×

Projeler Neden Doğru Planlanamıyor? Problem üst yönetim mi?, zamansızlık mı?, hedefler mi?, paydaşlar mı?..Projeler Neden Doğru Planlanamıyor?
Problem üst yönetim mi?, zamansızlık mı?, hedefler mi?, paydaşlar mı?..


Cem Kafadar 


Sadece sorulardan oluşan bir yazı okudunuz mu hiç?..

Peki, bir makaleyi cevaplarınız üzerinden kafanızın içinde yapılandırıp yeniden yazmayı denemek ister misiniz?..

Acaba bu şekilde tek bir metin sonsuz sayıda metne dönüşebilir mi?..

Yukarıdaki sorulara yönelik cevaplarınızı verdiyseniz ve farklı bir deneyim yaşamak istiyorsanız, herhalde başlayabiliriz...


 

Neden projelerimizi doğru planlayamıyoruz?
 
 • Proje öncesinde planlama çalışmaları için yeterli zamanın ayrıldığını düşünüyor musunuz?

 • Üst yönetim planlamaya gerçekten inanıyor mu, yoksa sadece kağıt üzerinde kalan bir planlama mı yapılıyor?

 • Yöneticileriniz planlama raporlarını doğru okuyup, doğru yorumlayabiliyor mu? Yoksa çıktılar odanın bir kenarında unutulup iş kalfalarla mı yürütülüyor?

 • Ekibiniz planlamayı sahaya çıkmadan sadece masa başında oturarak mı yapıyor?

 • İş programlarınız gerçekleşmeyecek iş bitim tarihleriyle işi takip etmek için değil de ekibinizi sıkıştırmak amacıyla mı hazırlanıyor?

 • Gerçekçi olmayan bir bitiş tarihine ikna olmuş ekibe yönetiminiz hala güvenebiliyor mu?

 • Yönetim olası başarısızlıklara karşı daha işin başında günah keçilerini belirleme telaşında mı?

 • Kaynak (insan, para, makina, malzeme) yönetimini nasıl planlıyorsunuz?

 • İşin başında yaptığınız risk öngörülerinizin gerçekçi olduğunu düşünüyor musunuz? Bu riskleri işin sonuna kadar takip ediyor musunuz?

 • İşin başında sağlıklı bir metraj çalışması yapıyor musunuz?

 • Paydaş yönetimine yönelik özel bir çalışma yapıyor musunuz?

 • Planlama çalışmalarında sizi en çok yoran paydaş kim? Firma sahibi, üst yönetim, saha çalışanları, kamu kurumları, müşteri, teknik ofis, tedarikçiler, yoksa hepsi mi? Bu planlamanın işleyişinin önünde görünmez duvarlar ören paydaşlara yönelik bir çalışma yapıyor musunuz?

 • Firmanızda planlama kültürünün yerleşmesine yönelik neler yapıyorsunuz?

 • Firmanızdaki dijital dönüşüm çalışmalarının tatmin edici olduğu düşünüyor musunuz?

 • Kurduğunuz sistemler birbiriyle konuşuyor mu?

 • İşi planlarken bir taraftan da bir iletişim yönetim planı oluşturuyor musunuz?

 • Teknik ofis çalışanlarınızın ortalama planlama tecrübeleri ne kadar?

 • Planlamaya yönelik bir yazılım kullanıyor musunuz? Bu programı tüm çalışanlarınız içselleştirdi mi?
 

 
 • Planlamada gereğinden fazla ayrıntıya girip hantallaşmış bir programla mı işinizi takip ediyorsunuz?

 • Günlük bilgi girişleri sahadan gelen dirence rağmen sağlıklı olarak yapılıyor mu?

 • İş sonuna yönelik projeksiyonlarınız gerçekçi mi?

 • Projenin zaman ve maliyet sapmaları aktivite bazında kontrol ediliyor mu?

 • Sapmaların nedenleri analiz edilip sorunların kök sebepleri tespit ediliyor mu? Sonrasında gerekli revizyonlar sıcağı sıcağına yapılıyor mu?

 • İş programı hazırlanırken belirsizlikler nedeniyle yapılan tüm kabuller bir yerlere not edilip, kayıt altına alınıyor mu?

 • İş programına bilgi akışını sağlayacak yazılı bir sistematiğiniz var mı?

 • Milestone'ları doğru bir şekilde saptayıp, ağırlıkla kritik yol üzerine yerleştirebiliyor musunuz?

 • İş programınızın tüm ilgili departmanların katılımıyla oluşmasını sağlayabiliyor musunuz?

 • Kaynakları verimli kullanmak için zaman zaman kritik yol analizi yapıyor musunuz?

 • Projelerinizin kapsamı çok sık değişiyor mu? Bu değişiklikleri nakit akışına doğru bir şekilde aktarabiliyor musunuz?

 • Projenin süresini kısaltırken hedefleriniz gerçekçi mi?

 • İş sonunda o proje özelinde "İş Bitim Raporu" hazırlıyor musunuz? Öğrenilen derslerin dökümünü alıyor musunuz?

   

Ne dersiniz firmanızda planlama yeterli düzeyde yapılıyor mu?

Yazıya duygu, düşünce ve deneyimlerinle benim yerime sen son halini verdiğin için sana teşekkür edebilir miyim?
 

Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt