×

Güle Güle 2020 !


Güle Güle 2020  !
 

2019 yılındaki çalışma gruplarımızla 2020 yılında 11 Ocak 2020 tarihinde   gerçekleştirdiğimiz toplantımızda  (Lütfen tıklayınız.)  2019 yılında yaptıklarımızı anlattık ve 2020 yılı hedeflerimizi  hep beraber belirledik.  Toplantı sonrasında konusunda uzman gönüllü arkadaşlarımızdan oluşan aşağıdaki  toplam 27 çalışma grubumuz ile  2020 yılı çalışmalarımıza başladık. 

1-    ETP Mühendislik Etiği Çalışma Grubu (10 Üye)
2-    ETP BIM Çalışma Grubu (24 Üye)
3-    ETP Enerji Verimliliği Çalışma Grubu(23 Üye) 
4-    ETP Elektrik Tesisat-Elektrik İç Tesisleri Yönetmelikleri Çalışma Grubu   (17 Üye)
5-    ETP Deprem Güvenliği Çalışma Grubu (13 Üye) 
6-    ETP Aydınlatma Çalışma Grubu (17 Üye) 
7-    ETP İnsan Odaklı Aydınlatma Çalışma Grubu ( 7 Üye) 
8-    ETP Dizel Elektrojen Grupları Çalışma Grubu (18 Üye) 
9-    ETP Yangın Güvenliği Çalışma Grubu (12 Üye)
10-    ETP Yangın Yalıtım Çalışma Grubu (24 Üye)
11-    ETP CPR, Yangına Karşı Güvenli Kablolar Çalışma Grubu  (34 Üye) 
12-    ETP Yangın Algılama ve  Alarm Çalışma Grubu (23 Üye) 
13-    ETP Tıbbi Alanlar–Hastane  Çalışma Grubu (14 Üye)
14-    ETP Tasarım Kavramları Çalışma Grubu (7 Üye) 
15-    ETP Kapalı Devre TV Çalışma Grubu (9 Üye) 
16-    ETP Tanıtım Çalışma Grubu (15 Üye)
17-    ETP Ex-Proof Çalışma Grubu (7 Üye) 
18-    ETP Panolar Çalışma Grubu (27 Üye)
19-    ETP Elektronik Haberleşme Tesisatı Çalışma Grubu (31 Üye)
20-    ETP Çevre ve Sağlık, AEEE Çalışma Grubu (7 Üye ) 
21-    ETP Medya Çalışma Grubu (4 Üye)
22-    ETP Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu (6 Üye) 
23-    ETP Elektrikli Araç Çalışma Grubu (8 Üye) 
24-    ETP Akıllı Şebeke, Enerji Depolama  Çalışma Grubu (11 Üye)
25-    ETP Kültür ve Sanat ( (6 Üye) 
26-    ETP Veri Merkezi Çalışma Grubu (62 Üye) 
27-    ETP CE İşareti Çalışma Grubu (13 Üye) 


Ancak Mart ayının başlarında gelişen ve giderek artan COVİD-19 pandemi ortamında yapılan gönüllü çalışmalar çok doğal olarak yavaşladı.

Birçok arkadaşımız ve ailesi korona virüse yakalandı. Ne yazık ki çalışma gruplarımızdan değerli bir arkadaşımızı (Sn. Ufuk Yılmaz) , arkadaşlarımızın ailelerini ve yakınlarını corona virüs nedeniyle kaybettik.  Kaybettiğimiz arkadaşımızı, arkadaşlarımızın ailelerini ve yakınlarını   rahmetle anıyoruz. 

Korona sürecinde Pandemi ortamının getirdiği önce yaşam, sonrada ayakta kalma savaşında online çalışmalara ve etkinliklere çalışma gruplarımızdaki gönüllü arkadaşlarımızla olabildiğince devam ettik. 

2020   Yılında Gerçekleştirdiğimiz Etkinlikler, Çalışmalar 

    Öncelikle Korona Ortamında sektörümüzü bilgilendirmek, sektörümüze yararlı olmak amacıyla;   korona ile ilgili,  teknik çalışmalarımız ile ilgili 14 adet  online webinar ve  tele-söyleşi düzenledik. 

     “Korona Sürecinde Yaşam” ,

    “Elektromekanik Sanayi ve Covid 19 “ , 

    “Korona Sürecinde Üretim”, 

    “Korona Sürecinde Dijitalleşme” 

    “Kobiler İçin Kriz Yönetimi “ 

     Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri ( 3 söyleşi)  

   Yangın Algılama ve Alarm Sistemleri İçin Kullanıcı Sorumlulukları ve Bakım Güncel TSE CEN/TS 54-14

   Yangın Yönetmeliği Elektrik Tesisatı ile İlgili Konuların İrdelenmesi, Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri 

    Dünya E-Atık Günü 

    Deprem ve Elektromekanik Tesisatlar 

    Tasarımsal, Tıbbi, Psikiyatrik Açıdan Her Yönüyle İnsan Odaklı Aydınlatma 

    LED Aydınlatmanın Doğal Çevre Üzerindeki Etkisi


     Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Yüksek Fen Kurulumuz ile devam eden şartname çalışmaları kapsamında ilgili  ETP Çalışma Gruplarımız “ Dizel Elektrojen Grupları, Panolar, IP Tabanlı Kapalı Devre Kamera Sistemi  CCTV  Elektrik Tesisatı Genel Esaslar “  ile ilgili şartname çalışmalarını sonlandırılarak  taslak  önerilerimiz Bakanlığımıza gönderilmiştir. 

    ETP Çalışma gruplarımızca Çevre ve Şehircilik  Bakanlığımızca ilgili tüm kurum ve kuruluşlara, ETP ‘ye gönderilen “Genel Teknik Şartname Taslaklarına ”  yapılan toplantılarla görüşlerimizi gönderdik 

    ETP Elektrik Tesisat –Yönetmelikler grubunca Elektrik İç Tesisleri Proje Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin güncel teknolojik gelişmeler ve standartlar doğrultusundaki değişiklik önerileri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza gönderilmiştir.  

    ETP Yangın Güvenliği Çalışma Grubumuzca aşağıdaki konularda çalışmalar  yapılmış sektörümüz bilgilendirilmiştir.

    Güncel CEN /TS 54-14 standardının bir önceki standarda göre farklılıkları 

    CEN /TS 54-14 , CEA 4040 Farklılıkları 

    EN 54-23 Siren ve Flaşör Tasarım  Kılavuzu 

    buildingSMART Türkiye, İMSAD "İnşaat Projesi Gelişim Aşamaları" ile ilgili çalışması “ETP Tasarım Kavramları”, “ETP BIM”  çalışma gruplarımızda yapılan toplantılarda değerlendirilmiş olup; görüş ve   önerilerimiz  buildingSMART Türkiye, İMSAD 'a gönderilmiştir.

    ETP Medya Çalışma Grubumuzca ETP Youtube kanalımızda ve  ETP portalımızda aşağıdaki  kısa video podcast’ler yayınlanmıştır ve 2021 yılında ETP Medya çalışmalarımızın artarak devamı planlanmaktadır. 

    Nereden Çıktı Bu Portal?
    Enerji Verimliliği Ne Demek?
    Etik, Mühendislik Etiği?
    Nedir Bu BIM(Building Information Modeling)?

    “Elektrik İletim Sistemleri ve İletişim Sistemleri Deprem Yönetmeliği” taslağı ile ETP Deprem Güvenliği Çalışma Grubu" 'muzun aşağıdaki   görüşleri, önerileri Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığımız Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir. 

    ETP Deprem Güvenliği Çalışma Grubumuzca 2020 yılında Deprem güvenliği ile ilgili  aşağıdaki, 2 Teknik Kılavuz  yayınlanmıştır. 

     Alçak Gerilim Pano Uygulamalarında Deprem Güvenliği  
    Elektrik Donanımının Sabitlenmesi (Ankraj), Sismik Sabitleme
                 
    ETP BIM Çalışma grubumuz çalışmaları kapsamında UK BIM Allience ın hazırlamış olduğu  "BS-EN-ISO 19650’ye Göre Bilgi Yönetimi Kılavuz Bölüm 1: Kavramlar"  ve "BS-EN-ISO 19650’ye Göre Bilgi Yönetimi Kılavuz Bölüm 2: Proje Sağlama Süreçleri" kılavuzlarının UK BIM Alliance grubu ile  ETP Portalımızda  tercüme edilerek yayınlanması için  görüşmeler yapılarak, ETP Portalımızda yayın hakkı alınmıştır. Her iki kılavuz uzun süren çalışmalar sonucunda ETP Portalımızda yayınlanmıştır. 2021 yılında BS-EN-ISO 19650’ye Göre Bilgi Yönetimi kılavuzlarının güncellemeleri, yeni kılavuzlar ve yeni çalışmalarla devam edilmesi planlanmaktadır. 

     ETP CE İşareti Çalışma  Grubumuz “CE İşareti Teknik Kılavuzu” çalışmalarını 2021 yılı ilk aylarında sonuçlandırarak ETP Portalımızdan sektörümüze sunacaktır. 

     ETP Veri Merkezi Çalışma Grubumuzun altında 14 çalışma grubu kurulmuş ve  çalışma gruplarından bazıları  çalışmalarına başlamış olup,  2021 yılında  sonuçlanacak çalışmalar ETP  Portalımızdan sektörümüze yayınlanacaktır. 

   ETP Aydınlatma Çalışma Grubumuz 2020 yılı  sonunda planladığı çalışmalarını 2021 yılında devam edecektir. 

 ETP Enerji Verimliliği Çalışma Grubumuzca IEC 60364-8-1 güncel standardı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda 17 teknik makale ETP  Portalımızda sektörümüzü bilgilendirmek için yayınlanmıştır.  

  ETP Enerji Verimliliği Çalışma Grubumuzca IEC 60364-8-2, IEC TS  60364-8-3 standartları ile ilgili yapılan çalışmalar sonuçlandırılarak 2021 yılında sektörümü bilgilendirmek için makaleler yayınlanacaktır. 

  IEC  60364-8-1 standardı ile ilgili  “IEC 60364-8-1:2019:02 Işığında Verimli Elektrik Tesisat Tasarımı “ konulu , teknik kılavuz niteliğindeki ETP yayını  çalışması bitirilmiş  olup 2020 yılının son haftası ve yeni yılın ilk iki haftasında 3 bölüm halinde yayınlanacaktır. 

 ETP Panolar Çalışma Grubumuzca Alçak Gerilim Panoları Kabul Kontrol Listesi hazırlanmış ve elektrik sektörümüzün yararlanması için ETP portalımızdan paylaşılmıştır. Alçak Gerilim Panoları Kabul Kontrol Listesi  Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız” Panolar Genel Teknik Şartnamesi” ’ne ek olması Bakanlığımıza önerilmiştir. 

    ETP Çalışma Gruplarımızda 2021 yılında bir çok konuda “Kabul Kontrol Listesi”  oluşturulması için çalışmalara başlanması hedeflenmiştir. 

  2020 yılı son aylarında ETP Tanıtım Çalışma Grubu olarak  " Geleceğin Mühendisleri”  ile online sohbet etmeye başladık. Sohbetlerimizde  " Geleceğin Mühendisleri” ‘ ne mezun olduklarında elektrik, elektrik-elektronik sektörümüzde çalışabilecekleri  iş alanlarını geleceğin mühendislerine anlatıyor  ve etkinlik sonunda  tüm sorularını cevaplıyoruz. İlk etkinliğimiz “İstanbul Teknik Üniversitesi “, ikinci etkinliğimiz “Kocaeli Üniversitesi” ‘ nde gerçekleşti. 2020 ilk ayında üçüncü  etkinliğimiz Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. 2021 boyunca diğer üniversitelerdeki “Geleceğin Mühendisleri” ile sohbetler planlanmaktadır. 

    2020 yılı boyunca COVİD-19 Pandemi ortamında arkadaşlarımızla  online  106  Çalışma Grubu toplantısı  ve  etkinlik hazırlık toplantısı gerçekleştirdik.

  2020  yılı boyunca “Elektrik Tesisat Portalı” mızda değerli yazarlarımızın  çeşitli konularda 306  yazı ve  makalesi yayınlanmıştır. 

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Yüksek Fen Kurulumuz ile  çok uzun zamandır   devam eden çalışmalarımız, toplantılarımız  ve   sektörel olarak  yapılan toplantılar  sonrasında; güncel standartlar ve  teknolojik gelişmeler doğrultusunda düzenlenmiş olan aşağıdaki şartnameler resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

    “Kablolar Teknik Şartnamesi ( CPR doğrultusunda güncel standartlar, Hangi Yapıda? Hangi Alanda? Hangi Kablo? ,
     Acil Durum Aydınlatma ve Yönlendirme Sistemi Teknik Şartnamesi,
     Genel Seslendirme ve Sesli Alarm-Sesli Tahliye  Sistemleri Teknik Şartnamesi,
     Dizel Elektrojen Grubu Teknik Şartnamesi

    ETP Çalışma Grupları’mızda 2020 yılında başlatılan  ve  2021 yılında da devam edecek, sonuçlanacak bir çok çalışmaya  gönüllü arkadaşlarımızla devam edilmektedir. 

    2021yılında yukarıdaki çalışma gruplarımızın dışındaki diğer  ETP Çalışma Grupları’mızca gerçekleştirilecek yeni çalışmalar planlanacaktır.


     Elektrik Tesisat Portalımızı geleceğe en doğru şekilde taşımak için ETP Paydaşlarının görüş ve düşüncelerini almak   ve  Beraberce “Nasıl bir ETP içinde kendimizi rahat/mutlu hisseder ve de topluma faydalı oluruz” un cevabını aramak için  2020 kasım ayında  ETP Portalımızdan bir anket gerçekleştirdik. 


Kıymetli paydaşlarımız  ekim  ayında yaptığımız ETP nasıl olmalı anketine katılımınız yüksek oldu. Önerilerinizi, teşhislerinizi, eleştirilerinizi ve isteklerinizi içeren cevaplar için teşekkür ederiz. Görüşleriniz içe bakışımızda yolumuzu aydınlattı ve kararlılığımızı sağlamlaştırdı. Buradan çıkan sonuçlara göre  vizyon ve misyon tanımlarımızı yeniledik.

Sizlerden gelen cevapları söz verdiğimiz gibi anonim formatta ele aldık ve kişisel bilgileri sildik. Hedeflediğimiz çalışma  dört noktaya odaklanmıştı. Şimdi sizlerle tespit ettiğimiz sonuçları paylaşmak, bilgi vermek istiyoruz. 

1.    ETP ne olmasın, ne yapmasın konusunda paydaşlarımızın kısa ve net düşünceleri var. Bunlar bizim de kırmızı çizgilerimiz. Paydaşlarımızın verdiği mesaj şöyle:

•    Kibirli, popülist, kişisel, çağdışı olma
•    Bağımlı, bağlantılı, taraflı, etik dışı olma, marka, firma tutma
•    Gençlere kapalı olma
•    Ticaret ve siyaset yapma,

Bu konular ETP’ nin en güçlü olduğu yanı. ETP herkese eşit mesafede ve herkese açık.

2.    Size göre ETP’nin amatör ruhu değerlendirildiğinde hangi açılardan farklıdır. 

•    Mali ve personel kaynakları sınırlı, organizasyonu profesyonel değil
•    Üretim, iletişim ve erişim kapasitesi sınırlı 

Bu teşhisler doğru. Söz konusu olgular  aynı zamanda gücün ve bağımsızlığının kaynağı. Bağımsızlığın bedelini ETP gönüllüleri olarak hep beraber ödüyoruz. Büyüyüp temiz para kaynaklarına  erişene kadar bunun böyle devam edeceğini söyleyebiliriz. 

3.    ETP’ yi ilerde nasıl görmek istiyorsunuz sorusuna gelen cevaplar bizi heyecanlandırdı ve kıvanç duyduk. Nerede ise bir enstitü olmamız isteniyor. ETP’nin devlet yetkilendirmesi ve kaynaklar ile desteklemesi olmadan bu tür  hizmetleri vermesi hukuken ve maddeten  mümkün değil. ETP bu hizmetleri verebilir mi? Şüphesiz evet. Çünkü sektörümüzün en dinamik ve donanımlı mühendisleri, paydaşlarımız bu inancımızın kaynağıdır. Sağlıklı büyümemiz devam ettikçe geleceğin daha iyi olacağından en ufak şüphemiz yok.

4.    ETP’nin nasıl olmasını istediğiniz konusuna gelince çok sayıda nitelikli öneriler aldık. Bunları not ettik. Sosyolojik bir araştırmanın konusu olacak kadar veri toplandı. Önerilerinizi burada ele alamayacağız ancak yaptığımız bir niceliksel çözümleme sonucunu sizlerle paylaşmak istedik. Mesela  sayısal sıklıkla vurgulanan kavramların dağılımı şöyle:

Sektör(59);Standartlar(58);Mühendislik(49);Meslek(44);Bilgi(41);
Hizmet(38);Elektrik(37);Teknik(27);Yönetmelik(26);Yeni(27);
Firma(29);Doğru(22);Etik(22);Tasarım(20);Gençler(21);Uygulama(21);
Tesisat(21);Katkı(20);Yayın(15);Üniversite(15);Kamu(15)

Bu kavramlar kümesi ETP paydaşlarının buluştuğu yoğunluk merkezini veriyor yani medyan değeri. Bunun etrafında yayılan tikel çok sayıda kaliteli öneri de zenginliğimizi gösteriyor. Yani sağlam bir merkez ve etrafında açan  rengârenk çiçekler gibiyiz. 

Vizyonumuz: Standartlar ve yeni teknolojiler temelinde sektörümüzü bilgilendirmek , bu kapsamla ilgili bilgi bankası oluşturmak

Misyonumuz: Ülkemizdeki tüm sektör paydaşlarının dünya seviyesinde rekabetçi olduğu, gençlerimizin yarınlara güvenle bakabildiği bir geleceği kurmak için güncel standartlar ve yönetmelikler konusunda çalışma yapan gönüllüler topluluğu olmak.

Değerlerimiz: ETP Mühendislik Etiği Kodları   (Lütfen Tıklayınız.) 

“Deniz Yıldızı Hikayesi” ile başladığımız çalışmalarımıza “Sektörün Pusulası” olarak devam ediyoruz. 

Sloganımız:  Sektördeki pusulanız

ETP yoluna devam edecektir. Yolumuz meslektaşlarımız ve üniversite gençliğine ışık tutmak, katkıda bulunmaktır. Hem biz kazanacağız hem de ülkemiz.

2021 yılında ailece sağlık, mutluluk  ve başarı dolu  günler  diliyoruz. 

Sevgi ile kalın, esen kalın.  
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt