×

EN 50600-99-3 Rehberliğinde Veri Merkezlerinde Elektrik Enerjisinin Dağıtımının Denetimi

 
EN 50600-99-3 Rehberliğinde Veri Merkezlerinde
Elektrik Enerjisinin Dağıtımının  Denetimi

Celal Ünalp 
 
EN 50600-2-2:2019, veri merkezlerini besleyen enerji kaynağı ve veri merkezleri içinde güç dağıtımı için gereksinimleri belirtir ve EN 50600-1'in iş riski analizinin ardından istenen Kullanılabilirlik Sınıfını karşılayan örnek uygulamalar sağlar.

Ayrıca, EN 50600-4 serisi belgelerinin Temel Performans Göstergelerini desteklemek için enerji tüketiminin ölçülmesi için ayrıntı düzeylerini de tanımlar.

Veri merkezlerinde enerji kaynağının işlevsel öğeleri ve dağıtımı iki özel alana ayrılır:

1) Veri merkezine giren ana enerji kaynağı

2) Gücün veri merkezi içindeki dağılımı

Şekil 3, hem enerji kaynağı hem de güç dağıtım altyapıları için EN 50600-2-2 gereksinimleri tarafından ele alınan tasarım öğelerini, yolların ve alanların fiziksel güvenliği ve veri merkezi içindeki telekomünikasyon  donanımının  bağlanmasını da içerecek şekilde göstermektedir.
Şekil 3 –EN 50600-2-2 Değerlendirme Kriteri

EN 50600-2-2:2019’a uygunluğu değerlendirmek için, bu yönlerin uygun bir analizinin yapıldığını doğrulamak için daima belgeli kanıt gereklidir.

EN 50600-1'in iş riski analizi, enerji kaynağı ve dağıtım sistemi için gereken Kullanılabilirlik Sınıfını belirler. Kullanılabilirlik Sınıfı, istenen kullanılabilirlik düzeyini korumak için kritik öğelerdeki arızaları azaltan tasarım hedeflerini tanımlar.

EN 50600-2-2:2019’a uygunluğu değerlendirmek için, tasarımın EN 50600-2-2'de verilen örneklere dayanarak veya eşdeğerlik göstererek uygun risk azaltma sağladığını doğrulamak için daima belgeli kanıt gereklidir.

EN 50600-2-2:2019, Madde 8, Enerji verimliliği etkinleştirme bağlamında veri merkezi içindeki enerji tüketiminin ölçümü için üç ayrıntı düzeyi belirtir. Her ayrıntı düzeyi, ölçüm yapılacak yerleri tanımlar ve uygulanan her bir ayrıntı seviyesi için EN 50600-2-2:2019, kullanılan  donanımın  ölçüm doğruluğu için gereksinimleri belirtir.

EN 50600-2-2:2019, uygulanacak ayrıntı düzeyleri için herhangi bir öneride bulunmasa da, 2. veya 3. ayrıntı düzeyleri, veri merkezi sahibinin/operatörünün şunları yapabilmesini sağlar:

a) EN 50600-3-1'in yönetim ve operasyonel bilgi gereklilikleri (Madde 6) ve EN 50600-4 serisinin Temel Performans Göstergeleri (Madde 7) ile bağlantılı olarak enerji verimliliği ve diğer enerji yönetimi hedeflerini izlemek ve iyileştirmek.

b)  Donanım  alt sistemlerinin ve hatta müstakil  donanımların  enerji tüketimini izlemek ve kontrol etmek.

c) Uygunluk durumunda, enerji tüketimi için faturalandırma sistemleri geliştirmek.

Bir veri merkezinin enerji kaynağı içindeki ilgili sistemleri planlarken en sık sorulan soru şudur: Ayrıntı Düzeyi 2 ve 3 için neden bu kadar çok sayıda ölçüm cihazı gereklidir?

Basit bir örnek bunun neden gerekli olduğunu gösterecektir. Güç dağıtımının birçok biriminde ve sisteminde (KGK sistemleri gibi), veri merkezi operatörleri, üreticinin teknik beyanlarına güvenmek zorundadır. Bu yüzden sistemin belirtilen veriminin doğru olduğu varsayılır. Sadece üniteler ve sistemler kendi ölçüm cihazlarıyla izlendiğinde, veri merkezinin operatörü üreticinin verilerini gerçek değerlerle karşılaştırabilmektedir.

Yaşam döngüsü yönetiminin bir yönü, belirli bir kullanım süresi boyunca veri merkezinin performansında teknik kaynaklı değişikliktir. Sadece uygun ölçüm sistemlerinin sürekli kullanımı ile enerji kaynağı sistemindeki ünitelerin yaşlanma belirtileri tespit edilebilir. Bu kritik bilgi, hata veya arızalar ortaya çıkmaya başlamadan, kullanıcının zamanında tepki vermesini sağlar.

Ölçüm sonuçlarının ayrıntılı bir kaydı, veri merkezinin işleyişindeki mevsimsel dalgalanmaları göstermek için de kullanılabilen keşif ve istatistiklerin oluşturulmasına da olanak tanır. Böyle bir veri tabanı, kullanımın en düşük olduğu ideal bakım süresini belirlemek için önemli bir avantajdır.

Bu kontrolün temeli, bir veri merkezinin enerji kaynağı ve güç dağıtım sisteminde ölçüm cihazlarının doğru seçimi, yeterli sayıda ve doğru yerleştirilmesidir. Aynı şekilde, ölçülen değerlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmesi, veri merkezi için uygun bir faturalandırma sisteminin temelini oluşturur.

Ayrıca, yeterli sayıda kullanılması ve ölçüm sistemlerinin seçilen ayrıntı düzeyine göre doğru yerleştirilmesi, veri merkezinin temel performans göstergelerinin doğru bir şekilde belirlenmesi için temel bir ön koşuldur. Burada bahsedilen gösterge, Güç Kullanım Etkinliği (PUE) değeridir (bkz. EN 50600-4-2).

EN 50600-4-2, arayüzlerdeki her türlü elektrik enerjisinin kWh cinsinden ölçülmesini şart koşar. Arayüzlerde gerekli enerji formlarından biri belirtilmezse, veri merkezindeki enerji tüketimi (EDC) belirlenemez ve PUE değeri de hesaplanamaz. Bu nedenle, veri merkezlerinin en az 2 veya 3 ayrıntı düzeyi sağlaması gerekmektedir.

Karma kullanımlı bir binada bir veri merkezi için doğru PUE değerinin belirlenmesi için veri merkezinin yüksek ayrıntı düzeyi de ön koşuldur. Karma kullanım, işlevsel olarak veri merkezine atanmayan bina bölümlerinin enerji tüketimi açısından veri merkezine tahsis edilmemesi anlamına gelir. Şekil 4 bunun için şematik bir örnektir. EN 50600-4-2, veri merkezinde bir sistemin anlık görünümü alır. Enerji, arayüzler tarafından tanımlanan bu sistemden akar.
 

Şekil 4 - EN 50600-4-2’ye göre enerji ve veri merkezi sistemi ayrımları

EN 50600-4-2'de açıklandığı gibi, karma kullanımlı bir binadaki bir veri merkezinin toplam enerji tüketimi, paylaşılan tüm teknik alt sistemlerin ölçülen değerleri ayrıştırılabiliyor ise, yalnızca veri merkezinin enerji tüketiminden bir sistem olarak hesaplanabilir.

Paylaşılan teknik alt sistemlerin enerji tüketimi ayrıştırılamıyorsa, veri merkezinin toplam enerji tüketimi tüm binayı kapsayacaktır. PUE değeri üzerindeki etki, ayırma için gerekli ölçüm sistemleri kurularak karşılanmalıdır.

Tam veri toplama, Yenilenebilir Enerji Faktörünü (REF) belirlemek için de temel oluşturur. EN 50600-4-3'e göre, veri merkezinin toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payı olarak tanımlanmaktadır. Veri merkezinin toplam enerji tüketimi bilinmiyor veya eksik ise REF belirlenemez.

Daha yüksek Ayrıntı Düzeyleri, ulusal yönergeler tarafından da istenebilir.
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt