×

Sabit Bataryalı Enerji Depolama Sistemleri İçin Standartlardaki Batarya Güvenlik Deneylerine Genel Bakış Bölüm-6Sabit Bataryalı Enerji Depolama Sistemleri İçin
Standartlardaki  
Batarya Güvenlik Deneylerine Genel Bakış 
Bölüm-6


Yazarlar
Hildebrand, S. Eddarir, A. Lebedeva, N.


 
 
Aşağıdaki JRC Teknik Raporu Avrupa Birliği  web sitesindeki orjinal İngilizce versiyonundan  alınarak  ETP Enerji Depolama  Çalışma Grubumuzdan Sabri Günaydın  tarafından yapay zeka çeviri yazılımları kullanarak Türkçe'ye çeviri yapılmış , kontrol edilerek düzenlenmiştir.Rapor bölümler halinde yayınlanacaktır.

Kaynak: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC135870
(Rapor Tarihi 01.02.2024 )  Bu yayın tüm hakları saklı olmak üzere telif hakkıyla korunmaktadır. 

Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi'nin, JRC Teknik Rapor yazarlarının Türkçe çeviri ile ilgili sorumluluğu yoktur. ETP  Türkçe çeviri ve düzenleme sorumluluğunu üstlenir.

Türkçe çeviride  göreceğiniz olası hataları " iletisim@etp.com.tr "  adresine e-posta göndermenizi rica ederiz. 

Bu raporun ETP Portalımızda yayını ile ilgili bize izin veren , destek ve kılavuz olan   Avrupa Birliği Yayınlar Ofisi'nden Mr. Brian Killeen 'e  teşekkür ederiz. 

Teşekkür

Yazarlar, bu raporu dikkatle inceleyen Marc Steen ve Andreas Pfrang'a ve kapak sayfasını tasarlayan
Bağdagül Tan'a teşekkür eder.

Bay W. Hao (Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi (CATARC), Çin), Bay A. Nilar (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay D. Kutschkin (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay S. Spencer (Avustralya Hükümeti, Avustralya) ve Bayan L. Rasmussen (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay A. Murdoch (Energy Safe Victoria, Avustralya), Bay N. Agarwal (Bureau of Indian Standards and Government of India, Hindistan), Bay M. M. Desai (The Automotive Research Association of India, Hindistan), Bay B. Moon'a (Korea Automobile Testing & Research Institute (KATRI), Kore) bu ülkelerdeki ulusal standartlar konusunda teşekkür ederiz.

Yazarlar
Hildebrand, S.
Eddarir, A.
Lebedeva, N.3.9    Dahili kısa devre

Yönetmelik Metni [1]:

Bu deney, dahili kısa devre durumlarında bir bataryanın güvenlik performansını değerlendirmelidir. 

Batarya  üreticileri için temel endişelerden biri olan dahili kısa devrelerin oluşması, potansiyel olarak havalandırmaya, ısıl kaçağa ve hücreden çıkan elektrolit buharlarını tutuşturabilecek kıvılcımlara yol açar.Bu tür dahili kısa devrelerin oluşumu, üretim kusurları, hücrelerdeki safsızlıkların varlığı veya lityumun dendritik büyümesi ile tetiklenebilir ve yapı içindeki  pek çok güvenlik olayının nedenidir.Her biri farklı temas direncine sahip birden fazla dahili kısa devre senaryosu mümkündür (örneğin katot/anot, alüminyum akım  toplayıcı/bakır akım toplayıcı, alüminyum akım toplayıcı/anot elektrik teması).

Dahili Kısa devre deneyi için talimatlar içeren tek bir standart vardır (bkz. Tablo 10). Deneyden önce hücreye yerleştirilen kısa devre tetikleyicisi olarak bir nikel parçacığı kullanır. Standart şu maddeye atıfta bulunmaktadır.Standart, partikül boyutlarının yanı sıra partikülü farklı hücre tiplerine sokma prosedürü için IEC 62133-2:2017 [24] Madde A.5 ve A.6'ya atıfta bulunmaktadır. DUT, 25°C'de gerçekleştirilen deney sırasında üst şarj gerilimine  kadar şarj edilen deşarj olmuş bir hücredir. Daha sonra, hücre içine yerleştirilmiş olan nikel parçacığı, kısa devreye neden olmak için elektrot katmanları arasına özel bir presleme ekipmanı ile sokulur. Sonlandırma kriteri bir gerilim  düşmesi  veya hücre üzerinde belirli bir baskı kuvvetidir.


 
Tablo 10. "Dahili kısa devre" deneyi için standart


3.10    Isıl(Termal) suistimal

Yönetmelik Metni [1]:

Bu deney sırasında batarya, ekzotermal ayrışma reaksiyonlarını tetikleyebilecek ve hücrede termal kaçağa yol açabilecek yüksek sıcaklıklara (IEC 62619'da sıcaklık 85°C'dir) maruz bırakılmalıdır.

Bu deneyi içeren standartların çoğu hücre seviyesinde  deney yapılmasını gerektirir. IEC 62619:2022 ve UL 1642:2020 sırasıyla hücre bloğu ve batarya seviyesinde deney yapılmasını öngörmektedir.

Tablo 11, termal kötüye kullanım deneyi  için deney koşullarını özetlemektedir. Tüm standartlar tam şarjlı bir DUT'a deney yapılmasını  gerektirir. Deney sıcaklığı standartlar arasında farklılık gösterir. IEC 62619:2022 85°C gerektirirken, UL 1642:2020 ve UL 1973:2022 100°C'den yüksek çalışma sıcaklığına sahip bataryalar için 130°C ve daha fazlasını gerektirmektedir. 130°C'de 85°C'ye kıyasla daha fazla ekzotermik bozunma reaksiyonunun tetiklenebileceği düşünüldüğünde, deney  süresinin 85°C' de  3 saatten, 130°C'de 10 dakikaya kadar düşürülmesi uygundur. GB 40165-2021'de deney süresi bağlı olan hücre miktarına bağlıdır; daha fazla hücre deney süresini artırır.

Ni metal hidrit hücrelerin deneyini  yapmak  için (IEC 63115-2:2021), deney sıcaklığı batarya mahfazasına bağlıdır.

Yalnızca UL 1973:2022 1 saatlik bir gözlem süresi gerektirir.

Başarılı/başarısız kriterleri tüm deneyler  için aynıdır, yani “patlama yok” ve “yangın yok” ve bunlar için herhangi bir doğrulama yöntemi belirtilmemiştir.

Tablo 11. "Isıl kötüye kullanım" deneyi için farklı standartların karşılaştırılması


Bundan sonraki bölümde " Yangın Deneyi, Gaz Emisyonu"  anlatılacaktır.


Kaynaklar:

[1]    AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİN 12 Temmuz 2023 tarih ve (AB) 2023/1542 sayılı batarya  ve atık bataryalara ilişkin YÖNETMELİĞİ, Direktif 2008/98/EC'yi ve Yönetmelik (AB) 2019/1020'yi değiştiren ve Direktif 2006/66/EC'yi yürürlükten kaldıran, Kapalı . J. Eur. Birlik. L 191/1 (2023).

[2]    D. Gatti, A. Holland, L. Gear, X. He, IDTechEx raporu: Sabit Enerji Depolamaya Yönelik Bataryalar 2021-2031, 2021.

[3]    J. Figgener, C. Hecht, D. Haberschusz, J. Bors, KG Spreuer, K.-P. Kairies, P. Stenzel, DU Sauer, Almanya'da batarya depolama sistemlerinin gelişimi: Bir pazar incelemesi (durum 2023), (2022) 1 29. http://arxiv.org/abs/2203.06762.

[4]    M. Bieleweski, A. Pfrang, S. Bobba, A. Kronberga, A. Georgakaki, S. Letout, A. Kuokanen, A. Mountraki, E. İnce, D. Shtjefni, G. Joanny Ordonez, O. Eulaerts, M. Grabowska, Temiz Enerji Teknolojisi Gözlemevi: Avrupa Birliği'nde Enerji Depolamaya Yönelik Bataryalar 2022 Teknoloji Gelişimi, Trendler, Değer Zincirleri ve Piyasalar Durum Raporu, Yayınlar Ofisi Avrupa Birliği, 2022. https://doi.org/10.2760/808352.

[5]    Batarya Tabloları, (2023). https://scarica.isea.rwth-aachen.de/mastr/d/JFKs3f97z/speicherstatus?orgId=1 (14 Temmuz 2023'te erişildi).

[6]    Eurostat, Demografi 2023 baskısı, (2023). https://ec.europa.eu/eurostat/web/interactive-publications/ demography-2023 (6 Eylül 2023'te erişildi).

[7]    Avrupa Komisyonu, C(2021) 8614 nihai M/579 Bataryalar için performans, güvenlik ve sürdürülebilirlik gerekliliklerine ilişkin Avrupa standardizasyon kuruluşlarına yapılan standartlaştırma talebine ilişkin 7.12.2021 tarihli KOMİSYON UYGULAMA KARARI, 2021.

[8]    UL 1973:2022, Sabit ve Hareketli Yardımcı Güç Uygulamalarında Kullanıma Yönelik Bataryalar, 2022.

[9]    UL 9540A:2019, Batarya Enerji Depolama Sistemlerinde Isıl Kaçak Yangın Yayılımının Değerlendirilmesine Yönelik Deney Yöntemi, 2019.
[10]    IEC 62984-2:2020, Yüksek sıcaklıklı ikincil  Bölüm 2: Güvenlik gereklilikleri ve deneyler, 2020.

[11]    IEC 62932-2-2:2020, Sabit uygulamalar için elektrolit dolaşımşlı batarya güç sistemleri - Bölüm 2-2: Güvenlik gereklilikleri , 2020.

[12]    IEC 62933-5-3:2023, Elektrik enerjisi depolama (EES) sistemleri - Bölüm 5-3: Şebekeye entegre EES sistemleri için güvenlik gereklilikleri Elektrokimyasal bazlı sistemde plansız değişiklik yapılması, 2023.

[13]    IEC 62485-2:2010, İkincil bataryalar ve batarya kurulumları için güvenlik gereklilikleri - Bölüm 2: Sabit bataryalar, 2010.

[14]    IEC 62485-5:2020, İkincil bataryalar  ve batarya  kurulumları için güvenlik gereklilikleri - Bölüm 5: Güvenli sabit lityum iyon bataryaların çalışması, 2020.

[15]    IEC 60896-11:2002, Sabit kurşun-asit bataryalar - Bölüm 11: Havalandırmalı tipler - Genel gereklilikler ve deney yöntemleri, 2002.

[16]    IS 17092:2019, Elektrik Enerjisi Depolama Sistemleri: Güvenlik Gereklilikleri, 2019.

[17]    AS/NZS 5139:2019, Elektrik kurulumları - Güç dönüşümüyle kullanım için batarya  sistemlerinin güvenliği ekipman, 2019.

[18]    GB/T 34866-2017, Vanadyum akışlı batarya -- Güvenlik gereklilikleri, 2017.

[19]    IEC 62619:2022, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil lityum hücreler ve bataryalar -
Endüstriyel uygulamalarda kullanıma yönelik ikincil lityum hücreler ve bataryalar  için güvenlik gereklilikleri, 2022.

[20]    IEC 63056:2020, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar  -
Elektrik enerjisi depolama sistemlerinde kullanıma yönelik ikincil lityum hücreler ve  bataryalar için güvenlik gereklilikleri şu anda aşamasındadır. Uluslararası Nihai Taslak Stan, 2020'nin tercümesi.

[21] UL 1642:2020, Lityum Bataryalar, 2020.

[22]    VDE-AR-E 2510-50 Anwendungsregel:2017-05, Lityum bataryalı  sabit batarya enerji depolama sistemleri,2017.

[23]    GB 40165-2021, Sabit elektronik ekipmanlarda  kullanılan lityum iyon hücreler ve bataryalar - Güvenlik teknik şartnamesi, 2021.

[24]    IEC 63115-2:2021, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar -
Endüstriyel uygulamalarda kullanıma yönelik yalıtılmış nikel-metal hidrür hücreler  ve bataryalar - Bölüm 2: Güvenlik, 2021.

[25]    IEC 60896-21:2004, Sabit kurşun-asit bataryalar  - Bölüm 21: Valf ayarlı tipler - Deney yöntemleri, 2004.

[26]    IEC 60896-22:2004, Sabit kurşun-asit bataryalar  - Bölüm 22: Valf ayarlı tipler - Gereklilikler, 2004.

[27]    KS C IEC 62619, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar
Endüstriyel uygulamalarda kullanıma yönelik ikincil lityum hücreler ve bataryalar için güvenlik gereklilikleri, 2023.

[28]    AS IEC 62619:2023, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar  -
Endüstriyel uygulamalarda kullanıma yönelik ikincil lityum hücreler ve bataryalar için güvenlik gereklilikleri, 2023.

[29]    IS 17067:Bölüm 5:Bölüm 2:2021, Elektrik enerjisi depolama EES sistemleri Bölüm 5 Şebekeye entegre EES sistemleri için güvenlik gereklilikleri Bölüm 2 elektrokimyasal bazlı sistemler, 2021.

[30]    ISO 6469-1:2019/Amd 1:2022, Elektrikle çalışan karayolu taşıtları Güvenlik spesifikasyonları Bölüm 1: Şarj edilebilir enerji depolama sistemi (RESS) Değişiklik 1: Isıl yayılımın güvenlik yönetimi, (2022).

[31]    GB 38031:2020, Elektrikli araçlar  cer bataryası  güvenlik gereklilikleri, (2020).

[32]    V. Ruiz, A. Pfrang, A. Kriston, N. Omar, P. Van den Bossche, L. Boon-Brett, Elektrikli ve hibrit elektrikli araçlardaki lityum iyon bataryalara  yönelik uluslararası kötüye kullanım deneyi standartları ve düzenlemelerine ilişkin bir inceleme, Renew.  Güç vermek. Enerji Rev. 81 (2018) 1427 1452. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.195.

[33]    IEC 62933-5-2:2020, Elektrik enerjisi depolama (EES) sistemleri Bölüm 5-2: Şebekeye entegre EES sistemleri için güvenlik gereklilikleri - elektrokimyasal tabanlı sistemler, 2020.

[34]    ISO 13849-1:2023, Makine güvenliği - Kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili parçaları - Bölüm 1: Tasarım için genel ilkeler, 2023.

[35]    ISO 13849-2:2012, Makine güvenliği - Kontrol sistemlerinin güvenlikle ilgili parçaları - Bölüm 2: Doğrulama, 2012.

[36]    IEC 62061:2021, Makine güvenliği - Güvenlikle ilgili kontrol sistemlerinin işlevsel güvenliği, 2021.

[37]    ISO/SAE 21434:2021, Karayolu araçları Siber Güvenlik mühendisliği, 2021.

[38] G. Petrangeli, Derinlemesine savunma, içinde: Nucl. Saf., Elsevier, 2006: s. 89 91. https://doi.org/10.1016/B978- 075066723-4/50010-3.

[39]    Y. Yang, R. Wang, Z. Shen, Q. Yu, R. Xiong, W. Shen, Daha güvenli bir lityum iyon bataryalara doğru: Isıl kaçak için neden, özellikler, uyarı ve imha stratejisi üzerine eleştirel bir inceleme, Adv. Başvuru Enerji. 11 (2023) 100146. https://doi.org/ 10.1016/j.adapen.2023.100146.

[40]    A. Pfrang, A. Kriston, V. Ruiz, N. Lebedeva, F. di Persio, Li-ion Teknolojisine Odaklı Şarj Edilebilir Enerji Depolama Sistemlerinin Güvenliği, içinde: Emerg. Nanoteknolojiler Yeniden Şarj Ediliyor. Enerji Depolama Sistemi, Elsevier, 2017: s. 253 290. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-42977-1.00008-X.

[41]    IEC 62133-2:2017, Alkali veya diğer asit olmayan elektrolitler içeren ikincil hücreler ve bataryalar -
Taşınabilir uygulamalarda kullanılmak üzere taşınabilir sızdırmaz ikincil hücreler ve bunlardan yapılan bataryalar için güvenlik gereklilikleri - Bölüm 2: Lityum sistemler, 2017.

[42]    H. Jung, B. Moon, S. Lee, J. Bae, REESS için Yangına Dayanıklılık Deneyinde Isıl Enerji Üzerine Bir Araştırma, içinde: 25th Int. Teknik. Konf. Geliştir. Saf. Veh., Yer: Detroit Michigan, Amerika Birleşik Devletleri, 2017. https://www-esv.nhtsa.dot.gov/ Proceedings/25/25ESV-000348.pdf.

[43]    ASTM D4490, Dedektör tüpleri kullanarak zehirli gazların konsantrasyonlarını ölçmek için standart uygulama,2011

[44]    ASTM D4599, Leke uzunluğu dozimetreleri kullanılarak zehirli buhar gazlarının konsantrasyonlarının ölçülmesine yönelik standart uygulama, 2014.

[45]    OSHA: Spektroskopik analiz kullanan hava örnekleme yöntemleri için değerlendirme kılavuzları, (2005).

[46]    CDC, NIOSH Analitik Yöntemler El Kitabı (NMAM) 5. Baskı, (2020).

[47]    ISO 16000-1:2004, İç mekan havası Bölüm 1: Örnekleme stratejisinin genel yönleri, 2004.

[48]    ISO 16000-5:2007, İç mekan havası Bölüm 5: Uçucu organik bileşikler (VOC'ler) için numune alma stratejisi, 2007.

[49]  ISO 16000-6:2021, MS veya MS FID kullanılarak emici tüpler üzerinde aktif numune alma, ısıl desorpsiyon ve gaz kromatografisi yoluyla iç mekan ve deney odası havasındaki organik bileşiklerin (VVOC, VOC, SVOC) belirlenmesi, 2021.

[50]    ISO 16000-29:2014, İç mekan havası Bölüm 29: VOC dedektörleri için deney yöntemleri, 2014.
 
[51]    ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Ortam Havasındaki Toksik Organik Bileşiklerin Tayini İçin Yöntemler Özeti İkinci Baskı Özet Yöntemi TO-15 Özel Hazırlanmış Bidonlarda Toplanan ve Gaz Kromatosu Tarafından Analiz Edilen Havadaki Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) Tayini, 1999. https://www3.epa.gov/ttnamti1/files/ambient/airtox/to-15r.pdf (9 Haziran 2023'te erişildi).
[52]    ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Ortam Havasındaki Toksik Organik Bileşiklerin Belirlenmesi için Yöntemler Özeti İkinci Baskı Özeti Yöntem TO-16 Atmosferik Gazların Uzun Yol Açık Yol Fourier Dönüşümlü Kızılötesi İzlenmesi,1999. https://www.epa.gov /sites/prodüksiyon/files/2019-11/documents/to-16r.pdf (9 Haziran 2023'te erişildi).
 
[53]   ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), Özet Yöntemi TO-17: Emici Tüpler Üzerinden Aktif Örnekleme Kullanılarak Ortam Havasındaki Uçucu Organik Bileşiklerin Belirlenmesi, 1999. https://www.epa.gov/sites/prodüksiyon/files/2019-11 / documents/to-17r.pdf (17 Kasım 2023'te erişildi).
[54]  SAE J2997 (WIP) Bataryanın ikincikl kullanımına ilişkin standart(Bu standart  şu anda  devam eden bir çalışmadır.) ,2012. 

[55]    UL 1974:2018, ANSI/CAN/UL Bataryaların yeniden Kullanılmasına İlişkin Değerlendirme Standardı, 2018.
 
Kısaltmalar ve tanımların listesi

ASTM             Amerikan Deney ve Malzemeler Derneği (ABD)
BESS             Batarya enerji depolama sistemi
BMS               Batarya yönetim sistemi
BMU               Batarya yönetim ünitesi
CEN               Avrupa Standardizasyon Komitesi
CENELEC      Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi
DUT               Deneyi gerçekleştirilen cihaz
EMC               Elektromanyetik uyumluluk
EPA                Çevre Koruma Ajansı (ABD)
EV                  Elektrikli araç
FB                   Akış bataryası(Flow battery/Elektrolit dolaşımlı batarya)
He                   Helyum
IEC                  Uluslararası Elektroteknik Komisyonu
ISO                  Uluslararası Standardizasyon Örgütü
LER                 Hafif elektrikli raylı sistem
Li-ion               Lityum-iyon
Na HT              Sodyum yüksek sıcaklık
NiMH               Nikel-metal Hidrit
NIOSH             Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü (ABD)
OSHA               Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi (ABD)
Pb asid             Kurşun asit
SEI                   Katı elektrolit fazlar arası SEI
SBESS             Sabit bataryalı enerji depolama sistemi
SOC                 Şarj durumu
SOH                 Sağlık durumu
SVOC               Yarı uçucu organik bileşikler

Kaynak: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC135870
(Rapor Tarihi 01.02.2024 ) 
 Bu yayın tüm hakları saklı olmak üzere telif hakkıyla korunmaktadır. © European Union/Avrupa Birliği, 2024


Bu yayın, Avrupa Komisyonu'nun bilim ve bilgi servisi olan Ortak Araştırma Merkezi (JRC) tarafından hazırlanan bir Teknik rapordur. Avrupa politika oluşturma sürecine kanıta dayalı bilimsel destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yayının içeriği Avrupa Komisyonu'nun görüş veya tutumunu yansıtmak zorunda değildir. Ne Avrupa Komisyonu ne de Komisyon adına hareket eden herhangi bir kişi bu yayının kullanımından sorumlu değildir. Bu yayında kullanılan ve kaynağı ne Eurostat ne de diğer Komisyon hizmetleri olan verilerin altında yatan metodoloji ve kalite hakkında bilgi almak için, kullanıcılar atıfta bulunulan kaynakla irtibata geçmelidir. Haritalarda kullanılan tanımlamalar ve materyallerin sunumu, Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülke, bölge, şehir veya alanın veya yetkililerinin yasal statüsü veya sınırlarının veya sınırlarının sınırlandırılmasıyla ilgili herhangi bir görüş ifade ettiği anlamına gelmez.


İletişim bilgileri
  • Stephan Hildebrand
          E-posta: stephan.hildebrand@ec.europa.eu
  • Natalia Lebedeva
         E-posta: natalia.lebedeva@ec.europa.eu


AB Bilim Merkezi
https://joint-research-centre.ec.europa.eu


Teşekkür

Yazarlar, bu raporu dikkatle inceleyen Marc Steen ve Andreas Pfrang'a ve kapak sayfasını tasarlayan Bağdagül Tan'a teşekkür eder.

Bay W. Hao (Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi (CATARC), Çin), Bay A. Nilar (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay D. Kutschkin (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay S. Spencer (Avustralya Hükümeti, Avustralya) ve Bayan L. Rasmussen (Avustralya Hükümeti, Avustralya), Bay A. Murdoch (Energy Safe Victoria, Avustralya), Bay N. Agarwal (Bureau of Indian Standards and Government of India, Hindistan), Bay M. M. Desai (The Automotive Research Association of India, Hindistan), Bay B. Moon'a (Korea Automobile Deneying & Research Institute (KATRI), Kore) bu ülkelerdeki ulusal standartlar konusunda teşekkür ederiz.

Yazarlar

Hildebrand,S.
Eddarir, A.
Lebedeva, N.EU JRC (Joint Research Center)   AB Ortak Araştırma Merkezi Hakkında 


JRC, toplumu olumlu yönde etkilemek için AB politikalarını destekleyen bağımsız, kanıta dayalı bilgi ve bilim sağlar.

JRC, AB politika döngüsünün birçok aşamasında kilit bir rol oynamaktadır. Horizon Europe'un genel hedefine katkıda bulunur.

Üye Devletlerdeki araştırma ve politika kuruluşlarıyla, Avrupa kurum ve ajanslarıyla ve Birleşmiş Milletler sistemi de dahil olmak üzere Avrupa'daki ve uluslararası bilimsel ortaklarla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.

Sunduğumuz temel güçlü yönler öngörü, entegrasyon ve etkidir.

Öngörü, son krizin ötesinde bizi nelerin beklediğine ve gelecekteki politika girişimleri için bilimsel dayanak sağlayabilmeye odaklanır.

Entegrasyon, Komisyon içindeki ve ötesindeki farklı bilimsel ve politika alanları arasında bağlantı kurma yeteneğimizi geliştirmek anlamına gelir, çünkü karşılaştığımız zorluklar o kadar karmaşıktır ki tek bir bilim alanı nadiren gerekli tüm cevapları sağlayabilir.

Son olarak etki, politika yapıcılara politikalarının etkisini izleme ve değerlendirme konusunda yardımcı olmakla ilgilidir.

Aslen Euratom Antlaşması kapsamında kurulmuş olup, çalışmalarımızın bir kısmı nükleer alandadır.

Buna ek olarak JRC, neredeyse tüm AB politika alanlarını desteklemek üzere çok geniş bir disiplin yelpazesinden bilimsel uzmanlık ve yetkinlikler sunmaktadır.

JRC Canlandırma Stratejisi 2030'da açıklandığı üzere, bilim ve bilgi çalışmalarımız  33 portföy halinde düzenliyor.
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt