×

Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri ve ETKB Duyurular


Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri ve ETKB Duyurular

Sabri Günaydın 

 
Enerji Verimliliği Haftasında konu ile ilgili   duyurular ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın 2020 yılı son aylarındaki duyurularından portalımız takipçilerini ilgilendiren  Bakanlığımızca yapılan çalışmalardan  bazıları bilgileriniz için  aşağıdadır. . 

Bakanlığımızdaki enerji verimliliği ile ilgili çalışmalardan dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Fatih Dönmez 'e, Bakan Danışmanı ve Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi  Başkanı Sn. Oğuz Can 'a ,  bu çalışmalarda emeği geçenlere içtenlikle teşekkür eder, başarılı çalışmalarının 2021 yılında da devamını dileriz. 

Öncelikle     11-17 Ocak   2021 Enerji Verimliliği Haftasını   hatırlatmak isteriz. 

2/5/2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ile enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi tarafından her yıl Ocak ayının ikinci haftasında Enerji Verimliliği Haftası etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Meslek Odaları ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliği ile çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Bu yıl 11-17 Ocak 2021 tarihleri arasında kutlanacak Enerji Verimliliği Haftası kapsamında, Bakanlık tarafından yürütülen IPA13 / CS05 IPA 2013 Projeleri Çıktılarının Görünürlüğü ve Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında Kamu Farkındalığının Artırılması Projesi ile hazırlanan Farkındalık Planı çerçevesinde "Aklınla Verimli Yaşa" mottosu ile oluşturulan görseller bilginize sunulmaktadır.

Bu resim için alternatif metin açıklaması yok

Bu resim için alternatif metin açıklaması yok

Bu resim için alternatif metin açıklaması yok

Bu resim için alternatif metin açıklaması yok
Bu resim için alternatif metin açıklaması yok
Bu resim için alternatif metin açıklaması yokBu resim için alternatif metin açıklaması yok


Enerji Verimliliği Haftası 'nda  EMO İstanbul Şubemiz ve MMO İstanbul Şubemiz birlikteliği ile de, Enerji Verimliliği Haftası çevrimiçi olarak 7-8-9 Ocak 2021 tarihlerinde etkinlikler düzenlemiştir. Etkinlik detayları aşağıdadır. 
Aşağıdaki linke tıklayarak kayıt yapabilirsiniz
https://makina.mmo.org.tr/etkinlik/5270

Etkinlik Zoom linki:
https://makina.zoom.us/j/92919501879
 
 
Enerji Verimliliği Haftası Program
7 Ocak 2021
10.00-11.40 Açılış konuşması
10.00-10.10 MMO İstanbul Şube Y.K. Başkanı
10.10-10.20 EMO İstanbul Şube Y.K. Başkanı
10.20-10.50 MMO Enerji Çalışma Grubu Başkanı
10.50-11.20 EMO Enerji Daimi Komisyonu Yürütme Kurulu Başkanı
1. OTURUM  
İklim Değişikliğinin Nedenleri, Azaltılması  
  Moderatör: Azmi Bakdur  
13.05-14.00 İklim Değişikliği  
  Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi
2. OTURUM    
Enerji Üretim Tesisleri ve Enerji Verimliliği    
  Moderatör: Ahmet Saim Paker  
14.05-14.35 Konvansiyonel Enerji Üretim Tesislerinde Enerji Verimliliği  
  Muzaffer Başaran  EÜAŞ Emekli Genel Müdür Yardımcısı
14.40-16.20 Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri İle Enerji Verimliliği  
14.40-15.10 Biokütle  
  Dr. Mustafa Tolay, Dr. Öğretim Görevlisi Bilgi Üniversitesi
15.15-15.45 Güneş  
  Recep Özgür Koç MMO Enerji Komisyonu Üyesi
15.50-16.20 Rüzgar  
  Mehmet Akın Arteng Genel Müdürü
8 Ocak 2021    
3. OTURUM    
Aydınlatma, Elektrik Motorları, Dijitalleşme    
  Moderatör: Dağıstan Bekiroğlu  
10.05-10.35 Kent Aydınlatmasında Enerji Verimliliği  
  Tural Ergun Elektrik Mühendisi
10.40-11.20 Elektrik Motorlarında Enerji Verimliliği  
  Cemil Ünal Elektrik ve Elektronik Mühendisi
11.25-11.55 Dijitalleşme ve Enerji  
  Dr. Batu Varlık Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
12.00-12.30 İklim Değişikliği ve Salgın Hastalıklarla Kalıcı Mücadele  
  Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar Yenilenebilir Enerji Birliği (EUROSOLAR Türkiye) Başkanı
4. OTURUM    
Sanayide Enerji Verimliliği    
  Moderatör: Muzaffer Başaran    
13.30-14.00 Dijitalleşme Yolunda Endüstri 4.0  
  Ali Rıza Ersoy İON Academy / Kurucu
14.05-14.35 Endüstri 4.0`la Enerji Verimliliği İçin İzleme ve Analiz, Yapay Zeka Uygulamaları  
  Dilara Göker Reengen Ar-Ge Projeleri Yöneticisi
  Alper Öz Reengen Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
14.40-15.10 Sanayide Enerji Verimliliği  
  Ayhan Sarıdikmen Sanayi & Binalar, Eğitim-Etüt-Proje Yöneticisi, ISO 50001 EnYS Baş Tetkikçisi
15.15-15.45 Enerji Yönetim Sistemleri  
  Ali Özgenç, Makina Mühendisi Exergien A.Ş. / Genel Müdür
15.50-16.20 Enerji Performans Sözleşmeleri ve ESCO  
  Salih Türkay Proje Koordinatörü GiZ, RE-YOU Projesi
9 Ocak 2021    
5. OTURUM    
Ulaştırmada Enerji Verimliliği    
  Moderatör: A. Saim Paker,  
10.05-10.35 Ulaştırmada Enerji Verimliliği Uygulamaları  
  Sedat Gündem Makina Mühendisi
10.40-11.10 Otomobil Yakıtlarının Verimliliği Üzerine Bazı Hesaplamalar  
  Cemil Koyunoğlu Yalova Üniversitesi Araştırma Görevlisi
11.15-11.45 Seragazı Salım Azaltımına Yönelik Çalışmalar  
  Caner Demir  Yüksek Makina Mühendisi ve Kurucu Ortak Demir Enerji
11.50-12.20 İklim Değişikliğinin Azaltılması ve Enerji Verimliliğinde E-Mobilitenin Önemi  
  Haluk Sayar Avere Türkiye Elektro Mobilite Derneği / Genel Sekreter
6. OTURUM    
Binalarda Enerji Verimliliği    
  Moderatör: Ali Özgenç   
13.25-13.55 Bina Enerji Performansına Yeni Yaklaşımlar ve TS 825 Çalışmaları  
  Prof. Dr. Hasan Alpay Heperkan İstanbul Aydın Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekanı
14.00-14.30 Ticari ve Hizmet Binalarında Enerji Etütleri ve Bina Enerji Kimlik Belgeleri  
  Dr. Cem Karabal  
14.35-15.05 Konutlarda Enerji Verimliliği  
  İdris Uçardağ, Makina Mühendisi Danfoss Otomasyon ve Kontrol Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
7. OTURUM    
Enerji Verimliliği Finans Mekanizmaları    
  Moderatör: Mehmet Akın   
15.10-15.40 Enerji Verimliliği Devlet Destekleri  
  Ali Özgenç, Makina Mühendisi Exergien A.Ş. / Genel Müdür
15.45-16.15 Enerji Verimliliği Finans Mekanizmaları  
  Yael Taranto Kıdemli Enerji Analisti, SHURA
8. OTURUM    
Kapanış Değerlendirme    
  Moderatör: Özgür Arslan   
16.20-16.35 Cemil Ünal EMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu Başkanı
16.40-16.55 Azmi Bakdur MMO İstanbul Şube Enerji Komisyonu Başkanı

İletişim: Özgür Hır
Tel no: 0532 687 39 18
Mail: ozgur.hir@mmo.org.tr
 


2020  Yılı son aylarında Bakanlığımızca yayınlanan duyurulardan bazıları bilgileriniz için aşağıdadır. 


-2021 Yılı Enerji Verimliliği Eğitim Planı (Yayın Tarihi: 29.12.2020) 

2021 Eğitim Planı için lütfen tıklayınız. 

Sanayi, Hizmet, Ulaştırma, Tarım İşletmelerinde Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Araştırma Raporu 2020_V02
(Yayın Tarihi:03.11.2020)


Enerji verimliliği; enerji maliyetlerinin yükünün azaltılması, enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin asgariye indirilmesi, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve çevrenin korunması, yerli enerji potansiyelinin azami verimlilikte değerlendirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi ulusal stratejik hedefleri tamamlayan ve bunları yatay kesen disiplinler arası stratejik bir faaliyetler bütünüdür. Ülkemiz, ‘enerji kaynaklarını ve tabii kaynakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamak’ misyonu ve ‘enerjide ve tabii kaynaklarda güvenli bir gelecek’ vizyonu doğrultusunda enerjinin üretiminden, nihai tüketimine kadar bütün süreçlerde verimliliğin artırılmasını hedeflemektedir. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde altı tematik başlıkta yürütülen elli beş eylemden birisi de “Farkındalık, Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetlerinin yürütülmesi” olup; Enerji verimliliğinin bir hareket tarzı, bir iş yapış şekli, bir kültüre dönüştürülmesi önemli bir mücadele alanıdır. Günlük hayatımızda konfor ve standartlardan ödün vermeden, Üretimde miktar ve kalitesi düşüşüne yol açmadan enerji verimliği sağlayacak bilinç ve davranışlar geliştirmek oldukça önemlidir. Enerji verimliliği; aynı zamanda: rekabetçilik, istihdam, üretkenlik, varlık değer artışı, kaynakların etkin yönetimi açısından fırsat alanıdır. Kuşkusuz bu noktada sanayi, hizmet, ulaştırma, tarım işletmelerinde enerji verimliliği bilinci konusunda ne kadar gelişme kat ettiğini ölçmek, enerji verimliğine yönelik bilgi düzeyini ve davranışlarını tespit etmek, sanayi, hizmet, ulaştırma, tarım işletmelerinin hızla bilinçlenmesi gereken konuları açık biçimde ortaya koymak bu sürdürülebilir enerji geleceği hedefine giden yolda anahtar rol oynamaktadır. Bu sayede enerji verimliği konusunda sanayi, hizmet, ulaştırma, tarım işletmeleri ile en verimli iş birliğini sağlayabilmek için gerekli unsurları tespit etmek mümkün olacaktır. Bu araştırma, sanayi, hizmet, ulaştırma, tarım işletmelerinin enerji verimliliği konusunda bilgi, ilgi ve davranış düzeyini tespit etmeyi, bilgi ve bilinç düzeyinin daha yüksek oranda davranış boyutuna geçmesini sağlayacak bulgulara ulaşmayı ve sanayi, hizmet, ulaştırma, tarım işletmelerinde “Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi” oluşturulması için gerekli olan “Anahtar Performans Kriterleri” (KPI) tespit etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma sanayi, hizmet, ulaştırma, tarım işletmelerinin enerji verimliliği üzerine bilgi, ilgi ve davranış düzeyleri hakkında detaylı bulgular sunmaktadır. Bu bulgular, enerji verimliliğini sürdürülebilir kılmak, henüz davranışın ya da bilincin gelişmediği alanlarda daha etkin iletişim kanalları oluşturmak ve hem bireyler hem de üreticiler bazında doğru adımlar atabilmek adına önem taşımaktadır.

Raporu indirmek için lütfen tıklayınız. 


Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2019 Yılı Gelişim Raporu Yönetici Özeti (Yayın Tarihi:26.10.2020) 

Bakanlığımız koordinasyonunda hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) 29/12/2017 tarihli Yüksek Planlama Kurulu onayı ile 02/01/2018 tarihli ve 30289 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2017-2023 yılları arasında uygulanacak Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında bina ve hizmetler, enerji, ulaştırma, sanayi ve teknoloji, tarım ve yatay konular olmak üzere toplam 6 kategoride tanımlanan 55 eylem ile 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin %14 azaltılması hedeflenmektedir. 2023 yılına kadar kümülatif olarak 23,9 MTEP tasarruf sağlanması ve bu tasarruf için 10,9 milyar ABD Doları yatırım yapılması öngörülmektedir. 2017 fiyatları ile 2033 yılına kadar sağlanacak kümülatif tasarruf 30,2 milyar ABD Doları olup bazı tasarrufların etkisi 2040 yılına kadar devam edecektir. Etkili bir izleme ve değerlendirme için uygulama sürecinde kaydedilen gelişmelerin raporlanması ve hedeflerden olası sapmaların değerlendirilerek gerekli tedbirlerin zamanında alınması amaçlanmıştır. Eylemlerin izleme ve değerlendirme faaliyetleri altı aylık periyotlarla gerçekleştirilmekte olup raporlama çalışmaları için eylemlerin uygulanmasından sorumlu kurum ve kuruluşlardan gelen bilgiler, sektör raporları, kurum istatistikleri (HMB, TÜİK verileri, enerji, karayolu ulaşımı vb.), enerji denge tablosu ve ODEX analizlerinden yararlanılmaktadır.

Raporu indirmek için lütfen tıklayınız. 


Öncelikli Yatırım Konuları (5. Bölge Teşvikleri) Kapsamında Enerji Verimliliği Yatırım Projelerinin Değerlendirme Usul ve Esaslarına İlişkin Kılavuz ( Yayın Tarihi: 23.10.2020)

Bu kılavuz, 9/5/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ve 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” hükümleri çerçevesinde, enerji verimliliği yatırım projelerinin öncelikli yatırım konuları kapsamında değerlendirilmesini isteyen işletmeleri değerlendirme kriterleri ve süreçleri hakkında bilgilendirmek, başvuru dosyalarının hazırlanmasına yardımcı olmak ve değerlendirme sürecini hızlandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kılavuzu indirmek için lütfen tıklayınız. 2018 Yılı Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü  (Yayın Tarihi: 04.09.2020) 

Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretimi ile sağlanacak sera gazı salım (SGS) azaltımlarının hesaplanması amacıyla “2018 yılı Türkiye Ulusal Elektrik Şebekesi Emisyon Faktörü” Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı (EVÇED) tarafından hesaplanmıştır. Söz konusu belgeye buradan ulaşılabilmektedir.

Emisyon Faktörünü indirmek için lütfen tıklayınız. Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (Yayın Tarihi:27.08.2020) 

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere akdedecekleri enerji performans sözleşmelerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.


Kapsam
MADDE 2- (1) Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları bu Karar hükümleri çerçevesinde enerji performans sözleşmesi yapabilir.

(2) Bu Karar, mülkiyeti kamuya ait olan ve hakkında yıkım, taşınma veya elden çıkarma kararı ya da planı bulunmayan bina, tesis, araç ve benzeri taşınır ve taşınmazlar ile kamu tarafından yürütülen hizmetleri kapsar

Karar için lütfen tıklayınız. 

Kaynak : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Duyurular 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt