar

RES4 Afrika Vakfı: Dario Garofalo, Paolo Cutrone, Cristiana Lisi AFRY
Yönetim Danışmanlığı: Gaia Stigliani, Fabio Giovanni Parisi CESI: Bruno Cova, Silvia Corigliano, Luca Migliorini
Grupo Mercados Energéticos Consultores (GME): Laura Souilla, Francisco Baqueriza, Erick Amkoa
Prysmian Group: İlhan Öztürk, Xavier Vallez
RINA: Laura Severino, Manuela Gussoni, Filippo Cirilli

Bu raporu okumak ve katkıda bulunmak için zaman ayıran tüm ortaklara ve uzmanlara özel teşekkürler:
Enel Green Power: Filippo Bartoloni, Hammi Ibtissem, David Armaroli, Tommaso Grisi RES4 Afrika Vakfı: Rima Jreich

Bu belge RES4 Afrika Vakfı'nın bağımsız bir analizi olarak hazırlanmıştır. Bu belge ile ilgili olarak (ihmal dâhil) hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. 

RES4Africa Vakfı ve ortakları

© 2023 RES4Africa Foundation. Tüm hakları saklıdır.

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt