×

Dünya Etik Günü Üzerine Birkaç SözDünya Etik Günü Üzerine Birkaç Söz 

Ali Uyar 

 
21 Ekim 2020 Dünya Etik Gününüzü Elektrik Tesisat Portalı olarak  kutluyoruz.

Etik üzerine bir şeyler söyleyecek isek  ilk olarak Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi’nin bir sözünü buraya almak durumundayız. Sayın Hocamız der ki;

“… kişi etik davranmaya, normlara göre hareket etmeye zorlanamaz... Bu nedenle, gençlere mümkün olduğunca erken değer bilgileri öğretilmeli ve karşılacakları durumlarla bu bilgileri nasıl ilişkilendirilecekleri hususunda deneyim kazanmaları sağlanmalıdır. Eğer etik yaşamak için isteğimiz varsa, etik bilgiye ve etik değerler bilgisine gereksinimiz olacaktır...”

Zor ve uzun hayat yolunda bireyler, topluluklar ve toplumlar yol ayırımları ile karşılaşırlar ve seçimler yaparlar. Etik böylesi durumlarda en yüce seçimi yapmamıza yardımcı olabilir. Yüce seçim en pratik seçim olmayabilir ancak toplum yaşamına büyük anlam verirler. Etik davranışın toplum yaşamına verdiği katkıları burada işlemeyeceğiz. Vereceğimiz Etik eğitimin hedefleri neler olmalı konusuna değineceğiz. Bu konuda düşünürler Etik eğitiminin 4 hedefi olması konusunda anlaşırlar:

•    Etik duyarlılığı arttırmak,
•    Etik davranmak için isteği geliştirmek
•    İlgili standart davranış ilkeleri ile ilgili bilgilerin öğrenilmesini sağlamak,
•    Etik karar vermeyi geliştirmek.

Bunu şöyle başarabiliriz:

•    Öğrenciye zor etik problemleri analiz etmesinde yardımcı olacak araçları öğreterek,
•     Etik ikilemleri ele almasında yardımcı olacak teoriler, modeller veya yaklaşımlar göstererek,
•    Bazı mesleki etkinliklerin etik sonuçları hakkında onları daha duyarlı yaparak ,
•    Bazı örnekleri ve vakaları onlara sunarak, ileride karşılarına çıkacak etik problemlerde doğru karar vermeleri, daha da önemlisi iş yaşamlarında yaşanabilecek birçok etik problemi meydana gelmeden önlemeleri sağlanabilir.

Bizler mühendisleriz. Meslek ve Mühendislik onurunu doğru taşımalıyız. Öyleyse bu kavramları gözden geçirelim ve tarih bizlerden ne bekliyor görelim.

Meslek:

•    Belli bir eğitimle kazanılan, sistemli bilgi ve becerilere dayalı, insanlara yararlı mal ve hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak için yapılan kuralları belirlenmiş iş.
•    Bir uğraşın meslek olarak adlandırılması için, -Bir kazanç elde etmek için yapılmalıdır.
•    Bir meslek örgütü ve etik değerleri olmalıdır.
•    Sistemli bir eğitimle özel bilgi ve beceri kazanmış kişilerce  yapılabilmelidir.
•    Toplumun bir ihtiyacını karşılamalıdır.

Mühendislik:
•    Bilimsel çalışmaların, araştırmaların sonuçlarını toplumun somut ihtiyaçlarını karşılamak üzere teknolojiye ve uygulamaya geçiren çalışmadır.
•    Eğitim, deneyim ve uygulama ile edinilen matematik ve doğa bilimler bilgisinin, doğal güç ve kaynakların insanlık yararına ve sürdürebilirlik ilkeleri dikkate alınarak ve mühendislik etiği gözetilerek kullanılması için yöntemler geliştirilmesi uğraşıdır. 
•     “Öğrenmeyi öğrenmiş, araştıran, bilgi üreten, yabancı dil bilen, teknolojiyi kullanabilen, sosyal bilimlere açık, çevresini sorgulayan, yaratıcı, üretken, toplumla bütünleşen, kalite bilincine sahip, yerel değerleri göz ardı etmeyen, zamanın değerini kavrayan, kendisiyle barışık, etik değerlere sahip, entelektüel özellikli, meslek örgütüne ve örgütlenmesine inanan, ülke ve meslek sorunlarına duyarlı” biridir. 


 Çağımızda  mühendislerinden beklenenler ise şunlardır:

•    Güçlü analitik yetkinlik.
•    Yaratıcılık (Buluş, yenileşim, farklı düşünme sanatı) 
•    Sözlü, yazılı İletişim becerisi
•     İşletme ve yönetme becerileri. Takım çalışması, işbirliği 
•    Liderlik
•    Etik duyarlılık.
•    Değişime uyum sağlama (Dinamizm, esneklik, sarsılmazlık) 
•    Yaşam boyu öğrenme.


Sağlık ve erdemle kalalım.

 

Kaynaklar:
  • National Academy of Sciences, The Engineer of 2020, Visions of Engineering in the New Century
  • A. Rıza Kaylan
  • M. Davis (Ethics and the University. London: Routledge, 1999) ve W. T. Lynch, (“Teaching Ethics in the United States”, IEEE Technol. Soc. Magazine, pp. 27-36, Winter 1997/1998) a göre 
  • TMMOB ve Mühendislik Eğitimi, 2006
  • EEBM 1.Ulusal Eğitim Sempozyumu Sonuç Bildirgesi 2003
  • TEİD (Yazı görselimiz TEİD 'ten alınmıştır.) 
      
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt