×

TSE CEN/TS 54-32 Sesli Alarm Sistemleri Standardı Yazı Dizisi-13

TSE CEN/TS 54-32 Sesli Alarm Sistemleri Standardı 
Yazı Dizisi- 13
 EN/TS 54-32  Bölüm-11

Yasin Özel 

 

7.5 Kablo Montajı (Cable installation)
7.5.1 Genel
Kablolar, yerel, bölgesel veya ulusal yönetmeliklere uygun olarak monte edilmelidir. Eğer uygun yönetmelik yok ise bu maddenin önerileri takip edilmelidir.

Gerilim düşümü, akım taşıma kapasitesi, empedans, kapasite, arıza voltajı ve izolasyon direnci gibi tüm kabloların elektriksel özellikleri sisteme uygun olmalıdır. Hoparlör iletim devrelerindeki maksimum gerilim düşümü % 10'u geçmemelidir.

NOT 1 : Bir hoparlör devresinde% 10'luk bir gerilim düşümü ses basıncı seviyesinde yaklaşık 1dB kayba neden olur.
NOT 2 : Uzun kablolar, frekans tepkisini etkileyebilir ve netlikten ödün verilebilir.


 

7.5.1 Genel

Cross-talk çakışması veya elektromanyetik etkileşim  olasılığı olduğunda, fiziksel ayrımı artırmak veya ekranlanmış kablolar   kullanılmalıdır.

Hoparlör kabloları her iletken için en az 0,8 mm çap olmalıdır.  ( = 0.5 mm2 )
Tavsiye edilen kablo tipi : 2 x 1.5 mm2  LIHCH  PH 60
7.5.2 Kablo Yönlendirilmesi (Cable routeing)


Bir VAS için güç veya sinyal taşıyan kablolar, sistem üzerinde olumsuz etkilenmeleri önlemek için yönlendirilmelidir.
Dikkate alınacak faktörler şunlardır:

a) Doğru çalışmayı engelleyebilecek düzeylerde elektromanyetik girişim.

b) Yangın hasar olasılığı.

c) VAS kabloları ile diğer kablolar arasında kısa devreye neden olabilecek hasar dahil olmak üzere mekanik hasar olasılığı.
d) Diğer sistemlerde bakım çalışmaları nedeniyle hasar oluşması ihtimali.

7.5.3 Kablo Montajı

Kablo  montaj istemi yerel, bölgesel veya ulusal bina yönetmeliklerine göre seçilmeli ve kurulmalıdır.
Kablo taşıyıcılar, kapaklı kablo kanaları  ve şaftlar, yeterli
desteği korurken, desteklediği VAS kablosuyla aynı sıcaklık ve su uygulamasına dayanmalıdır. Ayrıca  monte edildiği mahale göre mekanik koruma sağlamalıdır. Kabloların montajı, mekanik gerilmelere bağlı hasarın asgari düzeyde olacağı şekilde olmalıdır.Boru  ve  kablo taşıyıcı (kanalı) boyutları, kabloların içine ve dışına kolay çekilmesine izin verecek şekilde olmalıdır. Erişim, çıkarılabilir veya menteşeli kapaklar vasıtasıyla sağlanmalıdır.


Güvenli  toprak bağlantısı düzenlemeleri yerel, bölgesel veya ulusal yönetmeliklere ve VAS bileşenleri üreticisinin önerilerine uygun olmalıdır.


Kemirgen saldırısı, vandalizm, yıldırım ve kimyasal hasar, örneğin boya, yağ ve ultraviyole ışınlardan kaynaklanan hasarları önlemek için önlemler alınmalıdır.
7.5.4 Yangın yayılmasına karşı alınacak önlemler (Precautions against spread of fire)

Kablolar bir yangın bölmesinin bir duvarından, tabanından veya tavanından geçirilirse, ilgili açıklıklar yangın durdurucular ile bileşenlerin yangın direncini düşürülmeyecek şekilde izole edilmelidir.

 7.5.5Kablo Bağlantıları  (Cable joints)
Kablolar, mümkün olduğunda EKSİZ olarak monte edilmelidir.
Ekli bağlantı yapılması durumunda, aşağıda açıklandığı gibi bir bağlantı kutuları kullanılmaldır:

a) Tüm bağlantı kutuları, salmastralar, contalar vb. çevre, kablo ve iletken sayısı için uygun olmalı ve kolay erşibebilir yerlere kurulmalıdır.

b) Her kablo yeterli şekilde desteklenmeli ve bağlantı kutusuna ayrı bir kablo rekoru yoluyla girilmelidir;

c) Bağlantı kutuları  en azından kablo sisteminin gerektirdiği    sıcaklık ve Ip koruma derecesi  dayanımı olmalıdır.

d) Bağlantı kutuları üzerinde, Türkçe «Yangın/Sesli Alarm» etiketi olmalıdır.

e) Bağlantı kutularının açılması ancak bir alet kullanılarak yapılmalıdır.

f) Bir bağlantı kutusu diğer sistemlerle payylaşılıyorsa, sorumlular bunu yazılı olarak kabul etmeli ve VAS'in doğru çalışmasının tehlikeye girmemesi için yeterli mekanik ve elektriksel önlemler alınmalıdır.


7.5.6 Çok yönlü kablolar (Diversely routed cables)


Bir yangın durumunda bir kabloya hasar veren kaynağın diğer kablolara hasar vermemesi için ve VAS'in arıza riskini azaltmak için farklı devrelerde yönlendirilen kablolar kullanılabilir.
Örneğin farklı şaftlardan yürüyen A / B kablo bağlantısı.

7.5.7 Çevrim yapılmış hoparlör kabloları
(Loop wired loudspeaker cables)Bu standardın önerilerini karşılamak için, hoparlör iletim devreleri çevrim olarak kablolanabilir. Bu durumda, kablonun bir bölümünde kablonun başka bir bölümünü etkileyen kısa devre hatalarını önlemek için izolasyon yöntemleri sağlamak gerekir.

7.5.9 Yangın direnci için kablo sınıflandırması (Cable classifications for fire resistance)

Kablo sistemlerinin bir yangın bölmesinden başka bir yangın bölmesine geçtiği yerel, bölgesel veya ulusal yönetmelikler kapsamında olmadığı sürece, kablolar EN 50200 (PH30) 'e göre en az 30 dakika boyunca ateşe dayanacak şekilde derecelendirilmelidir.


YANGIN YÖNETMELİĞİ

MADDE 83 – Kablolar

 
(1)Bir yangın sırasında çalışır durumda kalması gereken;
a) Yangın kontrol panellerinden, sesli ve ışıklı uyarı cihazlarına, sesli tahliye sistemi amplifikatör ve hoparlörlerine ve acil durum kontrol cihazlarına giden sinyal ve besleme kablolarının yangına karşı en az 60 dakika dayanabilecek özellikte olması şarttır.

Bundan sonraki bölümde "Öngörülü  Hoparlör Tasarım Yönetimi Rehberi "  anlatılacaktır. 


 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt