×

Döngüsel Ekonomi: Daha Sürdürülebilir, Döngüsel ve Güvenli Bataryalara İlişkin Yeni Yasa Yürürlüğe GirdiDöngüsel Ekonomi:
Daha Sürdürülebilir, Döngüsel ve  Güvenli Bataryalara İlişkin Yeni Yasa Yürürlüğe Girdi


Bataryaların  Avrupa'da toplanmasını, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini sağlayacak yeni bir yasa  yürürlüğe girdi. Yeni Batarya Yönetmeliği, gelecekte bataryaların düşük karbon ayak izine sahip olmasını, minimum zararlı madde kullanmasını, AB dışı ülkelerden daha az hammaddeye ihtiyaç duymasını ve Avrupa'da yüksek oranda toplanmasını, yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini sağlayacaktır. Bu da döngüsel ekonomiye geçişi destekleyecek, hammadde ve enerji arz güvenliğini arttıracak ve AB'nin stratejik özerkliğini geliştirecektir.

Avrupa Yeşil Anlaşması'nın döngüsellik hedefleri doğrultusunda Batarya Yönetmeliği, kaynak bulma, üretim, kullanım ve geri dönüşümün ele alındığı ve tek bir yasada yer aldığı tam bir yaşam döngüsü yaklaşımını benimseyen ilk Avrupa mevzuatıdır.

Bataryalar, yeşil geçişe yön verecek, sürdürülebilir mobiliteyi destekleyecek ve 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne katkıda bulunacak kilit bir teknolojidir. Bu amaçla, Yönetmelik 2025 yılından itibaren kademeli olarak elektrikli araçların, hafif ulaşım araçlarının (e-bisikletler ve scooterlar gibi) ve şarj edilebilir endüstriyel bataryaların karbon ayak izine ilişkin beyan gereklilikleri, performans sınıfları ve azami sınırlar getirecektir.

Batarya Yönetmeliği, AB tek pazarına sunulan bataryaların sadece gerekli olan sınırlı miktarda zararlı madde içermesine izin verilmesini sağlayacaktır. Akülerde kullanılan endişe verici maddeler düzenli olarak gözden geçirilecektir. 

Geri dönüşüm verimliliği, malzeme geri kazanımı ve geri dönüştürülmüş içeriğe yönelik hedefler 2025 yılından itibaren kademeli olarak uygulamaya konulacaktır. Toplanan tüm atık bataryaların geri dönüştürülmesi ve özellikle kobalt, lityum ve nikel gibi kritik hammaddelerde yüksek geri kazanım seviyelerine ulaşılması gerekecektir. Bu, değerli malzemelerin kullanım ömürlerinin sonunda geri kazanılmasını ve zaman içinde geri dönüşüm verimliliği ve malzeme geri kazanımı için daha katı hedefler benimsenerek ekonomiye geri kazandırılmasını garanti edecektir.

2027'den itibaren tüketiciler, elektronik ürünlerindeki taşınabilir bataryaları yaşam döngüsünün herhangi bir anında çıkarabilecek ve değiştirebilecek. Bu, bu ürünlerin nihai bertarafından önce ömrünü uzatacak, yeniden kullanımı teşvik edecek ve tüketici sonrası atıkların azaltılmasına katkıda bulunacaktır.

Tüketicilerin hangi bataryaları satın alacakları konusunda bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak için, temel veriler bir etiket üzerinde sağlanacaktır. Bir QR kodu, her bir batarya hakkında ayrıntılı bilgi içeren dijital bir pasaporta erişim sağlayacak ve bu da tüketicilere ve özellikle değer zincirindeki profesyonellere bataryalar  için döngüsel ekonomiyi gerçeğe dönüştürme çabalarında yardımcı olacaktır.

Yeni yasanın durum tespiti yükümlülükleri kapsamında şirketler, bataryalarında  bulunan lityum, kobalt, nikel ve doğal grafit gibi hammaddelerin tedariki, işlenmesi ve ticaretiyle bağlantılı sosyal ve çevresel riskleri tespit etmeli, önlemeli ve ele almalıdır.  AB'de bataryalara yönelik talepte beklenen büyük artış, bu tür çevresel ve sosyal risklerin artmasına katkıda bulunmamalıdır.

Sonraki adımlar

Şimdi çalışmalar, Üye Devletlerde kanunun uygulanmasına ve daha ayrıntılı kurallar sağlayan ikincil mevzuatın (uygulama ve yetki devri kanunları) redaksiyonuna odaklanacaktır.

Arka plan

2006 yılından bu yana, bataryalar ve atık bataryalar AB düzeyinde  Batarya Direktifi kapsamında düzenlenmektedir. Komisyon, yeni sosyo ekonomik koşullar, teknolojik gelişmeler, pazarlar ve batarya  kullanımları nedeniyle Aralık 2020'de bu Direktifin revize edilmesini önermiştir.

Akülere olan talep hızla artmaktadır. Bu talebin 2030 yılına kadar küresel olarak 14 kat artması ve AB'nin bu talebin %17'sini karşılaması beklenmektedir. Bu artış büyük ölçüde ulaşımın elektrifikasyonundan kaynaklanmaktadır. Akülere olan talebin bu denli katlanarak artması, hammadde talebinde de eşdeğer bir artışa yol açacak, dolayısıyla çevresel etkilerinin en aza indirilmesi gerekecektir.

2017 yılında Komisyon, Avrupa'da yenilikçi, sürdürülebilir ve küresel olarak rekabetçi bir batarya değer zinciri oluşturmak ve ulaşım ve enerji sektörlerinin karbonsuzlaştırılması için gereken batarya tedarikini sağlamak amacıyla Avrupa Batarya İttifakı'nı başlattı.
Kaynak: https://environment.ec.europa.eu/news/
Paylaş:
E-BÜLTEN KAYIT
Güncel makalelerimizden haberdar olmak için e-bültene kayıt olun!
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
E-Bülten Kayıt