×

TSE CEN TS 54-14:2018 Güncel Standardı ve Getirdiği Değişiklikler Yazı Dizisi-10TSE CEN TS 54-14:2018 Güncel Standardı ve Getirdiği Değişiklikler
Yazı Dizisi-10
Adem Çakır 

 

 
•6.12 İletim Yolları
•6.12.1 Kablolar
•6.12.1.2 Yangından Koruma
 
Uygun olan yerlerde yangın panelinin tüm işlevlerini yerine getirebilmesi için kablolar yangın yükü olmayan yerlerden geçirilmelidir. Ayrıca yangına dayanıklı kablolar:
Standart yangına dayanıklı: EN50200:2006 ‘ya göre PH30 sınıflandırılması ve Standardın EK-E’sine göre testlere 30dk dayanıklı.
Gelişmiş yangına dayanıklı: EN50200:2006 ‘ya göre PH120 sınıflandırılması ve BS8434-2 standardına göre testlere 120dk dayanıklı olmalıdır.
Şu durumlarda "gelişmiş" yangına dayanıklı kablolar içeren kablo sistemleri genellikle kullanılmalıdır:
 
1.Yangın stratejisinin, kullanıcıların dört veya daha fazla aşamada tahliyesini içerdiği sprinklersiz binalarda (veya bina bölümlerinde);
2.30 m'den daha yüksek olan sprinklersiz binalarda;
3.Bir yangının, yangından uzaktaki alanlarla ilgili kritik sinyal yollarının kablolarını etkileyebileceği yerlerde, içinde bulunduğu kişilerin yangın sırasında mahsur kalacağı sprinklersiz alan ve sahalarda. Örneğin merkezi kontrol ekipmanlı büyük hastaneler ve kademeli yatay tahliye düzenlemeleri ve bazı büyük sanayi bölgeleri.
4.Tasarımcı, belirleyici veya uygulayıcı makamın, yangın mühendisliği hususlarını dikkate alan bir yangın riski değerlendirmesine dayanarak, yangına dirençli kabloların kullanılması gerektiğini düşündüğü diğer tüm binalarda
 
Yangının etkileri yangın panelinin çalışmasını tehlikeye atmamlıdır. Bunu sağlamak için:
 
1.Kablolar binanın içinde gömülerek korunabilir,
2.Kablolar metal veya koruyucu plastikten imal edilmiş boru, kanal veya hat içinde taşınabilir,
3.Yangın Alarm Sistemi için kullanılan kablolar diğer kablolardan en az 0,5 m uzakta olmalıdır,
4.Kablolar yalnızca otomatik yangın algılama ile korunan alanlardan geçirilmelidir.
5.Sinyal yolları döngü kablolarıyla bağlanırsa, izolatörler, en azından algılama bölgesi sınırlarında
6.Sinyal yolları yanhat kablolarıyla bağlanırsa, otomatik dedektörler, yangın ihbar butonları ve sirenler farklı yanhatlara kurulmalı ve tek bir yangın bölmesinde tutulmalıdır.


Yangın durumunda şu kablolar en az 30dk dayanıma sahip olmalıdır:
 
1.Alçak gerilim şebeke beslemesi dağıtım panosundan panelin güç kaynağı ünitesine ve sistemin bir parçası olarak kullanılan diğer güç kaynağı ünitelerine yapılan bağlantılar.
2.Kontrol ve gösterge ekipmanı ile herhangi bir ayrı güç kaynağı ünitesi arasındaki ara bağlantılar; Alarm cihazları ve güç kaynakları arasındaki kablolar dahil.
3.Dağılmış yapıdaki bir panelin ayrılmış parçaları arasındaki ara bağlantılar;
4.Ana kontrol ve gösterge ekipmanı ile zorunlu tekrarlanan kontrol panelleri arasındaki ara bağlantılar.
 
                    Bu 30dk dayanım için:
EN 50200 standardı PH30 performansını karşılamalı
EI30 performanslı yangına dayanımlı yapı öğesi kullanılmalı
 
•6.12.1.3 Mekanik Hasara Karşı Koruma
Kablolar doğrudan tavana veya bir duvara monte edilirse, kablolar PH30 olmadığı sürece, her 50 cm yatay veya 75 cm dikey olarak duvara veya tavana sabitlenmiş plastik bir boruya yerleştirilmelidir.
•6.12.2 Kablosuz Sistemler
•6.12.2.1 Kablosuz İletim Yolları (6.12.2.2 Bataryalar)
Bu bölüm standartta yeni olup kablosuz sinyal yolları ve sinyal gücünün yeterli olması için gereken bileşenlerden bahseder.
 
İşletime alma sırasında ve uzak anten (ağ geçidi) dahil olmak üzere tüm ekipmanların kurulumundan sonra, kablosuz veriye ilişkin aşağıdaki kayıtlar tutulmalıdır:
1.Aynı koddaki benzer sistemlerden parazit olasılığını önlemek için mümkünse benzersiz olması gereken sistem kodlaması (yani, sistem adresi)
2.Alıcı birimlerinin her birinden veya birinden alınan sinyal seviyelerinin (veya gürültü oranlarının sinyallerinin) detayları
Bu verilerin üretici tavsiyesine uygunluğu teyit edilmelidir.
7.3 Kablo Montajı
7.3.3 Çoklu Damarlı (core ) Kablo Montajı
Dedektörlerin veya alarm cihazlarının döngüleri, besleme ve geri dönüş yolu için ayrı ve bağımsız bir yol kullanmalıdır, yani hem gidiş hem de geri dönüş kablo hatlarını taşımak için 4 damarlı veya çok damarlı kablo kullanılmamalıdır.
Dedektörler, alarm cihazları veya panel arasındaki ara bağlantı için her yan hat için ayrı bir kablo kullanmalı ve hiçbir çok damarlı kabloya dahil edilmemelidir. Çok damarlı bir kabloyu etkileyen herhangi bir hatanın kablonun tüm iletkenlerini etkileyeceği varsayılmalıdır; bu çok damarlı kablo kullanımını engeller.

Bundan sonraki yazımızda " Başlatma ve Yapılandırma, Hizmete Alma ve Doğrulama, Bakım " anlatılacaktır. 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt