×

Problem Çözme ve Karar Alma TeknikleriProblem Çözme ve Karar Alma Teknikleri
Levent Taşkın

Globalleşme ve hızla değişen teknolojinin getirdiği acımasız rekabet son yıllarda yaşantımızı ülke yapılarından, marka yönetimlerine, tüketici tercihlerine kadar etkiliyor. Tüketicinin hızla değişen istekleri sadece ürünle ilgili olmaktan çıkarak, sevkiyattan ödeme şekline; ürünün montajından satış sonrası hizmetindeki hıza kadar çeşitlilik gösteriyor. Firmalar dijitalleşen dünyada hem hızlı, hem yenilikçi, hem de en önemlisi müşteri isteklerine yönelik beklentiyi aşan bir beceri sergilemek durumundalar. Kendilerine ve sistemlerine yatırım yaparken; daha iyi ve eğitimli personelle çalışmak ve esnek olmayı bilmek zorundalar.

Zincirleme olarak; tüketicinin sürekli değişen beklentisi ve buna bağlı değişen satın alma davranışı, satış noktaları yapısı, distributör ve bayi yapısı, firma anlayış ve yaklaşımları değişiyor, reklam ve pazarlama tekniklerine kadar değişim göstermeyi zorlamaktadır.

Bu değişimin farkında olmak ve trendleri görebilmek, pazarda etkinlik ve başarı için artık bir ön koşuldur. Hızlı değişim ve rekabet ortamında, işimizi rakiplerden daha iyi yapmayı hedeflemek amaç olarak belirlenir.

Oysa rekabette üstünlük ve kalıcılık “rakipten daha iyi yapmaya” değil, “rakipten daha farklı yapmaya” dayanır.

Öyleyse strateji :  Farkı yaratmaktır.

Fark yaratmak için 3 temel konuyu aynı anda başarmayı hedeflemek gerekir:

Hız: Hemen, şimdi, müşterinin istediği süreden daha da önce.
Akıllı çözümler: Her şey birbirine bağlı hale gelmiş durumda. Her şey sanal ortamda bir ‘’tık’’ kadar bir biri ile entegreli. Entegre ve bir biri ile uyumlu sistemleri seviyor ve istiyoruz. Ürünler, hizmetler, yaşam içi içe ve hepsi birbirine bağlı çalışan akıllı çözümlerle ilişkilendirilmiş.

Değer Yaratma : Müşteriye ekstra fayda sağlayacak ve onu size bağlı kılacak değer yaratan iletişim, çözüm ve ilişkinin oluşturulması.

Fark yaratacak bu konuları sürdürülebilir şekilde başarmak için ‘’Problemleri Hızlı ve Doğru Çözmek’’ ve ‘’Karar Alma’’yı ilk seferde doğru analizle çabuk yapmak gerekir.

Problemi Çözme Teknikleri burada devreye giriyor. Bu tekniğin avantajları:
  • Problem çözümünde ortak metodoloji uygulayarak ekip içerisinde aynı dili konuşmak
  • Büyük resmi görebilmek
  • Detayların atlanmaması
  • Herkesin ortak fikirler üzerine odaklanması, herkesin fikirlerinin alınması
  • Ortak hareket etme duygusu yaratması
  • Çözüm sürecine herkesin katılımını sağlamak, çözümde sorumluluğu almayı sağlamak
  • Sinerji yaratmak
1.Önce problemin mutlaka ölçülebilir tanımı yapılmalıdır. Mevcut durum nedir? Ulaşılması istenen sonuç nedir ve aradaki fark nedir? Bu soruların yanıtı somut, ölçülebilir verilmelidir. Problemin tanımında neden ile ve çözüm ile ilgili ifadeler geçmemelidir. 
 
​​​​​​​
2.​​​​​​​Sonra tanımlanan probleme ait problem nedenlerinin belirlenmesi yapılır. Bunun için problemler alt başlıklara ayrılır ve her başlığa bir kaç ‚‘NEDEN‘‘ sorusu sorularak problemin nedenleri detaylara bölünür. Detaylara bölünen problem nedenleri daha sonra problemi oluşturmadaki etkisine göre önem derecesine göre değerlendirilir. A, B ve C önem derecesine ayrıştırılır. A değeri alan nedenler öncelikli olarak ele alınır.
 
3.Potansiyel çözümlere yönelik grup ile bir ‘Beyin Fırtınası‘‘ yapılarak çözüm önerileri alınır. ‘‘Beyin Fırtınası‘‘ sırasında,  belirli bir sürede hayal gücü teşvik edilerek mümkün olduğunca çok fikir üretilir. Fikirler açık, net ve anlaşılabilir ifade edilirken fikirlerin eleştirisi yapılmaz.
 
4.Oluşan çözümlerin önce birbiriyle bağlantılı olanları birleştirilir. Daha sonra max. 5 çözüm kalıncaya dek fikirler elenir. Fikirler elenirken grup oylaması ile çözümü en çok gerçekleştireceğine inanılan fikirlere yüksek not verilerek en yüksek not alan 3-5 çözüm belirlenir.
 
5.Seçilen 3-5 çözüm; zaman, maliyet, uygulanabilirlik, müşteri memnuniyetini en çok sağlama, enerji tüketimi, işletme maliyeti, karlılık, yatırımın geri dönüş süreci vs. gibi bazı kriterler konarak puan verilir. Kriterlere göre en yüksek puanı alan çözüm veya çözümler seçilir.

​​​​​​​6.Seçilen çözümüm finansal fayda ve maliyet analizi de yapılır.

Artık karar vermek çok kolaydır ve hata riski minimize edilmiştir. Karar vermeye yönelik önemli tüm kriterlere göre çözümler analiz edilmiştir. Ölçülebilir, detaylı düşünülen ve herkesin fikri alınmış bir konuda karar vermek son derece sağlıklı hale gelmiştir.
Alınan karar sonrası artık eylem planı yapılmalıdır. Eylem planında yapılacak işler sırasıyla yazılır ve her işin sorumlusu ile tamamlanma tarihi net olarak belirlenir. Artık sıra kararı uygulamaya gelmiştir.
 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt