×

ETP BIM Çalışma Grubu 2020 Yılı İlk Toplantısı

 
ETP BIM Çalışma Grubu 2020 Yılı İlk Toplantısı

Sabri Pehlivan
 
ETP çalışma gruplarımız çalışmalarına devam etmektedir.

ETP BIM Çalışma grubumuz 2020 yılının ilk toplantısını gerçekleştirmiştir.
ETP BIM Çalışma Grubu üyelerimiz
Çalışma Grubu Lideri Sabri Pehlivan
Çalışma Grubu Üyeleri:22 kişi
Ali Uyar, Anıl Şahin, Barış Bancaoğlu, Başak Bozkurt, Berrin Yavuz, Burhan Karadede, Celal Aktaş, Erdoğan Hızlı, Gürol Mutaf, Mehmet Karadurak, Mustafa Kahraman, Osman Keser, Özgür Telliel, Rıza İnce,  Sabri Günaydın, Sabri Pehlivan, Sarp Selimbeyoğlu, Serkan Zafer, Simge Zengin Kahraman, Tülay Kanıt, Ümit Balaban, Zeynep Akkaya

2019 yılı içerisinde yapılan çalışmalar;
16.02.19 ve 22.06.2019 tarihlerinde iki defa toplantı yapılmıştır. Bu toplantılarda genel olarak aşağıdaki konular değerlendirilip, sektöre bilgilendirme yazısı yapılmıştır.
•             BIM’in Tasarım / Uygulama / İşletme / Üretim süreçlerine katkıları
•             BIM’in İşverenlere faydaları
•             BIM’e geçiş swot analizi
•             Takip edilecek standart ve yayınların belirlenmesi
•             Yüksek sertifika programlarının araştırılması
ETP Elektrik Tesisat Portalımızda Ümit Balaban, Sarp Selimbeyoğlu, Celal Aktaş, Sabri Günaydın’ın  toplam onyedi yazı ve bilgilendirme yayınlanmıştır.
BIM Çalışma grubu üyelerimizin ETP adına görüş ve önerileriyle destek sağladığı organizasyonlar;
•             Building Smart Türkiye grubuna Sabri Pehlivan, Ümit Balaban, Sarp Selimbeyoğlu, Serkan Zafer, Erdoğan Hızlı, Özgür Telliel
•             BIM GENIUS grubuna Ümit Balaban
•             TSE MTC 177 Yapı Bilgi Modellemesi Ayna Komitesine Sabri Pehlivan, Sarp Selimbeyoğlu, Erdoğan Hızlı, Özgür Telliel
Türk Standartları Enstitümüz ile BIM ile ilgili standartların yayını ve  tercümesi için yaptığımız ekteki yazışmalar  sonucunda, TSE tarafından talebimiz doğrultusunda   ISO 19650-1:2018, ISO 19650-2:2018, ISO /TS 12911:2012 standartlarının kısa süre içinde öncelikle TS EN ISO  olarak  İngilizce olarak yayınlanması kararı alınmış ve standartlar 30.09.2019 tarihinde TSE Teknik Kurulu tarafından  yayınlanmıştır.
TSE‘ye BIM‘le ilgili CEN/TC 442   Komitesi‘nin  fevkalade önemi nedeniyle  hemen kapsama dahil edilmesi önerilmiştir. Aşağıdaki  CEN/TC 442 Komitesi standart  çalışmalarının önemli bir kısmı ISO standartları ile paralel/ortak  çalışma olarak EN ISO standartları olarak  yayınlanmaktadır.
CEN /TC 442 komitesi tarafından yayınlanan standartlar aşağıdadır.
•             EN ISO 29481-1:2017 Building information models - Information delivery manual - Part 1: Methodology and format (ISO 29481-1:2016)
•             EN ISO 29481-2:2016 Building information models - Information delivery manual - Part 2: Interaction framework (ISO 29481-2:2012)
•             EN ISO 19650-1:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles (ISO 19650-1:2018)
•             EN ISO 19650-2:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 2: Delivery phase of the assets (ISO 19650-2:2018)
•             EN ISO 16757-1:2019  Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 1: Concepts, architecture and model (ISO 16757-1:2015)
•             EN ISO 16757-2:2019 Data structures for electronic product catalogues for building services - Part 2: Geometry (ISO 16757-2:2016)
•             EN ISO 12006-3:2016 Building construction - Organization of information about construction works - Part 3: Framework for object-oriented information (ISO 12006-3:2007)
•             EN ISO 16739:2016 (WI=00442002) Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the construction and facility management industries (ISO 16739:2013)
UK BIM Allience ın hazırlayarak yayınladığı  aşağıdaki çalışmanın ve bu çalışmanın ikinci bölümünün
•             Information Management Accordance to BS-EN-ISO 19650 Guidance Part 1: Concepts
•             BS-EN-ISO 19650’ye Göre Bilgi Yönetimi Kılavuz Bölüm 1: Kavramlar
UK BIM Alliance grubundan   ETP Portalımızda  tercüme edilerek yayınlanması için  görüşmeler yapılarak , ETP Portalımızda  yayın hakkı alınmıştır.
Türkçe tercümesi çekirdek çalışma grubu Erdoğan Hızlı, Sarper Selimbeyoğlu, Özgür Telliel, Sabri Günaydın, ve Sabri Pehlivan tarafından gerçekleştirilmiştir. Tercümenin sektörü bilgilendirmek amacıyla yayımlanması için UK BIM Allience dan son kontrol ve onay  alınarak  ETP Portalımızda yayınlanmıştır. Ocak ayı içinde son onay alınarak yayımlaması planlanmaktadır.
Aynı ekip BIM terimler sözlüğü çalışması oluşturmuş ve sektör bilgilendirmesi ETP üzerinden yapılacaktır.
Kasım Ayında ETP BIM Çalışma grubu üyelerimizden Sarp Selimbeyoğlu Almanya Münih BIM WORLD 2019 fuarına katılmıştır.
2020 yılı planlaması;
•             11.01.2020 tarihinde ortak hedef belirleme toplantısı yapılması, çekirdek çalışma gruplarının oluşturularak görev dağılımlarının yapılması
•             Üreticiler için ETP portalımız altında BIM kütüphanesi oluşturulması
•             UK BIM Allience ın hazırlamış olduğu Information Management Accordance To BS-EN-ISO 19650 Guidance Part 2: Processes for Project Delivery dokümanın Türkçe tercümesi
•             Aşağıdaki dokümanların incelenerek sektör bilgilendirme yazılarının yayımlanması
•             Hong Kong Building Department Guidelines for using BIM in General Building Plans Submission
•             BSRIA  BG6/2018 A Design Framework for Buiding Services
•             Tasarım / Uygulama / İşletme süreçlerinde ihtiyaç olacak yazılımların (avantaj/dezavantaj) ve birbirlerine entegrasyonlarının nasıl yapılabileceğinin araştırılması
•             Genel koordinasyon, durum değerlendirme amaçlı ihtiyaç duyulan toplantıları gerçekleştirmek 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt