×

Veri Merkezi Tasarım ve Uygulama SüreçleriVeri Merkezi Tasarım ve Uygulama Süreçleri 

Üzeyir Kaluk 
ETP  Veri Merkezi Çalışma grubumuzun EN 50600 standartları doğrultusunda yaptığı çalışmalar kapsamında “ETP VM Temel Kavramlar”  alt çalışma grubunda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bu  bu konudaki çalışmalarımızı ETP Portalı olarak sizlere sunuyoruz. Çalışmaya emeği geçen çalışma grubu üyelerimizden (Alfabetik sırayla) “Rahmi Bıyıklı, Sabri Günaydın, Şenol Gürvit, Şeref Ertekin ‘ e   içtenlikle  teşekkür ederiz. 

Etkili veri merkezi tasarımı, projenin aşamalara bölünmesini gerektirir. Her fazın kendi girdileri ve çıktıları vardır. Tüm bu aşamalar ardışık bir zaman çizelgesini takip eder ve nihai proje planıyla sonuçlanır ve bu da operasyonel aşamanın başlamasını sağlayan veri merkezinin kurulumu için bir sözleşmenin düzenlenmesine yol açar. Kararlaştırılan veya tanımlanan hedeflere ulaşmak için gerekirse aşamalar birkaç kez yürütülebilir. Aşağıdaki şekil faz açıklamaları ve sorumluluklar dahil olmak üzere tüm aşamaları sırasına göre listeler.

Veri Merkezi sahipleri, operasyonel stratejinin veri merkezi kullanılabilirliği, güvenlik konsepti, veri merkezi yönetimi ve operasyonu üzerindeki etkisinin farkında olmalıdır. Güvenlik konseptine göre veri merkezini yetkisiz erişime karşı korumak için oda düzenlerinin ve güvenlik bölgelerinin ve koruma sınıfı sınırlarının gerekli işlevi sağladığından emin olmak için bir operasyonel konsept tartışılmalı ve karar verilmelidir. Operasyonel konsept aynı zamanda mal sahibi, operatör, müşteriler ve tedarikçiler arasındaki proses ara yüzlerini de tanımlamalıdır. İşlemlerin, rollerin ve sorumlulukların operasyona başlamadan önce tanımlanması gerekir.

Operasyon personelinin teknik altyapı hakkında bilgilendirilmesi ve en geç kabul testi aşamasında operasyonel prosedürler konusunda eğitilmesi gerekir (kabul testi hakkında daha fazla bilgi için güvenilir kaynaklar mevcuttur. Avrupa normlarına göre bilgi için EN 50600-3-1'e bakın).Tasarım aşamaları 

Aşama 1: Strateji 

Bu aşama, proje hedeflerini tanımlamak amacıyla bilgi toplamak içindir. Aşağıdaki bilgiler gereklidir:
a) iş riski analizi; 

b) BT stratejisi; 

c) kurumsal veri merkezi stratejisi; 

d) genel müşteri gereksinimleri / beklentileri; 

e) mevcut yük / talep / maliyetlerin analizi; 

f) beklenen altyapı teknolojisi yol haritası;

g) Gelecekteki tesis ve altyapı talebinin “tahmini” (alan, güç ve yerler);

h) operasyonel strateji. 

Aşama 2: Hedefler 

Bu aşama, mal sahibi tarafından stratejiyi hedeflere dönüştürmek için kullanılır. Sonuçlar aşağıdaki gibidir:
a) kurumsal veri merkezi stratejisi ile ilişki; 

b) tasarım karşılaştırmaları (örneğin, boyut / performans seviyeleri / bütçeler); 

c) proje risk analizi (iç ve dış); 

d) konum seçeneklerini seçme 

e) iş akışının tanımı; 

f) zaman çizelgeleri ve gecikmelerin etkisi;

g) genel kat planı ve malzeme kataloğu. 

Aşama 3: Sistem özellikleri 

Bu aşama, aşağıdaki çıktıyla tüm altyapılar için hedef teknik özellikler tanımlar: 
a) güç kaynağı (kaynaklar) için hedef teknik özellikler; 

b) güç dağıtımı için hedef teknik özellikler; 

c) çevresel kontrol için hedef teknik özellikler; 

d) fiziksel güvenlik için hedef teknik özellikler; 

e) yangın algılama ve yangınla mücadele için hedef teknik özellikler; 

f) telekomünikasyon altyapısı için hedef teknik özellikler;
g) veri merkezi operasyonu ve yönetimi için hedef teknik özellikler; 

h) inşaat için hedef teknik özellikler.

Aşama 4: Tasarım teklifi 

Tasarımcı, sahibine çeşitli seçenekler sunan tüm altyapılar için bir tasarım teklifi oluşturmak için hedef özellikleri ve hedefleri kullanır. Tasarım önerisi şunları içerir:
a) güç kaynağı (kaynaklar) için tasarım önerisi; 

b) güç dağıtımı için tasarım önerisi; 

c) çevresel kontrol için tasarım önerisi; 

d) fiziksel güvenlik için tasarım önerisi; 

e) yangın algılama ve yangınla mücadele için tasarım önerisi; 

f) telekomünikasyon altyapısı için tasarım önerisi;

g) veri merkezi operasyonu ve yönetimi için tasarım önerisi; 

h) inşaat için tasarım önerisi; 
i) önerilen seçenekler için maliyet modelleri ve zaman çizelgeleri.

j) son konum seçimi.

Aşama 5: Karar 

Mal sahibi, mevcut tasarım seçenekleri ve maliyet modellerinden (tasarımcı tarafından desteklenen) tasarımı seçer. 

Aşama 6: İşlevsel tasarım 

Tasarımcı, sahip seçimini işlevsel tasarıma dönüştürür. Fonksiyonel tasarım şunları içerir:
a) güç kaynağı (kaynaklar) için işlevsel tasarım; 

b) güç dağıtımı için işlevsel tasarım; 

c) çevresel kontrol için işlevsel tasarım; 

d) fiziksel güvenlik için işlevsel tasarım; 

e) yangın algılama ve yangınla mücadele için işlevsel tasarım; 

f) telekomünikasyon altyapısı için işlevsel tasarım;

g) veri merkezi işletimi ve yönetimi için işlevsel tasarım; 

h) inşaat için işlevsel tasarım; 

i) seçilen seçenek için maliyet modeli "ince ayar".

Aşama 7: Onay 

Mal sahibi, projenin risklerini ve zamanlama kısıtlamalarını dikkate alarak işlevsel tasarımı ve maliyet modellerini onaylar. 

Aşama 8: Nihai tasarım ve proje planı 

Tasarımcı, onaylanan tüm altyapılar için hacim ve / veya parça tanımlar. Ayrıca, proje iş akışı ve tüm proje kilometre taşları ve zaman çizelgeleri tanımlanır ve değişiklik kontrolüne tabi tutularak genel bir uygulama planı elde edilir.

Aşama 9: Sözleşme 

Mal sahibi (tasarımcı / danışmanın desteğiyle) yükleniciyi / yüklenicileri seçer. 

Aşama 10: İnşaat

 Mal Sahibi ve / veya tasarımcı, tüm inşaat süresi boyunca inşaatı denetler. Tüm altyapılar ve tüm veri merkezi için kabul doğrulaması (test ve devreye alma), veri merkezi hizmete girene kadar gerçekleştirilir. Test ve devreye alma ile ilgili daha fazla ayrıntı EN 50600-3-1'de bulunabilir

Aşama 11: İşletme

Operasyon sürecinin başlaması için mal sahibine işin teslim edilmesi.


Tasarım İlkeleri 

Tasarım referans belgeleri 


Veri Merkezi tasarımı ile ilgili çalışmaların sonucu asgari olarak aşağıdakileri içeren bir tasarım referans belgesinde toplanacaktır.

a) iş etki analizinin sonucu; 

b) risk analizinin sonucu; 

c) temel veri merkezi stratejisinin açıklaması ve bir iş risk analizi kullanılarak seçilmiş “Kullanılabilirlik Sınıfı”; 

d) fiziksel güvenliğin uygulanması; 

e) enerji verimliliği sağlama seviyesinin seçimi; 

f) operasyonel konsept.

Enerji verimliliğini desteklemek için tasarım ilkeleri 

Veri merkezlerinin tasarımı, uygulanacak Kullanılabilirlik Sınıfından bağımsız olarak enerji verimliliğini (ve kaynak verimliliğinin daha geniş yönlerini) temel bir amaç olarak dikkate almalıdır. 

EN 50600-4-X başlığı altında öngörülen enerji verimliliğini değerlendirmek için tasarım aşamasında kullanılabilen bir dizi Anahtar Performans Göstergesi sağlar. 

Enerji verimli veri merkezi tasarımı hakkında önerilen uygulamalar ve veri merkezlerinde kaynak ve enerji verimliliği hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki belgelerde bulunabilir: 

CLC / TR 50600-99-1; 
CLC / TR 50600-99-2; ETSI TS 105174-2-2.

EMI (Elektromanyetik Girişim) için tasarım ilkeleri 

Veri merkezlerinin tasarımı, EMI'yi temel amaç olarak kabul etmelidir. Ek bilgiler de bulunabilir.

EN 50600-2-1, 
EN 50600-2-2, 
EN 50600-2-4, 
EN 50600-2-5

Operasyonel mükemmelliği desteklemek için tasarım ilkeleri 

Veri merkezlerinin tasarımı, operasyonel mükemmelliği, uygulanacak Erişilebilirlik Sınıfından bağımsız bir temel amaç olarak dikkate almalıdır.

Veri merkezlerinin tasarımı, EN 50600-3-1'in gerektirdiği yönetim ve operasyonel bilgilerin sağlanmasını sağlamalıdır.

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt