×

TSE CEN TS 54-14:2018 Güncel Standardı ve Getirdiği Değişiklikler Yazı Dizisi-11TSE CEN TS 54-14:2018 Güncel Standardı ve Getirdiği Değişiklikler
Yazı Dizisi-11
Adem Çakır 


Bölüm 8 –Başlatma ve Yapılandırma

•Bu bölüm standarda yeni eklenmiştir. Bu bölümde 5 başlık vardır:

•8.1 Genel
•8.2 Panelin Programlanması
•8.3 Dökümantasyon
•8.4 Sorumluluklar
•8.5 Nitelikler

•Yapılandırma sırasında, tüm dedektörlerin, cihazların, tüm zorunlu ve / veya yardımcı cihazların ve girişlerin –çıkışların (EN 54-1'de açıklananC, E, G, J ve M fonksiyonları) neden ve sonuç matrisinin tasarım tarafından hedeflenen şekilde programlanmış olduğu kontrol edilmelidir.

Bölüm 9 –Hizmete Alma ve Doğrulama

•9.2 Devreye Alma ( Örnek checklist EK-E)

Devreye almacı, kurulu sistemin doğru çalıştığını test etmeli ve onaylamalıdır (yangın alarmı, arıza ve devre dışı bırakma durumunda) ve özellikle aşağıdakileri kontrol etmelidir:

a)tüm dedektörler ve yangın ihbar butonları doğru bir şekilde yerleştirilmiş ve tanımlanmış, doğru tipte ve işlevde olduğu,
b)Kontrol ve gösterge teçhizatının verdiği bilgilerin doğru olduğu ve Madde 5.6’da belirtilen şartlara uygun olduğu,
c)Varsa, yangın alarm alma istasyonu veya arıza ikaz alma istasyonuna giden bağlantıların çalıştığı, mesajların doğru ve açık olduğu,
d)Alarm cihazlarının bu kılavuzda belirtildiği gibi çalıştığı,
e)Sistemin gerçek güç tüketiminin, gerekli bekleme süresine uygun olduğu
f)tümyardımcıfonksiyonlar(girişlerve çıkışlar) test edilmeli,
g)7.5 ve 8.3'te istenenkayıtlar, belgelerve talimatlarsağlanmalıve doğrulanmalı
h)Tüm alarm konum belirticiler doğru olmalıdır.

Ayrıca bu bölümde Kabul ve Devir Teslim kusundaki sınırları belirleyen açıklamalar da bulunmaktadır.

Bölüm 11 –Kullanıcı Sorumlulukları

•11.1 Genel

•Kulanıcı şunlardan sorumludur:

sistemden kaynaklanan çeşitli alarmlar, uyarılar ve diğer olaylarla müdehale prosedürlerinin belirlenmesi
paneli çalıştırmaya yetkili kişilerin eğitimi
dedektörlerin kesim, kaynak, testere, sigara, ısıtma, pişirme, egzoz dumanları vb. nedeniyle kaynaklanan yanlış alarmların önlenmesi,
herhangi bir kullanım veya binanın konfigürasyonunda önemli değişiklikler olması durumunda sistemin uygun şekilde değiştirilmesini sağlamak,
gerektiğinde uygun bir bölge haritasının gösterilmesini ve güncel tutulmasını sağlamak,
kayıt defteri tutmak ve sistemden kaynaklanan veya sisteme etki eden tüm olayları kaydetmek,
bakımın (Bölüm 12) doğru aralıklarla yapılmasını sağlamak;
bir arıza, yangın veya sistemi olumsuz yönde etkileyebilecek başka bir olayın meydana gelmesinden sonra sistemin uygun şekilde hizmet edilmesini sağlamak

11.2 Kullanıcı Planlı Bakımı

•11.2.1 Günlük Kullanıcı Bakımı

•Sistemde yeni arıza olmadığını ve yeşil sakin gösterge ışığının yandığını doğrulamak için panelin en az 24 saatte bir kontrol edildiğinden emin olunmalıdır.
•Yeni olaylar için kayıt defteri kontrol edilmeli ve uygun işlemler yapılmalı

•11.2.2 3 Aylık Kullanıcı Bakımı

•Her dedektörün çevresinde ve altında en az 0,5 m boşluk bırakılmalıdır.
•Yangın ürünlerin, dedektörlere doğru hareketini engelleyebilecek engeler kaldırılmalıdır.
•Yangın ihbar butonlarına erişim engellenmemelidir ve yedek camların kullanılabilir olduğu kontrol edilmelidr.
•Özel izolasyon koruyucu cihaz ile şebeke beslemesini panel ile bağlantısını izole ederek yedek güç kaynağının doğru çalışmasının kontrol edilmesi. (Bkz. 6.8.2)

•11.2.3 Yıllık Bakım
•EK-D Tablo D1

Bölüm 12 –Bakım

•12.2.4 Bakım sırasında alınacak önlemler

•Bakım sırasında dedektörler test  moduna geçirilirse aşağıdakiler geçerli olmalıdır:
a.Birden fazla yangın bölmesi bulunmayan algılama bölgeleri test moduna alınmalıdır.
b.Test modunda olan bir bölgeden çıkan gerçek bir yangına insan müdahalesi sağlamak için özel dikkat gösterilmelidir (insanlar bu bölgede yangın algılama ve alarm sistemlerinin geçici olarak devre dışı bırakıldığının farkında olmalıdır).

•12.4 Yedek

•Tesiste en az aşağıdaki yedek parçaların bulundurulması gerekir:

a.Korunan alandaki 12'den az yangın ihbar butonu olmadığı sürece 6 adet kırılabilir eleman ve yangın ihbar butonları için uygun araç; aksi takdirde uygun araçlara sahip iki yedek kırılabilir eleman.
b.Panelin dahili bir yazıcısı varsa, yazıcı sarf malzemeleri (kağıt, vb.)
c.Daha büyük tesisler için (1.000'den fazla dedektör), sistem kayıt defterinin yedek bir kopyasının bulunmasını sağlamak mantıklı olacaktır.
d.kullanıcı ve sistemin bakımından sorumlu olan kuruluş arasında mutabık kalınan bu tür diğer yedek parçalar.


Bundan sonraki bölümde "Özel Risklerde Uygulama " anlatılacaktır. 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt