×

Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı - ETP Görüş ve ÖnerilerElektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı
ETP Enerji Depolama Çalışma Grubu Görüş ve Öneriler ETP Enerji Depolama Çalışma Grubu 
Enerji ve Tabiii Kaynaklar Bakanlığı'mızca güncellenen Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği taslağı yayınlanarak  30.05.2024 tarihine kadar sektörel görüşler alınmıştır. 

ETP Enerji Depolama Çalışma Grubu   olarak bakanlığımıza gönderilen  görüş ve önerilerimiz aşağıdadır. 

 

EK-5

ENERJİ DEPOLAMA ATIF EDİLEN STANDARTLAR


Standartların en güncel halleri, yapılan değişikleri, düzeltmeleri ve iptal edilerek yerine geçen yeni standartlar göz önüne alınacaktır. Enerji Depolama Tesisleri  ve Tesisatları  ile İlgili Standartlar, Dokümanlar

1-    EN 50160:2010+A3
 Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks. 
2-    EN 50549-1
Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks. Connection to a LV distribution network. Generating plants up to and including Type B

3-    HD 60364-8-1+AC
Low-voltage electrical installations - Part 8-1: Functional aspects - Energy efficiency

4-    EN  50522
Earthing of power installations exceeding 1 kV a.c.

5-    HD 60364-8-82
Low-voltage electrical installations - Part 8-82: Functional aspects - Prosumer's low-voltage electrical installations

6-    EN, EN IEC 60364 SERİSİ STANDARTLAR 
Low-voltage electrical installations –

7-    IEC 60909 SERİSİ STANDARTLAR 
 Short-circuit currents in three-phase a.c. systems

8-    EN IEC 61936-1
    Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC - Part 1: AC

9-    EN IEC 61936-2:2023 (WI=74561)
Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC - Part 2: DC

10-    IEC TS 61936-0 
Power installations exceeding 1 kV AC and 1,5 kV DC - Part 0: Principles to be observed in the design and erection of high voltage installations - Safety of high voltage installations

11-    IEC 62933-1 
Electrical energy storage (EES) systems - Part 1: Vocabulary

12-    IEC 62933-2-1  
Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-1: Unit parameters and testing methods - General specification

13-    IEC 62933-2-1+COR1          
Corrigendum 1 - Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-1: Unit parameters and testing methods - General specification

14-    IEC TS 62933-2-2        
Electrical energy storage (EES) systems - Part 2-2: Unit parameters and testing methods - Application and performance testing

15-    IEC TS 62933-3-1    
Electrical energy storage (EES) systems - Part 3-1: Planning and performance assessment of electrical energy storage systems - General specification

16-    IEC TS 62933-3-2    
Electrical energy storage (EES) systems - Part 3-2: Planning and performance assessment of electrical energy storage systems - Additional requirements for power intensive and renewable energy sources integration related applications

17-     IEC TS 62933-3-3    
Electrical energy storage (EES) systems - Part 3-3: Planning and performance assessment of electrical energy storage systems - Additional requirements for energy intensive and backup power applications

18-     IEC TS 62933-4-1 
Electrical energy storage (EES) systems - Part 4-1: Guidance on environmental issues - General specification

19-     IEC 62933-4-4  
Electrical energy storage (EES) systems - Part 4-4: Environmental requirements for battery-based energy storage systems (BESS) with reused batteries

20-     IEC TS 62933-5-1  
Electrical energy storage (EES) systems - Part 5-1: Safety considerations for grid-integrated EES systems - General specification

21-     IEC 62933-5-2   
Electrical energy storage (EES) systems - Part 5-2: Safety requirements for grid-integrated EES systems - Electrochemical-based systems

22-    IEC 62933-5-3    
Electrical energy storage (EES) systems - Part 5-3: Safety requirements for grid-integrated EES systems – Performing unplanned modification of electrochemical based system

23-    EN IEC 62485-1
Central power supply systems

24-    EN IEC 62485-2
 Safety requirements for secondary batteries and battery installations. General safety information 
25-    EN 62305-1  
Protection against lightning. General principles

26-    EN 62305-2   
Protection against lightning. Risk management

27-    EN 62305-3  
 Protection against lightning. Physical damage to structures and life hazard

28-    EN 62305-4   .
Protection against lightning. Electrical and electronic systems within structures

Yangın ile ilgili Standartlar 

29-      CEN TS 54-14 
Fire detection and fire alarm systems - Part 14: Guidelines for planning, design, installation, commissioning, use and maintenance

30-        EN 54 SERİSİ STANDARTLAR
Fire detection and fire alarm systems

Kablolar 

31-    Tasarım ve uygulamada kullanılacak kablolar CPR(Yapı Malzemeleri Direktifi ) doğrultusunda hazırlanış olan “Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı Kablolar Genel Teknik Şartnamesi”  , Şartname kapsamındaki “Tablo-1 Kabloların Yangına Tepki Performans Sınıfları ile Yapı Tiplerinin,  Yapı İçindeki Alanların İlişkilendirilmesi”  tablosu doğrultusunda seçilecektir. 

Yangın Yalıtım 
32-    Tasarım ve uygulamada kullanılacak yangın Yalıtım malzemelerinin seçimi ve uygulaması “Çevre, Şehircilik ve İlkim Değişikliği Bakanlığı Yangın Durudurucu Malzemeler  Genel Teknik Şartnamesi”   doğrultusunda yapılacaktır. 

33-    EN ISO 7010+A5
Graphical symbols – Safety colours and safety signs – Registered safety sign

Dönüştürücüler ve Bataryaların İlgili Standartları, Dokümanlar  

34-    EN 50549-1   
 Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks. Connection to a LV distribution network. Generating plants up to and including Type

35-    EN 60146-1-1   :
Semiconductor converters. General requirements and line commutated converters. Specification of basic requirements

36-    IEC TR 60146-1-2   
Semiconductor converters. General requirements and line commutated converters. Application guide

37-    EN 60146-1-3    
Semiconductor convertors. General requirements and line commutated convertors. Transformers and reactors

38-    EN 60146-2  
Semiconductor convertors. General requirements and line commutated convertors. Self-commutated semiconductor converters including direct d.c. converters

39-    EN 60622  
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes. Sealed nickel-cadmium prismatic rechargeable single cells

40-    EN 60896-11  
Stationary lead-acid batteries. General requirements and methods of test. Vented types. General requirements and methods of tests

41-    EN 60896-21
Stationary lead-acid batteries. Valve regulated types. Methods of tests

42-    EN 60896-22 
Stationary lead-acid batteries. Valve regulated types. Requirements

43-    EN 61056-1  
General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types). General requirements, functional characteristics. Methods of tests

44-    EN 61056-2   
General purpose lead-acid batteries (valve-regulated types). Dimensions, terminals and marking

45-    EN 61427-1   
Secondary cells and batteries for renewable energy storage. General requirements and methods of test. Photovoltaic off-grid application

46-    EN 61427-2   
 Secondary cells and batteries for renewable energy storage. General requirements and methods of test. On-grid application

47-    EN 61429, IEC 61429
 Marking of secondary cells and batteries with the international recycling symbol ISO 7000-1135 and indications regarding directives 93/86/EEC and 91/157/EEC

48-    EN  62040-4 
Uninterruptible power systems (UPS) - Part 4: Environmental aspects - Requirements and reporting

49-    EN 62109-1  
 Safety of power converters for use in photovoltaic power systems. General requirements

50-    EN 62109-2    
Safety of power converters for use in photovoltaic power systems - Part 2: Particular requirements for inverters

51-    EN 62116  
Utility-interconnected photovoltaic inverters. Test procedure of islanding prevention measures

52-    EN IEC  62282-8-101
Fuel cell technologies - Part 8-101: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode - Test procedures for the performance of solid oxide single cells and stacks, including reversible operation

53-    EN IEC  62282-8-102
Fuel cell technologies - Part 8-102: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode - Test procedures for the performance of single cells and stacks with proton exchange membrane, including reversible operation

54-     EN  IEC 62282-8-201
Fuel cell technologies - Part 8-201: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode - Test procedures for the performance of power-to-power systems

55-    EN IEC 62282-8-301
Fuel cell technologies - Part 8-301: Energy storage systems using fuel cell modules in reverse mode - Power-to-methane energy systems based on solid oxide cells including reversible operation - Performance test methods

56-     IEC TS 62607-4-5   
Nanomanufacturing - Key control characteristics - Part 4-5: Cathode nanomaterials for nano-enabled electrical energy storage - Electrochemical characterization, 3-electrode cell method

57-    IEC TS 62607-4-6
Nano manufacturing - Key control characteristics - Part 4-6: Nano-enabled electrical energy storage devices - Determination of carbon content for nano electrode materials, infrared absorption method
58-    IEC TS 62607-4-7
Nano manufacturing - Key control characteristics - Part 4-7: Nano-enabled electrical energy storage - Determination of magnetic impurities in anode nanomaterials, ICP-OES method

59-    IEC TS 62607-4-8
Nano manufacturing - Key control characteristics - Part 4-8: Nano-enabled electrical energy storage - Determination of water content in electrode nanomaterials, Karl Fischer method

60-    EN 62477-1+A1
Safety requirements for power electronic converter systems and equipment. General

61-    EN 62477-1+A1
     Safety requirements for power electronic converter systems and equipment. General

62-    EN 62619
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes. Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications

63-    EN 62620
    Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes. Secondary  lithium cells and batteries for use in industrial applications

64-    EN 62675
 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes. Sealed nickel-metal hydride prismatic rechargeable single cell

65-    EN IEC 62909-1 
Bi-directional grid connected power converters. General requirements

66-    EN IEC 62909-2 
Bi-directional grid-connected power converters. Interface of GCPC and distributed energy resources

67-    IEC 63056 +COR1
Corrigendum 1 - Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Safety requirements for secondary lithium cells and batteries for use in electrical energy storage systems

68-    IEC 63115-1
Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Sealed nickel-metal hydride cells and batteries for use in industrial applications - Part 1: Performance

Enerji Depolama ile İlgili  Diğer Standartlar-Dokümanlar  

69-    IEC White Paper RE-EES
Grid integration of large-capacity Renewable Energy sources and use of large-capacity Electrical Energy Storage
70-     ISO/IEC TR 23050
Information technology - Data centres - Impact on data centre resource metrics of electrical energy storage and export
71-    ISO/IEC 27019
Information technology - Security techniques - Information security controls for the energy utility industry
72-    IEC TS 62786
Distributed energy resources connection with the grid
73-    IEC TS 62898-2
Microgrids - Part 2: Guidelines for operation

Sismik/Deprem İlgili Standartlar

74-    Orta Gerilim Beton Trafo Köşkleri 
Orta gerilim beton trafo köşkleri, trafo köşkünün zemini kurulacağı bölgedeki deprem ivmelerine göre, güncel “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” gerekleri doğrultusunda tasarlanacak ve imalatı yapılmış olacaktır.Orta gerilim beton trafo köşkleri içindeki donanımın sismik gerekleri bu şartnamenin diğer bölümleri doğrultusunda olacaktır.

75-     Orta Gerilim Hücreleri

IEC 62271-210 Yüksek gerilim anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni- Bölüm 210: 1kV üzerinde ve en yüksek 52 kV'a kadar olan beyan gerilimleri için metal mahfazalı ve katı yalıtım mahfazalı alternatif akım metal mahfazalı anahtarlama düzeni ve kontrol düzenleri sismik yeterliliği” uygulanacaktır.

76-     Koruma röleleri 

Aşağıdaki standartlar uygulanacaktır.

-TS EN 60255-21-1
Elektrik röleleri - Bölüm 21: Ölçme röleleri ve koruyucu donanımlar üzerinde titreşim, mekanik darbe, çarpma ve sismik deneyler - Kısım 1: Titreşim deneyleri (sinüs biçimli)

-EN 60255-21-2
Elektrik röleleri - Bölüm 21: Ölçme röleleri ve koruyucu donanımları üzerine titreşim, mekanik darbe, çarpma ve sismik deneyler - Kısım 2: Mekanik darbe ve çarpma deneyleri

-EN 60255-21-3
Elektrik röleleri - Bölüm 21: Ölçme röleleri ve koruyucu donanımlar üzerine titreşim, mekanik darbe, çarpma ve sismik deneyler - Kısım 3: Sismik deneyler

77-    Yapı İçindeki Transformatörler

-EN 60076-1: 2012 Bu standard, aşağıda verilen belirli kategorilerdeki küçük ve özel transformatörlerin dışında kalan üç fazlı ve bir fazlı güç transformatörlerini (oto-transformatörler dâhil) kapsar. 

- EN IEC 60076-11
Güç transformatörleri - Bölüm 11: Kuru tip transformatörler” standartlarına göre test edilmiş olacaktır.

-TS EN IEC 60068-3-3:2019 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri – Bölüm 3-3:Destek dokümantasyonu ve kılavuz – Donanım için sismik deney yöntemleri 

Parafudr ve benzeri elemanlarının deney esnasındaki yerleşimi uygulamada değiştirilemez

78-    Dizel Elektrojen Grupları

 “TS EN IEC 60068-3-3:2019 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri – Bölüm 3-3:Destek dokümantasyonu ve kılavuz – Donanım için sismik deney yöntemleri” standardına göre test edilmiş olacaktır.

79-    Dönüştürücüler, Kesintisiz Güç Kaynakları ve Batarya Rafları

“TS EN IEC 60068-3-3:2019  Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 3-3: Destek dokümantasyonu ve kılavuz-Donanım için  sismik deney yöntemleri” standardına göre test edilmiş olacaktır.

80-     Alçak Gerilim Elektrik Panoları
 EN IEC 60068-3-3:2019  Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 3-3: Destek dokümantasyonu ve kılavuz-Donanım için  sismik deney yöntemleri” standardına göre test edilmiş olacaktır.

81-    Bilgi İşlem, İletişim, Güvenlik Sistemleri, Alt Yapısındaki Raf ve Kabinler

82-     “TS EN 61587-2 :2012  Elektronik donanım için mekanik yapılar- IEC 60917 ve IEC 60297 standartları için deneyler- Bölüm 2: Kabinler ve raflar için sismik deneyler” standardına göre test edilmiş olacaktır.
 
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt