×

ISO/IEC 27001:2022 KOBİ El Kitabı:2024 Yayınlandı!ISO/IEC 27001:2022 KOBİ El Kitabı:2024 Yayınlandı!Sabri Günaydın
  

 
 
  ISO/IEC 27001:2022 - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri - KOBİ'ler için pratik bir kılavuz 2 Nisan 2024 tarihinde yayınlanmıştır. 
 

Hızla gelişen dijital ortamda siber suçlar, özellikle küresel pazarın çoğunluğunu oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için işletmelere yönelik ciddi tehditler oluşturmaya devam ediyor. ISO/IEC 27001:2022, KOBİ'lere bilgi güvenliği risklerini etkili bir şekilde yönetmek için güçlü stratejiler sunan kritik bir araç olarak hizmet vermektedir. Bu el kitabı, KOBİ'lerin benzersiz ihtiyaçlarına ve kısıtlamalarına göre uyarlanmış bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) uygulanmasının karmaşıklığını basitleştirmek için tasarlanmıştır.

ISO/IEC 27001:2022 el kitabı , kendilerini siber risklerden korumaya yardımcı olmak amacıyla ISO/IEC 27001'e uygun bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin (BGYS-ISMS/İnformation Security Management System ) geliştirilmesi ve uygulanması konusunda kapsamlı bir kılavuzdur .

Bu el kitabının amacı, bilgi güvenliğinin önde gelen standardı olan ISO/IEC 27001 uyarınca bir BGYS oluşturma ve sürdürme konusunda KOBİ'lere yardımcı olmaktır. Standardın kendisi her büyüklükteki kuruluş için geçerli olsa da, bu el kitabı özellikle küçük aile işletmelerinden toplum tıp merkezlerine kadar uzanan, genellikle bu bağlamda işletmeler olarak görülen KOBİ'lerin karşılaştığı incelikleri ve zorlukları ele almaktadır.

KOBİ'lerin Karşılaştığı Zorluklar

KOBİ'lerin karşılaştığı sınırlı personel ve bütçe kısıtlamaları gibi belirli zorlukların farkında olan bu el kitabı, BGYS uygulamasının bir yatırım olarak görülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Yalnızca bilgilerin korunmasını değil, aynı zamanda müşteri güveninin artırılmasını ve yeni iş fırsatlarının açılmasını da içeren böyle bir yatırımın faydalarının altını çiziyor.

KOBİ'ler, ISO/IEC 27001 gerekliliklerini ve bu el kitabında sağlanan rehberliği takip ederek, kendilerini yalnızca siber tehditlerden korumakla kalmayıp aynı zamanda güvenlik kültürünü ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eden etkili bir BGYS geliştirebilirler . ISO/IEC 27001'in uygulanması, paydaşlara ve müşterilere, bir KOBİ'nin bilgileri güvenli bir şekilde yönetmeye kararlı olduğunu, dolayısıyla pazarlanabilirliğini ve iş dayanıklılığını arttırdığını gösterir.

 » Bu el kitabında ayrıca, sınırlı kaynaklara sahip KOBİ'lerin standartları anlayıp uygulayabilmelerine yardımcı olmak ve kapsamlı uzmanlık veya önemli miktarda finansal yatırım ihtiyacını azaltmak için örnekler ve vaka çalışmaları da yer almaktadır.

» El kitabının temel bölümleri

 1. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri - BGYS'nin temel yapısını ve günlük iş süreçlerine nasıl entegre edilebileceğini açıklar.

 2. ISO/IEC 27001'in Temel Yapısı - Kuruluşun Bağlamı (Madde 4)'ten İyileştirme (Madde 10)'a kadar olan maddelerin KOBİ'lere uyarlanmış detaylı açıklaması.

 3. Ekler - SSS'leri, sertifikasyon süreçleriyle ilgili bilgileri ve ek destek sağlayabilecek web siteleri ve uluslararası standartlar gibi kaynakları içerir.

♦ KOBİ'lerin sınırlı personel ve bütçe kısıtlamaları gibi zorluklarının farkında olan bu el kitabı, BGYS uygulamasının bir yatırım olarak görülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bilgilerin korunmasını, müşteri güveninin arttırılmasını ve yeni iş fırsatlarının açılmasını içeren böyle bir yatırımın faydalarının altını çiziyor.

♦ KOBİ'ler, ISO/IEC 27001 gerekliliklerini ve bu el kitabında sağlanan rehberliği takip ederek, kendilerini siber tehditlerden koruyan ve güvenlik kültürünü ve sürekli iyileştirmeyi teşvik eden etkili bir BGYS geliştirebilirler. 

♦ ISO/IEC 27001'in uygulanması, paydaşlara ve müşterilere bir KOBİ'nin bilgiyi güvenli bir şekilde yönetmeye kararlı olduğunu ve böylece pazarlanabilirliğini ve iş esnekliğini arttırdığını gösterir.

♦ ISO/IEC 27001,  bilgi güvenliği yönetim sistemleri (ISMS) için dünyanın en iyi bilinen standardıdır. Bir BGYS'nin karşılaması gereken gereksinimleri tanımlar. 

♦ Standart, her büyüklükteki ve tüm faaliyet sektörlerindeki şirketlere, bir bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi konusunda rehberlik sağlar.


»El Kitabının başlıca faydaları 

•    ISO/IEC 27001, kuruluşlara BGYS'nin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi konusunda rehberlik sağlar. Bir BGYS gereksinimlerini tanımlar ve kuruluşların riskleri tanımlayıp yöneterek bilgi varlıklarını güvence altına almasına yardımcı olur.

•    ISO/IEC 27001'in uygulanması, bir kuruluşun, şirket tarafından sahip olunan veya işlenen verilerin güvenliğiyle ilgili riskleri yönetmek için bir sistemi uygulamaya koyduğu ve bu sistemin, standartta yer alan tüm en iyi uygulamalara ve ilkelere saygı duyduğu anlamına gelir.

•    ISO/IEC 27001'i kullanmak, paydaşlara ve müşterilere bir kuruluşun bilgileri güvenli ve emniyetli bir şekilde yönetmeye kararlı olduğunu gösterir. Bir kuruluşun kendisini tanıtmasının, başarılarını kutlamasının ve güvenilebileceğini kanıtlamasının benzersiz bir yoludur.

•    KOBİ'ler dünya çapındaki işletmelerin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır ve çoğu zaman kaynak eksikliği, BGYS geliştirme maliyeti veya güvenlik konularının tam olarak anlaşılması gibi benzersiz zorluklarla karşı karşıya kalır ve bu da onları daha büyük siber saldırı riskiyle karşı karşıya bırakır.

•    Uluslararası Standartlar, KOBİ'lerin daha büyük işletmelerle eşit şartlarda rekabet etmesine, küresel pazarlara erişmesine, maliyetleri azaltmasına ve ürünlerin güvenli ve güvenilir olduğuna dair müşteri güvenini oluşturmasına yardımcı olur.

•    Veri hırsızlığı, siber suçlar ve gizlilik sızıntılarına ilişkin sorumluluk, tüm kuruluşların ele alması gereken risklerdir. BGYS'ler için dünyanın önde gelen standardı olan ISO/IEC 27001'in uygulanması, KOBİ'lerin artan siber saldırı tehdidine karşı savunmasızlıklarını azaltmalarına ve gelişen güvenlik risklerine yanıt vermelerine yardımcı olur.

•    Hızla gelişen dijital ortamda siber suçlar, başta küresel pazarın çoğunluğunu oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) olmak üzere işletmelere yönelik ciddi tehditler oluşturmaya devam ediyor. 

•    ISO/IEC 27001:2022 , KOBİ'lere bilgi güvenliği risklerini etkili bir şekilde yönetmek için güçlü stratejiler sunan kritik bir araçtır.  Yeni el kitabı, KOBİ'lerin benzersiz ihtiyaçlarına ve kısıtlamalarına göre uyarlanmış bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) uygulanmasının karmaşıklığını basitleştirmek için tasarlanmıştır.

•    Bu el kitabının amacı, bilgi güvenliğinin önde gelen standardı olan ISO/IEC 27001 uyarınca bir BGYS oluşturma ve sürdürme konusunda KOBİ'lere yardımcı olmaktır.

•    Standardın kendisi her ölçekteki kuruluş için geçerli olsa da, bu el kitabı özellikle küçük aile işletmelerinden toplum tıp merkezlerine kadar uzanan, bu bağlamda çoğunlukla işletme olarak görülen KOBİ'lerin karşılaştığı incelikleri ve zorlukları ele almaktadır.

•    KOBİ'ler bu el kitabını ISO/IEC 27001'in madde ve alt maddelerine ilişkin gerekliliklerin bir özetini edinmek için kullanabilirler.


  Standartlar, yayınlar 
Kaynaklar:
  • www.iso.org/
  • www.iec.ch/
  • https://www.bsigroup.com/
  • https://www.evs.ee/

  
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt