×

Enerji Verimliliği Haftanız Kutlu Olsun.Enerji Verimliliği Haftanız Kutlu Olsun.

Levent Yazıcı  
Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Kantitatif Araştırma Raporu

Ülkemiz, ‘enerji kaynaklarını ve tabii kaynakları verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirerek ülke refahına en yüksek katkıyı sağlamak’ misyonu ve ‘enerjide ve tabii kaynaklarda güvenli bir gelecek’ vizyonu doğrultusunda enerjinin üretiminden, nihai tüketimine kadar bütün süreçlerde verimliliğin artırılmasını hedeflemektedir.

Enerji verimliliği; aynı zamanda: rekabetçilik, istihdam, üretkenlik, varlık değer artışı, kaynakların etkin yönetimi açısından fırsat alanıdır.

Aklınla Verimli Yaşa Projesi, enerjinin verimli kullanımı konusunda farkındalık artırıcı, bilgilendirici ve harekete geçirici iletişim çalışmalarıyla evde, işte, okulda, yolda her bir bireyin hem kendi ekonomisi hem de ülke ekonomisi konusunda daha verimli bir yaşam için yapabilecekleri hakkında bilinç oluşturmayı hedeflemektedir.
 
Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı ile Enerji Verimliliği Derneği tarafından Ulusal olarak enerji verimliliğinin hem bilgi, hem de davranış boyutunda gelişimini tespit etmek üzere “kamuoyunda enerji verimliliği bilinç endeksi” ölçümlemek üzere Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Kantitatif Araştırma Raporu 2020 hazırlanmıştır.

Rapor için lütfen tıklayınız. 

Kuşkusuz bu noktada kamuoyunun enerji verimliliği bilinci konusunda ne kadar gelişme kat ettiğini ölçmek, enerji verimliliğine yönelik bilgi düzeyini ve davranışlarını tespit etmek, kamuoyunun hızla bilinçlenmesi gereken konuları açık biçimde ortaya koymak bu sürdürülebilir enerji geleceği hedefine giden yolda anahtar rol oynamaktadır.

Çalışmamız için 26 il kent merkezlerinde ikamet eden 16 yaş üzeri 3.000 kişi ile yüz yüze (anket) görüşme gerçekleştirildi.

Bu araştırma, kamuoyunun enerji verimliliği konusunda bilgi, ilgi ve davranış düzeyini tespit etmeyi, amaçlamaktadır.

Bu bulgular, enerji verimliliğini sürdürülebilir kılmak, henüz davranışın ya da bilincin gelişmediği alanlarda daha etkin iletişim kanalları oluşturmak ve hem bireyler hem de üreticiler bazında doğru adımlar atabilmek adına önem taşımaktadır.

Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi

Kamuoyunun 2019 yılında Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 0-200 değer aralığında 157,7 olarak tespit edilmiştir. Bu değer bize kamuoyunun enerji verimliliği konusunda orta üst seviyede bilinç düzeyi olduğunu göstermektedir.

Kamuoyunda Enerji Verimliliği Bilgi Endeksi 177,9 olarak tespit edilmiştir. Bu değer, kamuoyunun enerji verimliliği konusunda yüksek - alt seviyede bilgi düzeyi olduğunu göstermektedir.

Kamuoyunda Enerji Verimliliği Davranış Endeksi ise 137,5 olarak tespit edilmiştir. Bu değer, enerji verimliliği konusunda davranış boyutunun orta - alt seviyede olduğunu ifade etmektedir.

Günlük hayatımızda konfor ve standartlardan ödün vermeden, üretimde miktar ve kalite düşüşüne yol açmadan enerji verimliği sağlayacak bilinç ve davranışlar geliştirmek oldukça önemlidir.

Kamuoyunun %87,4’ü enerjiyi verimli kullanmanın önemini bilmektedir.

Kamuoyunun %3,4’ü gerçek anlamda tasarruf sağladığına inanmadığı için,

%3,4’ü ihtiyaç duymadığı için,

 %2,2’si konforu azalttığını düşündüğü için,

 %1,7’si çevrenin enerji verimliliği ile korunabileceğini düşünmediği için enerjinin verimli kullanımını önemli bulmamaktadır.

Kamuoyunun %64,9’u enerji tasarrufu konusunda bilgi sahibi olduğunu belirtmektedir.

Sosyo-ekonomik statü yükseldikçe, enerji tasarrufu konusunda bilgi düzeyi artmaktadır.

35-44 yaş grubunda enerji tasarrufu konusunda bilgi düzeyi, diğer yaş gruplarına göre daha yüksektir.

Kadınların enerji tasarrufuna yönelik bilgisinin erkeklere göre biraz daha yüksek olduğu görülmektedir.

Enerjinin verimli kullanılmasına önem verme nedenleri arasında faturaları düşürmek, yaşam standardını yükseltmek gibi “bireysel motivasyonlar” öne çıkmaktadır.

Bireysel motivasyonlardan sonra, hedef kitlenin çevreyi ve doğal kaynakları koruma, ülkenin kalkınması gibi konularda duyarlılığının yüksek olduğu görülmektedir.

Elektrikli alet ve beyaz eşya satın alırken enerji verimliliği etiketine dikkat etme durumu, klima (%28,4) ve kombi (%27,6) için en yüksek düzeydedir.

Evindeki elektrikli aletlerinin hiçbirinin enerji sınıfını bilmeyenlerin oranı %33,2 iken, en az birinin enerji sınıfını bilenler %66,8’dir.

Enerji verimliliğini arttırmak için yapılması düşünülen eylemler arasında "yalıtım" ile ilgili unsurlar önde gelmektedir.

Bütçe elvermesi halinde hanede ilk yapılması düşünülen verimlilik faaliyetleri sırasıyla bina cephe yalıtımı, pencerelerin daha yalıtımlısı ile değişimi olarak tespit edilmektedir.

Kamuoyunun %42,6’sı binalardaki enerji kimlik belgesinden haberdar değildir. Binalardaki enerji kimlik belgesine sahip olmayan ve aynı zamanda almayı düşünmeyenlerin %66,1’i bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadıklarını belirtmektedir. Dolayısıyla binalarda enerji kimlik belgesi konusunda bilgilendirme ihtiyacı bulunmaktadır.

Hanelerde %28,3 LED aydınlatma kullanırken %29,9 Floresan aydınlatma kullandığını belirtmektedir.

%46,6’lık bir kesim faturalarını geçmiş dönem tüketimleriyle veya komşularıyla kıyaslamaktadır.

Faturalarda kıyaslama bilgisi sunulduğunun farkındalığı %5,3 iken, %84,4’lük bir kesim faturalarda kıyaslama bilgisi sunulmasının bilinçli tüketime katkı sağlayacağını düşünmektedir.

“Enerji verimliliği konusunda toplumun bilgi, ilgi ve bilinç düzeyini arttırmak üzere sizce neler yapılmalıdır” sorusuna %22 Kamu Spotları, %14,8 Konferans ve Seminerler, %6,6 TV ve Radyo Programları olarak cevap vermiştir.

Enerji Çocuk %8,2, Enerji Hanım %9,5, Enerji Verimliliği Haftası %25,2 ve “Lüzumsuzsa söndür” Enerji Verimliliği ile ilgili %34,3 ile en çok bilinen olmuştur

Enerji Verimliliği Haftanız Kutlu Olsun.

Bilgi:   Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Kantitatif Araştırma Raporu 2020‘ye Aklınla Verimli Yaşa Projesi Linkinden ulaşabilirsiniz https://aklinlaverimliyasa.com/duyurular

 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt