×

Yenilenebilir Enerjide Lisanssız Üreticiler Dağıtım BedelleriYenilenebilir Enerjide Lisanssız Üreticiler Dağıtım Bedelleri

Şeval Pazar 


EPDK tarafından açıklanan 30.12.2021 tarihli ve 10700 no’lu Kurul kararı ile Lisanssız Yenilenebilir Enerji üreticilerine uygulanacak dağıtım bedellerinde yapılmakta olan %75 indirimin iptaline karar verilmiştir.

31 Aralık 2021  Tarih 31706 sayılı resmi gazetede yayınlanan kurul kararı  aşağıdadır.
29/12/2016 tarihli ve 6838 sayılı Kurul Kararı’nın c maddesi

‘’Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendli kapsamındaki lisanssız üreticiler için sadece tek terimli dağıtım tarifesinin uygulanmasına ve 31/12/2107 tarihinden önce ilgili şebeke işletmecisinden geçici kabule hazır tutanağı alan tesisler için geçici kabulün bu tutanağa istinaden yapılması halinde 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında belirlenen fiyatlardan yararlanılan süre boyunca söz konusu tarife üzerinden %75 oranında indirim uygulanmasına’’


Sözkonusu tesislerin kabulü 31.12.2017 yılı öncesinde yapılmış olanlar için bu bedel 5,6882 kr/kWh iken 01.01.2022 tarihinden itibaren 28,2765 kr/kWh olarak uygulanacaktır.

 Oysa EPDK, yenilenebilir enerjinin yaygınlaşması amacı ile 26.12.2016 ve 29.12.2016 tarihli Kurul karaları ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Kapsamında belirlenen indirimli fiyatlarından yararlanılan süre boyunca (ki bu süre 10 yıl’dır) faydalanılacağı karar altına alınmıştır.

Ülkemiz açısından baktığımızda Enerji ihtiyacımızın özkaynaklarımızdan temini anlamına gelen yenilenebilir kaynaklar, ithal etmek zorunda olduğumuz Petrol ve doğalgaz gibi kaynaklara maliyet anlamında alternatif olma yolunda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Bu gelişmelerde Lisanssız üreticilerin rolü azımsanamaz. 

Enerji ile ilgili Kurumların çeşitli başlıklarda mevzuat ve düzenlemelerle yenilenebilir kaynaklara yol açması beklenirken; 30.12.2021 tarihinde yayınlanan EPDK kurul kararı ile kazanılmış bir hakkın geriye alınması anlamına gelen bir durum yaratılmıştır. Bu yeni durum çoğunluğu kredi ile gerçekleştirilen sözkonusu yatırım sahiplerinin ödeme güçlüğüne girmelerine de sebep olacaktır. 

Umarız ki, gerek yenilenebilir sektörünün gelişimi gerekse ekonomik anlamda yeni yatırımcılara verilecek doğru ve güvenli mesajlar anlamında bu yanlıştan kısa zamanda dönülür.
 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt