×

Elektrikli Araç Şarj Altyapısını Ölçeklendirme-Standartlar ve Uyumluluk Bölüm-1

Elektrikli Araç Şarj Altyapısını Ölçeklendirme
Standartlar ve Uyumluluk
Bölüm-1

Tercüme: Metin Uçar  

 
Elektrikli araçların büyüme ivmesinin artması, sürekli teknolojik gelişime, daha fazla ticarileştirmeye ve pratik düzenleyici politikalara bağlı olacaktır. Standartlar ve uyumluluk, elektrikli araçların benimsenmesi için kilit bir itici güç olarak araçlar, şarj sistemleri ve iletişim ağları arasındaki tüm bu eğilimleri vurguluyor.

Teknoloji inovasyonu genellikle herhangi bir yeni pazarda ekonomik büyümenin başlıca itici gücüdür, ancak inovasyonlar da risk oluşturabilir. Neyse ki, bu yeni teknolojilerin güvenlik, güvenilirlik ve kullanılabilirliğinin kanıtlanmasıyla riskler yönetilebiliyor. Burada, elektrikli araç endüstrisinin sağlığı ve yaygınlaşması için standart geliştirilmesinin rolü çok kritiktir.

Endüstride açık standartların teşvik edilmesi ve desteklenmesinin yanı sıra endüstri çapında uyumluluk testi ve doğrulama yapılması ile EA şarj altyapısının geliştirilmesi ve devreye alınması daha hızlı gerçekleşecektir.Uyumluluk misyonu, pazar sağlığı ve tüketici memnuniyetini desteklemek üzere sektörde yararlanılabilecek faydalar sağlamayı amaçlıyor. 

Uyumluluk nedir?

Uyumluluk, en evrensel terimlerle, cihazlar ve/veya yazılım sistemleri arasında açık iletişim ve veri alışverişidir. Yazılım geliştirme, ev otomasyonu, sağlık, telekomünikasyon ve kamu güvenliği gibi birçok sektör için uyumluluk önemli bir konudur.

Çeşitli mobil cihazlarımızın farklı bölgelerdeki farklı hücresel ağlarda çalışması gibi durumlarda uyumluluğun günlük yaşamdaki birçok faydasını görebiliriz; polis ve itfaiye departmanlarının acil durumlarda ortak platformlar kullanarak birbirleriyle iletişim kurmasını beklememiz de bunun bir başka örneğidir.

HTML'nin World Wide Web için ne yaptığını veya USB'nin veri depolama ve tüketici elektroniği için ne kadar önemli olduğunu düşünün. Ve birçoğumuz, cep telefonlarının ilk zamanlarında başka bir servis sağlayıcısının hattını kullanan bir arkadaşımızı veya yakınımızı aradığımızda dakika ve para tasarrufu sağlamak için konuşmaları kısa tuttuğumuzu hatırlayacaktır.OppCharge standardını kullanan pantografın elektrikli otobüs bağlantısının yakından görünümü

Benzer şekilde, uyumluluk elektrikli araçların ve şarj altyapısının kitlesel ölçekte sağlanması için de kritik öneme sahiptir. Bu terim genellikle elektrikli araç şarjının birden fazla yönünü tanımlamak için kullanılır ve bir şarj sisteminde aşağıdaki varlıklar arasında form faktörü, iletişim ve uyumluluk derecelendirmelerini içerebilir:

• Araç
• Şarj istasyonu donanımı
• Şarj istasyonu bağlantı yazılımı
• Arka ofis veya ödeme arka ucu
• Ağ operatörü
• Enerji yönetim sistemi
• Güç kaynağı

Bu teknik föy, şarj altyapısına bağlanan araçların yanı sıra ağlara ve arka uç ödeme sistemlerine bağlanan şarj ekipmanlarını ilgilendirdiği için özellikle standartları ve birlikte çalışabilirliği ele alacaktır.

Güvenlik, Ölçeklenebilirlik, Tasarruf, Emniyet ve Basitlik

Standardizasyon ve uyululuğun önemi, güvenlik, ölçeklenebilirlik, tasarruf, emniyet ve basitlik gibi
sektörler arası değerler çerçevesinde özetlenebilir.

Aşağıdaki çizelge, standartların ve birlikte çalışabilirliğin, EA şarj altyapısının büyümesine ve benimsenmesine çok sayıda fayda sağlayabilecek birçok yolu göstermektedir.
Endüstri çapında açık standartların ve birlikte çalışabilirliğin temel faydaları arasında güvenlik, ölçeklenebilirlik,
tasarruf, emniyet ve basitlik bulunmaktadır.


Araçtan şarj cihazına

Bir şarj sisteminin bir aracın aküsüne enerji vermesi için, ortak bir fiziksel bağlantı noktasının yanı sıra aracın Akü Yönetim Sistemi (BMS) ile şarj cihazı arasında bir 'anlaşma' olmalıdır. BMS daha sonra şarj durumu, güç kapasitesi, çevre koşulları ve hem güvenlik hem de akü ömrü için kritik olan diğer veriler gibi akünün önemli parametrelerini şarj cihazına iletir.

Bir araç ve şarj cihazı arasındaki bağlantı ve iletişim, ortak bir giriş çıkışa ve her ikisi de akıcı bir şekilde konuşan ve protokol olarak bilinen bir dile dayanacaktır. Bir protokol, birden çok taraf uygulamayı ve dağıtmayı kabul ettiğinde bir standart haline gelir. Standartlar, herhangi bir lisans sözleşmesi veya bunları uygulamak için sürekli alınan sahip olma ücretleri olmadan kamuya açık olduklarında "en açık” kabul edilirler.


EA şarj standartlarının kısa geçmişi

Seri üretim EA'ların ilk yıllarında şarj standartları da gelişiyordu. Daha hızlı şarj kapasitesi için CHAdeMO olarak bilinen DC özellikli bir protokol geldiğinde AC şarj protokollerinin standardizasyonu çoğu EA'ta yaygınlaşıyordu. Ancak, başka bir standart olan CCS getirildiğinde belirsizlik ortaya çıktı ve standartlar arasında bölünmeye neden oldu. Bu tartışmalı gelişmeler belirsizlikleri beraberinde getirerek kamusal şarj altyapısına yapılan yatırımları bir süre yavaşlattı.

Şarj istasyonu üreticileri tarafından çoklu standart şarj sistemlerinin piyasaya sürülmesi bazı tartışmaların çözülmesine yardımcı oldu. ABB, tüm açık standartları tek bir şarj istasyonuna dahil ederek ve bunları dünyaya dağıtarak bu çabanın bir parçası oldu. Bu çözüm, endüstrinin ilerlemesi için ortak bir yaklaşım sundu ve hızlı bir şekilde şarj altyapısı yatırımının artmasına neden oldu.

Bu hızlı şarj standartları artık Kuzey Amerika ve Avrupa'daki çoğu araç ve şarj ürünü platformunda resmileştirildi.

Bu sayfadaki Şekil 1 ve 2, Kuzey Amerika'da satılan akülü elektrikli araçlardaki CCS-1 ve CHAdeMO açık standartlarını içeren yapılandırmalara sahip şarj istasyonlarını göstermektedir.
Electrify America'nın ağındaki ABB şarj istasyonları, çoklu güç seviyelerinde hem CHAdeMO hem de CCS-1 uyumlu araçları barındırıyor


OppCharge standardı, Volvo elektrikli otobüslerinde olduğu gibi üstten şarj için kullanılabilir.

Günümüzün ve yarının araçlarının, güç dağıtım kapasitesinden veya araç, şarj cihazı veya şebekenin ötesindeki yeni özelliklerden bağımsız olarak aynı şarj varlıklarından yararlanabilmeleri sağlanır.

Standartlar, tüm altyapı yatırımları için geriye dönük ve ileriye dönük uyumluluk sunar.

Tescilli protokoller açık standartlar değildir.

Tescilli bir şarj protokolünün en bilinen örneği, dünya çapında birçok memnun sürücüye hizmet eden Tesla Supercharging protokolüdür. Bununla birlikte, tescilli bir protokol açık bir standart değildir ve bu nedenle sahibinin mülkiyeti, kontrolü ve potansiyel lisansı altında kalır.

Bu, protokolün başka herhangi bir araç üreticisi veya şarj operatörüne uygulanmasını son derece zorlaştırır.

Şarj teknolojisi patentlerinin sadece bir piyasa katılımcısı tarafından sahip olunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda bir dizi ticari komplikasyon ve piyasa riski vardır. Özel tescilli protokollerin özgürce benimsenebileceği bir dünya hayal etmek güzel olsa da en başarılı şirketlerde çok az sayıda stratejik düşünür, rakipleri tarafından tamamen kontrol edilen bir çekirdek teknoloji uygulamayı kabul eder. Bu, özellikle her piyasa oyuncusuna kendi ürün geliştirmeleri, pazar yaklaşımları ve gelecekteki yol haritaları üzerinde tam kontrol sağlamak üzere açık standartlar mevcut olduğunda geçerlidir. İkinci senaryo ise çeşitli şirketler ve paydaşlardan oluşan geniş bir yetenek havuzundan en iyi fikirlerin ortaya çıkmasına izin verdiği için herhangi bir endüstri için en sağlıklı olacak senaryodur.


Çok az şirket, tamamen rakipleri tarafından kontrol edilen bir çekirdek teknoloji uygulamayı kabul eder.

Güvenlik, güvenilirlik ve kullanılabilirlik

En önemlisi, standartlar güvenliğin doğası gereği ilerlemesini sağlar. Standartlar iş birliğine dayalı olup gözden geçirilebilir ve en uygun tasarımları ve en iyi endüstri uygulamalarını içerebilir. Standartlar, genellikle, patentleri, lisans ücretlerini ve piyasaları daha da ileriye götürmek yerine onları sönümleyebilecek yasal sorunları içeren izole tescilli gelişimden ziyade, geniş bir yetenek ve kolektif bilgiye sahip disiplinler arası ekipler tarafından geliştirilmektedir.

Standardizasyonun arzulanıp itibar gördüğü elektrik teknolojisi gibi bir alanda, tescilli çözümlerin satılması ve çoğalması her zaman zor olacaktır. Standartlar mühendislerin, araç üreticilerinin, elektrikçilerin, kamu hizmeti kuruluşlarının, belediye ve düzenleyici profesyonellerin dilidir. Bu profesyoneller genellikle altyapı dağıtımının kapıcılarıdır ve sadece şebekeye bağlantı noktasında değil, araca bağlantı noktasında da şarj sistemlerinin tüm yönlerinin dikkatle incelendiğinden, geliştirildiğinden ve uygulandığından emin olmalıdırlar.

Bu, özellikle güvensiz, güvenilmez ve kötü tasarlanmış ürünler riskinin gelişmekte olan bir pazarın itibarını bozacağı yüksek güçlü elektrik şarj sistemleri için geçerlidir. Endişelenecek daha az benzersiz güvenlik sistemi olduğunda, güvenilir servis ve bakımdan sorumlu piyasa oyuncuları, tekrarlanabilir dağıtımın en iyi uygulamalarıyla çalışma süresini de iyileştirebilir.


Güven oluştururken maliyeti düşürme

Akü inovasyonları, yeni araçlar ve uygulamalar geliştirmeye her geçen gün daha fazla şirket yatırım yaparken, şarj standartları tüm sektörde Ar-Ge maliyetlerinin düşmesine yardımcı oluyor. Ar-Ge ekipleri aynı sorunu tekrar tekrar çözmekle görevlendirilmediğinde enerjilerini, yeteneklerini ve yatırımlarını çözülecek bir sonraki zorluğa kanalize edebilirler ve tüketiciler için daha iyi ve daha düşük maliyetli ürünler üretebilirler.

Standartlar ayrıca güven ve dolayısıyla adaptasyonu sağlayan uyumluluk yaratarak piyasayı ileriye taşır. Tüketiciler, bir araç satın aldıklarında bugün güvendikleri şarj sistemlerinin yarın çalışacağını bilmek istiyor. Şarj altyapısı disiplinler arasında geliştirildiğinde ve mümkün olan en güvenli uygulama ile birleştiğinde, ona yatırım yapanlar şarj dağıtımlarının tüm EA sürücülerinin ihtiyaçlarını karşılayacağı ve herkes için daha sağlıklı bir iş modeli oluşturacağı konusunda daha güvenli hissedebilirler.

Bundan sonraki bölümde "Elektrikli otobüsleri, kamyonları ve  filolaları ölçeklendirme, yolda olmayan EA'lar, test ve onaylama,şarj cihazından ağa, DC hızlı sarj ve uyumluluk , araçların pratikte uyumluluğu" anlatılacaktır. 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt