×

Yangın Alarm Sistemlerinin Diğer Sistemlerle Entegrasyonu Teknik Kılavuzu Bölüm-2


Yangın Alarm Sistemlerinin Acil Durum Kontrol Fonksiyonları ve İşletme İhtiyaçları Doğrultusunda 
 Diğer Sistemlerle Entegrasyonu Teknik Kılavuzu 

Bölüm-2

Yangın Entegrasyon Çalışma Grubu 
 
ETP Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Çalışma Grubu çalışmalarımız kapsamında, ETP Yangın Entegrasyon Çalışma Grubu oluşturularak sektörümüz için yararlı olacağını düşündüğümüz özet bilgilerin sektör paydaşlarımıza aktarılması ve bilgilendirilmesi amacıyla, deneyimlerden yola çıkarak bu kılavuz hazırlanmıştır. 

Hazırlayanlar ve Katkı Koyanlar 

Derleyen/Hazırlayan/Düzenleyen: Akın Altın 
Entegrasyon Kılavuz Tablosu Derleyen/Hazırlayan: Yalçın Tınaztepe 
Entegrasyon Kılavuz Tablosu Düzenleyen: Akın Altın 

Katkı Sağlayanlar: (Alfabetik olarak) 

Akın Altın

Gökhan Aktaş 

Özcan Uğurlu 

Sabri Günaydın 

Serdal Üngör 

Tanju Ataylar

Volkan Aktaş

Yalçın Tınaztepe 

Yasin Özel

Bu yayının hazırlanması için verdikleri çok değerli bilgi, eleştiri ve katkılar için katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza içtenlikle teşekkür ederiz. 

Sorumluluk Reddi

Bu teknik kılavuzda verilen tüm bilgiler, ilgili standartlara, yönetmeliklere ve deneyimlere dayanmaktadır ve yayın tarihi (Eylül 2023) itibarıyla geçerlidir. Tasarım ve uygulama Elektrik/ Mekanik Tesisat Tasarımcısı (Projeci), Elektrik/Mekanik Tesisat Yüklenicisi sorumluluğundadır. Bu bilgiler yalnızca genel bir kılavuz niteliğinde olduğundan, ETP bu teknik kılavuzun kullanımından doğabilecek sonuçlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 

EK-1 ENTEGRASYON KILAVUZ TABLOSU
 
İşveren talepleri ve projenin özelliğine göre, yangın algılama sistemi ile entegre edilebilecek (izleme ve/veya kontrol) sistem ve cihazların bağlantı detayları aşağıdadır. 

Aşağıda detayları verilecek tüm maddeler için geçerli olacak şekilde, acil durum kontrol işlemlerini gerçekleştirecek cihazların besleme gerilimleri 24V d.a. (DC) seçilmeli ve bu besleme EN54-4 standardı doğrultusunda CPR sertifikalı akülü güç kaynakları ile yapılmalıdır. Güç kaynaklarının arıza durum bilgileri merkezi kontrol panelinden izlenmelidir.

Kontrol ve izleme modülleri ile kontrol edilecek veya izlenecek cihazların arasına çekilecek kablo EN54-14 standartları uyarınca seçilmelidir. Acil durum kontrol işlevlerini gerçekleştirecek modüllerin kablosu yangına en az 60dk dayanıklı seçilmelidir. (TS EN 50200, TS IEC 60331-21, TS EN 50577 standartları)

NO (Normalde açık gerilimsiz kontak)
NC (Normalde kapalı gerilimsiz kontak)
 
Söndürme Sistemleri (Sulu, köpüklü, gazlı, davlumbaz)
Açıklama Söndürme sistemi denetimi ve bazı özel uygulamalarda kontrolünü kapsamaktadır.
Uygulama Notu Baskın (deluge) vana aktivasyon ve ön tepkimeli (preaction) kontrol işlemi için kullanılacak devreler 24V d.a. (DC) yapılmalı ve röle kontrol modülü beslemesi için EN54-4 standardı doğrultusunda CPR sertifikalı güç kaynakları kullanılmalıdır.
Entegrasyon Bağlantısı Sprinkler sulu söndürme, gazlı söndürme, davlumbaz söndürme sistemlerinin çalışır durumda tutulması ile ilgili tüm noktalar izleme modülleri ile denetim altına alınmalıdır. Sprinkler sulu söndürme sisteminde, akış anahtarları ve kelebek vanalar, pompa durumları (arıza, devrede, şebeke durumu), ıslak alarm vanaları, basınç anahtarları, kollektör vanaları, yangın suyu deposu seviye bilgisi, yangın pompalarının ikisi de elektrikli ile jeneratör yakıt tankı seviye bilgisi ve jeneratör arıza bilgisi izleme modülleri ile takip edilmelidir. Baskın (deluge) vana ve ön tepkimeli (preaction) kontrol işlemleri varsa bu vanalar için röle kontrol modülü ile kumanda verilecektir.
Gazlı söndürme sistemi kontrol panellerinin arıza, alarm ve gaz boşaldı bilgileri izleme modülleri ile takip edilmelidir. Davlumbaz söndürme sistemlerinin aktivasyon bilgileri izleme modülleri ile takip edilmelidir.
Cihaz Yeri İlgili röle kontrol modülü ve izleme modülleri, izlenecek veya kontrol edilecek ekipmana en yakın yerdeki zayıf akım panosunda veya şaftında konumlandırılacaktır. Akış anahtarı ve kelebek vanalar ilişkin izleme modülleri sıva üstü montaj kutuları ile cihaza en yakın noktaya monte edilebilir.
Kullanılacak Modül Belirtilen izleme ve kontrol modülleri yangın pompa odası gibi çok miktarda modülün kullanılacağı mahallerde çoklu modül olarak da kullanılabilir.
Yangın Duman Atım Kapağı / Penceresi
Açıklama Yangın halinde yükselen dumanı binanın dışına çıkarmak için kullanılan sistemlerdir. Eriyen telli veya motorlu tipleri olabilir.
Uygulama Notu Motorlu tip duman atma kapakları besleme voltajları 24V DC/AC seçilecek ve EN54-4 standardı doğrultusunda CPR sertifikalı güç kaynakları ile beslenecektir. Tasarımcı tarafından belirlenen güç kaynağı dağılım ve kapasite hesapları yangın alarm sistemi uygulama firması tarafından seçilen duman atma kapağı tiplerine bağlı olarak teyit edilecektir.
Entegrasyon Bağlantısı Eriyen telli modellerde durum bilgisi izleme modülü ile alınacaktır. Motorlu tiplerde acil durum konum bilgisi izleme modülü ile alınacaktır, kumandası röle kontrol modülü ile sağlanacaktır.
Cihaz Yeri İlgili röle kontrol modülü ve izleme modülleri, izlenecek veya kontrol edilecek duman atma kapakları panosuna en yakın yerdeki zayıf akım panosunda veya şaftında konumlandırılacaktır.
Kullanılacak Modül Duman atma kapaklarının her birine 1 adet izleme modülü kullanılarak durum bilgisi alınacaktır. Kumandası grup halinde yapılması durumunda her gruba 1 adet röle kontrol modülü kullanılacak ve enerji devresine uygun olarak bağlantı sağlanacaktır.
Basınçlandırma Fanları
Açıklama Yangın kaçış merdivenleri ve asansör kuyusu basınçlandırılarak güvenli bina boşaltma hedeflenmektedir. Basınçlandırma fanları 1 adet kullanılacağında en üst kotta, birden fazla olması durumunda en üst kota ilave olarak ara kotlarda da uygulanabilmektedir.
Uygulama Notu Basınçlandırma fanı MCC panosu yangın alarm sisteminden kumanda alabilecek şekilde düzenlenmeli, ayrıca arıza ve durum bilgileri de çıkış olarak verilebilmelidir. MCC panosu frekans invertörlü yapılması durumunda arıza by-pass devresi pano imalatından sorumlu firma tarafından yapılmalıdır. Basınçlandırma fanı taze hava girişinde kanal tipi duman dedektörü kullanılarak duman algılanırsa fan durdurulmalıdır.
Entegrasyon Bağlantısı Yangın senaryosu devreye girdiğinde basınçlandırma fanının MCC panosuna, yangın alarm sisteminden NO veya NC gerilimsiz kontak olarak çıkış verilecektir. Bu çıkış öncelikli kontrol olarak basınçlandırma fanını çalıştırmalıdır. Öncelikli kontrol devresi MCC panosunda düzenlenmiş olmalıdır. Basınçlandırma fanının durdurulması danışman tercihine göre manuel bir anahtar ile yapılabileceği gibi kontrol paneli resetlendiğinde sistem tarafından otomatik olarak da yapılabilir. Basınçlandırma fanı arıza ve durum bilgisi de MCC panosundan gerilimsiz kontak (NO/NC) çıkış olarak verilmelidir.
Cihaz Yeri İlgili röle kontrol modülleri ve izleme modülleri, basınçlandırma fanı MCC panosuna en yakın yerdeki zayıf akım panosunda bulunacaktır.
Kullanılacak Modül 2 adet Röle Kontrol Modülü (açma ve kapatma), 2 Adet izleme modülü (arıza ve durum bilgisi)
Havalandırma Konfor Fanları
Açıklama Klima santralleri, egzoz fanları, taze hava fanları gibi konfor kontrolü amaçlı fanlardır. Yangın anında basınç kontrolü için destekleyici olarak kullanılabilirler. Ayrıca tamamlama (make-up) havası sağlamak için de kullanılır. Bu fanlardan hangilerinin ve hangi sürelerde kullanılacağı yangın danışmanı kararına göre belirlenmeli ve senaryoya dahil edilmelidir.
Uygulama Notu Karışım havalı bir klima santralı senaryo dahilinde kullanılacaksa, yangın kumandası verildiğinde, karışım ünitesinin kapatılması gerekir. Üfleme fanları pozitif basınç yaratmak, taze hava girişi sağlamak için, egzoz fanları negatif basınç yaratmak ve duman atmak için kullanılabilirler.
Entegrasyon Bağlantısı İlgili fanın MCC panosuna NO veya NC kontak olarak çıkış verilecektir. Bu çıkış öncelikli kontrol olarak fanı devreye sokacaktır. Öncelikli kontrol devresi MCC panosunda düzenlenmiş olmalıdır. Konfor fanları durum bilgilerinin izlenmesi danışman kararına bağlıdır.
Cihaz Yeri İlgili fanın MCC panosuna en yakın yerdeki zayıf akım panosunda bulunacaktır.
Kullanılacak Modül MCC üzerinden yapılacak kumanda fonksiyonu sadece durdurma, sadece çalıştırma veya hem durdurma hem de çalıştırma şeklinde olabilir. Sadece durdurma veya çalıştırma yapılacaksa 1 adet röle kontrol modülü, durdurma/çalıştırma her ikisi birden yapılacaksa 2 adet röle kontrol modülü verilmelidir. Klima santralleri (AHU) için belirtilen modüller her fan için gereklidir. Örneğin hem üfleme hem emiş fanı bulunan bir klima santralinde her iki fan için belirtilen uygulama yapılmalıdır.
Duman Atım Fanları
Açıklama Senaryo doğrultusunda ilgili zonla veya zonlardaki dumanın atımı hedeflenmektedir.
Uygulama Notu Duman atım fanı MCC panosu yangın alarm sisteminden kumanda alabilecek şekilde düzenlenmeli, ayrıca arıza ve durum bilgileri de çıkış olarak verilebilmelidir. MCC panosu frekans invertörlü yapılması durumunda arıza by-pass devresi pano imalatından sorumlu firma tarafından yapılmalıdır.
Entegrasyon Bağlantısı Yangın senaryosu devreye girdiğinde duman atım fanının MCC panosuna, yangın alarm sisteminden NO veya NC gerilimsiz kontak olarak çıkış verilecektir. Bu çıkış öncelikli kontrol olarak duman atım fanını çalıştırmalıdır. Öncelikli kontrol devresi MCC panosunda düzenlenmiş olmalıdır. Duman atım fanı arıza ve durum bilgisi de MCC panosundan gerilimsiz kontak (NO/NC) çıkış olarak verilmelidir.
Cihaz Yeri İlgili röle kontrol modülü ve izleme modülleri, duman atım fanı MCC panosuna en yakın yerdeki zayıf akım panosunda bulunacaktır.
Kullanılacak Modül 1 adet Röle Kontrol Modülü (kumanda), 2 Adet izleme modülü (arıza ve durum bilgisi)
Yangın ve Duman Kontrol Damperleri
Açıklama Konfor ve duman atım kanalları üzerinde eriyen telli veya motorlu damperler kullanılarak senaryo doğrultusunda yönlendirme sağlamak.
Uygulama Notu Damper tip ve yerleri ilgili tasarımcı ve yangın danışmanı tarafından belirlenecektir. Motorlu tip damperlerin besleme voltajları 24V d.a. / a.a. (DC/AC) seçilecek ve EN54-4 standardı doğrultusunda CPR sertifikalı güç kaynakları ile beslenecektir. Tasarımcı tarafından belirlenen güç kaynağı dağılım ve kapasite hesapları yangın alarm sistemi uygulama firması tarafından seçilen damper motoru tiplerine bağlı olarak teyit edilecektir.
Entegrasyon Bağlantısı Eriyen telli yangın damperleri durum bilgisi izleme modülü ile alınacaktır. Motorlu yangın damperleri acil durum konum bilgisi izleme modülü ile alınacaktır, motorlu damper kumandası röle kontrol modülü ile sağlanacaktır. Motorlu yangın damperi için NC kontak üzerinden enerji verilecek ve enerjili iken normal konumda bekleyecektir. Motorlu duman kontrol damperi yay geri dönüşlü olmadığından normal konum NC kontak üzerinden enerjili, acil durum konumu için ise NO kontak üzerinden bağlantı verilecektir.
Cihaz Yeri İlgili röle kontrol modülü ve izleme modülleri, izlenecek veya kontrol edilecek dampere en yakın yerdeki zayıf akım panosunda veya şaftında bulunacaktır.
Kullanılacak Modül Eriyen telli yangın damperleri için 1 Adet izleme modülü kullanılacaktır.
Motorlu yangın damperleri (yay geri dönüşlü) için 1 adet Röle Kontrol Modülü, 1 Adet izleme modülü kullanılacaktır.
Motorlu duman kontrol damperleri için 2 adet Röle Kontrol Modülü, 2 Adet izleme modülü kullanılacaktır.
Asansörler, yürüyen merdivenler ve bantlar
Açıklama Yangın anında genel asansörler ve servis asansörlerinin devre dışı bırakılması ve güvenli tahliye sağlanması amaçlanmaktadır. Yangın asansörü olarak kullanılacak ve gerekli teknik altyapısı tesis edilmiş olan asansörler, yangın anında itfaiye personelleri kullanımı içindir, bu asansörler devre dışı bırakılmayacaktır ve bina boşaltma amaçlı kullanılmayacaktır.
Uygulama Notu Asansör, yürüyen merdiven ve yürüyen bant panolarının acil durum kumandası amaçlı gerilimsiz kontak girişleri olmalıdır.
Entegrasyon Bağlantısı Asansörler yangın anında danışman tarafından belirlenen kaçış katına indirilerek kapıları açılır ve kullanım dışı bırakılır. Kaçış katında yangın olması durumunda alternatif kata indirilir ve kapıları açılır. Yürüyen merdivenler ve bantlar durdurulur.
Cihaz Yeri İlgili ekipmanın kontrol panosu yakınına monte edilecektir.
Kullanılacak Modül Asansörlerde standart uygulama için 1 adet röle kontrol modülü, alternatif kat uygulamasına uygun asansörlerde 2 adet röle kontrol modülü kullanılacaktır. Yürüyen merdiven ve bantlarda her bir ekipman için 1 adet röle kontrol modülü kullanılacaktır.
Yangın zon geçiş kapıları
Açıklama Zon geçiş kapılarının kontrolü ile duman yayılımının engellenmesi hedeflenmektedir.
Uygulama Notu Zon geçiş kapılarının projenin ihtiyacına uygun olarak duman dayanımı olmalıdır. Kapı tutucu beslemesini sağlayacak 24V d.a. (DC) güç kaynakları EN54-4 standardı doğrultusunda CPR sertifikalı seçilmelidir.
Entegrasyon Bağlantısı Zon geçiş kapıları, kapı tutucu ile normalde açık konumda bekler. Kapı tutucu 24V DC model seçilmelidir. Kapı tutucu beslemesi NC kontaklı röle kontrol modülü üzerinden verilir. Acil durumda senaryo doğrultusunda röle kontrol modülü kapı tutucu enerjisini keser ve kapı kapatıcı vasıtası ile kapılar kapalı durumu geçirilir.
Cihaz Yeri Kapı tutucuya en yakın yerdeki zayıf akım panosunda veya şaftında konumlandırılmalıdır.
Kullanılacak Modül Kapı tutucuların senaryoda belirtilen zonlamasına uygun olarak her zon için 1 adet röle kontrol modülü kullanılmalıdır. 
Duman Kontrol Kapıları ve Perdeleri
Açıklama Dumanın belirli bölgede sınırlı tutulması amacı ile kullanılan kapılar ve perdelerdir. Motorlu kontrol mekanizmaları ile donatılmıştır.
Uygulama Notu Duman kontrol kapısı veya perdesinin motorunu aktive edecek besleme detayı incelenmelidir. Kendi panosunda gerilimsiz aktivasyon kontağı bulunması durumunda bu giriş üzerinden aktive edilmelidir. Gerilimli kontak üzerinden aktivasyonu gerekirse 24V d.a. (DC) besleme gerilimi tercih edilmeli ve güç kaynakları EN54-4 standardı doğrultusunda CPR sertifikalı seçilmelidir.
Entegrasyon Bağlantısı Röle kontrol modülü ile aktive edilirler. Motor besleme gerilimine bağlı olarak kontrol devresi kurulmalıdır.
Cihaz Yeri Cihaz kumanda panosuna en yakın yerdeki zayıf akım panosuna tesis edilir veya sıva üstü montaj kutusu ile cihaz kumanda panosu yakınına monte edilir.
Kullanılacak Modül Senaryoya uygun olarak her bir kapı veya zon bazında gruplanarak röle kontrol modülleri ile aktive edilir.
Yangın Kaçış Kapıları
Açıklama Acil durum kaçış kapısı olarak kullanılırlar ve kaçış yönünde push-bar ile açılırlar.
Uygulama Notu Özel uygulamalarda kilitli tutulması gerekirse EDR buton ile kullanılmalıdır. Bu durumda EDR buton durum bilgisi de yangın alarm sistemi tarafından izleme modülü ile takip edilmelidir. Kullanılacak kilitlerin beslemesi 24V / 12V d.a. (DC) seçilmeli ve güç kaynakları EN54-4 standardı doğrultusunda CPR sertifikalı kullanılmalıdır.
Entegrasyon Bağlantısı Yangın alarm sistemi tarafında açık/kapalı durum bilgisi izlenebilir ve özel durumlarda elektrikli kilit mekanizması yangın alarm sistemi tarafından kontrol edilmelidir.
Cihaz Yeri Yangın kaçış kapısına en yakın yerdeki zayıf akım panosuna tesis edilir veya sıva üstü montaj kutusu ile kapı yakınına monte edilir.
Kullanılacak Modül Manyetik kontak ile alınacak açık/kapalı bilgisi izleme modülü ile, EDR buton durum bilgisi izleme modülü ile, manyetik kilit kumandası röle kontrol modülü ile yangın alarm sistemine bağlanacaktır.
Otomatik Kapılar
Açıklama Yangın kaçış amaçlı kapılar değildir ama bina boşaltmasına destek amaçlı kontrol edilebilirler. Fotoselli, döner mekanizmalı veya katlanır mekanizmalı modelleri olabilir.
Uygulama Notu Bu kapıların yangın alarm sistemi tarafından kontrolüne ilişkin acil durum kontrol girişleri olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Entegrasyon Bağlantısı Yangın alarm sistemi tarafından, yangın senaryosu devreye girdiğinde, ilgili fotoselli kapılar açık duruma geçirilir, döner veya katlanır mekanizmalı olanlar serbest duruma geçirilir ve bu kapılara yakın yerlerdeki tahliyeleri desteklemek amacı ile kullanılır.
Cihaz Yeri Otomatik kapılara en yakın yerdeki zayıf akım panosuna tesis edilir veya sıva üstü montaj kutusu ile kapı yakınına monte edilir.
Kullanılacak Modül Senaryoya uygun olarak her bir kapı veya zon bazında gruplanarak röle kontrol modülleri ile serbest veya açık duruma geçirilir.
Gaz Kesme
Açıklama Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği uyarınca binada veya tesiste gaz kullanılmı var ise yangın senaryosu devreye girdiğinde gazın kesilmesi gerekmektedir.
Uygulama Notu Gaz kesme amaçlı selenoidler 24V d.a veya a.a (DC veya AC) seçilmeli ve  güç kaynakları EN54-4 standardı doğrultusunda CPR sertifikalı kullanılmalıdır. Gaz kesme selenoidleri ana giriş noktasında 1 adet ve ilaveten gaz kullanımı olan diğer mahallerde (kazan dairesi, mutfak, restoran, yemekhane vb) birkaç adet olabilir. Yangın anında ana girişten gazın kesilmesi yeterlidir ancak işletme ihtiyaçları ve işveren kararına bağlı olarak çözünürlük arttırılabilir ve gaz kullanılan zon bazında gaz kesme işlemi uygulanabilir, yangın yayılımına bağlı olarak ve senaryo doğrultusunda ana girişten gazın kesilmesi sağlanabilir.
Entegrasyon Bağlantısı Gaz kesme selenoidi enerjili iken normal durumda bekleyecektir ve röle kontrol modülü ile enerjisi kesilerek acil durum konumuna geçmesi sağlanacaktır.
Cihaz Yeri Gaz kesme selenoidine en yakın yerdeki zayıf akım panosuna tesis edilir veya sıva üstü montaj kutusu ile kapı yakınına monte edilir.
Kullanılacak Modül Senaryoya uygun olarak her bir gaz kesme selenoidi veya zon bazında gruplanarak röle kontrol modülleri ile aktivasyon yapılır.
Enerji kesme
Açıklama EN54 standardı ve Türkiye Yangından Korunma Yönetmeliği uyarınca yangın anında enerjinin otomatik olarak kesilmesine ilişkin bir tanımlama bulunmamaktadır. Enerjinin kesilmesi yangın anında müdahale eden profesyonel ekiplerin veya itfaiyenin inisiyatifi ile manuel olarak yapılabilir.
Uygulama Notu Manuel kesme butonları ile yapılabilir.
Entegrasyon Bağlantısı -
Cihaz Yeri -
Kullanılacak Modül -
Acil Anons Sistemi Kontrolü
Açıklama Sesli tahliye amaçlı tesis edilen acil anons sistemleri ile kademeli bina boşaltma hedeflenmektedir.
Uygulama Notu Yangın alarm sistemi ile acil anons sisteminin yazılım bazında entegrasyonu için TS 54-32:2015 standardı 6.15 maddesinde belirtilen koşulların sağlanması gerekmektedir.
Entegrasyon Bağlantısı Yangın senaryosunda belirtilen zonlama ve kademeli bina boşaltma stratejisi doğrultusunda zon bazında röle kontrol modülleri ile acil anons sisteminin kontrolü yapılacaktır.
Cihaz Yeri Acil anons merkez ünitelerin bulunduğu mahale en yakın yerdeki zayıf akım panosuna tesis edilir veya sıva üstü montaj kutusu ile acil anons merkezi yakınına monte edilir.
Kullanılacak Modül Her zon için 1 adet olmak üzere röle kontrol modülleri kullanılır.
Kartlı Giriş Kontrol Sistemleri
Açıklama Kaçış yolları üzerindeki kartlı giriş uygulanan kapalı kapılar ve turnikeler açık veya serbest duruma geçirilmelidir.
Uygulama Notu Kartlı giriş sistemi ile yangın alarm sistemi arasındaki bağlantı kartlı giriş sisteminin elektronik donanımı üzerindeki girişlerden yapılmamalıdır. Fail safe özellikli olacak şekilde doğrudan elektrikli kilitler ve turnikenin kendi kartı üzerinden kontrol edilmelidir. Özel durumlarda yangın kaçış kapılarında kartlı giriş kontrol sistemi uygulandığında, bu kapıların kaçış yönünde EDR buton kullanılmalıdır.
Entegrasyon Bağlantısı Fail safe özellikli kilitlerin besleme gerilimleri röle kontrol modülünün NC kontağı üzerinden verilmeli ve yangın senaryosu devreye girdiğinde kilitlerin enerjisi kesilerek kapılar açık duruma geçirilmelidir.
Cihaz Yeri Kartlı giriş uygulanan kapılara ve turnikelere en yakın yerdeki zayıf akım panosuna tesis edilir veya sıva üstü montaj kutusu ile kapı veya turnike yakınına monte edilir.
Kullanılacak Modül Senaryoya uygun olarak her bir kapı/turnike veya zon bazında gruplanarak röle kontrol modülleri ile serbest veya açık duruma geçirilir.
Seksiyoner Kapılar, Araç Bariyerleri ve Road Blocker Üniteleri
Açıklama Yangın senaryosu devreye girdiğinde bu ekipmanlar kaçış pozisyonuna alınır.
Uygulama Notu Bazı durumlarda duman atım fonksiyonlarını desteklemek için seksiyoner kapılar make-up havası sağlama amaçlı da kullanılır.
Entegrasyon Bağlantısı Röle kontrol modüllerinin NO veya NC kontağı ile bağlantı sağlanır.
Cihaz Yeri İlgili ekipmana en yakın yerdeki zayıf akım panosuna tesis edilir veya sıva üstü montaj kutusu ile kapı veya turnike yakınına monte edilir.
Kullanılacak Modül Senaryoya uygun olarak her ekipmana veya zon bazında gruplanarak röle kontrol modülleri ile acil durum pozisyonuna geçirilir.
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt