×

Sanayide Enerji Verimli Teknolojiler Yazı Dizisi-1Sanayide Enerji Verimli Teknolojiler
Yazı Dizisi-1 
Bora Omurtay 
1. DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

Demir çelik sektöründe kullanılan hammaddeler üretim yöntemine göre farklılık göstermektedir. Bazik oksijen fırını (BOF) tabanlı tesislerde demir cevheri, hurda metal ve taş kömürü birlikte kullanılmaktadır. Buna karşılık Elektrik Ark Ocaklı (EAO) tesislerde ise hurda metalden üretim gerçekleştirilmektedir. Küresel ham çelik üretiminin %74,4’ü BOF tabanlı entegre tesislerde, %25,1’i EAO tesislerde, %0,5’i ise diğer tesislerde gerçekleştirilmektedir.

1.1 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ PROSESİ
 
Demir - Çelik sektörü, demir cevherinin yer altından çıkartılmasını takiben, yoğunlaştırılmasından başlamak üzere dökme, dövme, haddeleme, çekme ve benzeri yöntemler ile üretiminin gerçekleştirildiği bir sektördür. Üretilen ürünlerin çeşitliliği göz önüne alındığında ise geleneksel sanayilerin yanı sıra teknolojik alanlarda da Demir - Çelik sektörünün öneminin giderek daha çok arttığı görülmektedir. Demir - Çelik üretiminde meydana gelen hızlı gelişmeler sonucunda endüstri devrimi gerçekleşmiş ve teknoloji alanında büyük gelişmeler yaşanmıştır.


Demir - Çelik sektöründe üretilen ürünler ara mamuller, ana mamuller ve yan mamuller olmak üzere üç kısımda incelenir. Ara mamul başka bir malın üretiminde girdi olarak kullanılmak üzere üretilen ürünlerdir. Ana mamul bir başka işlem gerektirmeyen, nihai kullanım için üretilen ürünler olup yan mamuller ise üretim süreci sonunda teknik nedenlerle ana ürün ile beraber ortaya çıkan ürünlerdir.


 
1.2 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE MEVCUT TEKNOLOJİLER


​​​​​​​
1.3 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE EN İYİ TEKNOLOJİLER

 
1.​​​​​​​4  DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ VAP PROJE ÖRNEKLERİ
 


2. ÇİMENTO SEKTÖRÜ

Çimento sektörü; başlıca silisyum, kalsiyum, alüminyum, demir oksitlerini içeren hammaddelerin teknolojik metotlarla sinterleşme derecesine kadar pişirilmesi ile elde edilen yarı mamül madde klinkerin, tek veya daha fazla cins katkı maddesi ile öğütülmesi yoluyla üretilen hidrolik bağlayıcıları içeren bir sektördür.
 
​​​​​​​2.1 ÇİMENTO SEKTÖRÜ PROSESİ

Çimento üretim prosesi şu şekildedir.

 
​​​​​​2.2 ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE MEVCUT TEKNOLOJİLER


 
 
​​​​​​​2.3 ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE EN İYİ TEKNOLOJİLER

 
​​​​​​​2.4 ÇİMENTO SEKTÖRÜ VAP PROJE ÖRNEKLERİ


Bundan sonraki yazımızda "Cam Sektörü, Tekstil Sektörü " anlatılacaktır. 
 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt