×

Yangın Durumunda Acil Anons Sistemi EntegrasyonuYangın Durumunda Acil  Anons Sistemi Entegrasyonu 

İpek Yavuz Konak


Günümüzde şehirlerdeki yoğun nüfus ve gelişen teknoloji ile birlikte yüksek katlı binaların sayısı hızla artmaktadır. Binaların kat sayısı ve nüfus yoğunluğu arttıkça, yangın gibi acil bir durumda binadaki kişilerin can güvenliğini sağlamak için elektrik ve mekanik sistemlerin koordineli bir şekilde çalışması gerekir.

Yangın anında öncelikli olarak yangın algılama sisteminin hızlı ve etkin bir şekilde yangını tespit etmesi beklenir. Akabinde binadaki can ve mal güvenliğinin sağlanması için yangın algılama sisteminin yönettiği yangın senaryoları başlatılır. Duman kontrol sistemlerinden asansörlere, kartlı geçiş sistemlerinden acil anons sistemlerine kadar binadaki tüm elektrik ve mekanik sistemler yangın senaryoları kapsamında izlenir ve kontrol edilir.

Yangın anında binadaki kişilerin can güvenliğinin sağlanması için yapılması gereken en önemli işlemlerden biri tahliyedir. Ancak acil durumlarda insanlar genellikle paniğe kapılır ve heyecanlanır. Böyle durumlarda binadaki kişilerin güvenle tahliyesi için acil anons sistemi tarafından yönlendirilmesi gerekir. Bu gereklilik Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te de yer alır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 81. maddesinin 7. bendinde acil anons sisteminin kurulmasının zorunlu olduğu binalar belirtilmektedir:

"(7) Aşağıda belirtilen yerlerde, otomatik olarak yayınlanan ses mesajları ve yangın merkezinden mikrofonla yayınlanan canlı ses mesajları ile binada yaşayanların tahliyesini veya bina içerisinde yer değiştirmelerini sağlayacak şekilde anons sistemleri kurulması mecburidir:

a) Binadaki yatak sayısı 200’den fazla olan otel, motel ve yatakhanelerde,
 
b) Yapı inşaat alanı 5000 m2’den büyük olan veya toplam kullanıcı sayısı 1000 kişiyi aşan topluma açık binalarda, alışveriş merkezlerinde, süpermarketlerde, endüstri tesislerinde ve benzeri binalarda,

c)Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen bütün binalarda. "
 
Can güvenliğinin sağlanabilmesi için binalarda yer alan acil anons sistemlerinin kaliteli olması oldukça önemlidir. Acil anons sistemleri, ulusal ve uluslar arası ölçekte kabul gören standartlarca belirlenmiş kriterlere uymak durumundadır. Bu standartlar ülkeden ülkeye değişkenlik gösterir. Avrupa'da EN 54 standartları dikkate alınırken Amerika'da NFPA72 standardı yürürlüktedir.

Ülkemizde de Avrupa'da geçerli olan EN 54 standartları dikkate alınmaktadır. Acil anons sistemlerinin tasarım ve performans kriterleri ise aşağıda belirtilen standartlarda yer almaktadır:

EN 54-16 Ses alarm kontrolü ve gösterim donanımı

EN 54-24 Ses alarm sistemi bileşenleri, hoparlörler

EN 54-32 Ses alarm sistemleri planlama, tasarım, kurulum, devreye alma, kullanım ve bakım

EN 54-4 Güç Kaynakları

Acil anons sistemlerinin yangın algılama sistemleriyle entegrasyonu, yangın durumunda binadaki kişilerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için oldukça önemlidir. Bu yüzden iki sistemin etkin bir şekilde entegre edilmesi gerekir. 

Yangın algılama sistemleri ile acil anons sistemlerinin entegrasyonu için geliştirilen entegrasyon paneller sayesinde yangın durumunda santraller üzerinden canlı anons verilebilir veya senaryolar doğrultusunda kayıtlı ses yayınlarının otomatik olarak verilmesi sağlanabilir.

Sonuç olarak, yangın durumunda binadaki kişilerin hızla ve güvenle tahliyesi can güvenliğini sağlama açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple, özellikle yüksek katlı ve/veya nüfus yoğunluğunun fazla olduğu binalarda acil anons sistemlerinin bulundurulması ve yangın algılama sistemi ile entegre çalışması gerekir. İlgili standartlara uygun geliştirilen acil anons ve yangın algılama sistemleri, yangın durumunda can güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynar.
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt